Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Biznis plan 1

5.667 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Biznis plan 1

 1. 1. UVOD Preduzetništvo predstavlja osnov društvenog napretka i blagostanja svakog pojedinca inajvažniji je faktor uspeha u poslu. Preduzetnik je osoba koja uočava mogućnosti za noveproizvode ili nove usluge koje drugi ne uočavaju ili im ne pridaju značaj. Motivisan je da ostvariuspeh. Sposoban je da okupi ljude oko svoje ideje, uloži sredstva i ostvari postavljene ciljeve.Preduzetnik radi efektivno (prave stvari) i efikasno (na pravi način). Tako doprinosi blagostanjudruštvene zajednice, zadovoljava potrebe svojih stejkholdera i obezbedjuje sigurnost imaterijalno blagostanje svojoj porodici. Bavljenje sopstvenim biznisom pruža zadovoljstvo isamom preduzetniku jer mu omogućava da ispolji svoje kreativne sposobnosti tako što će odabratiposlovni poduhvat u skladu sa svojim znanjem, iskustvom i sistemom vrednosti. Za otpočinjanje posla, preduzetniku je neophodan početni kapital ali najvažniji kapital je onajkoji preduzetnik ima u svojoj glavi. Pored adekvatnog znanja i sposobnosti iz različitih oblastikojima treba da raspolaže, neophodno je da preduzetnik bude jedna kompletna i stabilna ličnostkako bi se uspešno bavio svojim poslom. Treba da ima samopoštovanje i samopouzdanje,upornost ali i strpljenje za obavljanje posla. Uspešan preduzetnik je hrabar i spreman zapreuzimanje rizika, mirno prihvata neuspehe, ali i promišljeno i oprezno donosi odluke. Optimistaje i uči na greškama. Ima sposobnost da razlikuje suštinu od forme, bitno od nebitnog. Veruje usebe ali veruje i ljudima sa kojima radi. Vredan je i uvek spreman da uči i stiče nova znanja.Komunikativan je i ljubazan sa ljudima. Elegantan je i uredan. Živi normalnim ličnim iporodičnim životom, vodi računa o svom zdravlju, bavi se fizičkim aktivnostima. Primarni cilj preduzetništva treba da bude savesno obavljanje posla a ne profit. Preduzetnik nesme dovoditi u zabludu ljude sa kojima radi- ni kupce-klijente a ni svoje zaposlene kako bi štoviše zaradio jer se loš glas daleko čuje i može uticati na kreiranje negativnog imidža preduzeća.Iznad svega, preduzetnika treba da odlikuju poštenje i moralne vrednosti, a profit dolazi na krajukao nagrada za njegov uspešan i kvalitetan rad. Preduzetništvo modernog doba doživljava veliki napredak i značaj u oblasti informatike isektoru usluga kao trenutno najprosperitetnijim privrednim oblastima. Ekspanzija uslužnogsektora je osnovna karakteristika savremenih društava i dominantna snaga u razvijnim zemljama.U prilog tome kao i činjenici da uspešan preduzetnik treba da ide u korak s vremenom u komeživi, govori i poslovni poduhvat otvaranja plesne škole „Korak napred“. Ovaj poslovni poduhvat prikazaćemo kroz tri dela: operativni plan, marketing plan ifinansijski plan. U operativnom planu biće objašnjeno kako funkcioniše jedna plesna školanamenjena rekreativcima, šta je sve potrebno za njen rad, potrebna oprema kao i njenaorganizaciona struktura. U kratkim crtama biće opisane i usluge koje pruža plesna škola „Koraknapred“ –podučavanje latinoameričkih i standardnih plesova. U marketing planu bićemousredsredjeni na polaznike plesne škole i načine da se najbolje zadovolje njihove želje i potrebe.U finansijskom planu biće prikazani osnovni kvantitativni pokazatelji na osnovu kojih će bitidoneta konačna odluka o isplativosti poslovnog poduhvata otvaranja plesne škole. 1
 2. 2. 1. UVODNI DEO POSLOVNOG PLANA1.1. Osnovni podaci o preduzećuNaziv:Plesna škola „Korak Napred“, rekreativna škola plesa koja pruža uslugepodučavanja latinoameričkih i standardnih plesova, društvo sa ograničenomodgovornošcu.Skraćeni naziv: KORAK NAPREDSedište:Nemanjina br.115, 11000 BeogradTelefon : +381-2315-650Fax : +381-2315-653Web: www.koraknapred.co.yue-mail: koraknapred@yahoo.comOsoba za kontakt: Ivan Petrovic 064/3568614, većinski vlasnik i operativniinstruktor sportskog plesaLokacija plesne škole: Nemanjina 115, 11000 BeogradVrsta delatnosti: Podučavanje latinoameričkih i standardnih plesovaDatum osnivanja: Preduzeće je osnovano ugovorom o osnivanju 31.12.2008.Registracija: Preduzeće je registrovano u Agenciji za privredne registre rešenjembr.2007/799650Vlasništvo: Ivan Petrović, vlasnik sa udelom od 80% i Biljana Ivković sa udelom od20%Organi upravljanja: Glavni organ upravljanja je direktor Ivan PetrovićMatični broj: 765381Poreski identifikacioni broj: 832567Tekući račini kod posovnih banaka:Naziv poslovne Vrsta tekuceg racuna Broj tekuceg racuna 2
