MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezentacja)

NOSOROŻEC I
ZWŁOKI W ŁAŹNIhistoria
i współczesność
Muzeum
Przyrodniczego
ISEZ PAN
Wycieczka szkolna w Polskiej
Akademii Umiejętności.
Uczniowie w sali muzealnej
oglądają nosorożca włochatego
ze Staruni, lata 30. XX wieku.
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Pierwsza połowa XIX wieku, przebiegająca w całej Europie pod wpływem idei romantycznych
i w atmosferze zwrotu ku przeszłości, wyzwoliła duże zainteresowanie archeologią, geologią,
paleontologią i pokrewnymi gałęziami nauk.
Także dla Polaków odkrywanie przedpiśmiennej historii narodu, gromadzenie i poznawanie
materialnych śladów przeszłości stało się źródłem budowania kulturowej tożsamości, poczucia
dumy z minionych dziejów. Z biegiem czasu emocje zaczęły ustępować bardziej naukowym
metodom działania. Już nie tylko odkrywano historię naturalną i gromadzono eksponaty
w muzeach, ale także zajmowano się systematycznym opracowywaniem wydobytych na światło
dzienne skarbów. 
W 1865 roku, z inicjatywy Maksymiliana
Siły-Nowickiego, jednego z prekursorów ruchu
ochrony przyrody (w tym ochrony takich zwierząt,
jak świstak czy kozica) – przy Towarzystwie
Naukowym Krakowskim powstaje Komisja
Fizjograficzna z Sekcją Zoologiczną. Zbiory
Komisji początkowo gromadzono w Gabinecie
Zoologicznym UJ przy ulicy św. Anny w Krakowie.
Portret pochodzi z Encyklopedii powszechnej PWN
(Warszawa 1975). 
Strony z książki Maksymiliana
Siły-Nowickiego O świstaku
(Kraków 1865).
W 1870 roku Komisja Fizjograficzna otrzymuje
z przeznaczeniem na muzeum najwyższą kondygnację
budynku przy ulicy Sławkowskiej. Dwa lata
później Towarzystwo Naukowe Krakowskie zostaje
przekształcone w Akademię Umiejętności, która
przejmuje Komisję wraz z muzeum. Pierwszym
kustoszem Muzeum Komisji Fizjograficznej zostaje
Stanisław Zaręczny, geolog i entomolog.
W latach 1910–1914 gmach Akademii zostaje
rozbudowany, Muzeum Komisji Fizjograficznej
zyskuje nowe przestrzenie wystawiennicze.
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej.
Widoczne ozdoby oraz fragmenty odnalezionych mieczy prezentowane
przez profesora archeologii Włodzimierza Demetrykiewicza, luty 1928
roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Gmach Polskiej
Akademii Umiejętności
przy ulicy Sławkowskiej,
1928. Narodowe
Archiwum Cyfrowe
Polska Akademia
Umiejętności
w Krakowie przy ulicy
Sławkowskiej,
sala z okazami
mineralogicznymi.
Widoczne witryny
i gabloty ze zbiorami,
luty 1928 roku.
Narodowe Archiwum
Cyfrowe
Polska Akademia
Umiejętności w Krakowie
przy ulicy Sławkowskiej.
Gabloty ze zbiorami
archeologicznymi,
luty 1928 roku.
Narodowe Archiwum
Cyfrowe
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, gabloty z wypchanymi ptakami, luty 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Polska Akademia
Umiejętności w Krakowie
przy ulicy Sławkowskiej,
sala ze zbiorami ssaków
kopalnych. Widoczny
zrekonstruowany szkielet
zwierzęcia oraz poroża
zawieszone na ścianie,
luty 1928 roku. Narodowe
Archiwum Cyfrowe
Polska Akademia
Umiejętności w Krakowie
przy ulicy Sławkowskiej,
sala ze zbiorami ryb
krajowych i gąbek
słodkowodnych,
luty 1928 roku. Narodowe
Archiwum Cyfrowe
Polska Akademia
Umiejętności w Krakowie
przy ulicy Sławkowskiej,
gabloty ze zbiorami motyli
prezentowanymi przez
entomologa Witolda
Niesiołowskiego w lutym
1928 roku. Narodowe
Archiwum Cyfrowe
Polska Akademia
Umiejętności w Krakowie
przy ulicy Sławkowskiej,
gabloty ze zbiorami motyli
sfotografowane w marcu
1932 roku. Narodowe
