Oficyna Raczków- przewodnik.pdf

Józef Raczek (1922-1990) – malarz, rzeźbiarz, kolekcjoner,
autor sztuk teatralnych i bajek.
„Orędownik Sądecczyzny” swój dom, zwany „Oficyną Raczków”,
zamienił w niezwykłą galerię grafik, obrazów i rzeźb. Przez wiele
lat było to miejsce spotkań i twórczej pracy artystów. W pokoju
„Pod muzami” Raczek podejmował gości winem własnego wyrobu
z owoców głogu i dzikiej róży.
Sztuka była dla niego niczym pamiętnik – uwiecznił starosądecki
rynek, klasztor klarysek, kapliczki, św. Kingę. Malowidła znajdujące
się w sieni przybliżają nam kulturę i historię Starego Sącza, a na
podwórku wciąż jeszcze rzeczywistość miesza się z bajką.
Pierścień
św.
Kingi
J. Raczek, Błogosławiona Kinga
Oficyna Raczków
J.
Raczek,
Widok
Starego
Sącza
Bibliografia:
http://www.kurier.stary.sacz.pl/kur03-04-03.pdf
J. i P. Sułkowscy, Nazwy miejscowe Starego Sącza, „Kurier Starosądecki” nr 3/4, 2003.
Druk powstał w ramach projektu „Pierścień św. Kingi” 2008
Notkę o Józefie Raczku opracowała: Iwona Matejczuk
* * *
Wykonałeś wszystkie zadania? Wróć do punktu startu. Jeżeli wykonałeś
je prawidłowo, otrzymasz pieczęć uprawniającą do udziału w finale.
Partnerzy:
Wsparcie finansowe
Urząd Miasta
i Gminy
w Starym Sączu
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Starym Sączu
Muzeum Regionalne
im. S. Udzieli
w Starym Sączu
Powiatowa
i Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Starym Sączu
Organizator:
Małopolski Instytut Kultury
ul. Karmelicka 27, Kraków
tel.: 012 422 18 84
www.mik.krakow.pl
instytucja kultury
Województwa Małopolskiego
©MIK, Kraków 2008
* * *
Wykonałeś wszystkie zadania? Wróć do punktu startu. Jeżeli wykonałeś
je prawidłowo, otrzymasz pieczęć uprawniającą do udziału w finale.
Partnerzy:
Wsparcie finansowe
Urząd Miasta
i Gminy
w Starym Sączu
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Starym Sączu
Muzeum Regionalne
im. S. Udzieli
w Starym Sączu
Powiatowa
i Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Starym Sączu
Organizator:
Małopolski Instytut Kultury
ul. Karmelicka 27, Kraków
tel.: 012 422 18 84
www.mik.krakow.pl
instytucja kultury
Województwa Małopolskiego
©MIK, Kraków 2008
* * *
Wykonałeś wszystkie zadania? Wróć do punktu startu. Jeżeli wykonałeś
je prawidłowo, otrzymasz pieczęć uprawniającą do udziału w finale.
Partnerzy:
Wsparcie finansowe
Urząd Miasta
i Gminy
w Starym Sączu
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Starym Sączu
Muzeum Regionalne
im. S. Udzieli
w Starym Sączu
Powiatowa
i Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Starym Sączu
Organizator:
Małopolski Instytut Kultury
ul. Karmelicka 27, Kraków
tel.: 012 422 18 84
www.mik.krakow.pl
instytucja kultury
Województwa Małopolskiego
©MIK, Kraków 2008
ODPOWIEDŹ
Malowidło
ilustruje
legendę,
we-
dle
której
po
założeniu
Nowego
Sącza
w
1292
roku,
władze
tego
miasta
zwróciły
się
do
starosą-
deczan
z
prośbą,
„aby
użyczyli
szubienicy”.
W
odpowiedzi
rajcy
Starego
