SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 27
Nils Fredriksson Utbildning
Betyg och bedömning
Den 7 januari, 2015
Kvalitet och utveckling
2
▪ Michael Rystad, utvecklingsstrateg och KU-samordnare
▪ Annika Johansson, kvalitetsstrateg
▪ Johan Palmgren, IKT-samordnare
▪ Jan Herbertsson, utredare
▪ Cristian Abrahamsson (50%), matematikutvecklare
3
▪ Bedömning och vetenskaplig grund
▪ Bedömning och beprövad erfarenhet
▪ Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till?
Läraren ska följa och bedöma elevernas
kunskapsutveckling på ett medvetet och
pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger
samman med undervisningen och ska
kartlägga och värdera elevernas
kunskaper, återkoppla för lärande,
synliggöra praktiska kunskaper och
utvärdera undervisningen.
– Skolverket
Bedömning
5
”Utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.”
Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
6
Vetenskaplig grund
För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig
grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan
måste också följa diskussionen bland forskare om metoder och
vetenskaplighet.
- Skolverket
7
Vetenskaplig grund
För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig
grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan
måste också följa diskussionen bland forskare om metoder och
vetenskaplighet.
- Skolverket
Lärare forskar på sin praktik
Verksamhet baserad på forskning
8
Skolverket
9
Forskare
10
Lärare
11
”Utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.”
Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
12
Beprövad erfarenhet
Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i
beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på
erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt
utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett
antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den
ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. - Skolverket
13
Beprövad erfarenhet
Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i
beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på
erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt
utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett
antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den
ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. - Skolverket
Matematiklyft och läslyft
Teacher Learning Community
Lesson study
Bedömning & beprövad erfarenhet
Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever.
Kvalitet i bedömningar
Bedömning & beprövad erfarenhet
Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever.
Kvalitet i bedömningar
• Validitet (relevans & trovärdighet)
Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever.
Kvalitet i bedömningar
• Validitet (relevans & trovärdighet)
• Reliabilitet (tillförlitlighet)
Bedömning & beprövad erfarenhet
Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever.
Kvalitet i bedömningar
• Validitet (relevans & trovärdighet)
• Reliabilitet (tillförlitlighet)
• Allsidighet (variation)
Bedömning & beprövad erfarenhet
18
● Försiktighetsprincip
● Progressionstänkande
● Tendenstänkande
● Diagnostänkande
● Motivationstänkande
Finns det andra faktorer som påverkar oss?
Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till med
bedömning, vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet?
19
▪ Stöd och bollplank i utvecklingsarbetet
▪ Material för fortbildning
▪ Organiserar och genomför viss fortbildning
▪ Stödmaterial för utveckling av undervisning
▪ Stöd för SKA-arbetet
Betyg och bedömning
(vänstermenyn)
Likvärdig bedömning
1. Betyg och bedömning
2. Betygsskalan A-E
3. Kunskapskrav för varje ämne och kurs
4. Betygsstegen B och D
5. Bedömning av ”till övervägande del”
6. Värdeorden
Undervisning
(vänstermenyn)
Stöd för att utveckla undervisning
1 Planera
2 Strukturera
3 Kriterier för god undervisning
4 Bedömning för lärande
5 Språkutvecklande arbetssätt
6 Organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt
7 IKT i undervisningen
8 Matematikundervisning
Lärmoduler om Bedömning
(vänstermenyn)
• Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket)
• Bedömning och betygsättning, Gy11 (Skolverket)
• Planering och samplanering (Sjödahl, Modig)
• Likvärdig bedömning (Sjödahl, Modig)
• Webbkurs om bedömning och betygssättning 6-9/Gy (Skolverket)
• Förtydliga och förstå lärandemål och betygskriterier
• Tydliggöra mål och kriterier för framgång
• Alignmentplanering (NTI-gymnasiet)
• Skapa situationer som gör lärandet synligt
• Nyanserad och framåtriktad respons
• Återkoppling som för lärandet framåt
• Aktivera eleverna som resurser för varandra
• Aktivera eleverna som lärresurserna för varandra
• Aktivera eleverna som ägare av den egna lärprocessen
23
Tidsåtgång: 45–90 min
24
Tidsåtgång: 90-120 min
25
Tidsåtgång: ingår i undervisning Tidsåtgång: 45-60 min
Lärmoduler om Bedömning
(vänstermenyn)
• Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket)
• Bedömning och betygsättning, Gy11 (Skolverket)
• Planering och samplanering (Sjödahl, Modig)
• Likvärdig bedömning (Sjödahl, Modig)
• Webbkurs om bedömning och betygssättning 6-9/Gy (Skolverket)
• Förtydliga och förstå lärandemål och betygskriterier
• Tydliggöra mål och kriterier för framgång
• Alignmentplanering (NTI-gymnasiet)
• Skapa situationer som gör lärandet synligt
• Nyanserad och framåtriktad respons
• Återkoppling som för lärandet framåt
• Aktivera eleverna som resurser för varandra
• Aktivera eleverna som lärresurserna för varandra
• Aktivera eleverna som ägare av den egna lärprocessen
27
Utbildning i Svedala
Alla ska lyckas