Archiwum Cyfrowe
Polska Akademia
Umiejętności w Krakowie
przy ulicy Sławkowskiej,
sala ze zbiorami
zoologicznymi.
Na zdjęciu widoczne
wypchane ssaki (między
innymi jeleń, kozica,
dzik, ryś), luty 1928 roku.
Narodowe Archiwum
Cyfrowe
Polska Akademia
Umiejętności w Krakowie
przy ulicy Sławkowskiej,
sala ze zbiorami
zoologicznymi.
Na zdjęciu widoczne
wypchane ssaki (między
innymi ryś i wilk), luty 1928
roku. Narodowe Archiwum
Cyfrowe
W latach 1929–1930 przy okazji wykopalisk w kopalni
wosku ziemnego w Staruni wydobyto tak zwanego
„drugiego nosorożca staruńskiego”, który stał się
prawdziwą ozdobą kolekcji i do dziś przechowywany
jest w zbiorach muzealnych spadkobiercy ówczesnego
Muzeum Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii
Umiejętności – w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN.
Skrzynia z nosorożcem włochatym na dziedzińcu Polskiej Akademii
Umiejętności, grudzień 1929 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Prace podczas rekonstrukcji i przygotowania do ekspozycji nosorożca włochatego w jednej z sal Polskiej Akademii Umiejętności.
Widoczni: ówczesny dyrektor Muzeum Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności Jan Stach (z lewej), obok preparator Franciszek Kalkus,
maj 1930 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
To z tej kopalni wosku ziemnego Campe-Müeller w Staruni (dziś Ukraina) wydobyto prehistorycznego nosorożca, 1908. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Komisja Fizjograficzna PAU została zlikwidowana
w 1945 roku, w 1952 roku rozwiązano Polską Akademię
Umiejętności, a zbiory muzeum dwa lata później zostały
włączone do Instytutu Zoologii PAN w Warszawie,
z którego uformował się następnie osobny instytut
badawczy w Krakowie. W 1989 roku placówka otrzymała
nazwę Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej,
westybul. Widoczny posąg Mikołaja Kopernika, sierpień 1929. Narodowe
Archiwum Cyfrowe
Polska Akademia
Umiejętności w Krakowie
przy ulicy Sławkowskiej,
sala botaniczna, luty 1928
roku. Narodowe Archiwum
Cyfrowe
W 1992 roku Instytut zdecydował się na zakup budynku przy ul. św. Sebastiana 9 – na cele
wystawiennicze Muzeum Przyrodniczego i badawcze samego Instytutu. Decyzja o budowie
łazienek przy ul. św. Sebastiana zapadła już w roku 1885 z inicjatywy ówczesnego właściciela
parceli, Antoniego Suskiego, znanego w Krakowie kupca oraz jego syna, Wiktora, właściciela
sklepu kolonialnego, restauracji i palarni kawy w kamienicy na rogu ul. Grodzkiej i pl.
Dominikańskiego.
Wykonawcą „łazienek wannowych” był budowniczy Władysław Rausz. Kąpielisko z pewnością
funkcjonowało już w 1890 roku. Łazienki były dwukrotnie rozbudowywane – w 1898 roku
według projektu Jacka Matusińskiego i w 1912 roku według projektu Józefa Pakiesa i Władysława
Krzyżanowskiego. Otwarto je na nowo po przebudowie 3 września 1914 roku.
1. Reklama łaźni rzymskiej umieszczona
w programie Teatru Miejskiego im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie
2. Notka prasowa w „Czasie” z 4 września
1914 roku
3. Reklama łaźni rzymskiej w „Przeglądzie
Kupieckim” z 5 maja 1934 roku
2 31
Tak wyglądała ulica
św. Sebastiana i kamienica
położona niedaleko łaźni
rzymskiej w sierpniu 1931
roku podczas powodzi
w Krakowie. Narodowe
Archiwum Cyfrowe
Łaźnia działała jeszcze długo po drugiej wojnie
światowej, w latach siedemdziesiątych w części
pomieszczeń kompleksu kamienic o numeracji 9–13
utworzono biura Wydziału Zaopatrzenia Miejskiej Rady
Narodowej. Kiedy łaźnia trafiła do Instytutu, była już
