Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Duurzame ontwikkeling -_de_presentatie

886 Aufrufe

Veröffentlicht am

Duurzame Ontwikkeling - Lesverwerking

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Duurzame ontwikkeling -_de_presentatie

 1. 1. Duurzame Ontwikkeling Michelle Mertens
 2. 2. Inhoud <ul><li>Lessenverwerking </li></ul>
 3. 3. Les BNG <ul><li>- interactie </li></ul><ul><li>ICT  web 2.0  - netwerken </li></ul><ul><li> Mobile ICT - digitaal ontmoeten </li></ul><ul><li>BNG Marketing (communicatie) 2.0 </li></ul><ul><li>- green (ecologisch) </li></ul><ul><li>Nieuwe Economie - social </li></ul><ul><li>- fair </li></ul><ul><li>Duurzaamheid - sustainebility </li></ul><ul><li>↓ - nachhaltigkeit </li></ul><ul><li>Rol van overheid </li></ul><ul><li> verschillende niveaus: overheid, bedrijven, individu } samenleving </li></ul><ul><li> Crisis = mondiaal - krediet </li></ul><ul><li>↓ - biodiversiteit </li></ul><ul><li>oplossingen - rijk vs. Arm </li></ul><ul><li> innovaties: - techniek </li></ul><ul><li>- samenleving ( = bedrijf, beleid, individu) </li></ul>
 4. 5. Lessen Systemen <ul><li>Systemen  Deelsystemen </li></ul><ul><li>Componenten  Interrelaties </li></ul>
 5. 6. Kenmerken van systemen <ul><li>Interrelaties </li></ul><ul><li>Complex samenhangen </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Lastig in te schatten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Onbekend </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Is lastig, niet in te schatten </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Dynamiek </li></ul><ul><li>Mee- en terugkoppelingen </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Positieve en negatieve feedback </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Risico van op hol slaan </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>overschrijden drempel waarden (tippingpoint) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Vertragingen in ruimte en tijd </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Te laat reageren </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 6. 7. Les Onderontwikkeling <ul><li>Onderontwikkelde landen: </li></ul><ul><ul><ul><li>Derde wereldlanden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontwikkelingslanden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arme landen </li></ul></ul></ul><ul><li>Over of onderontwikkeling? </li></ul>
 7. 8. Wat zijn arme landen? <ul><li>Nationaal inkomen </li></ul><ul><li>Onderwijs en alfabetisering </li></ul><ul><li>Gezondheid en ziekte </li></ul><ul><li>Bevolkingsgroei </li></ul><ul><li>Bevolkingsontwikkeling </li></ul><ul><li>Honger en ondervoeding </li></ul><ul><li>Wanbestuur en corruptie </li></ul><ul><li>Onderdrukking en schending van mensenrechten </li></ul><ul><li>Spanning en conflicten </li></ul><ul><ul><ul><li>Binnenlandse tegenstellingen </li></ul></ul></ul>
 8. 9. Sportevenementen <ul><li>Olympische Spelen Beijing </li></ul><ul><li>Olympische Spelen Vancouver </li></ul><ul><li>WK 2010 – Zuid-Afrika </li></ul>
 9. 10. Les Biodiversiteit <ul><li>“ Zonder biodiversiteit kunnen we geen vis vangen, voedsel verbouwen of medicijnen ontwikkelen. Kortom biodiversiteit is een rijke bron. Eigenlijk kun je zeggen dat biodiversiteit de brandstof is van het leven. Als het op is, staat alles stil.” </li></ul><ul><li>Biodiversiteit: de verscheidenheid van genen, soorten en ecosystemen in een regio of in de wereld. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Verloop Biodiversiteit </li></ul><ul><li>Uitsterven in geologie </li></ul><ul><li>gewoon </li></ul><ul><ul><ul><li>Uitsterven (en evolutie) gekoppeld aan ongrijpende milieuveranderingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De dominante soort verdwijnt bij uitsterfgolf </li></ul></ul></ul>
 11. 12. <ul><li>Wat bepaalt biodiversiteit? </li></ul><ul><ul><ul><li>E nergy  hoe warmer, hoe biodiverser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S tability  lange tijd onveranderlijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A rea  oppervlakte </li></ul></ul></ul><ul><li>Oorzaken afname biodiversiteit </li></ul><ul><ul><ul><li>Bevolkingsgroei </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consumptiegroei </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ecologische voetafdruk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Rechtmatige aarde aandeel </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Neemt af wanneer bevolking groeit </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 12. 13. Presentatie mantelzorg
 13. 14. Wat is mantelzorg? <ul><li>Geen professionele zorgverleners </li></ul><ul><li>Familie of mensen met een persoonlijke band met hulpbehoevende </li></ul><ul><li>Mantelzorg is meer dan acht uur per week of meer dan drie maanden intensieve zorg </li></ul>