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Att odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskulturMalin Frykman
 
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbeteBedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbeteSandra Svensson GR
 
ForstelarareMalmo
ForstelarareMalmoForstelarareMalmo
ForstelarareMalmoEdwjen
 
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...mittlarande
 
Presentation för nya nämnden 2011018
Presentation för nya nämnden 2011018Presentation för nya nämnden 2011018
Presentation för nya nämnden 2011018D2D
 
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärandeKvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärandemittlarande
 
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängLeda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängGabriel Montgomery
 
Matematiklyftet presentation
Matematiklyftet presentationMatematiklyftet presentation
Matematiklyftet presentationdavidloving
 
Åsa Kettis Lindblad Utbildningskonferensen 2010
Åsa Kettis Lindblad Utbildningskonferensen 2010Åsa Kettis Lindblad Utbildningskonferensen 2010
Åsa Kettis Lindblad Utbildningskonferensen 2010TCO
 
Presentation Svenstavik 2013 10-30
Presentation Svenstavik 2013 10-30Presentation Svenstavik 2013 10-30
Presentation Svenstavik 2013 10-30mimergardenprojekt
 
Bedömning - en aktuell och central uppgift
Bedömning - en aktuell och central uppgiftBedömning - en aktuell och central uppgift
Bedömning - en aktuell och central uppgiftLärarrummet
 
Grunderna i BFLs fem nyckelstrategier
Grunderna i BFLs fem nyckelstrategierGrunderna i BFLs fem nyckelstrategier
Grunderna i BFLs fem nyckelstrategierSandra Svensson GR
 
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetFormativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetSandra Svensson GR
 

Was ist angesagt? (19)

Kungälvs rektorsgrupp
Kungälvs rektorsgruppKungälvs rektorsgrupp
Kungälvs rektorsgrupp
 
Att odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskultur
 
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbeteBedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
 
Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013
 
Casepedagogik
CasepedagogikCasepedagogik
Casepedagogik
 
ForstelarareMalmo
ForstelarareMalmoForstelarareMalmo
ForstelarareMalmo
 
BFL Ållebergsgymnasiet
BFL ÅllebergsgymnasietBFL Ållebergsgymnasiet
BFL Ållebergsgymnasiet
 
Stockholm stad 101117
Stockholm stad 101117Stockholm stad 101117
Stockholm stad 101117
 
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
 
Presentation för nya nämnden 2011018
Presentation för nya nämnden 2011018Presentation för nya nämnden 2011018
Presentation för nya nämnden 2011018
 
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärandeKvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
 
Sys kval teampiloter
Sys kval teampiloterSys kval teampiloter
Sys kval teampiloter
 
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängLeda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
 
Matematiklyftet presentation
Matematiklyftet presentationMatematiklyftet presentation
Matematiklyftet presentation
 
Åsa Kettis Lindblad Utbildningskonferensen 2010
Åsa Kettis Lindblad Utbildningskonferensen 2010Åsa Kettis Lindblad Utbildningskonferensen 2010
Åsa Kettis Lindblad Utbildningskonferensen 2010
 
Presentation Svenstavik 2013 10-30
Presentation Svenstavik 2013 10-30Presentation Svenstavik 2013 10-30
Presentation Svenstavik 2013 10-30
 
Bedömning - en aktuell och central uppgift
Bedömning - en aktuell och central uppgiftBedömning - en aktuell och central uppgift
Bedömning - en aktuell och central uppgift
 
