Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

History of book

1.854 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

History of book

 1. 1. Световен Ден на Книгата 23 Април
 2. 2. КНИГАТА-ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА <ul><li>За всекиго книгата е носител на знанието, на човешкото в човека, на мъдростта на старите хора и любовта към живота на младите. Книгата ни дава безценната възможност, често пред самите себе си, да намерим истинската си същност и да намерим душата си. </li></ul>
 3. 3. 23 Април: Световен Ден на Книгата <ul><li>На тази дата се отбелязва световният ден на книгата и авторското право. По решение на ЮНЕСКО тази традиция се спазва от ноември 1995 г. </li></ul><ul><li>Самата дата - 23 април е емблематична, защото е дата на смъртта на Уилям Шекспир /1564-1616/, Мигел де Сервантес /1547-1616/ и Инка Гарсиласо де ла Вега /1539-1616/. Чества се от 1996 г. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>23 април не е идея. 23 април е световно движение, подкрепяно от общественици, творци, политици, от милиони четящи хора на планетата. Те вярват - духовното бъдеще на човечеството зависи от мястото на книгата в живота на човека днес; книгата е връзката между епохи и светове, култури и ценности; книгата обединява хората и ги издига. </li></ul>23 Април: Световен Ден на Книгата
 5. 5. История на книгата <ul><li>Писменият текст се появява някъде между 9-4 век пр. Хр. Първоначално под формата на рисунки, които по-късно се превръщат в пиктограми чрез опростяване на изображенията в символи. На тази основа се зараждат и идеограмите, последвани от фонетичните знаци, обозначаващи определени звуци (по-известни като срички и букви). </li></ul>Античен период пиктограма идеограма фонетични знаци
 6. 6. История на книгата: <ul><li>По това време в Китай коприната е използвана като основа за писане. А самото изписване ставало с четки. Други материали, които влизали в ролята на много по-късно появилата се хартия, били също: кости, бронз, керамични изделия, миди и др . В Индия пък използвали изсушени палмови листа. Всяка повърхност, способна да задържи и пренася текст върху себе си, била добре дошла за изработката на “книга”, включително и човешкото тяло. </li></ul>Коприна, кости, бронз, керамични изделия, миди, палмови листа Коприна Кости Палмови листа
 7. 7. История на книгата: <ul><li>Книгата е свързана с желанието на хората да създават дълготрайни документи, които да ги увековечават. Ето защо, камъните, върху които първобитните хора са оставили своите символни рисунки, могат да се възприемат като първите книги. Думите библос (biblos) и либер (liber) първоначално означавали&quot;фибра/жилка от дърво&quot;. </li></ul>Камък
 8. 8. История на книгата <ul><li>Глинените плочки са използвани в Месопотамия през третото хилядолетие пр. Хр. Каламусът (calamus) - инструмент с формата на триъгълник, се използвал за изработването на писмени знаци във влажна глина. Плочките със символите се изпичали на огън, за да се изсушат. В Ниневия са открити 22 000 плочки, датиращи от 7 век пр. Хр. - това била библиотеката на царете от Асирия, които притежавали работилници с преписвачи на тяхно разположение . </li></ul>Глинените плочки Глинена плочка с текст от Месопотамия
 9. 9. История на книгата <ul><li>Още един предшественик на книгата били дървените плочки (покрити с восък), използвани от римляните. Върху тях можело да се пише и изтрива с помощта на острие. Те били добро средство при обучението на деца . </li></ul>Дървените плочки (покрити с восък) Дървена плочка
 10. 10. История на книгата <ul><li>Плочките били изместени от папирусът, който бил значително по-лек и лесен за пренасяне. Той бързо се превърнал в най-разпространеното средство, върху което се пишело през античността. </li></ul>Книгите, изработени от папирус, имали формата на руло и съдържали няколко листа, закрепени един за друг с обща дължина около 10 метра. Някои книги, като историята за царуването на Рамзес III, надхвърляли 40 метра. Книгите се разгъвали хоризонтално, текстът бил изписван от едната страна на папируса, разделен на колонки. Заглавието стояло върху етикет, закрепен на цилиндъра (тубосът), в който се поставяла навитата книга. Античен период . Папирус Папирус