mocno zdewastowana.
Dawna łaźnia rzymska posiadała reprezentacyjne
wnętrza. Sień i korytarz wyłożono marmurową okładziną
i ceramicznymi płytkami wykonanymi w zakładach
Zygmunta Schönberga i Jana Godzickiego.
Fot. Kira Pietrek, MIK
W przejściu do łaźni nad marmurowymi drzwiami został
umieszczony witraż przedstawiający młodego mężczyznę
zażywającego kąpieli. Niewykluczone, że zarówno ten,
jak i pozostałe witraże zostały wykonane w pracowni
Żeleńskich według projektu Jana Bukowskiego, z którym
rodzina Suskich uprzednio już współpracowała.
Zdjęcie przedstawia stan budynku przed remontem w 1993 roku. ISEZ PAN
To, co udało się zachować z dawnego wyposażenia
budynku, starano się solidnie wyremontować.
Funkcję niektórych fragmentów budowli trzeba
było jednak dostosować do obecnych potrzeb –
zdecydowano na przykład o przykryciu
efektownego świetlika w dawnym holu łaźni,
gdzie niegdyś mieściły się także przebieralnie
dla korzystających z kąpieli.
Dawny hol łaźni ze świetlikiem. Zdjęcia przedstawiają stan budynku
przed remontem w 1993 roku. ISEZ PAN
Dawna sień łaźni
z portiernią i szatnią
oraz świetlik. Zdjęcia
przedstawiają stan
budynku przed remontem
w 1993 roku. ISEZ PAN
Dawne baseny zostały częściowo zachowane. Zdjęcia przedstawiają stan budynku przed remontem w 1993 roku. ISEZ PAN
Dawny basen, umywalka
i drewniana balustrada,
w większości zachowane.
Zdjęcia przedstawiają stan
budynku przed remontem
w 1993 roku. ISEZ PAN
Wystrój jednej z łazienek został
całkowicie zachowany. Zdjęcia
przedstawiają stan budynku przed
remontem w 1993 roku (pierwsze
z lewej, na dole, fot. ISEZ PAN) oraz
stan współczesny (fot. Karolina Fidyk,
MIK 2019).
Przeprowadzka muzeum
ze Sławkowskiej na
św. Sebastiana zajęła
rekordowo krótki czas, bo
zaledwie rok. 
Fragmenty prasowe
o przeprowadzce muzeum
do budynku po byłej łaźni.
Fragmenty prasowe
o przeprowadzce muzeum
do budynku po byłej łaźni.
Fragmenty prasowe o przeprowadzce nosorożca z budynku Polskiej Akademii Umiejętności do budynku po byłej łaźni.
Fragmenty prasowe o przeprowadzce nosorożca z budynku Polskiej Akademii Umiejętności
do budynku po byłej łaźni.
Z historią łaźni związana jest mroczna opowieść. 28 października 1905 roku w tutejszej łaźni rzymskiej
doszło do tragicznego wypadku, o którym doniosły w kolejną sobotę, 4 listopada, krakowskie „Nowości
Illustrowane”. Angelus, były właściciel dochodowego lombardu w Krakowie, skazany wyrokiem sądowym
na cztery lata ciężkiego więzienia, pojawił się w łaźni wczesnym rankiem, około godziny siódmej, odziany
wytwornie w czarny anglezowy garnitur i śnieżnobiały gors. Skorzystał z kąpieli, którą przygotował
mu łaziebny Józef Mróz, poprosił o butelkę wody gieshüblerskiej oraz jabłko i około 9.30 popełnił
samobójstwo strzałem w skroń. Ciało chwilę później łaziebny znalazł w basenie, pełnym już krwi. Spośród
niewielu informacji, jakie zachowały się o dawnej łaźni – ta właśnie daje nam wyobrażenie o klimacie
tego miejsca.
I ZWŁOKI W ŁAŹNI...
„Nowości Illustrowane”
z 4 listopada 1905 roku.
Numer pojedynczy kosztuje 16 centów (32 halerzy).
Prenumerata kosztuje:
Kwartalnie 4 kor. — 4 Mrk. — 2 Rbs. Półrocznie 8 kor.
8 Mrk. — 4 Rbs. Rocznie 16 kor. — 16 Mrk. — 8 Rbs.
Wychodzi każdej soboty.
REDAKCYA I ADMINISTRACYA, KRAKÓW, ZACISZE 7. Nr. TEL. 479.
Redaktor: STANISŁAW LIPIŃSKI.
Rok II. Kraków, 4 listopada 1905 r. Nr. 45.
Samobójstwo Angelusa.
(Do artykułu na stronie 2).
Numer ten zawiera 2 4 stronic druku.
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezentacja)
1 von 37