 3. 3. bankeKomercijalna dinarski 456-762391-572bankaKomercijalna devizni 728-123543-663banka1.2. Osnovni podaci o autorima poslovnog plana Poslovni plan pisao je vlasnik preduzeća Ivan Petrović za interne potrebe.Marketing plan pisala je Biljana Ivković.1.3.Rezime Predmet poslovnog plana je otvaranje plesne škole „Korak napred“ koja se bavipodučavanjem latinoameričkih i standardnih plesova namenjenim rekreativcima. Uokviru svoje delatnosti plesna škola pruža sledeće usluge: Časovi latinoameričkih plesova: 1. Samba 2. Rumba 3. Ča-ča-ča 4. Paso doble 5. Jive Časovi standardnih plesova: 1. Engleski valcer 2. Tango 3. Slow fox 4. Bečki valcer 5. Quick step (Foxtrot) Ciljno tržište čine svi odrasli (od 18 i više godina) koji žele da se rekreativno baveplesom i imaju srednju i visoku platežnu sposobnost. Konkretno, to su: -studenti -zaposleni 3
 4. 4. -bračni parovi -bivši takmičari Časovi su prilagodjeni rekreativnom nivou i namenjeni odraslima kako bi, uprijatnoj atmosferi, uz dobru muziku, naučili da plešu. Otvaranje plesne škole ima zacilj da zadovolji potrebe svojih polaznika pre svega kvalitetnim radom na časovima ipružanjem adekvatnog znanja od strane stručnih instruktora.Projektuje se sledeće tržišno učešće:2009. god. 7,4%2010. god. 8,5%2011. god. 10% Projektovani obim poslovanja Godina Ukupan broj polaznika 2009. 200 2010. 230 2011. 270 Članarina će iznositi 25 eura po polazniku za mesec dana (8 časova, termini su 2puta nedeljno). Cena je unificirana, odobravaće se porodični popusti. Svi časovi plesaodržavaju se u prostorijama plesne škole „Korak napred“. Instruktori će akcenatstavljati na savladavanje ritma koji je i najvažniji u plesu i pravilno držanje.Napominjemo da je ovo rekreativna škola plesa i naši polaznici mogu vežbati u odeći iobući u kojoj se najprijatnije osećaju, nije obavezna posebna oprema. Troškovi promocije se projektuju na godišnjem nivou od 2 320 eura pri čemu ćenajveći deo ove sume biti utrošen na izradu web prezentacije i oglašavanje nainternetu a ostatak na izradu i štampanje letaka i plakata. Najveću konkurenciju plesnoj školi „Korak napred“ predstavljaju pre svega najjačiplesni klubovi: „Beo Dance“ , „Natalija i Ivica“ i „Vračar“ koji postoje već dugi nizgodina i stekli su lojalnost velikog broja polaznika , kao i plesna škola „You dance“ 4
 5. 5. koja je locirana u blizini naše plesne škole i takodje postoji već nekoliko godina. Spremni smo da uložimo veliki marketing napor kako bismo kvalitetnim radom ostvarili pozitivne rezultate i stekli popularnost kod polaznika. Plesna škola „Korak Napred“ će biti locirana u Nemanjinoj ulici br.115 u Beogradu u iznajmljenom prostoru. Lokacija je u centru grada i izuzetno je povoljna za pružanje ovakve vrste usluga. Vlasnik plesne škole ima višegodišnje iskustvo u plesu i držanju časova plesa. Ivan Petrović se vec 15 godina bavi plesom a od toga 10 god. i kao takmičar osvajao brojne medalje u zemlji i inostranstvu. Radio je i kao instruktor plesa u plesnom klubu „Natalija i Ivica“. Tu je stekao veliko iskustvo u radu i sa decom i sa odraslima i upoznao veliki broj ljudi iz sveta plesa. On će obavljati i sve upravljačke dužnosti. Vlasnik plesne škole uložio je na ime osnivanja 12.000 eur svog kapitala. U plesnoj školi ,pored vlasnika, zaposlena je i Biljana Ivković, suvlasnik i instruktor plesa i Gordana Savić, sekretarica. U planu je zapošljavanje još dva pomoćna instruktora do kraja 2011. god. U tom periodu se planira i uvodjenje časova salse i časova plesa za decu. Rad plesne škole zavisi prvenstveno od broja polaznika, kvaliteta časova, reklame ali presudan je ljudski faktor. Plesna škola se nalazi u iznajmljenom prostoru koji je već adaptiran za potrebe plesne škole pa dodatna ulaganja nisu bila potrebna. Iznajmljen prostor je opremljen sa: - Muzički stub 1 kom - Zvučnici za muzički uredjaj 2 kom - Kancelarijski sto za računar 1 kom - Stolica 1 kom - Računar 1 kom - Softver 1 paket - Kancelarijski materijal 1 komplet - Sto i stolice 1 kompletVisina apsolutnih investicionih ulaganjaVrsta ulaganja Nabavna vrednost u EUR Izvor finansiranjaTehnoloska oprema 1310 eur sopstveni izvoriKancelarijska oprema 490 eur sopstveni izvoriTrajna obrtna sredstva 2725 eur sopstveni izvori 5