Sącza
stwierdzili,
że
mają
ją
dla
miejscowych,
a
nie
dla
obcych.
ZAŁOŻENIE
MIASTA
STAREGO
SĄCZA
Na
malowidle
przedstawio-
na
jest
legenda
o
założeniu
miasta
przez
Sandka.
Nazwa
Sącz
pochodzi
od
imienia
sło-
wiańskiego
Sądek
lub
Sandek,
skrót
od
Sędzisława
i
Sędzi-
woja.
Imię
to
powszechnie
występowało
wśród
rycerstwa
i
dostojników.
1000-LECIE
PAŃSTWA
POLSKIEGO
Częściowo
zniszczone
malowid-
ło
pokazuje
obchody
milenijne
w
Starym
Sączu
(1966
rok).
Na
obrazie
przedstawieni
są
miesz-
kańcy
oraz
ówczesny
Arcybi-
skup
Metropolita
krakowski,
Karol
Wojtyła.
WESELE
W
BRYJOWIE
Malowidło
przedstawia
przygotowania
do
starosądeckiego
wesela.
Podpis
pod
nim
głosi:
„A
w
naszym
Bryjowie
takie
parad-
nice,
że
jedna
od
drugiej
pożyco
spódnice”.
Bryjów
to
potoczne
określenie
na
Stary
Sącz.
Na
przełomie
zimy
i
wiosny,
w
okre-
sie
tzw.
przednówka,
kiedy
brakowało
już
zapasów,
mieszkańcy
Starego
Sącza
przygotowywali
potrawę
z
mąki
razowej,
gotowanej
na
wodzie,
którą
maszczono
słoniną
lub
popijano
mlekiem.
Takie
danie
nazywane
było
bryjką.
700-LECIE
STAREGO
SĄCZA
Pokazano
tutaj
obchody
700-lecia
Starego
Sącza,
które
przypadły
na
rok
1957.
Słabo
widoczny
podpis
mówi:
„A
w
naszym
Bryjowie
takie
są
zwyczaje,
że
matka
za
córkę
worek
ziemniaków
daje”.
Zwróć
uwagę
na
charakterystyczny
strój
sądecki,
w
którym
przedsta-
wieni
są
starosądeczanie.
Składa
się
on
z
kaftana
szytego
z
granatowego
sukna
z
czerwonymi
obszyciami
oraz
czarnego,
filcowego
kapelusza.
WSTĄPIENIE
GRYFINY
DO
ZAKONU
Na
malowidle
pokazano
uroczystość
wstąpienia
księżnej
Gryfiny
do
staro-
sądeckiego
klasztoru.
Księżna
Kinga
przedstawiona
jest
za
klasztorną
kratą,
z
pastorałem
w
dłoni.
Obok
niej
klęczy
Gryfina.
Na
obrazie
przedstawiono
ponadto:
parę
królewską
Elżbietę
Ryksę
i
Wacława
II
(założyciela
Nowego
Są-
cza),
przedstawicieli
stanu
duchownego
i
parę
mieszczan
starosądeckich.
SPOTKANIE
JANA
III
SOBIESKIEGO
I
MARYSIEŃKI
Malowidło
ilustruje
spotkanie
Jana
III
Sobieskiego
z
Marysień-
ką
w
Starym
Sączu.
W
1683
roku
król
po
stoczonej
bitwie
pod
Wiedniem
postanowił
pokłonić
się
relikwiom
księżnej
Kingi.
Le-
genda
głosi,
że
na
przedmieściach
Starego
Sącza,
w
miejscu
zwanym
Poczekaj
królowa
Maria
Sobieska
oczekiwała
na
męża.
UFUNDOWANIE
KLASZTORU
KLARYSEK
Malowidło
przedstawia
księżną
Kingę
i
Bolesława
Wstydliwego
fundujących
klasztor
klarysek
w
Starym
Sączu.
Dar
fundacji
odbierają:
klaryska
–
ksieni,
oraz
brat
franciszkanin,
za
nimi
stoi
starosąde-
czanin
w
regionalnym
stroju.
Źródła
historyczne
wykluczają
jednak,
że
takie
przekazanie
miało
miejsce.
Książę
Bolesław
zmarł
w
1279
roku,
a
dopiero
rok
później
księżna
Kinga
ufundowała
w
Starym
Sączu
dwa
klasztory:
klarysek
i
franciszkanów.
Omnia beneficia
Malowidło na sklepieniu przedsta-
wia św. Kingę z nutami najstarszego
zabytku polskiej muzyki polifonicz-
nej Omnia beneficia (Wszelkie dobra).
Wykonanie tego utworu w 1975 roku
zapoczątkowało coroczny Starosąde-
cki Festiwal Muzyki Dawnej.
1 von 2