Recomendados

PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) von
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K views16 Folien
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) von
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) Małopolski Instytut Kultury
11.1K views15 Folien
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... von
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...Małopolski Instytut Kultury
1.1K views50 Folien
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa) von
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.2K views12 Folien
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja) von
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)Małopolski Instytut Kultury
665 views29 Folien
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa) von
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
3.3K views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) von
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K views13 Folien
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa) von
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
3.5K views10 Folien
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... von
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...Małopolski Instytut Kultury
2.8K views14 Folien
Muzea i skanseny1 von
Muzea i skanseny1Muzea i skanseny1
Muzea i skanseny1magdalena692
845 views20 Folien
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik) von
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
6.9K views8 Folien
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa) von
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
5.1K views14 Folien

Was ist angesagt?(20)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... von Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
Kulturalna wycieczka po Kobyłce von sp2zabki
Kulturalna wycieczka po KobyłceKulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
sp2zabki1K views
Ulica Narutowicza von Agata
Ulica NarutowiczaUlica Narutowicza
Ulica Narutowicza
Agata1.1K views
Zamkimazowsza von sp2zabki
ZamkimazowszaZamkimazowsza
Zamkimazowsza
sp2zabki493 views
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k... von Małopolski Instytut Kultury
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnu von manteska
Prezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnuPrezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnu
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnu
manteska2.1K views
Tuwim pokaz filip marczak von manteska
Tuwim pokaz filip marczakTuwim pokaz filip marczak
Tuwim pokaz filip marczak
manteska962 views
Prezentacja von cusiw
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
cusiw295 views
Muzeum Narodowe w Warszawie i otwarte udostępnianie zbiorów k.tabak von Karolina Tabak
Muzeum Narodowe w Warszawie i otwarte udostępnianie zbiorów k.tabakMuzeum Narodowe w Warszawie i otwarte udostępnianie zbiorów k.tabak
Muzeum Narodowe w Warszawie i otwarte udostępnianie zbiorów k.tabak
Karolina Tabak176 views
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie. von gosia_p
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
gosia_p605 views

Similar a MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezentacja)

Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne von
Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne
Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne PROMUZEUM
1.1K views24 Folien
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz... von
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...Małopolski Instytut Kultury
955 views6 Folien
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I) von
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)catl_ok
507 views21 Folien
Archeo folder von
Archeo folderArcheo folder
Archeo folderMuzeumBydgoszcz
319 views2 Folien
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawa von
Karol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawaKarol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawa
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawaKarolSutkowski1
1.2K views15 Folien
Prezentacja olkusz. von
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.msowula
546 views13 Folien

Similar a MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezentacja)(20)

Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne von PROMUZEUM
Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne
Przestrzenie kontemplacyjne i kommemoratywne
PROMUZEUM1.1K views
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I) von catl_ok
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
catl_ok507 views
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawa von KarolSutkowski1
Karol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawaKarol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawa
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawa
KarolSutkowski11.2K views
Prezentacja olkusz. von msowula
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.
msowula546 views
Prezentacja Miasta Olkusz von msowula
Prezentacja Miasta OlkuszPrezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta Olkusz
msowula473 views
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlop von Marcin Godlewski
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlopPo Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlop
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlop
Marcin Godlewski39 views
K raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczne von Aldona Walas
K raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczneK raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczne
K raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczne
Aldona Walas629 views
Biblioteka Naukowa MIR-PIB von Piotr Potega
Biblioteka Naukowa MIR-PIBBiblioteka Naukowa MIR-PIB
Biblioteka Naukowa MIR-PIB
Piotr Potega680 views
Prezentacja CzęStochowa von super138
Prezentacja CzęStochowaPrezentacja CzęStochowa
Prezentacja CzęStochowa
super1384.2K views
Najpiękniejsze polskie cmentarze von Aria Memoria
Najpiękniejsze polskie cmentarzeNajpiękniejsze polskie cmentarze
Najpiękniejsze polskie cmentarze
Aria Memoria1.7K views
Truso - legenda odkryta. 40 lat badań osady von AnnaGrzelak4
Truso - legenda odkryta. 40 lat badań osadyTruso - legenda odkryta. 40 lat badań osady
Truso - legenda odkryta. 40 lat badań osady
AnnaGrzelak41.6K views
Zakładka szkuta wiślana z xv wieku von Wojtas21
Zakładka szkuta wiślana z xv wiekuZakładka szkuta wiślana z xv wieku
Zakładka szkuta wiślana z xv wieku
Wojtas2130 views