 6. 6. UKUPNO 4525 eurProjektovani finansijski rezultati su pozitivni, što se može videti iz sledeće tabele:Finansijski pokazatelji Iznos pokazateljaProsečan neto dobitak u EUR 4.336,35Prosečan neto priliv u EUR 3.121,39Interna stopa rentabilnosti 205%Neto sadašnja vrednost (disk. stopa 10%) 9.803,71Period povraćaja 202 dana Prikazani finansijski rezultati su osetljivi na promenu broja polaznika. 2. OPERATIVNI PLAN 2.1.Opis usluga Plesna škola „Korak napred“ želi da pridobije što više polaznika i da ih na najbolji mogući način upozna sa osnovama sportskog plesa. Glavni ciljevi su: -Sistematski pristup u prenošenju znanja -Povećanje opšte zainteresovanosti ljudi za ples -Analitički metod savladavanja ritma i stila -Naučite da plešete da vas ceo svet razume Način rada u plesnoj školi: Podeljeno je nekoliko grupa u zavisnosti od nivoa znanja i sposobnosti polaznika. Upis je tokom cele godine, jedanput mesečno. Časovi su dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta. Polaznici treba da dodju barem 15 min. pre početka časa kako bi imali vremena da se presvuku i pripreme za čas. Za početak nije neophodna specijalna oprema, polaznici mogu da plešu u odeći i obući koja im je udobna i u kojoj se prijatno osećaju. Kasnije, kada se na časovima dostigne viši nivo rada, posebno za dame su poželjne plesne cipelice kako bi što bolje savladale plesnu tehniku. 6
 7. 7. Pre početka časa, polaznici treba da predaju članske karte instruktoru kako bi on evidentirao njihov dolazak. Na početku se vrši procena sposobnosti i znanja polaznika, u smislu, da li po prvi put pohadjaju časove plesa, da li su se već ranije bavili plesom i ako jesu koji je nivo njihovog znanja. Nakon procene, polaznici se rasporedjuju u grupe- početni, srednji i viši nivo. I grupa- početni nivo: Časovi u ovoj grupi predvidjeni su za polaznike koji su po prvi put došli na ples. Oni uče osnovni korak svakog plesa. Instruktori prvo pojedinačno pokazuju muški i ženski korak a zatim isti korak u paru, prvo bez muzike a zatim i uz odgovarajuću muziku u zavisnosti od toga koji je ples u pitanju. Veoma je bitno da polaznici na ovim početnim časovima savladaju ritam koji je najvažniji u svakom plesu. Kada savladaju osnovne korake i ritam kao i pravilno držanje, uče i neke osnovne figure kao što su levi i desni okret u bečkom i engleskom valceru ili spot okret i promenada u rumbi i ča- ča- ča. II grupa-srednji nivo Časove u ovoj grupi predvidjeni su za polaznike koji su savladali početni nivo u našoj plesnoj školi i one koji su savladali plesne osnove u drugim plesnim školama. Instruktori pokazuju prvo složenije figure a zatim se rade i koreografije za svaki ples prilagodjene rekreativcima. III grupa-viši nivo Časovi u ovoj grupi predvidjeni su za sve one koji žele da usavrše svoju plesnu tehniku. Ritam se podrazumeva, akcenat je na tehnici latinoameričkih i standardnih plesova kao i na što boljem kontaktu sa partnerom koji je posebno izražen u standardnim plesovima. U toku svih časova, polaznicima pomažu instruktori u slučaju da nisu savladali neki korak ili da nemaju partnera jer smisao ovih plesova jeste ples u paru.Predvidjeno je da se uče koraci minimum 3 različita plesa u toku trajanja jednog časa. Kao štoje već napomenuto, u pitanju su časovi latinoameričkih i standardnih plesova a ovo su nekenjihove osnovne karakteristike: Latinoamerički plesovi Samba: Vodi poreklo iz Brazila. U ovom plesu dama zavodi partnera dinamičnim,harmoničnim, lakim i prirodnim pokretima. Veoma atraktivan ples. Rumba: Kažu da je rumba ples Ljubavi. Ovde je dama u centru pažnje, bilo da je gledamuški ili ženski deo publike. Cilj njenog pokreta je da zaintrigira i pobudi što i postiže 7
 8. 8. promenama svog karaktera: može da bude opasna, naivna, drska, bespomoćna. Uz sav sklad ijednostavnost pokreta ona osvaja kao boginja. Ča-ča-ča: U ovom plesu, ljupkost je glavno oružje. Cilj je osvajanje kako partnera, tako ipublike. Paso doble: Ples sa karakterom Španije- dramatičan ples. Odlikuju ga oštri pokreti telakoji odgovaraju udarcima marša. Partner treba da se ponaša kao matador a dama je u ulozinjegovog plašta koji će razjariti i najravnodušnijeg bika na svetu. Ona je ta koja izaziva analazi se u nečijim rukama. To joj daje posebnu snagu, sigurnost, moć i zavodljivost. Jive: Vrlo energičan, veseo i skakutav ples u kome se partneri dobro zabavljaju. Osvajajusve oko sebe zahvaljujući snazi utkanoj u eleganciju pokreta. Standardni plesovi Engleski i bečki valcer: Valcer (od nemačkog „walzen“- okretati se, obrtati se) je visokopopularan ples razvijen u 18-om veku. Valcer je svojim okretima i „zagrljajem“ u kome separovi