Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

אנטומיה כללית

4.292 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

אנטומיה כללית

 1. 1. ‫חליל‬ ‫חאלד‬PRAMEDIC‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 2. 2. ‫החזה‬ ‫בבית‬ ‫איברים‬•‫הלב‬•‫הריאות‬•‫הסרעפת‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 3. 3. ‫הלב‬•‫מתחת‬ ,‫בחזה‬ ‫נמצא‬ ‫הלב‬‫החזה‬ ‫לעצם‬•‫כלי‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ "‫ה"משאבה‬‫שלנו‬ ‫הדם‬•‫הדם‬ ‫כלי‬ ‫מערכת‬ ‫:תפקידי‬•‫חיוניים‬ ‫וחומרים‬ ‫חמצן‬ ‫מובילה‬ –‫גופנו‬ ‫תאי‬ ‫אל‬ ‫אחרים‬•‫וחומרי‬ ‫דו-חמצני‬ ‫פחמן‬ ‫מפנה‬ –‫מהתאים‬ ‫פסולת‬•‫נושא‬ ,‫הדם‬ ‫בכלי‬ ‫הזורם‬ ,‫הדם‬ –‫התאים‬ ‫אל‬ ‫החומרים‬ ‫את‬ ‫עמו‬‫ומהם‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 4. 4. ‫הלב‬•‫הלב‬‫במשך‬75‫פועם‬ ‫הלב‬ ‫חיים‬ ‫שנות‬‫מעל‬2.5‫פעמים‬ ‫מיליארדי‬‫יותר‬ ‫דקה‬ ‫מדי‬ ‫משגר‬‫דם‬ ‫של‬ ‫ליטרים‬ ‫מחמישה‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 5. 5. ?‫המשאבה‬ ‫תפקיד‬ ‫מה‬•‫הלב‬ ‫של‬ ‫השמאלי‬ ‫הצד‬‫מהריאות‬ ‫מחומצן‬ ‫דם‬ ‫מקבל‬‫הגוף‬ ‫חלקי‬ ‫לשאר‬ ‫אותו‬ ‫ומעביר‬•‫מקבל‬ ‫הלב‬ ‫של‬ ‫הימני‬ ‫הצד‬‫מהגוף‬ ‫פסולת‬ ‫חומרי‬ ‫המכיל‬ ‫דם‬‫לסינון‬ ‫הריאות‬ ‫אל‬ ‫אותו‬ ‫ומעביר‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 6. 6. ‫הריאות‬•‫זעירים‬ ‫בלונים‬ ‫ממיליוני‬ ‫מורכבות‬ ‫הריאות‬"‫יות‬ֹ‫תו‬‫ד‬ִ‫י‬ ‫נא‬ֹ‫תו‬" ‫שנקראים‬•‫רבים‬ ‫דם‬ ‫בנימי‬ ‫עטופות‬ ‫הנאדיות‬•‫את‬ ‫ממלא‬ ‫שואפים‬ ‫שאנו‬ ‫האוויר‬‫הנאדיות‬•‫דרך‬ ‫מפעפע‬ ‫הזה‬ ‫שבאוויר‬ ‫החמצן‬‫הוא‬ ‫ומשם‬ ,‫הדם‬ ‫נימי‬ ‫אל‬ ‫הנאדית‬ ‫דופן‬‫הדם‬ ‫זרם‬ ‫אל‬ ‫.מגיע‬•‫תא‬ ‫כל‬ ‫אל‬ ‫החמצן‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫הדם‬ ‫זרם‬‫בגופנו‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 7. 7. ‫הסרעפת‬•‫העיקרי‬ ‫הנשימה‬ ‫שריר‬•‫לריאות‬ ‫מתחת‬ ‫נמצאת‬ ‫הסרעפת‬•‫לבטן‬ ‫החזה‬ ‫בית‬ ‫בין‬ ‫ומפרידה‬•‫לריאות)הסרעפת‬ ‫אויר‬ ‫בשאיפה-הכנסת‬[ ‫מתכווצת‬•‫מהריאות)-הסרעפת‬ ‫אויר‬ ‫בנשיפה-הוצאת‬[‫מתרפה‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 8. 8. ‫הבטן‬ ‫איברי‬•:‫עיקריים‬ ‫איברים‬•‫קיבה‬•‫דק‬ ‫מעי‬•‫גס‬ ‫מעי‬•‫כליות‬•‫טחול‬•‫כבד‬•‫לבלב‬•‫שתן‬ ‫שלפוחית‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 9. 9. ‫הקיבה‬•‫בשריר‬ ‫עטוף‬ ‫שק‬ ‫היא‬ ‫הקיבה‬•:‫שתפקידיו‬•.‫קטנות‬ ‫לחתיכות‬ ‫מזון‬ ‫עיבוד‬•.‫זמני‬ ‫באופן‬ ‫מזון‬ ‫אחסון‬•‫לספיגת‬ ‫אנזימים‬ ‫כוללת‬B12,•) ‫הדם‬ ‫יצירת‬ ‫גורמי‬HAEMATOPOIESIS(‫הקיבה‬ ‫ומיץ‬•‫שנמצא‬ ‫למה‬ ‫בנוסף‬ ‫האלה‬ ‫הגורמים‬ ‫כל‬) ‫לאנמיה‬ ‫ניגוד‬ ‫חומר‬ ‫יוצרים‬ ‫במזון‬ANTI-ANAEMIC FACTOR(•‫המזון‬ ‫את‬ ‫משחררת‬ ‫הקיבה‬•‫למעי‬ ‫המעובד‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 10. 10. ‫הכבד‬•‫כ‬ ‫העליון‬ ‫הימני‬ ‫ברביע‬75%‫שלו‬ ‫מהשטח‬•‫הצלעות‬ ‫בין‬8,12•: ‫שלו‬ ‫החשובים‬ ‫מהתפקידים‬•‫מרה‬ ‫מיץ‬ ‫הפרשת‬•‫בדם‬ ‫הסוכר‬ ‫כמות‬ ‫וויסות‬ ‫הגליקוגן‬ ‫יצור‬•‫ה‬ ‫ובמיוחד‬ ‫הפלאזמה‬ ‫חלבוני‬ ‫יצור‬)prothrombin‫ה‬ ‫ו‬fibrinogen(•) ‫ה‬ ‫היורית‬ ‫החומצה‬ ‫ופירוק‬ ‫היוריא‬ ‫יצור‬uricacid(•‫האנמיה‬ ‫גורם‬ ‫התפשטות‬ ‫וויסות‬ ‫אגירה‬)antiprenicious anemia(•– ‫הויטמינים‬ ‫אגירת‬K,E,D,A•‫פעילותה‬ ‫את‬ ‫ומגביל‬ ‫רעלים‬ ‫נוגד‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 11. 11. ! ‫בטן‬ ‫בפגיעות‬•"‫כש‬ ‫בכבד‬ ‫חושדים‬•‫עליונה‬ ‫ימנית‬ ‫בבטן‬ ‫הפגיעה‬•‫הגה‬ ‫פגיעת‬•‫הבטן‬ ‫ברום‬ ‫פגיעה‬•‫בטיחות‬ ‫חגורת‬ ‫של‬ ‫סימן‬•‫עקב‬ ‫מרה‬ ‫ומיץ‬ ‫דם‬ ‫דליפת‬ ‫לאחר‬‫הלם‬ ‫לגרום‬ ‫יכול‬ ‫הבטן‬ ‫לחלל‬ ‫הפציעה‬‫וטוקסי‬ ‫תתנפחי‬•‫צפקי‬ ‫גירוי‬ ‫הפציעה‬ ‫עקב‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 12. 12. ‫הטחול‬SPLEEN•‫כ‬200‫משקל‬ ‫גר‬•‫לסרעפת‬ ‫מתחת‬•‫עליון‬ ‫שמאלי‬ ‫ברביע‬•‫השמאלית‬ ‫הכליה‬ ‫ומעל‬ ‫הקיבה‬ ‫מאחורי‬•‫דם‬ ‫מאגרי‬ ‫מלא‬•‫הנקרא‬ ‫במקום‬ ‫דם‬ ‫כלי‬ ‫ממנו‬ ‫ויוצאים‬ ‫נכנסים‬HILUM•‫המפורקות‬ ‫האדומות‬ ‫לכדוריות‬ ‫מאגר‬‫הפאגוציטוזה‬ ‫תאי‬ ‫ע"י‬ ‫הנבלעות‬•‫לאיברים‬ ‫דם‬ ‫לסיפוק‬ ‫מחסן‬ ‫הוא‬•‫נוגדנים‬ ‫מיצר‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 13. 13. ! ‫בטן‬ ‫בפגיעות‬•‫עליון‬ ‫שמאלי‬ ‫רבע‬•‫עשירה‬ ‫דם‬ ‫אספקת‬•‫ועל‬ ‫אותו‬ ‫המקיפים‬ ‫איברים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מעט‬ ‫מוגן‬‫תחתונות‬ ‫צלעות‬ ‫ידי‬•‫קהה‬ ‫מטראומה‬ ‫ביותר‬ ‫נפוץ‬ ‫נפצע‬ ‫איבר‬•‫חודרות‬ ‫בטן‬ ‫בפציעות‬ ‫הקשורות‬ ‫פציעות‬‫דקירות‬ ‫כמו‬ ‫נפוצות‬? ‫חושדים‬ ‫מתי‬‫הבטן‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫השמאלי‬ ‫ברבע‬ ‫כשהפציעה‬‫מתרסק‬ ‫מנועי‬ ‫רכב‬‫בספורט‬ ‫נפילות‬! ‫המאפיין‬ ‫הסימן‬‫לכתף‬ ‫שמקרין‬ ‫העליון‬ ‫השמאלי‬ ‫ברבע‬ ‫כאב‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 14. 14. ‫המעיים‬•-‫כ‬ ‫שאורכו‬ ‫הדק‬ ‫למעי‬ ‫מגיע‬ ‫מהקיבה‬ ‫המזון‬7•.‫מטרים‬•‫אל‬ ‫ונספג‬ ‫סופי‬ ‫פירוק‬ ‫עובר‬ ‫המזון‬ ‫הדק‬ ‫במעי‬.‫הדם‬•‫המעי‬ ‫אל‬ ‫הדק‬ ‫מהמעי‬ ‫מגיעים‬ ‫המזון‬ ‫שיירי‬– ‫הגס‬•‫ועיקר‬ ,‫המזון‬ ‫מרכיבי‬ ‫של‬ ‫הספיגה‬ ‫נפסקת‬ ‫שם‬•.‫מים‬ ‫של‬ ‫היא‬ ‫כעת‬ ‫הספיגה‬•‫מקבל‬ ‫הוא‬ ‫הגס‬ ‫במעי‬ ‫המזון‬ ‫מעבר‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫הוא‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬ ,‫הסופית‬ ‫צורתו‬ ‫את‬.‫הטבעת‬ ‫פי‬ ‫דרך‬ ‫מופרש‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 15. 15. ‫הכליות‬•‫האחורי‬ ‫בחלק‬ ‫הנמצאים‬ ‫איברים‬ ‫זוג‬ :‫אנטומיה‬.‫המותן‬ ‫בקו‬ ‫בערך‬ ,‫לגב‬ ‫קרוב‬ ,‫הבטן‬ ‫חלל‬ ‫של‬•‫כ‬ ‫ואורכן‬ ‫שעועית‬ ‫של‬ ‫צורה‬ ‫בעלות‬10.‫ס"מ‬•‫את‬ ‫ולהפריש‬ ‫הדם‬ ‫את‬ ‫לסנן‬ :‫עיקרי‬ ‫תפקיד‬‫יצירת‬ ‫ע"י‬ ‫ממנו‬ ‫המסוננים‬ ‫הפסולת‬ ‫חומרי‬.‫השתן‬•‫עקב‬ ‫מוות‬ ‫סכנת‬ >-- ‫כליות‬ ‫בתפקוד‬ ‫בעיה‬.‫בגוף‬ ‫רעלים‬ ‫של‬ ‫הצטברות‬•‫על‬ ‫שליטה‬ ‫כמו‬ ‫בגופנו‬ ‫רבים‬ ‫תפקידים‬ ‫להן‬ ‫יש‬...‫ועוד‬ ‫דם‬ ‫לחץ‬ ,‫נוזלים‬ ‫מאזן‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 16. 16. ‫השתן‬ ‫יצירת‬•:‫הרבה‬ ‫כששותים‬ -•‫שתן‬ ‫של‬ ‫רבה‬ ‫כמות‬ ‫מופרשת‬ –•‫בהיר‬ ‫צבעו‬ –•‫ריח‬ ‫חסר‬ –•‫מדולל‬ ‫השתן‬ –•:‫והזענו‬ ‫שתינו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ -•‫קטנה‬ ‫השתן‬ ‫כמות‬ –•‫צהוב‬ ‫צבע‬ –•‫חזק‬ ‫ריח‬ –•‫מרוכז‬ ‫השתן‬ –‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 17. 17. ‫אפנדציטיס‬ - ‫התוספתן‬ ‫דלקת‬•‫המצריך‬ ‫חד‬ ‫פתאומי‬ ‫בטן‬ ‫לכאב‬ ‫נפוצה‬ ‫הסיבה‬.