Más de Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf von
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfMałopolski Instytut Kultury
44 views2 Folien
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) von
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
510 views4 Folien
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) von
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.6K views68 Folien
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka) von
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
852 views2 Folien
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa) von
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
4K views6 Folien
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa) von
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
7.5K views10 Folien

Más de Małopolski Instytut Kultury(20)

DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... von Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...

MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezentacja)

 • 1. NOSOROŻEC I ZWŁOKI W ŁAŹNIhistoria i współczesność Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN Wycieczka szkolna w Polskiej Akademii Umiejętności. Uczniowie w sali muzealnej oglądają nosorożca włochatego ze Staruni, lata 30. XX wieku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 2. Pierwsza połowa XIX wieku, przebiegająca w całej Europie pod wpływem idei romantycznych i w atmosferze zwrotu ku przeszłości, wyzwoliła duże zainteresowanie archeologią, geologią, paleontologią i pokrewnymi gałęziami nauk. Także dla Polaków odkrywanie przedpiśmiennej historii narodu, gromadzenie i poznawanie materialnych śladów przeszłości stało się źródłem budowania kulturowej tożsamości, poczucia dumy z minionych dziejów. Z biegiem czasu emocje zaczęły ustępować bardziej naukowym metodom działania. Już nie tylko odkrywano historię naturalną i gromadzono eksponaty w muzeach, ale także zajmowano się systematycznym opracowywaniem wydobytych na światło dzienne skarbów. 
 • 3. W 1865 roku, z inicjatywy Maksymiliana Siły-Nowickiego, jednego z prekursorów ruchu ochrony przyrody (w tym ochrony takich zwierząt, jak świstak czy kozica) – przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim powstaje Komisja Fizjograficzna z Sekcją Zoologiczną. Zbiory Komisji początkowo gromadzono w Gabinecie Zoologicznym UJ przy ulicy św. Anny w Krakowie. Portret pochodzi z Encyklopedii powszechnej PWN (Warszawa 1975). 
 • 4. Strony z książki Maksymiliana Siły-Nowickiego O świstaku (Kraków 1865).
 • 5. W 1870 roku Komisja Fizjograficzna otrzymuje z przeznaczeniem na muzeum najwyższą kondygnację budynku przy ulicy Sławkowskiej. Dwa lata później Towarzystwo Naukowe Krakowskie zostaje przekształcone w Akademię Umiejętności, która przejmuje Komisję wraz z muzeum. Pierwszym kustoszem Muzeum Komisji Fizjograficznej zostaje Stanisław Zaręczny, geolog i entomolog. W latach 1910–1914 gmach Akademii zostaje rozbudowany, Muzeum Komisji Fizjograficznej zyskuje nowe przestrzenie wystawiennicze. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej. Widoczne ozdoby oraz fragmenty odnalezionych mieczy prezentowane przez profesora archeologii Włodzimierza Demetrykiewicza, luty 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 6. Gmach Polskiej Akademii Umiejętności przy ulicy Sławkowskiej, 1928. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 7. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, sala z okazami mineralogicznymi. Widoczne witryny i gabloty ze zbiorami, luty 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 8. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej. Gabloty ze zbiorami archeologicznymi, luty 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 9. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, gabloty z wypchanymi ptakami, luty 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 10. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, sala ze zbiorami ssaków kopalnych. Widoczny zrekonstruowany szkielet zwierzęcia oraz poroża zawieszone na ścianie, luty 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 11. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, sala ze zbiorami ryb krajowych i gąbek słodkowodnych, luty 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 12. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, gabloty ze zbiorami motyli prezentowanymi przez entomologa Witolda Niesiołowskiego w lutym 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 13. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, gabloty ze zbiorami motyli sfotografowane w marcu 1932 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 14. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, sala ze zbiorami zoologicznymi. Na zdjęciu widoczne wypchane ssaki (między innymi jeleń, kozica, dzik, ryś), luty 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 15. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, sala ze zbiorami zoologicznymi. Na zdjęciu widoczne wypchane ssaki (między innymi ryś i wilk), luty 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 16. W latach 1929–1930 przy okazji wykopalisk w kopalni wosku ziemnego w Staruni wydobyto tak zwanego „drugiego nosorożca staruńskiego”, który stał się prawdziwą ozdobą kolekcji i do dziś przechowywany jest w zbiorach muzealnych spadkobiercy ówczesnego Muzeum Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności – w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN. Skrzynia z nosorożcem włochatym na dziedzińcu Polskiej Akademii Umiejętności, grudzień 1929 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 17. Prace podczas rekonstrukcji i przygotowania do ekspozycji nosorożca włochatego w jednej z sal Polskiej Akademii Umiejętności. Widoczni: ówczesny dyrektor Muzeum Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności Jan Stach (z lewej), obok preparator Franciszek Kalkus, maj 1930 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 18. To z tej kopalni wosku ziemnego Campe-Müeller w Staruni (dziś Ukraina) wydobyto prehistorycznego nosorożca, 1908. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 19. Komisja Fizjograficzna PAU została zlikwidowana w 1945 roku, w 1952 roku rozwiązano Polską Akademię Umiejętności, a zbiory muzeum dwa lata później zostały włączone do Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, z którego uformował się następnie osobny instytut badawczy w Krakowie. W 1989 roku placówka otrzymała nazwę Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, westybul. Widoczny posąg Mikołaja Kopernika, sierpień 1929. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 20. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, sala botaniczna, luty 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 21. W 1992 roku Instytut zdecydował się na zakup budynku przy ul. św. Sebastiana 9 – na cele wystawiennicze Muzeum Przyrodniczego i badawcze samego Instytutu. Decyzja o budowie łazienek przy ul. św. Sebastiana zapadła już w roku 1885 z inicjatywy ówczesnego właściciela parceli, Antoniego Suskiego, znanego w Krakowie kupca oraz jego syna, Wiktora, właściciela sklepu kolonialnego, restauracji i palarni kawy w kamienicy na rogu ul. Grodzkiej i pl. Dominikańskiego. Wykonawcą „łazienek wannowych” był budowniczy Władysław Rausz. Kąpielisko z pewnością funkcjonowało już w 1890 roku. Łazienki były dwukrotnie rozbudowywane – w 1898 roku według projektu Jacka Matusińskiego i w 1912 roku według projektu Józefa Pakiesa i Władysława Krzyżanowskiego. Otwarto je na nowo po przebudowie 3 września 1914 roku.
 • 22. 1. Reklama łaźni rzymskiej umieszczona w programie Teatru Miejskiego im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 2. Notka prasowa w „Czasie” z 4 września 1914 roku 3. Reklama łaźni rzymskiej w „Przeglądzie Kupieckim” z 5 maja 1934 roku 2 31