nalaze u prvo vreme šokirao ugladjene više krugove. Tango: Kažu da je tango ples Strasti. Par izgleda potpuno obuzet jedno drugim i muzikom. Quickstep ili Foxtrot: Veoma elegantan, glamurozan i energičan ples. Odlikuje ga cik-cakkretanje na podijumu, ponekad uz skokove. Slowfox: Karakterišu ga spori, dugi, otegnuti koraci koji se kombinuju sa nizom bržih,kraćih koraka. Polaznici će imati imati priliku da pokažu naučeno na plesnim večerima i žurkama koje ćebiti organizovane jednom mesečno u prostorijama plesne škole a oni najbolji moći će daučestvuju i na plesnim turnirima za rekreativce koji će biti organizovani na svakih šest meseciu saradnji sa Plesnim savezom Beograda u nekoj od beogradskih sportskih hala. Plesna škola se registruje u Agenciji za privredne registre pod uslovom da ispunjava sveuslove u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti kao i stručne osposobljenosti zaposlenih.Instruktori treba da imaju licencu i sertifikat operativnog trenera sportskog plesa kako bidobili dozvolu za pružanje usluga podučavanja latinoameričkih i standardnih plesova. 2.2 Opis tehničkih rešenja i objekta za obavljanje delatnosti 8
 9. 9. Plesna škola „Korak napred“ se bavi pružanjem usluga pa tehničko-tehnološka ulaganja uinfrastrukturu nisu velika. Od većih ulaganja treba izdvojiti kupovinu muzičkog stuba sa dvavelika zvučnika koji će se nalaziti u plesnoj sali. Razmatrane su ponude sledećih dobavljača:„Megastores electronics“, „4 audio“ i „Technomax“ i doneta je odluka da se muzički stub sazvučnicima nabavi od dobavljača „4 audio“ po ceni od 750 eur, model Mission M-3.Osnovni elementi MEGASTORES 4 AUDIO TECHNOMAXponude ELECTRONICSNabavna vrednost 720 eur 750 eur 800 eurGarantni rok 2 god 5 god 5 godTroš. inv. održavanja 1,00 % 1,00 % 1,00 % Nabavljen je i jedan računar sa pratećom eksternom opremom i softverskim paketom kojiće se nalaziti u kancelariji. Prilikom nabavke, razmatrane su ponude sledećih dobavljača:„Monitor“, „Intel“ i „Comtrade“. Doneta je odluka da se računar sa opremom kupi od dobavljača„Monitor“ po ceni od 560 eur, model Dell 503.Osnovni elementi MONITOR INTEL COMTRADEponudeNabavna vrednost 560 eur 570 eur 600 eurGarantni rok 5 god 5 god 5 godTroš. inv. održavanja 1,00% 1,00% 1,00% Plesna škola je smeštena u iznajmljenom prostoru u Nemanjinoj ulici br.115 u Beogradukoji je i ranije adaptiran u slične svrhe. Kvadratura prostora je 100m2 i obuhvata: -Plesna sala (parketna) -Kancelarija -Dve svlačionice -Toalet Potreban nameštaj je: -Sto za muzički stub 1 kom 9
 10. 10. -Kancelarijski sto za računar 1 kom -Stolica 1 kom -Sto i 4 stolice 1 komplet Prilikom nabavke nameštaja, razmatrane su ponude sledećih dobavljača: „Inex nameštaj“,„Extreme“ i „Euro salon“.Doneta je odluka da se kupovina izvrši od dobavljača „Inex nameštaj“po ceni od 350eur. Nabavljen nameštaj predvidjen je za opremanje kancelarije osim stola zamuzički stub koji će biti montiran u plesnoj sali. Nameštaj Inex nameštaj Extreme Euro salonSto za muzički stub 50 eur 55 eur 59 eurSto za računar 80 eur 85 eur 90 eurStolica 70 eur 79 eur 85 eurSto i 4 stolice 150 eur 180 eur 190 eurUKUPNO 350 eur 399 eur 424 eurSklopljen je i ugovor o nabavci kancelarijskog materijala na godišnjem nivou sa firmom „Enter“.Ponuda ENTER SUPEROPREMA SLUŽBENI LISTCena 120 eur 125 eur 130 eur Kao osnovni kriterijumi koji su korišćeni prilikom izbora dobavljača kod svih nabavkibili su cena i kvalitet. Uporedjivanjem ponudjenih firmi, odlučeno je da pečat plesne škole izradi firma „Vašlogo“ po ceni od 20 eur. Kao što je rečeno, iznajmljeni prostor je već delimično opremljen za potrebe plesne školejer je i ranije korišćen u slične svrhe. Kvadratura je 100m 2 ( Plesna sala 50m2; kancelarija 25m2; aostalo otpada na svlačionice, hodnik i kupatilo.) U plesnoj sali se već nalaze dva klima uredjaja,veliko ogledalo na zidu, kao i 20 stolica za sedenje koje su postavljene po obodu sale. Takodje, i ukancelariji se nalazi jedan klima uredjaj a postoji i priključak za fiksni telefon. Ovi troškovi suuračunati u kiriju za iznajmljeni prostor koja iznosi 500 eur mesečno uz uslov plaćanja 3 mesecaunapred. Mesečno se plaća i 20% poreza. Zbog svih ovih pogodnosti, vlasnik i suvlasnik su seodlučili za iznajmljivanje baš ovih prostorija kao idealnih za plesnu školu. 2.3 Opis kapaciteta Plesna škola „Korak napred“, na početku svog rada, namerava da uloži značajanmarketing napor kako bi učlanila što veći broj polaznika i kako bi zadržala iste. Takodje, bitna je ičinjenica da vlasnik i suvlasnik već imaju iskustva u ovom poslu, da poznaju mnogo ljudi iz sveta 10
 11. 11. plesa i da su ostvarili brojne kontakte. Plan je da se svakog meseca, osim avgusta (kada jeplaniran odmor), učlani do 25 polaznika za početak, tako da se kumulativno broj polaznika svakogmeseca povećava i da na godišnjem nivou bude učlanjeno i zadržano 200 polaznika u plesnojškoli. Časovi se odvijaju dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta. Članarina za mesec dana popolazniku iznosi 25 eur (bez obzira da li su se polaznici opredelili da pohadjaju početni, srednji iliviši nivo). S obzirom na metodologiju i visoki kvalitet rada koju ova plesna škola pruža svojimpolaznicima, smatramo da je ova cena realna. Takodje, na osnovu istraživanja , došli smo doinformacija da se članarine u drugim plesnim školama kreću i do 30 eur po polazniku. Broj učlanjenih Kumulativ Vrednost u polaznika eur. za pružene uslugemesec (Kum.x25eur)januar 15 15 375februar 20 35 875mart 20 55 1375april 25 80 2000maj 20 100 2500jun 10 110 2750jul 5 115 2875avgust / / /septembar 20 135 3375oktobar 25 160 4000novembar 20 180 4500decembar 20 200 5000ukupno 200 29.625 2.4. Organizacioni i kadrovski aspekti Ukupnu strukturu zaposlenih čine vlasnik, suvlasnik i sekretarica. Početna plata vlasnika isuvlasnika biće 400 eur što znači na godišnjem nivou 4800 eur dok za oboje na godišnjem nivouiznosi 9600 eur. Početna plata sekretarice biće 250 eur, a na godišnjem nivou iznosi 3000 eur.Svi zaposleni imaju licence i sertifikat za obavljanje delatnosti. 11
 12. 12. U planu plesne škole je da zaposli još dva pomoćna instruktora ako se u naredne tri godineposlovanja ostvari planirani broj učlanjenih i zadržanih polaznika. Struktura zaposlenihStruktura 2009. god 2010.god 2011.godVlasnik, direktor 1Suvlasnik 1Sekretarica 1Pomoćni instruktor +1 +1Ukupno 3 4 5 Vlasnik i suvlasnik su odgovorni za držanje časova plesa i za celokupno poslovanje plesneškole a sekretarica za administrativne poslove. Ovakva organizaciona struktura je veomafleksibilna i lako se prilagodjava zahtevima tržišta.2009. god...................................................................................................2011. god. Vlasnik Vlasnik Suvlasnik Suvlasnik Sekretarica Pomoćni instruktor 1 Sekretarica Pomoćni instruktor 2Instruktori plesa (vlasnik i suvlasnik) poseduju sve potrebne sertifikate i licence za operativnetrenere sportskog plesa kako bi regularno mogli da se bave podučavanjem latinoameričkih istandardnih plesova. U planu je i povećanje fonda časova u naredne 3 godine, uvodjenjem časova plesa za decukao i časova salse pa je zbog toga neophodno zaposliti još dva pomoćna instruktora . Časovi plesa za decu su namenjeni najmladjima da kroz igru nauče osnovne korake. Sviplesovi će bitii uprošćeni i prilagodjeni njihovom uzrastu. Najveća pažnja će biti posvećenanjihovom držanju, ritmu i kordinaciji pokreta. Salsa: Sve popularniji ples kod nas. Postoji više stilova salse a najzastupljeniji suKubanski i L.A. stil. 12
 13. 13. 2.4.1. Stučnost i predviđena obuka zaposlenih Ivan Petrović, direktor i vlasnik plesne škole, rodjen je 1978. godine u Beogradu. Zavšioosnovnu školu i Sportsku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu Organizacionih Naukau Beogradu, smer menadžment. Sportskim plesom se bavi od svoje sedme godine. Sa svojimpartnerkama, osvajao je brojne medalje na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Sa svojih 18godina, postaje najmladji instruktor u plesnom klubu „Natalija i Ivica“ gde je i stekao najvišeiskustva. Sa 23 godine odlazi na usavršavanje u Ameriku gde je godinu dana vežbao i radio kaoinstruktor plesa u plesnom studiju „Paul Pellicoro’s Dancesport“ u Njujorku. Po povratku uSrbiju, odlučuje da otvori svoju plesnu školu „Korak napred“. Biljana Ivković, suvlasnik plesne škole, rodjena je 1983. godine u Beogradu. Tu je izavršila osnovnu i srednju ekonomsku školu a uporedo i srednju baletski školu „Lujo Davičo“.Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer marketing. Radila je kao instruktorplesa za decu u plesnom klubu „Natalija i Ivica“. Gordana Savić, sekretarica, rodjena 1980. godine u Beogradu. Osnovnu i srednjuekonomsku školu završila u Beogradu. Radila tri godine kao sekretarica u marketinškoj agenciji„Grey“. Rekreativno se bavila plesom pet godina. 2.4.2. Obuka zaposlenih Kako bi plesna škola što uspešnije poslovala i stekla što bolji imidž, neophodno je daveć obučeni i iskusni instruktori budu stalno u toku plesnih zbivanja. Treba da pohadjaju dodatnekurseve i seminare kao i plesne kongrese kako bi još usavršili svoja znanja. Sekretarica treba dablagovremeno ažurira podatke. Tako će sve bitne informacije o dešavanjima koje plesna školaorganizuje biti plasirane polaznicima i potencijalnim polaznicima na vreme. 2.5. Analiza lokacije Plesna škola se nalazi u iznajmljenom prostoru u Nemanjinoj ulici br.115 u Beogradu.Lokacija u centru grada je izuzetno povoljna za pružanje ovakve vrste usluga . 2.6. Analiza zaštite životne sredine i zaštite na radu Delatnost plesne škole ne ugrožava samu životnu sredinu. Eventualno, negativni uticajna okolinu može izazvati buka u slučaju preglasne muzike ali o tome će se voditi računa. Što setiče zaštite na radu, prostorije plesne škole su bezbedne za rad, instalacije i klima uredjaji su 13
 14. 14. ispravni, što će se i redovno proveravati. Postoji i ugradjen protivpožarni aparat. Svetlost jeinteziteta 220-250 luxa a temperatura oko 20 0C tako da nema negativnih uticaja. 3.MARKETING PLAN Sve više dolazi do značajnog povećanja slobodnog vremena i promene stila života ljudi.Sve je veća tražnja za putovanjima, obrazovanjem, rekreacijom i zabavom. Uvode se nove uslugei proizvodi su sve više praćeni uslugama. Dolazi do ekspanzije uslužnog sektora. Konkurencija sezaoštrava. Plesna škola „Korak napred“ mora da osmisli što bolji marketing plan kako bi zauzela štobolju poziciju na tržištu i kako bi se suprotstavila konkurenciji. 3.1. Plan prodaje 3.1.1. Asortiman, ciljno tržište i njihove osnovne karakteristike Usluga plesne škole „Korak napred“ koju ona pruža svojim polaznicima jeste podučavanjelatinoameričkih i standardnih plesova. Ples kao univerzalni govor tela, postao je trend u Srbiji istvar opšte kulture. Ljudi su sve više zainteresovani da nauče da plešu a oni koji to vec znaju, želeda usavrše svoju tehniku plesa. Bavljenje plesom pomaže da se oslobodite stidljivosti, steknete sigurnost u sebe i svoje telo apravilno držanje i elegantan hod nikada ne prolaze neprimećeni. Tehnička osnova čini ples sinhronizovanim, snažnim i uverljivim. Zavodljivim ga činiunutrašnja energija plesača kojom oni šalju poruku partneru, publici ili je zadržavaju za sebe i toje ono najintrigantnije. Ples je više od pokreta tela u pratnji muzike. Svaki ples ima svoju priču. Ples je svojevrsnafilozofija izgovorena telom.Plesna škola pruža svoje usluge na teritoriji Beograda (Srbija), konkretno u iznajmljenom prostoruu Nemanjinoj br.115. Polaznici plesne škole „Korak napred“ koji čine njeno ciljno tržište su svi odrasli kojižele da se rekreativno bave plesom i da nauče svoje prve plesne korake kod nas kao i oni koji suveć plesali i žele da usavrše svoju plesnu tehniku. Naš cilj je da sve njih motivišemo da dodju bašu našu plesnu školu. Glavni ciljni segmenti tržišta su: 1. Studenti 2. Zaposleni pojedinci 3. Bračni parovi 14
 15. 15. 4. Bivši plesni takmičariPružajući svoje usluge, plesna škola zadovoljava potrebe svojih polaznika za rekreacijom,druženjem, kondicijom, fizičkom i duhovnom aktivnošću, savladavanjem ritma i plesnih korakasa ciljem da što sadržajnije provode svoje slobodno vreme.Ples se na teritoriji Srbije već nekoliko godina nalazi u fazi rasta životnog ciklusa. Ples postaje sveviše zastupljen kao vid rekreacije i dobre zabave. Kao problem javljaju se nedovoljna novčanasredstva stanovništva da finansiraju takav vid aktivnosti jer se može reći da bavljenje plesomspada u luksuzan hobi u našoj zemlji.Osnovnu konkurenciju plesnoj školi predstavljaju konkurenti koji se bave pružanjem istovrsnihusluga a to su plesni klubovi i plesne škole na teritoriji Beograda koje se bave podučavanjemlatinoameričkih i standardnih plesova već duži niz godina. Plesna škola „Korak napred“ želi da sediferencira od konkurencije pre svega kvalitetom pružanja svojih usluga. Naše aktivnosti morajubiti usmerene na pridobijanje novih polaznika i zadržavanje već postojećih koji takodje mogu bitiod pomoći širenjem svojih pozitivnih utisaka o našoj plesnoj školi. Na taj način može se sprovestiusmena propaganda uz pomoć lidera mišljenja tj. polaznika zadovoljnih našim radom. Takodje,uspeh zavisi i od toga koliko su sami instruktori spremni da ulože energije i svog znanja na času ikoliko mogu da animiraju polaznike da nauče da plešu. Planiramo i organizovanje plesnih večeri u prostorijama plesne škole gde će našipolaznici moći da uvežbaju plesne korake a ulaz će biti dozvoljen i polaznicima drugih plesnihškola. Pored uvodjenja tečajeva plesa za decu i tečaja salse, u planu je i poseban ubrzani kursplesa za mladence. 