Recomendados

Tygodniówka Senioralna nr 37 von
Tygodniówka Senioralna nr 37Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37B G
40 views16 Folien
37 tygodniowka von
37 tygodniowka37 tygodniowka
37 tygodniowkaIwona Przybyła
25 views16 Folien
Program Instytutu Slowackiego von
Program Instytutu SlowackiegoProgram Instytutu Slowackiego
Program Instytutu SlowackiegoStowarzyszenie Panorama Kultur
291 views4 Folien
Pazdziernik 12 von
Pazdziernik 12Pazdziernik 12
Pazdziernik 12lamelli
1.3K views12 Folien
Noc kultury 2012_lublin_brama_wschodu von
Noc kultury 2012_lublin_brama_wschoduNoc kultury 2012_lublin_brama_wschodu
Noc kultury 2012_lublin_brama_wschoduGrzegorz Kondrasiuk,UMCS, Lublin, Poland
1.8K views64 Folien
Splot szewska program ogolny 10 von
Splot szewska program ogolny 10Splot szewska program ogolny 10
Splot szewska program ogolny 10Przemysław Filar
236 views3 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Oficyna Raczków- przewodnik.pdf

38 Tygodniówka von
38 Tygodniówka38 Tygodniówka
38 TygodniówkaB G
26 views12 Folien
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury von
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kulturyStanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kulturyMałopolski Instytut Kultury
368 views2 Folien
Program urodziny starówki 20 21.07.13 von
Program urodziny starówki 20 21.07.13Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13TTG_Central_Europe
474 views7 Folien
Sztuka w naszym mieście von
Sztuka w naszym mieścieSztuka w naszym mieście
Sztuka w naszym mieściegosiak60
232 views35 Folien
Noc muzeów w Szczecinie von
Noc muzeów w SzczecinieNoc muzeów w Szczecinie
Noc muzeów w SzczecinieTomek Kuczyński
332 views1 Folie
Jubileusz 90-lecia Muzeum von
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumMuzeumBydgoszcz
1.6K views159 Folien

Similar a Oficyna Raczków- przewodnik.pdf(20)

38 Tygodniówka von B G
38 Tygodniówka38 Tygodniówka
38 Tygodniówka
B G26 views
Sztuka w naszym mieście von gosiak60
Sztuka w naszym mieścieSztuka w naszym mieście
Sztuka w naszym mieście
gosiak60232 views
Tygodniówka nr 26 von B G
Tygodniówka nr 26Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26
B G164 views
Numer 46 Tygodniówki Senioralnej von B G
Numer 46 Tygodniówki SenioralnejNumer 46 Tygodniówki Senioralnej
Numer 46 Tygodniówki Senioralnej
B G97 views
Ścieżki Opowieści - Grodzisk von mivent
Ścieżki Opowieści - GrodziskŚcieżki Opowieści - Grodzisk
Ścieżki Opowieści - Grodzisk
mivent739 views
Prezentacja regionalizm w szkole von sp-28
Prezentacja regionalizm w szkolePrezentacja regionalizm w szkole
Prezentacja regionalizm w szkole
sp-28625 views
Malopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturze von Wojciech Kowalewski
Malopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturzeMalopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturze
Malopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturze
Wojciech Kowalewski1.2K views
Polecane miejsce Warszawa von piotrtata
Polecane miejsce WarszawaPolecane miejsce Warszawa
Polecane miejsce Warszawa
piotrtata2K views
Tygodniowka nr 29 von B G
Tygodniowka nr 29 Tygodniowka nr 29
Tygodniowka nr 29
B G199 views
Weekend in Lodz (Łódź) von Mateusz Sipa
Weekend in Lodz (Łódź)Weekend in Lodz (Łódź)
Weekend in Lodz (Łódź)
Mateusz Sipa655 views

Más de Małopolski Instytut Kultury

PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) von
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K views13 Folien
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) von
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K views16 Folien
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) von
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
511 views4 Folien
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) von
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.6K views68 Folien
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka) von
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
854 views2 Folien
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... von
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...Małopolski Instytut Kultury
1.1K views50 Folien

Más de Małopolski Instytut Kultury(20)

„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... von Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... von Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... von Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... von Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... von Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf