Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kontti keskellä kylää - tutkimus- ja osallistumismenetelmäkokeilu

292 Aufrufe

Veröffentlicht am

Tammelan täydennysrakentamiseen liittyvässä tutkimushankkeessamme toimme syyskuussa 2014 kymmeneksi päiväksi Tampereen Tammelantorille toimistokontin, jossa keskustelimme tammelalaisten kanssa kaupunginosan kehittämisestä. Esitykseen on koottu kontissa kerättyä palautetta.

Veröffentlicht in: Umweltschutz
 • Als Erste(r) kommentieren

Kontti keskellä kylää - tutkimus- ja osallistumismenetelmäkokeilu

 1. 1. Kontti keskellä kylää 15.-25.9.2014 Projektin tuloksia Minna Santaoja, Helena Leino, Markus Laine | TaY
 2. 2. Sisältö • Tapahtuman tavoitteet • Poimintoja palautteesta • Huomioita menetelmästä • Ajatuksia jatkosta • Kontti mediassa
 3. 3. Konttitapahtuman tavoitteet • Jalkauttaa keskustelu, matala kynnys osallistua • Mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa • Kanava erilaisten näkemysten ilmaisemiseen ja kasvokkain kohtaamiseen • Kokeilla uudenlaista menetelmää (tutkimus-, osallistumis- ja sovittelumenetelmä) • Lisätä puolin ja toisin ymmärrystä siitä, mistä Tammelan täydennysrakentamisessa on kyse • Luoda monipuolisempi näkemys tammelalaisten suhtautumisesta täydennysrakentamiseen
 4. 4. Konttitapahtuma lukuina • 450-500 vierailijaa • 290 PostIt -kommenttia ja postilaatikkopalautetta yhteensä • Täydennysrakentaminen 51, liikenne 50, tori 41, pallokenttä 40, puistot ja viheralueet 36, toriparkki 24, ratapiha 10, palvelutalo 11, yleisesti 18 • Asiantuntijoilta koottu palaute 7kpl (hyvin positiivista)
 5. 5. Nostoja kontilla saadusta palautteesta, 1/2 1. Täydennysrakentaminen yleisesti. Positiivisia kommentteja enemmän kuin negatiivisia 2. Tammelan stadion. Kentän kunnostamista pidettiin tarpeellisena. Useimmat vastustivat asuinrakentamisen liittämistä ympärille. Kenttää toivottiin tammelalaisten käyttöön. 3. Tori. Tori kaipasi lähes yksimielisesti kohennusta, siistimistä, yhtenäistämistä, iltakäyttöä, vihreää. 4. Toriparkki. Puolesta hiukan enemmän kuin vastaan. Huolenaiheina rakentamisen aikainen toritoiminta, melu, pöly, liikenteen ohjaus. 5. Puistot ja viheralueet. Puistoja ei saa hävittää. Puistojen jo tehty ehostus miellytti. Pihoilla oleva vihreä ja isot puut säilytettävä.
 6. 6. Palautetta, 2/2 6. Liikenne. Yksityiskohtaista palautetta mm. puuttuvista suojateistä Itsenäisyydenkadulla. 7. Palvelukeskus. Monille tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen paikka. Miksi siirretään? Huolta Pohjolankadulle kulkemisesta. 8. Ratapihankatu. Koska lähtee toteutumaan? Miten käy Morkun ja tavara-aseman? Rongankadun alitus hyvä juttu, mutta väliaikaiset liikennejärjestelyt sekavat. 9. Kontti – hyvä homma.