3.1.2. Analiza i procena tražnje Analiza tržišta izvršena je uglavnom „desk metodom“ korišćenjem eksternih izvorainformacija. Prema podacima Plesnog Saveza Beograda, registrovano je 12 plesnih škola (od toga 6 školalatinoameričkih i standardnih plesova, 4 škola salse i 2 škole argentinskog tanga) i 10 plesnihklubova na teritoriji Beograda. Plesni klubovi i škole sa najvećim brojem polaznika prema terenskom istraživanju plesnogkluba „N&I“ u 2008. god. bili su:1. PK „Beo Dance“ 4052. PK „Vračar“ 3513. PK „Natalija i Ivica“ 3384. PŠ „You Dance“ 297 15
 16. 16. Najjači plesni klubovi i škole nalaze se upravo na teritoriji Beograda i tu se javlja i najvećatražnja za časovima plesa. U okolnim gradovima takodje postoje plesne škole ali u dosta manjembroju. U Novom Sadu najpoznatije su „Fiesta“ i „Bolero“ a u Nišu „Step“ „Sving“, ali plesneškole u drugim gradovima nam nisu konkurencija jer se naše ciljno tržište odnosi samo nateritoriju Beograda. O zastupljenosti latinoameričkih i standardnih plesova u Evropi i svetu govore brojneinformacije iz strčnih časopisa i publikacija kao i dugogodišnja iskustva naših takmičarskihplesnih parova u inostranstvu. Do pre desetak godina, ples je najviše bio razvijen u Londonu (Velika Britanija). Najboljitreneri i instruktori bili su Englezi. London je bio prestonica plesnih dešavanja i tu je postojalanajveća tražnja za ovom vrstom usluga. Od pre par godina, na prvom mestu po zastupljenostipružanja usliga podučavanja plesova je Italija i to standardnih plesova a Rusija što se tičelatinoameričkih plesova. Nemačka i SAD su takodje u vrhu. U zemljama kao što su Španija, Kuba i Brazil najzastupljeniji su baćata, salsa, merenge isamba. Dok standardni plesovi skoro uopšte nisu zastupljeni posebno na Kubi gde jenajpopularnija kubanska salsa. Na osnovu ovoga mogu se izdvojiti neki relevantni faktori tražnje kao što su: -ekonomski - što je zemlja razvijenija, veća je i tražnja za časovima plesa -kulturoliški - različiti sistemi vrednosti opredeljuju zastupljenost odredjene vrste plesa uodredjenoj zemlji -psihološki - bavljenje plesom u nekim zemljama predstavlja statusni simbol Trendovi u svetu a i kod nas pokazuju da će se tražnja za ovim uslugama nastaviti. 3.1.3. Analiza i procena promocije, distribucije i cene Promocija- Kako bi plesne škole privukle što veći broj polaznika, neophodno je da intezivnokoriste promociju. Karakteristični oblici promotivnih aktivnosti za plesne škole su oglašavanje(putem novina, radia, tv-a, interneta...) i odnosi s javnošću. S obzirom na delatnost plesnih škola,od velikog značaja je lični kontakt zaposlenih sa polaznicima. Kao oblik promocije i kao rezultatuspeha u velikom broju slučajeva doprinosi i širenje usmene propagande, tj. širenje pozitivnihutisaka polaznika o kvalitetu rada u plesnoj školi ( takozvani „lideri mišljenja“). Takodje,korektan i ljubazan odnos prema polaznicima utiče na uspeh poslovanja. Cene pojedinih oblika oglašavanja 16
 17. 17. Mesečni Izvor: Interno istraživanje od strane investitora Vrsta Intenzitet iznos medija oglašavanja prom. troš. u eur Tv sa 5 puta dnevno 35.000 visokom po 15 sekundi u gledanošću udarnim terminima Novine sa 5 puta mesečno 7.000 velikim na punoj stranici tiražom Radio 7 puta dnevno 2.500 stanica sa visokom slušanošću Bilbordi 2 puta po 2 5.500 nedelje Zbog ograničenih novčanih sredstava, planirano je da se plesna škola „Korak napred“ prvetri godine svog rada oglašava na internetu ( izrada web prezentacije). Za ovu uslugu, sklopljen jeugovor sa BeotelNet-om na tri godine a cena usluge iznosi 1320 eur za godinu dana. Takodje, kao jedan od načina promocije za plesnu školu, koristićemo direktan marketing,putem deljenja letaka i lepljenja plakata. Za ovu uslugu sklopljen je ugovor sa firmom „Stars“ acena usluge iznosi 1000 eur na godišnjem nivou. Osnovni cilj primene navedenih oblika promotivnih aktivnosti jeste da plesna škola „Koraknapred“ privuče što veći broj polaznika. Planirano je da za promociju bude potrošeno ukupno2320 eur na godišnjem nivou. Cilj dobrih odnosa s javnošću je stvaranje i zadržavanje pozitivnog imidža plesne škole. Presvega, veoma je važno da ljudi budu što više informisani o plesu putem novina , časopisa itelevizije kako bi se kod njih stvorio pozitivan odnos prema plesu i kako bi se odlučili dapohadjaju časove plesa. Planiramo i da ostvarimo kontakt sa ostalim plesnim školama kakobismo uvek bili u toku plesnih zbivanja. Predvidjeno je i učešće naših najboljih polaznika naplesnim turnirima za rekreativce koje organizuje Plesni Savez Beograda. Distribucija - Svi časovi plesa održavaju se u prostorijama plesne škole „Korak napred“,konkretno u plesnoj sali kvadrature 50 m 2 koja je i najpogodnija za te potrebe. Lokacija jepristupačna, blizu centra grada. Časovi se održavaju u večerenjim terminima kako bi polaznicimogli da ih usklade sa svojim svakodnevnim obavezama. 17