 • 23. Tak wyglądała ulica św. Sebastiana i kamienica położona niedaleko łaźni rzymskiej w sierpniu 1931 roku podczas powodzi w Krakowie. Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • 24. Łaźnia działała jeszcze długo po drugiej wojnie światowej, w latach siedemdziesiątych w części pomieszczeń kompleksu kamienic o numeracji 9–13 utworzono biura Wydziału Zaopatrzenia Miejskiej Rady Narodowej. Kiedy łaźnia trafiła do Instytutu, była już mocno zdewastowana. Dawna łaźnia rzymska posiadała reprezentacyjne wnętrza. Sień i korytarz wyłożono marmurową okładziną i ceramicznymi płytkami wykonanymi w zakładach Zygmunta Schönberga i Jana Godzickiego. Fot. Kira Pietrek, MIK
 • 25. W przejściu do łaźni nad marmurowymi drzwiami został umieszczony witraż przedstawiający młodego mężczyznę zażywającego kąpieli. Niewykluczone, że zarówno ten, jak i pozostałe witraże zostały wykonane w pracowni Żeleńskich według projektu Jana Bukowskiego, z którym rodzina Suskich uprzednio już współpracowała. Zdjęcie przedstawia stan budynku przed remontem w 1993 roku. ISEZ PAN
 • 26. To, co udało się zachować z dawnego wyposażenia budynku, starano się solidnie wyremontować. Funkcję niektórych fragmentów budowli trzeba było jednak dostosować do obecnych potrzeb – zdecydowano na przykład o przykryciu efektownego świetlika w dawnym holu łaźni, gdzie niegdyś mieściły się także przebieralnie dla korzystających z kąpieli. Dawny hol łaźni ze świetlikiem. Zdjęcia przedstawiają stan budynku przed remontem w 1993 roku. ISEZ PAN
 • 27. Dawna sień łaźni z portiernią i szatnią oraz świetlik. Zdjęcia przedstawiają stan budynku przed remontem w 1993 roku. ISEZ PAN
 • 28. Dawne baseny zostały częściowo zachowane. Zdjęcia przedstawiają stan budynku przed remontem w 1993 roku. ISEZ PAN
 • 29. Dawny basen, umywalka i drewniana balustrada, w większości zachowane. Zdjęcia przedstawiają stan budynku przed remontem w 1993 roku. ISEZ PAN
 • 30. Wystrój jednej z łazienek został całkowicie zachowany. Zdjęcia przedstawiają stan budynku przed remontem w 1993 roku (pierwsze z lewej, na dole, fot. ISEZ PAN) oraz stan współczesny (fot. Karolina Fidyk, MIK 2019).
 • 31. Przeprowadzka muzeum ze Sławkowskiej na św. Sebastiana zajęła rekordowo krótki czas, bo zaledwie rok.  Fragmenty prasowe o przeprowadzce muzeum do budynku po byłej łaźni.
 • 32. Fragmenty prasowe o przeprowadzce muzeum do budynku po byłej łaźni.
 • 33. Fragmenty prasowe o przeprowadzce nosorożca z budynku Polskiej Akademii Umiejętności do budynku po byłej łaźni.
 • 34. Fragmenty prasowe o przeprowadzce nosorożca z budynku Polskiej Akademii Umiejętności do budynku po byłej łaźni.
 • 35. Z historią łaźni związana jest mroczna opowieść. 28 października 1905 roku w tutejszej łaźni rzymskiej doszło do tragicznego wypadku, o którym doniosły w kolejną sobotę, 4 listopada, krakowskie „Nowości Illustrowane”. Angelus, były właściciel dochodowego lombardu w Krakowie, skazany wyrokiem sądowym na cztery lata ciężkiego więzienia, pojawił się w łaźni wczesnym rankiem, około godziny siódmej, odziany wytwornie w czarny anglezowy garnitur i śnieżnobiały gors. Skorzystał z kąpieli, którą przygotował mu łaziebny Józef Mróz, poprosił o butelkę wody gieshüblerskiej oraz jabłko i około 9.30 popełnił samobójstwo strzałem w skroń. Ciało chwilę później łaziebny znalazł w basenie, pełnym już krwi. Spośród niewielu informacji, jakie zachowały się o dawnej łaźni – ta właśnie daje nam wyobrażenie o klimacie tego miejsca. I ZWŁOKI W ŁAŹNI...
 • 36. „Nowości Illustrowane” z 4 listopada 1905 roku. Numer pojedynczy kosztuje 16 centów (32 halerzy). Prenumerata kosztuje: Kwartalnie 4 kor. — 4 Mrk. — 2 Rbs. Półrocznie 8 kor. 8 Mrk. — 4 Rbs. Rocznie 16 kor. — 16 Mrk. — 8 Rbs. Wychodzi każdej soboty. REDAKCYA I ADMINISTRACYA, KRAKÓW, ZACISZE 7. Nr. TEL. 479. Redaktor: STANISŁAW LIPIŃSKI. Rok II. Kraków, 4 listopada 1905 r. Nr. 45. Samobójstwo Angelusa. (Do artykułu na stronie 2). Numer ten zawiera 2 4 stronic druku.