 11. 11. История на книгата <ul><li>Пергаментът безкомпромисно изместил папируса. Според легендата той е творение на Евмен II, владетелят на Пергам (Pergamon) - от където идва и името на материала Неговото производство датира от около 3 3 век пр. Хр. За изработката му използвали животински кожи (овце, магарета, антилопи, диви бикове и др.). Предимството на пергаментът била неговата дълготрайност, здравината му и възможността текстът да бъде изтриван. Но от друга страна - цената му била висока и времето, което отнемало изработката на документ върху него - също не било малко. </li></ul>Пергаментът Пергамент
 12. 12. Нещо като книжна култура <ul><li>Авторите от Античността не притежавали права върху творбите си. По това време не съществувало авторското право. Всеки имал свободата да копира чужд текст и дори да изменя съдържанието му. И докато &quot;редакторите&quot; печелели, единственото предимство за авторите била славата и задоволяването с &quot;безсмъртието&quot;, което носела книгата. </li></ul>Авторското право Цензурира От политическа и религиозна гледна точка книгите били цензурирани от рано: творбите на Протагор били изгорени, заради мнението му, че човек не би могъл да знае дали бог съществува или не. Културните различия довели до знаменателни и разрушителни за книгата събития: през 303 г. император Диоклециан заповядал изгарянето на огромен брой християнски текстове. Християните по-късно пък опожарили доста библиотеки.
 13. 13. История на книгата <ul><li>Разпространение и съхранение на книгите в Гърция </li></ul><ul><li>Разпространението на книги, съставянето на каталози, съхраняването им, както и развитието на литературната критика, се появили в Гърция през епохата на Елинизма със създаването на големия брой библиотеки - отговор на жаждата за знание, прокарвана от Аристотел. Тези библиотеки били и демонстрация на политически престиж: </li></ul><ul><li>Библиотеката на Александрия, създадена от Птоломей Сотер, съхранявала 500 000 тома в храма на музите и 40 000 в храма на Серапис. </li></ul><ul><li>Библиотеката на Пергам съдържала 200 000 тома, които по-късно били преместени от Марк Антоний и Клеопатра в храма на Серапис, след като храма на музите бил разрушен. </li></ul>
 14. 14. История на книгата <ul><li>Книгоиздаването в Рим </li></ul><ul><li>Книгоиздаването е основано в Рим през 1 век. Търговията с книги прогресивно се разрастнала по времето на Римската империя (в Лион вече имало магазини, в които се продавали книги – точно така, едни от първите книжарници). Разпространението на книгата нараствало успоредно с разрастването на империята. </li></ul><ul><li>Библиотеките по това време били частни или създавани специално по волята на по-значими личности. Юлий Цезар например пожелал библиотека в Рим, доказвайки, че тези институции са символ на политически престиж. </li></ul>
 15. 15. Книгата през Средновековието <ul><li>В края на Античността, между 2 и 4 век, книгата се променила от пергаментен свитък в по-близко до днешния вид издание с отделни страници. Това позволявало по-лесно достигане до точно определено място в текста . </li></ul>
 16. 16. Книгата през Средновековието <ul><li>Освен това поставянето на книгата върху маса било по-удобно и позволявало на четящия да си води записки, докато чете. А с появата на главните букви, пунктуацията и разделянето на думите една от друга, четенето станало по-лесно и вече не се налагало да се произнасят думите на глас. Въвеждането на съдържанието и индексирането пък улеснили директното достигане до необходимата информация. Тази форма е толкова ефективна, че и днес – 1500 години след появата си, все още се прилага в същия модел. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Хартията е изобретена в Китай някъде около 1 век. Откритието на техниката, използваща кората на къпиновия храст, се приписва на Тсай Лоуйен (Ts`ai Louen), но се допуска, че е открита дори по-рано. Текстовете били пресъздавани чрез релефно отпечатване. Книгата съществувала под няколко форми в Китай - свитък, гравиране върху дърво, спираловидна книга, страници с подвързани краища и т. нар. книги-пеперуди (близки до съвременните). </li></ul>Китай
 18. 18. Книгата в арабската цивилизация <ul><li>През 8 век арабите се научили да произвеждат хартия по метода на китайците и разпространили технологията в Европа. Те създали впечатляващи библиотеки, отразяващи богатата им култура. Арабите са и тези, които разпространяват в Стария континент творбите на гръцките мислители. Пример за това е преоткриването на трудовете на Аристотел, преиздадени от арабския учен Авицена. </li></ul>
