KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)

dnidziedzictwa.pl
Plansze powstały w ramach
XXIII Małopolskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego.
W ruchu
Organizator: Partner wydarzenia: Współorganizator: Partner wystawy:
Opracowanie tekstu i koncepcja plansz:
Paulina Kasprzycka
Opracowanie graficzne: Maciej Grochot 
Korekta: Aleksandra Kleczka
Oszczędność
Witraż Oszczędność i dobrobyt projektu Józefa Mehoffera
w gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, za: Komunalna
Kasa Oszczędności Miasta Krakowa (broszura), Kraków 1933.
Polona, domena publiczna
i dobrobyt
Gospodarz: Partner dodatku:
1 	 Gmach Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, obraz olejny autorstwa Ludwika
Stasiaka, ok. 1894, fot. K. Schubert, MIK 2021, CC BY-SA 4.0
2 	 Nowa sala obrad z marmurowym kominkiem i mosiężną kartą oraz
kasetonowym stropem z czasów budowy. Do czasu przebudowy z lat 30.
w pomieszczeniu tym na pierwszym piętrze znajdowały się kasy, fot. St. Mucha
3 	 Widok gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa od strony wewnętrznego
ogrodu. W pierwszej połowie lat 30. ogród zyskał geometryczny układ. Pośrodku
okrągłego klombu pojawiła się fontanna, a po obu stronach ogrodu ustawiono
stoły z ławkami, wykonane ze sztucznego kamienia, fot. St. Mucha
	 2 i 3 za: Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa (broszura), Kraków 1933.
Polona, domena publiczna
Budynek przy ul. Szpitalnej 15 w Krakowie został wznie-
siony w latach 1881–1883 według projektu Karola Borkow-
skiego i Karola Knausa jako siedziba Kasy Oszczędności
Miasta Krakowa.
Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku według projektów
Stanisława Filipkiewicza i Juliusza Kolarzowskiego zabu-
dowano tylne narożniki budynku, by zyskać dodatkową
przestrzeń. W ciągu kolejnych pięciu lat wnętrza Kasy
zmieniły swój układ i otrzymały nowy wystrój i wyposaże-
nie. Pojawiły się nowe stropy, parkiety, posadzki, stolarka
drzwiowa i tapety.
2 3
1
Podczas przebudowy gmachu Kasy w latach
30. XX wieku szczególnie ciekawe zmiany za-
szły w obrębie klatki schodowej. Wprowadzo-
no w niej nowe detale, a przede wszystkim po-
jawiły się wspaniałe witraże projektu Józefa
Mehoffera (1869–1946).
W oknach półpięter pojawiły się alegorie
oszczędności i dobrobytu oraz przedstawienia
skarbników strzegących drogocennych kamie-
ni z łacińską sentencją: Suae quisque fortunae
faber (Każdy kowalem swego losu). Wykonano
je w 1933 roku w Krakowskim Zakładzie Witra-
żów S.G. Żeleński.
Ideowy przekaz witraży Mehoffera świet-
nie oddaje cele statutowe Kasy, a także na-
strój epoki, w której na każdym kroku popu-
laryzowano hasło: „Oszczędność jest źródłem
dobrobytu”.
31 października 1924 roku na I Międzynarodo-
wej Konferencji Kas Oszczędnościowych w Me-
diolanie ustanowiono Dzień Oszczędności, od
1926 roku chętnie obchodzony także w II RP.
Witraże w oknach klatki schodowej gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa,
fot. K. Schubert, MIK 2021, CC BY-SA 4.0
U góry: Dzień Oszczędności w Krakowie. Drugi od prawej siedzi
jeden z dyrektorów Kasy Józef Muczkowski, piąty – prezydent
Krakowa Karol Rolle, lata 1926–31. NAC, domena publiczna
Zachowała się akwa-
rela autorstwa Józefa
Mehoffera, będąca stu-
dium do projektu wi-
trażu przeznaczonego do okna klatki schodowej gmachu Miejskiej Kasy
Oszczędności w Krakowie. Szkic przedstawia kobietę trzymającą róg ob-
fitości – symbol dobrobytu. Kompozycja szkicu została częściowo wyko-
rzystana przez artystę w ostatecznym projekcie witraża. Zmianie uległa
jednak kolorystyka, a w miejscu obszernego fragmentu płaszcza kobiety,
po jej lewej stronie, pojawiły się podobizny dzieci – prawdopodobnie wnu-
ków artysty, Ryszarda i Magdaleny – wrzucających pieniądze do skarbonki.
Motyw alegorii oszczędności i dobro­
bytu,zbliżonydotematuwitrażaw gma-
chu Kasy Oszczędności, odnajdziemy
też na innym projekcie Józefa Mehoffe-
ra, pochodzącym z tego samego czasu,
tj. z 1932 roku. Jest nim plakat zatytuło-
wany Oszczędzaj, dobrobyt Cię czeka.
Wykonawcą witraży w gmachu przy
ul. Szpitalnej 15 był wielokrotnie nagra-
dzany na wystawach krajowych i zagra-
nicznych zakład S.G. Żeleńskiego, który
współpracował z najlepszymi artysta-
mi i witrażystami. Zakład zrealizował
świeckie witraże m.in. w gmachu Izby
Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
(1908), siedzibie Muzeum Techniczno-
-Przemysłowego w Krakowie (1913),
teatrze Bagatela w Krakowie (1918),
hotelu Riwiera Polska w Gdyni (1923),
restauracji Pod Bachusem w Warsza-
wie (1935) czy w budynku Kasy Oszczęd-
ności w Bielsku (1938).
Karta tytułowa broszury Krakowskiego Zakładu Witra-
żów, Oszkleń Artystycznych i Fabryki Mozajki Szklanej
w Krakowie S.G. Żeleński, 1929.
Radomska Biblioteka Cyfrowa, domena publiczna
Józef Mehoffer w 1932 roku.
NAC, domena publiczna
Biblioteka cyfrowa UMCS, domena publiczna Fot. Archiwum Krakowskiego Domu Aukcyjnego ©
1 von 4