 14. 15. Mantelzorg en duurzame ontwikkeling <ul><li>People; Social, Well-being, Equity </li></ul><ul><li>Sociaal / maatschappelijk </li></ul><ul><li>Welzijn / gezondheid </li></ul><ul><li>Gerechtigheid / rechtvaardigheid </li></ul>
 15. 16. Wintergasten Bloemen uit Kenia
 16. 17. Navaisha <ul><li>Het onderwerp is globalisering en de effecten daarvan; gerelateerd aan duurzaamheid. Nederland is de grootste afnemer van bloemen uit Kenia. Het Afrikaanse land exporteerde in de periode 1996-2000 in totaal 40 ton bloemen naar de EU. Ongeveer 65% daarvan ging naar Nederland. Groot-Brittannië volgt op ruime afstand met 25%. Voor Kenia is de bloementeelt van groot belang. In het land, waar ongeveer de helft van de bevolking werkloos is, biedt alleen de sierteelt al aan 60.000 mensen werk. Ook is een half miljoen Kenianen voor hun levensonderhoud afhankelijk van deze sector. </li></ul>
 17. 18. Vragen <ul><li>Doet Nederland iets aan de ontwikkelingen in Kenia, of importeren ze zonder enige vorm van bewustwording van het milieu de bloemen uit Kenia? </li></ul><ul><li>Waarom wordt er wel ontwikkelingshulp geboden aan Kenia, door Nederland, terwijl NL wel op de goedkoopste manier aan haar producten wil komen. Is dat niet dubbel, hypocriet en a waste of money? </li></ul><ul><li>Waarom bestaan hit and run bedrijven? Waarom wordt dit goedgekeurd en waarom zorgen ze niet beter voor de grond en het milieu zodat ze er langer profijt van hebben? </li></ul>
 18. 19. Les Cultuur – Transitiemanagment
 19. 20. Modellen Terra Reversa <ul><li>Rational Choice Model </li></ul><ul><li>Persuation Theory </li></ul><ul><li>DEFRA 4 E </li></ul><ul><ul><ul><li>Enable </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ENcourage </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exemplify </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Engage </li></ul></ul></ul>
 20. 21. Transitiemanagement <ul><li>Via transities – maatschappelijke overgangen die tijd, durf en energie vergen – zullen verouderde maatschappelijke systemen (deels) moeten worden afgebroken om vervolgens opnieuw te worden opgebouwd. </li></ul><ul><li>Transitiemanagement: met een nieuw systeem komen. Kunnen wij structurele veranderingen mobiliseren? </li></ul>
 21. 22. Les Economie <ul><li>Ecologische Economie </li></ul><ul><li>Economie van het genoeg </li></ul><ul><li>Fair & Green Economie </li></ul>
 22. 23. <ul><li>Ecologische Economie </li></ul><ul><ul><li>Economische vs. Oneconomische groei </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Externaliseren: Kosten buiten kostprijs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BNP </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Groei en Ontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Steady State Economy </li></ul></ul><ul><li>Economie van het genoeg </li></ul><ul><ul><li>Decroissance: beweging tegen groei </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transitie: werken aan nieuw systeem </li></ul></ul></ul><ul><li>Fair & Green Economy </li></ul>
 23. 24. Les Creativiteit en Innovatie
 24. 25. <ul><li>Creatieve driehoek </li></ul><ul><li>Adaptief </li></ul><ul><li>Generatief </li></ul><ul><li>Peter Senge, 5 disciplines </li></ul>
 25. 26. Innovatie
 26. 27. Innovatieproces <ul><li>Ideegeneratie </li></ul><ul><li>Selectie </li></ul><ul><li>Ontwikkeling </li></ul><ul><li>Diffusie </li></ul>
 27. 28. Begrippen
 28. 29. Keurmerken <ul><li>“ Merk dat als bewijs van een keuring wordt aangebracht”. Een herkenbaar beeldmerk laat zien dat een product aan bepaalde eisen voldoet. Wat die eisen precies zijn, is niet direct te zien; denk aan veiligheid, milieuvriendelijkheid of dierenwelzijn. Dikke Van Dale </li></ul>
 29. 30. Maatschappelijk Verantwoord Consumeren <ul><li>Consumenten in staat stellen om met respect beter te kiezen voor mens en milieu. Consumeren met respect gaat om de balans vinden tussen prijs en kwaliteit, waarbij in de kwaliteit ook meegenomen wordt hoe het product gemaakt wordt. </li></ul>
 30. 31. Communicatie & Duurzaamheid
 31. 32. <ul><li>Waarom ‘duurzaam’ communiceren? </li></ul><ul><li>Keurmerken </li></ul>
 32. 33. Voorbeelden <ul><li>Albert Heijn </li></ul><ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=ikuRRDryNAA </li></ul></ul></ul><ul><li>Freefunk Festival </li></ul>
 33. 34. Les Voedsel <ul><li>Jan Douwe van der Ploeg, Artikelen </li></ul><ul><ul><ul><li>Geloof niet in het gevaar van bio-energie of andere ficties rondom de voedselcrisis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interview, Onze wereld. </li></ul></ul></ul><ul><li>Oorzaken en Oplossingen </li></ul>
 34. 35. Starbucks <ul><li>Opgericht </li></ul><ul><li>Mission Statement </li></ul><ul><li>Responsible Company </li></ul><ul><li>http:// www.starbucks.com / responsibility </li></ul>
 35. 36. Bedankt voor de aandacht! Vragen?

×