Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Els paisatges agraris xavi

Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Els paisatges agraris xavi

 1. 1. Els paisatges agraris Nom:
 2. 2. Segons les parceles: latifundis Imatge • explotación agraria de grandes dimensiones
 3. 3. Segons les parcel·les: minifundis Imatge es una finca agrícola de extensión tan reducida que dificulta su explotación
 4. 4. Segons les parcel·les: camps closos o bocage Imatge • Son parceles grans y relativamente irregulars que son tancades amb murs o tanques
 5. 5. Segons les parcel·les: camps oberts o openfield Imatge Formats per parcel·les obertes ,sense tanques que les delimitin,de poca extensión i de formas irregulars
 6. 6. Segons el tipus de conreu: policonreu Imatge L'espai agrari es divideix en moltes parcel·les de mida petita,on es conreen espècies vegetals diferents
 7. 7. Segons el tipus de conreu: monoconreu Imatge • L'espai agrari s'especialitza en el conreu d'un sol producte
 8. 8. Segons el tipus de conreu: regadiu Imatge • L'aigua per als conreus s'extreuen del subsòl o de pantans i,per mitjàde canals
 9. 9. Segons el tipus de conreu: secà Imatge Es un conreu en el que casi no se utilitza aigua
 10. 10. Segons el tipus de conreu: agricultura intensiva Imatge Es parctica apuestos de ciutat on es terreny es petit i amb poca ma de obre
 11. 11. Segons el tipus de conreu: agricultura extensiva Imatge • Llocs on es és el conjunt de coneixements i d'activitats que tenen per objecte l'explotació del medi natural, per mitjà del conreu de certes plantes i la domesticació d'alguns animals útils per a la producció d'aliments
 12. 12. Segons el tipus de poblament: hàbitat dispers Imatge • Definició
 13. 13. Segons el tipus de poblament: hàbitat concentrat Imatge

×