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Małopolski Instytut Kultury665 views
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury3.3K views
DWÓR OBRONNY W JAKUBOWICACH (przewodnik)DWÓR OBRONNY W JAKUBOWICACH (przewodnik)
DWÓR OBRONNY W JAKUBOWICACH (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury7.1K views
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)
Małopolski Instytut Kultury2.1K views
ZamkimazowszaZamkimazowsza
Zamkimazowsza
sp2zabki493 views
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury11.1K views
Gabriela SmardzewskaGabriela Smardzewska
Gabriela Smardzewska
sp20wek164 views
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
Michalow3.8K views
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
MuzeumBydgoszcz1.6K views
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury915 views
Drucianka - prezentacja KDSDrucianka - prezentacja KDS
Drucianka - prezentacja KDS
Michalow747 views

Similar a KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)(20)

Piotr Winskowski, Dom u-miarkowanyPiotr Winskowski, Dom u-miarkowany
Piotr Winskowski, Dom u-miarkowany
Małopolski Instytut Kultury635 views
Piotr Korduba, Skazani na dwórPiotr Korduba, Skazani na dwór
Piotr Korduba, Skazani na dwór
Małopolski Instytut Kultury1.2K views
Program urodziny starówki 20 21.07.13Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13
TTG_Central_Europe474 views
Architektura PublicznaArchitektura Publiczna
Architektura Publiczna
j.zwolski671 views
Asf raport2008 plAsf raport2008 pl
Asf raport2008 pl
Kamila Woynicz726 views
Muzeum plakatu prezentacjaMuzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacja
Angelika Wróblewska415 views
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury2.3K views
Muzeum plakatu - prezentacjaMuzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacja
Sandrawider863 views
KrakówKraków
Kraków
Marta Spyra1.1K views
Sprawozdanie Dni Małopolski w BrukseliSprawozdanie Dni Małopolski w Brukseli
Sprawozdanie Dni Małopolski w Brukseli
Małopolski Instytut Kultury630 views
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury3.2K views

Más de Małopolski Instytut Kultury(20)

Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Małopolski Instytut Kultury44 views
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury1.9K views
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury850 views
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
Małopolski Instytut Kultury480 views
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury4.7K views
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury1.1K views
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury4.5K views
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury988 views
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury1.1K views
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury681 views

KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)