‫כירורגית‬ ‫התערבות‬•‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫נגרמת‬ ‫התוספתן‬ ‫חלל‬ ‫חסימת‬‫צואה‬ ‫פקק‬ ‫ידי‬ ‫על‬•‫עד‬ - ‫אוויר‬ ‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫בו‬ ‫שננפח‬ ‫בלון‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬‫והלחץ‬ ‫מתנפח‬ ‫התוספתן‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫יתפוצץ‬ ‫שבסוף‬‫התוספתן‬ ‫של‬ ‫התנקבות‬ ‫כשהסכנה‬ .‫עולה‬ ‫בתוכו‬‫הבטן‬ ‫חלל‬ ‫לתוך‬ ‫שבו‬ ‫החומר‬ ‫ודליפת‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 18. 18. ‫בתוספתן‬ ‫דלקת‬ ‫סימני‬•‫)בטן‬ ‫הבטן‬ ‫של‬ ‫תחתון‬ ‫ימין‬ ‫בצד‬ ‫עז‬ ‫כאב‬(‫חריפה‬•,‫בתנועה‬ ‫נמצא‬ ‫החולה‬ ‫כאשר‬ ‫מתחזק‬ ‫הכאב‬‫למגע‬ ‫בתגובה‬ ‫או‬ ‫מתעטש‬ ,‫משתעל‬ ,‫עמוק‬ ‫נושם‬‫זה‬ ‫באזור‬•‫בחילה‬•‫הקאה‬•‫עצירות‬•‫)מעל‬ .‫גבוה‬ ‫חום‬ ‫יש‬ ‫בדר"כ‬ -‫טמפרטורה‬38(‫צלזיוס‬ ‫מעלות‬•‫העיכול‬ ‫ממערכת‬ ‫גזים‬ ‫לשחרר‬ ‫יכולת‬ ‫חוסר‬•(‫והאף‬ ‫הפה‬ ‫באזור‬ ‫)בעיקר‬ ‫הפנים‬ ‫חוורון‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 19. 19. ‫תוספתן‬ ‫בדלקת‬ ‫טיפול‬•‫הוא‬ ‫אבחונה‬ ‫לאחר‬ ‫התוספתן‬ ‫בדלקת‬ ‫הטיפול‬•‫התוספתן‬ ‫של‬ ‫לכריתה‬ ‫ניתוח‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 20. 20. ‫השרירים‬•‫הגוף‬ ‫בכל‬ ‫מצויים‬•‫לעצמות‬ ‫מחוברים‬•‫הגוף‬ ‫לתנועת‬ ‫אחראים‬•‫מסיבים‬ ‫בנויים‬ ‫השרירים‬•‫דרושים‬ ‫תקינה‬ ‫:לפעולה‬•‫מזון‬ ‫וחומרי‬ ‫חמצן‬ ‫אספקת‬ –•‫וחום‬ ‫דו-חמצני‬ ‫פחמן‬ ‫סילוק‬ –‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 21. 21. ‫וישור‬ ‫כיפוף‬ ‫פעולות‬•‫בעזרת‬ ‫נעשה‬ ‫הזרוע‬ ‫ויישור‬ ‫כיפוף‬‫השרירים‬•‫מנוגדים‬ ‫שרירים‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ ‫:שרירים‬•‫היד‬ - ‫מתכווץ‬ ‫אחד‬ ‫שריר‬ ‫כאשר‬ –.‫מתכופפת‬•‫הזרוע‬ ‫של‬ ‫האחר‬ ‫שבצד‬ ‫השרירים‬ –.‫בינתיים‬ ‫רפויים‬•,‫נרפה‬ ,‫התכווץ‬ ‫שקודם‬ ,‫השריר‬ ‫כאשר‬ –‫היד‬ ,‫מתכווץ‬ ‫לו‬ ‫המנוגד‬ ‫והשריר‬.‫מתיישרת‬•‫נעשית‬ ‫השלד‬ ‫של‬ ‫תנועה‬ ‫כל‬ ,‫למעשה‬ –.‫מנוגדים‬ ‫שרירים‬ ‫בעזרת‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 22. 22. ‫השרירים‬ ‫סוגי‬•‫בגופנו‬ ‫שרירים‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫שלושה‬ ‫ישנם‬•Smooth Muscles- ‫חלקים‬ ‫שרירים‬•Heart Muscles- ‫הלב‬ ‫שרירי‬•Skeletal Muscles– ‫השלד‬ ‫שרירי‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 23. 