Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Обратни връзки в усилвателите и 
тяхното влияние върху 
параметрите им 
Доц. М. Иванова
Определения 
• Посоката на предаване или усилване на сигналите 
от входа към изхода се смята за права посока. 
Посоката от...
Sβ 
RG 
A 
E β G 
RL 
SG Si So 
AF
• За количествена оценка на обратната връзка 
се приема отношението: F=A/AF, което още се 
нарича дълбочина на обратната в...
Видове ОВ 
• Вътрешна (паразитна) - дължаща се на свойствата на усилвателя; 
• - Външна - създава се от специални вериги з...
Последователна отрицателна ОВ по 
ток 
Io 
Uo RL 
UG 
Ui 
Uβ 
RG 
AY 
βR 
EG 
Ii=IG
Последователна отрицателна ОВ по 
ток 
• Коефициент на усилване 
по напрежение 
• Проводимост на 
предаване 
• Входно съпр...
Паралелна отрицателна ОВ по 
напрежение 
Ii 
Uo RL 
UG 
Ui 
Iβ 
RG 
A 
RTR 
βY 
EG 
IG
Паралелна отрицателна ОВ по 
напрежение 
• Коефициент на усилване 
по напрежение 
• Входно съпротивление 
• Изходно съпрот...
Паралелна отрицателна ОВ по ток 
Ii 
UG 
Ui 
Iβ 
RG 
A 
βI 
EG 
IG 
Io 
Uo RL
Паралелна отрицателна ОВ по ток 
• Коефициент на 
усилване по 
напрежение 
• Входно 
съпротивление 
• Изходно 
съпротивлен...
Изводи 
• Последователни ОВ – намалява Au и 
увеличава RiA, не променя AI 
• Паралелни ОВ – не променя Au и намалява 
RiA,...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Обратни връзки и влиянието им върху параметри на усилвателите

4.155 Aufrufe

Veröffentlicht am

Обратни връзки и влиянието им върху параметри на усилвателите

Veröffentlicht in: Ingenieurwesen
 • Als Erste(r) kommentieren

Обратни връзки и влиянието им върху параметри на усилвателите

 1. 1. Обратни връзки в усилвателите и тяхното влияние върху параметрите им Доц. М. Иванова
 2. 2. Определения • Посоката на предаване или усилване на сигналите от входа към изхода се смята за права посока. Посоката от изхода към входа е обратна. Сигналите, които се предават в обратна посока осъществяват т.нар. обратна връзка. • Чрез веригата за ОВ с коефициент на предаване β, част от изходната енергия се подава във входната верига на усилвателя. • Коефициентът на усилване на усилвателя е А, а AF е коефициентът на усилване на усилвателя с ОВ.
 3. 3. Sβ RG A E β G RL SG Si So AF
 4. 4. • За количествена оценка на обратната връзка се приема отношението: F=A/AF, което още се нарича дълбочина на обратната връзка • Параметърът F се използва, за да се оцени влиянието на обратната връзка върху параметрите на усилвателя • Чрез F може да се определи дали обратната връзка е положителна или отрицателна; – F>1, AF<A - обратната връзка е отрицателна – F<1, AF>A - обратната връзка е положтелна
 5. 5. Видове ОВ • Вътрешна (паразитна) - дължаща се на свойствата на усилвателя; • - Външна - създава се от специални вериги за ОВ, използва се за изменение или подобряване параметрите на електронните устройства; • - Положителна - когато сигналът от веригата за обратна връзка 푆훽 и входният сигнал 푆푖 имат една и съща полярност (фаза), тогава тези сигнали се сумират и сигналът на входа, а също и на изхода нараства; • - Отрицателна - когато полярностите (фазите) на сигнала от веригата за обратна връзка 푆훽 и входният сигнал 푆푖 са противоположни, тогава амплитудата на входният (респ. изходният) сигнал намалява; • - Честотно независима - ако е създадена от честотно независими елементи; • - Честотно зависима - ако е създадена от честотно зависими елементи; • - Местна (локална) - ако обхваща само едно стъпало; • - Обща - ако обхваща повече от едно стъпала или целия усилвател.
 6. 6. Последователна отрицателна ОВ по ток Io Uo RL UG Ui Uβ RG AY βR EG Ii=IG
 7. 7. Последователна отрицателна ОВ по ток • Коефициент на усилване по напрежение • Проводимост на предаване • Входно съпротивление • Изходно съпротивление • Коефициент на усилване по ток
 8. 8. Паралелна отрицателна ОВ по напрежение Ii Uo RL UG Ui Iβ RG A RTR βY EG IG
 9. 9. Паралелна отрицателна ОВ по напрежение • Коефициент на усилване по напрежение • Входно съпротивление • Изходно съпротивление • Коефициент на усилване по ток
 10. 10. Паралелна отрицателна ОВ по ток Ii UG Ui Iβ RG A βI EG IG Io Uo RL
 11. 11. Паралелна отрицателна ОВ по ток • Коефициент на усилване по напрежение • Входно съпротивление • Изходно съпротивление • Коефициент на усилване по ток
 12. 12. Изводи • Последователни ОВ – намалява Au и увеличава RiA, не променя AI • Паралелни ОВ – не променя Au и намалява RiA, намалява AI • ОВ по напрежение – намалява RoA • ОВ по ток – RoA се увеличава • ОВ влияят върху някои смущения и нелинейни изкривявания

×