  • 1. dnidziedzictwa.pl Plansze powstały w ramach XXIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W ruchu Organizator: Partner wydarzenia: Współorganizator: Partner wystawy: Opracowanie tekstu i koncepcja plansz: Paulina Kasprzycka Opracowanie graficzne: Maciej Grochot  Korekta: Aleksandra Kleczka Oszczędność Witraż Oszczędność i dobrobyt projektu Józefa Mehoffera w gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, za: Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa (broszura), Kraków 1933. Polona, domena publiczna i dobrobyt Gospodarz: Partner dodatku:
  • 2. 1 Gmach Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, obraz olejny autorstwa Ludwika Stasiaka, ok. 1894, fot. K. Schubert, MIK 2021, CC BY-SA 4.0 2 Nowa sala obrad z marmurowym kominkiem i mosiężną kartą oraz kasetonowym stropem z czasów budowy. Do czasu przebudowy z lat 30. w pomieszczeniu tym na pierwszym piętrze znajdowały się kasy, fot. St. Mucha 3 Widok gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa od strony wewnętrznego ogrodu. W pierwszej połowie lat 30. ogród zyskał geometryczny układ. Pośrodku okrągłego klombu pojawiła się fontanna, a po obu stronach ogrodu ustawiono stoły z ławkami, wykonane ze sztucznego kamienia, fot. St. Mucha 2 i 3 za: Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa (broszura), Kraków 1933. Polona, domena publiczna Budynek przy ul. Szpitalnej 15 w Krakowie został wznie- siony w latach 1881–1883 według projektu Karola Borkow- skiego i Karola Knausa jako siedziba Kasy Oszczędności Miasta Krakowa. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku według projektów Stanisława Filipkiewicza i Juliusza Kolarzowskiego zabu- dowano tylne narożniki budynku, by zyskać dodatkową przestrzeń. W ciągu kolejnych pięciu lat wnętrza Kasy zmieniły swój układ i otrzymały nowy wystrój i wyposaże- nie. Pojawiły się nowe stropy, parkiety, posadzki, stolarka drzwiowa i tapety. 2 3 1
  • 3. Podczas przebudowy gmachu Kasy w latach 30. XX wieku szczególnie ciekawe zmiany za- szły w obrębie klatki schodowej. Wprowadzo- no w niej nowe detale, a przede wszystkim po- jawiły się wspaniałe witraże projektu Józefa Mehoffera (1869–1946). W oknach półpięter pojawiły się alegorie oszczędności i dobrobytu oraz przedstawienia skarbników strzegących drogocennych kamie- ni z łacińską sentencją: Suae quisque fortunae faber (Każdy kowalem swego losu). Wykonano je w 1933 roku w Krakowskim Zakładzie Witra- żów S.G. Żeleński. Ideowy przekaz witraży Mehoffera świet- nie oddaje cele statutowe Kasy, a także na- strój epoki, w której na każdym kroku popu- laryzowano hasło: „Oszczędność jest źródłem dobrobytu”. 31 października 1924 roku na I Międzynarodo- wej Konferencji Kas Oszczędnościowych w Me- diolanie ustanowiono Dzień Oszczędności, od 1926 roku chętnie obchodzony także w II RP. Witraże w oknach klatki schodowej gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, fot. K. Schubert, MIK 2021, CC BY-SA 4.0 U góry: Dzień Oszczędności w Krakowie. Drugi od prawej siedzi jeden z dyrektorów Kasy Józef Muczkowski, piąty – prezydent Krakowa Karol Rolle, lata 1926–31. NAC, domena publiczna
  • 4. Zachowała się akwa- rela autorstwa Józefa Mehoffera, będąca stu- dium do projektu wi- trażu przeznaczonego do okna klatki schodowej gmachu Miejskiej Kasy Oszczędności w Krakowie. Szkic przedstawia kobietę trzymającą róg ob- fitości – symbol dobrobytu. Kompozycja szkicu została częściowo wyko- rzystana przez artystę w ostatecznym projekcie witraża. Zmianie uległa jednak kolorystyka, a w miejscu obszernego fragmentu płaszcza kobiety, po jej lewej stronie, pojawiły się podobizny dzieci – prawdopodobnie wnu- ków artysty, Ryszarda i Magdaleny – wrzucających pieniądze do skarbonki. Motyw alegorii oszczędności i dobro­ bytu,zbliżonydotematuwitrażaw gma- chu Kasy Oszczędności, odnajdziemy też na innym projekcie Józefa Mehoffe- ra, pochodzącym z tego samego czasu, tj. z 1932 roku. Jest nim plakat zatytuło- wany Oszczędzaj, dobrobyt Cię czeka. Wykonawcą witraży w gmachu przy ul. Szpitalnej 15 był wielokrotnie nagra- dzany na wystawach krajowych i zagra- nicznych zakład S.G. Żeleńskiego, który współpracował z najlepszymi artysta- mi i witrażystami. Zakład zrealizował świeckie witraże m.in. w gmachu Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie (1908), siedzibie Muzeum Techniczno- -Przemysłowego w Krakowie (1913), teatrze Bagatela w Krakowie (1918), hotelu Riwiera Polska w Gdyni (1923), restauracji Pod Bachusem w Warsza- wie (1935) czy w budynku Kasy Oszczęd- ności w Bielsku (1938). Karta tytułowa broszury Krakowskiego Zakładu Witra- żów, Oszkleń Artystycznych i Fabryki Mozajki Szklanej w Krakowie S.G. Żeleński, 1929. Radomska Biblioteka Cyfrowa, domena publiczna Józef Mehoffer w 1932 roku. NAC, domena publiczna Biblioteka cyfrowa UMCS, domena publiczna Fot. Archiwum Krakowskiego Domu Aukcyjnego ©