23. ‫החלקים‬ ‫השרירים‬•‫משורטטים‬ ‫לא‬ ‫שרירים‬•‫ריצונים‬ ‫לא‬ ‫שרירים‬•‫הפנימיים‬ ‫האיברים‬ ‫בדופן‬ ‫נמצאים‬•‫עצמאיים‬ ‫עצב‬ ‫סיבי‬ ‫ע"י‬ ‫מעוצבבים‬‫סימפתטיים‬ ‫ופרה‬ ‫סימפתטיים‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 24. 24. ‫הלב‬ ‫שרירי‬•‫הרבה‬ ‫מכילים‬ ‫מיוחדים‬ ‫שרירים‬‫מיטוכונדריות‬•‫השייכים‬ ‫מיוחדים‬ ‫עצביים‬ ‫סיבים‬ ‫עם‬‫הלב‬ ‫של‬ ‫החשמלית‬ ‫למערכת‬•‫בלב‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫נמצאים‬ ‫האלה‬ ‫השרירים‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 25. 25. ‫השלד‬ ‫שרירי‬•‫רבים‬ ‫גרעינים‬ ‫בעלי‬ ‫גליליים‬ ‫סיבים‬•‫סיבי‬ ‫עם‬ ‫לעצמות‬ ‫מחוברים‬ ‫חזקים‬ ‫שרירים‬‫ומוטוריים‬ ‫סומאטיים‬ ‫עצב‬•‫מתרפה‬ ‫והשני‬ ‫מתכווץ‬ ‫אחד‬ ‫בזוגות‬ ‫עובדים‬•‫בתנועה‬ ‫מתמחים‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 26. 26. ‫השלד‬•‫השלד‬ ‫עצמות‬•‫המחוברות‬ ‫עצמות‬ ‫של‬ ‫מערכת‬ ‫הוא‬ ‫השלד‬‫.ביניהן‬•‫סוגים‬ ‫לשלושה‬ ‫מתחלקות‬ ‫:העצמות‬•1‫הגפיים‬ ‫עצמות‬ ‫כגון‬ ‫ארוכות‬ ‫עצמות‬ .•2‫הגולגולת‬ ‫עצמות‬ ‫כגון‬ ‫שטוחות‬ ‫עצמות‬ .•3‫שנמצאות‬ ‫העצמות‬ ‫כגון‬ ‫קטנות‬ ‫ועצמות‬ .‫היד‬ ‫בכף‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 27. 27. ‫השלד‬ ‫תפקידי‬•‫הגוף‬ ‫צורת‬ ‫קביעת‬•‫לנוע‬ ‫לנו‬ ‫מאפשר‬ ‫השלד‬ - ‫תנועה‬•‫בתנועה‬ ‫להתבטא‬ ‫יכול‬ ‫שריר‬ ‫של‬ ‫קטן‬ ‫כיווץ‬‫העצם‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫רחבה‬•‫בעיקר‬ ‫הן‬ ‫בתנועה‬ ‫המשתתפות‬ ‫העצמות‬‫הארוכות‬ ‫העצמות‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 28. 28. ‫השלד‬ ‫תפקידי‬•‫אגן‬ ,‫צלעות‬ ,‫גולגולת‬ – ‫הגנה‬•‫דם‬ ‫ייצור‬•‫העצם‬ ‫מח‬ ‫נמצא‬ ‫העצמות‬ ‫בתוך‬•‫הסוגים‬ ‫מכל‬ ‫דם‬ ‫תאי‬ ‫מייצרת‬ ‫זו‬ ‫רקמה‬‫החיים‬ ‫כל‬ ‫במשך‬•"‫לדם‬ ‫חרושת‬ ‫"בית‬ ‫זהו‬•‫הארוכות‬ ‫בעצמות‬ ‫מתבצע‬ ‫הדם‬ ‫ייצור‬ ‫עיקר‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
 29. 29. ‫השלד‬ ‫חלקי‬•‫גולגולת‬•‫שדרה‬ ‫עמוד‬•‫כתפיים‬ ‫חגורת‬•‫צלעות‬•‫הירכיים‬ ‫אגן‬•‫גפיים‬‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ .‫מ.ק‬ ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬

×