 7. 7. Huomioita menetelmästä • Konttiprojekti toteutettiin LivingLab-hengessä, ilman yksityiskohtaista ennakkosuunnittelua • Esillä oleva aineisto suuntasi keskustelua, muuttui ja muotoutui tapahtuman aikana. Käytetyimpinä ilmakuva jolle kiinnitettiin PostIt-palaute sekä uusi yleissuunnitelmakuva (J. Luoma) • Keskeisenä menetelmänä läsnäolo, kasvokkaiset kohtaamiset ja kuunteleminen – sai liikkeelle positiivisen lumipallon: monet tulivat useita kertoja tai tuttavan kehotuksesta • Jatkuvaa palautemahdollisuutta (postilaatikko) ei ollut, koska sille ei löytynyt paikkaa. Ei kaivattu? Kontin ollessa auki laatikkoon jätettiin 5 kpl palautteita. • Kontille oli tarvetta: ihmiset kaipaavat tietoa ja kuulluksi tulemista; matalan kynnyksen osallistumista. ”Varmuuden vuoksi vastustava” näkemys saattaa keskustelussa kääntyä varovaisen myönteiseksi. Tämän kaltaiseen keskusteluun ei päästä esim. yleisötilaisuuksissa.
 8. 8. Projektin tavoittavuus • Tavoitteena ei ollut ”edustava otos” vaan erilaisten näkemysten ja aiheiden esiin saaminen. • Kontti tavoitti torilla klo 9-15 liikkuvat, lähinnä eläkeläiset. Tämä ei ole välttämättä ongelma. Iäkkäät suhtautuvat kenties kriittisimmin ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja rakentamisen aikaiseen häiriöön. Kontti tavoitti avainkohderyhmän. • Tavoitimme myös joitakin lapsia ja nuoria aikuisia/opiskelijoita. Lauantaina joukko heterogeenisempaa. • Konttitapahtumasta tiedotettiin mm. täydennysrakentamismyönteisellä Lisää kaupunkia Tampereelle –foorumilla, jossa se ei herättänyt suurta mielenkiintoa. Aamulehdestä moni oli tapahtuman bongannut.
 9. 9. Opittua: Sujuvan viestinnän merkitys • Tammelalaisilla on jatkuvaa epätietoisuutta suunnittelun etenemisestä. Mitä kaupunki aikoo tehdä? Kaivataan jatkuvampaa viestintää. • Perusviestin teroittaminen ja toistaminen: ”Mikä pakko Tammelaa on täydentää? Miksi ei rakenneta Teiskoon?” Tammelan vaihtoehtoisten skenaarioiden hahmottelu: kaupunki on muuttunut ennenkin, eikä se tule pysymään nykyisellään jatkossakaan. • Retoriikka: puhutaanko täydentämisestä ja tiivistämisestä (maksimaalinen rakennusmassa, ”slummi”) vai alueen kehittämisestä viihtyisän keskustamaisena? • Marssijärjestys: täydennysrakentamisen esittely keinona Tammelan viihtyisyyden lisäämiseen, ei ensisijaisena tavoitteena. • Toimivien esimerkkien tuominen muualta, jotta keskustelun ei tarvitse perustua kuulopuheisiin. Esim. bussiretki katsomaan onnistunutta toriparkkia. • Kaupungin ja yliopiston roolit?
 10. 10. Opittua: Visuaalisten esitysten merkitys mielikuvituksen virittäjänä • Miten konkretisoida lupaus, että täydennysrakentaminen on muutakin kuin maksimaalista rakennusmassaa ja parhaimmillaan lisää nykyisten asukkaiden viihtyvyyttä • Onko resursseja vaihtoehtoisten, yksityiskohtaisten täydennysvaihtoehtojen laatimiseen? (vrt. opiskelijatyöt: massoittelu, värit, materiaalit, pihat) • Esim. toriparkin rakennusvaiheen mallinnus
 11. 11. Esimerkki 1. Harmaat ”legopalikat” eivät toimineet kontilla innostavana mielikuvana täydennysrakentamisesta.
 12. 12. Esimerkki 2. Korttelityypittelyn täydennys- ja näkymätarkastelut eivät avaudu keskivertoasukkaalle. Toimisiko sama kolmiulotteisena?
 13. 13. Esimerkki 3. ”Suunnitelmat menneet hyvään suuntaan”. Useita positiivisia kommentteja mm. uudessa(?) yleissuunnitelmakuvassa esitetyistä pysäköintiratkaisuista (viherkannet). Miksi uusimmat kuvat yleissuunnitelmasta eivät ole nähtävillä kaupungin sivuilla? Tähän tulee eri kuva