 18. 18. Cena- Osnovni cilj najvećih plesnih škola i klubova je postizanje maksimalnog tržišnogučešća a kod onih manjih ostvarivanje maksimalnog profita. Visina cena kod najvećih konkurenata: Plesna škola Mesečna članarina Trajanje jednog časa „You dance“ 20eur 60 min „Beo Dance“ 25eur 60 min „Natalija i Ivica“ 30eur 90 min „Vračar“ 30eur 90 min S obzirom da je naša plesna škola nova i da njeno ime nije prepoznatljivo na tržištu, odlučilismo se za iste ili niže cene od konkurencije kako bi i na taj način privukli polaznike. Članarinaiznosi 25 eura po polazniku za mesec dana. Časovi su dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta.Cena će biti unificirana, naime, iznos članarine je isti za sve polaznike. Mogući su popusti uslučaju tri polaznika iz iste porodice-kuće (plaćaju samo dve članarine). Treba istaći da postoji razlika u kvalitetu pružanja usluga kod različitih plesnih škola kao i daje većina njih steklo lojalnost svojih polaznika tako da diferencijacija putem cena ne treba da budejedina osnova za sticanje konkurentske prednosti. Naznačajniji uticaj na visinu članarine imajutroškovi promocije. Plesne škole koje se više oglašavaju i steknu prepoznatljiv imidž na tržištu,imaju veću mogućnost za povećanje članarine. 3.1.4. Analiza i procena ponude Najveći konkurenti plesne škole „Korak napred“ prema visini tržišnog učešća na teritorijiBeograda Plesni klub,škola Br.polaznika (rekreativci) Tržišno učešće„Beo Dance“ 405 15%„Vračar“ 351 13%„Natalija i Ivica“ 338 12,5%„You dance“ 297 11%Ostali 1309 48,5% 18
 19. 19. Ukupno 2700 100% Izvor: Terensko istraživanje plesnog kluba „N&I“ Vodeći plesni klub je „Beo Dance“, osnovan februara 1991. godine. Danas „Beo Dance“ imapreko 1000 članova: polaznika škole plesa za decu i odrasle, revijalaca, pred-takmičara itakmičara i nalazi se u Gospodar Jovanovoj br.22. Klub organizuje tečajeve početnog, srednjeg ivišeg nivoa za odrasle i decu. Plesači, takmičari Beo Dance su neizostavno finalisti plesnihtakmičenja u zemlji i inostranstvu. Beo Dance je organizator najvećeg internacionalnogtakmičenja na ovim prostorima „IDSF international Beo Dance open- Trofej Beograda“ koji sesvakog septembra održava u sportskom centru Šumice. Plesni klub „Vračar“ je osnovan 1985.god., prvo kao plesna škola, a 1986.god. i kao plesniklub (Sjenička br.1 u sklopu SC Vračar). Uspešno radeći na popularizaciji rekreativnog plesa i sakvalitetnim takmičarima sportskog plesa, plesni klub „Vračar“ je postao sinonim za ples u Srbiji. Plesni klub „Natalija i Ivica“ osnovan je još davne 1986. godine i nalazi se u Sazonovojbr.119. Pored rada sa plesnim parovima koji se takmiče i osvajaju brojne medalje, pruža i uslugepodučavanja plesova namenjenim rekreativcima kao i deci predškolskog i školskog uzrasta. Plesna škola „You dance“ postoji već 10 godina i pruža usluge podučavanja latinoameričkih istandardnih plesova namenjenih isključivo rekrativcima. Pored ovih plesova, pruža uslugepodučavanja još nekih populrnih plesova kao što su trbušni ples, salsa, merenge, baćata. Nalazi seu ulici Prote Mateje br. 36 (iznad Slavije). Na osnovu ovoga možemo zaključiti da ove plesne škole imaju već izgradjen imidž i lojalnostkod svojih polaznika, a nude i raznovrsne tečajeve. Postoji i pretnja otvaranja novih plesnih školana teritoriji Beograda. Plesna škola „Korak napred“ će nastojati da pruži na što bolji i kvalitetniji način svoje usluge.Instruktori imaju iskustva u ovoj oblasti, naime, vlasnik i suvlasnik su i sami radili u plesnomklubu „Natalija i Ivica“. Kao ulazna barijera za otvaranje novih plesnih škola, može se javiti visok iznos finansijskihsredstava neophodnih kako za otvaranje tako i za finansiranje različitih oblika promotivnihaktivnosti. Izlazne barijere ne postoje, vlasnici su potpuno samostalni prilikom donošenja odluke ozatvaranju plesne škole i prestanku poslovanja. 3.1.5. SWOT analiza 19

×