 19. 19. Европа <ul><li>През 12 век започнал възходът на европейските градове, а с това се променили и условията за производството на книги, както и тяхното влияние върху хората. Това съживяване е съпътствано от интелектуалния ренесанс, с който се характеризира периода. С появата на първите университети, се зародила и нуждата на студентите и преподавателите от специализирана литература. Развитието на търговията и буржоазията довело със себе си нуждата от специализирани и основни текстове (право, история, романи и др.). Професията на продавачите на книги ставала все по-важна. </li></ul>
 20. 20. Отпечатването <ul><li>Изобретяването на технологията на принтирането от Гутенберг (около 1440г.) бележи навлизането на книгата в индустриалната ера. Издаването на книга се превърнало в масово производство, изискващо голям капитал и също такъв пазар. Цената на всяка една отделна книга обаче се намалила в голяма степен, което спомогнало за дистрибуцията на формата като цяло. Печатната книга такава, каквато я познаваме днес, датира от 15 век. А книгите, отпечатани преди 1 януари 1501г. се подвизават под определението старопечатни. </li></ul>
 21. 21. Кратък списък <ul><li>1475 - Сборник с историята на Троя (Recuyell of the Historyes of Troye) е първата печатна книга в английския език. </li></ul><ul><li>1476 - Гръцката граматика (Grammatica Graeca, sive compendium octo orationis partium) на Константин Ласкарис е вероятно първата изцяло гръцка книга. </li></ul><ul><li>1494 - Октоих (Осмогласие) е първата печатна славянска книга на кирилица. </li></ul><ul><li>1564 - Първата датирана книга на руски е Апостол на Иван Фьодоров (1 март 1564г.) </li></ul><ul><li>1651 - И най-после стигнахме до Абагар на Филип Станиславов (български римокатолически епископ от Никопол) - първата печатна книга за България. Абагар е отпечатана в Рим през 1651 г. и е написана на кирилица и съвременен за времето си български език. </li></ul>Recuyell of the Historyes of Troye) Октоих Абагар
 22. 22. Малко по-нова история <ul><li>Нуждите на библейски организации като: British and Foreign Bible Society (основано 1804), American Bible Society (основано 1816), и някои други не-религиозни издатели от огромни количества текстове с малки разходи, довели до многобройни нововъведения. За две от най-значимите постижения в сферата се смятат изобретяването на парната печатна машина (малко преди 1820 г.) и появата на фабриката за хартия. Именно тези две творения довели до спадането на цените на книгите и същевременно до увеличението на техния брой. Многобройни библиографски способи като позиционирането и формулирането на заглавието и подзаглавието, са повлияни от появата на този нов производствен метод. </li></ul>
 23. 23. Малко по-нова история <ul><li>Серия от нови открития се появява през 1990г. Такова е разпространението на цифровата мултимедия, която съхранява текстове, снимки, анимации и звуци в уникална и проста форма. Хипертекстът е друг фактор, подобрил достъпа до информация. Естествено, революционно откритие е и средството, което в момента ви позволява да четете този текст – точно така, Интернет. Или още - технологията, която значително намали производствените и дистрибуторски разходи, подобно на това, което е сторила печатната преса в края на Средновековието. </li></ul>
 24. 24. Електронната vs. книга <ul><li>По пътя на логиката би трябвало сега да споменем и електронната книга, смятана за бъдещето на книгите. Но дали? До момента този “феномен” все още не е осъществил своята революция и едва ли някога ще измести чара на това да вземеш в ръце едно литературно произведение, да усетиш хартията между пръстите си и да започнеш да разлистваш страница по страница докато не стигнеш до корицата, нали... Но знае ли човек, може би съдбата на книгите да се окаже близка до тази на музиката – mp3 форматът стана популярен с появата на удобния му носител . </li></ul>↔
 25. 25. “ T he end of ... ” Отвсякъде сме заобиколени от краища. Намираме се на всевъзможни и необятни, непрекъснато случващи се краища. &quot;Краят на...&quot; е модерна формула, която може да се продължава с добавяне на каквото и да е. Обявен бе краят на идеологиите (Карл Манхайм, Даниел Бел), краят на историята (Френсис Фукуяма), краят на Студената война (Пол Лукач), краят на националните държави (Жан Мари Гуено), краят на охолството и изобилието (Пол Ерлих), краят на образованието (Нийл Постман), краят на творбата (Джон Рифкин), краят на природата (Бил Маккибън), краят на секса (Бил Леонард), още един край на националните държави (Кеичи Ома)... ДА НЕ ДОПУСКАМЕ краят на книгата . !!! &quot; Краят на...&quot;
 26. 26. <ul><li>‘ This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.’ </li></ul>

×