 14. 14. Esimerkki 4. Ilmarinkatu 10: ”Hermostuin ensin yleissuunnitelman nähdessäni mutta nyt näyttää paremmalta”. Erilaisten mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen. TTY:n opiskelijatöitä.
 15. 15. Esimerkki 5. Lasten visioita tulevaisuuden Tammelasta. Väriä, korkeita torneja, yhteisen tekemisen tilaa…
 16. 16. Taloudellisesta ekologiseen argumentointiin? • Kontissa ilmeni tammelalaisten syvä huoli viheralueiden säilymisestä • Alueen tiivistämisen pelätään laskevan asuntojen arvoa -> viherrakentaminen ja viihtyisyyden lisääminen voivat nostaa alueen arvoa • Taloyhtiönäkökulmasta täydennysrakentamisen taloudelliseen kannattavuuteen liittyy paljon epävarmuutta, eikä raha välttämättä motivoi yhtiöitä joissa isot remontit jo tehty • Ekologisen urbanismin näkökulma viestimiseen: kaupunkisuunnittelu viihtyisän, vihreän kaupungin luomisen välineenä • Miten varmistetaan että lupaus toteutuu käytännössä?
 17. 17. Kontti mediassa • Kontin Facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/342598555900874/?ref_dashboard_filter=past • Tampereen yliopisto: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet/arkisto/tiedote.html?id=98430 • Tampereen arkkitehtuuriviikko 2014: http://www.tamperearchitecture.com/ • Tamperelainen 15.9.: ”Pitääkö Tammelaa tiivistää? Kerro se kontissa”, http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/237847-pitaako-tammelaa-tiivistaa-kerro-se-kontissa#comment- 234127 • Aamulehden menopalstalla oli maininta tapahtumasta päivittäin • Radio Moreenin toimittaja haastatteli Markus Lainetta suoraan lähetykseen maanantaina 15.9. • Tampereforum 16.9.: , ”Kontilta tietoa Tammelan tulevaisuudesta”, http://www.tampereforum.fi/2014/09/16/kontilta-tietoa-tammelan-tulevaisuudesta/ • WALCC-sivuilla useita juttuja konttitapahtumaan liittyen: http://www.walcc.org/index.php/material-bank/ project-industry-news/48-project-industry-news-general/sasui-news/168-an-office-in-the-heart-of-town- a-livinglab-exercise-in-collaborative-planning • Pekka Salmen haastattelu pallokentästä Youtubessa: http://www.youtube.com/watch?v=fGt2kX577Z0&feature=youtu.be • Aikalainen 13.10.: ”Kontti kuunteli kansaa”, http://aikalainen.uta.fi/2014/10/13/kontti-kuunteli-kansaa/
 18. 18. Konttiprojektia ja Tammelan tiivistysrakentamista on esitelty kansainvälisesti 2014: Helena Leino: Systemic architectures for sustainable urban innovation: Generating low-carbon and eco-efficient tools and policies in the city of Tampere, Finland. International Low Carbon City Forum, Shenzhen, Kiina 10.- 11.6.2014 Helena Leino: Systemic architectures for sustainable urban innovation: Case Tampere. 7th Low Carbon City Development Forum, Tampere-talo 7.- 8.10.2014 Helena Leino: Urban infill and the emerging power of housing associations. Nordic Urban Housing Research Conference, Tallinn University of Technology 8.-10.10.2014 Minna Santaoja: Dimensions of urban sustainability in Tammela infill. Research Day on Sustainable Development, University of Tampere, 31.10.2014.

×