Grunderna i BFLs fem nyckelstrategier
Grunderna i BFLs fem nyckelstrategierGrunderna i BFLs fem nyckelstrategier
Grunderna i BFLs fem nyckelstrategier
 
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetFormativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
 

Ähnlich wie Bedömning nfu slideshare

The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15Malin Frykman
 
Informationskväll Pedagogisk bedömning
Informationskväll Pedagogisk bedömningInformationskväll Pedagogisk bedömning
Informationskväll Pedagogisk bedömningSödra Ängby Skola
 
Bedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla EdetBedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla Edetmalinfrykman
 
Learning study mittlärande 2015
Learning study mittlärande 2015Learning study mittlärande 2015
Learning study mittlärande 2015mittlarande
 
Beslut Gardstensskolan 4-9 2015
Beslut Gardstensskolan 4-9 2015Beslut Gardstensskolan 4-9 2015
Beslut Gardstensskolan 4-9 2015Iffy Pifs
 
Teampilotdag förskolan 11 maj
Teampilotdag förskolan 11 majTeampilotdag förskolan 11 maj
Teampilotdag förskolan 11 majjohpet
 
Pedagogisk meritportfölj- bra att veta
Pedagogisk meritportfölj- bra att vetaPedagogisk meritportfölj- bra att veta
Pedagogisk meritportfölj- bra att veta5527
 
Pedagogisk meritportfölj i ipptx
Pedagogisk meritportfölj i ipptxPedagogisk meritportfölj i ipptx
Pedagogisk meritportfölj i ipptx5527
 
Inspiration cfs anpassad
Inspiration cfs anpassadInspiration cfs anpassad
Inspiration cfs anpassadMikael Parknäs
 
Utvecklingsforum på Ullevi Konferens
Utvecklingsforum på Ullevi KonferensUtvecklingsforum på Ullevi Konferens
Utvecklingsforum på Ullevi KonferensSandra Svensson GR
 
Formativ bedömning och Google Docs
Formativ bedömning och Google DocsFormativ bedömning och Google Docs
Formativ bedömning och Google DocsCamillaLindskoug
 
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktygÖkad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktygFramtidens Lärande
 
Beslut Gardstensskolan sarskola 2015
Beslut Gardstensskolan sarskola 2015Beslut Gardstensskolan sarskola 2015
Beslut Gardstensskolan sarskola 2015Iffy Pifs
 
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013Robert Bengtsson
 
Kursintroduktion entreprenörskap
Kursintroduktion entreprenörskapKursintroduktion entreprenörskap
Kursintroduktion entreprenörskapDaniel Nordström
 
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Malin Frykman
 
Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g...
Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g...Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g...
Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g...Lärarrummet
 

Ähnlich wie Bedömning nfu slideshare (20)

Mittlärande föreläsning
Mittlärande föreläsningMittlärande föreläsning
Mittlärande föreläsning
 
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
 
Informationskväll Pedagogisk bedömning
Informationskväll Pedagogisk bedömningInformationskväll Pedagogisk bedömning
Informationskväll Pedagogisk bedömning
 
Bedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla EdetBedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla Edet
 
Learning study mittlärande 2015
Learning study mittlärande 2015Learning study mittlärande 2015
Learning study mittlärande 2015
 
Beslut Gardstensskolan 4-9 2015
Beslut Gardstensskolan 4-9 2015Beslut Gardstensskolan 4-9 2015
Beslut Gardstensskolan 4-9 2015
 
Lilla edet 15 januari 2014
Lilla edet 15 januari 2014Lilla edet 15 januari 2014
Lilla edet 15 januari 2014
 
Teampilotdag förskolan 11 maj
Teampilotdag förskolan 11 majTeampilotdag förskolan 11 maj
Teampilotdag förskolan 11 maj
 
Pedagogisk meritportfölj- bra att veta
Pedagogisk meritportfölj- bra att vetaPedagogisk meritportfölj- bra att veta
Pedagogisk meritportfölj- bra att veta
 
Pedagogisk meritportfölj i ipptx
Pedagogisk meritportfölj i ipptxPedagogisk meritportfölj i ipptx
Pedagogisk meritportfölj i ipptx
 
Inspiration cfs anpassad
Inspiration cfs anpassadInspiration cfs anpassad
Inspiration cfs anpassad
 
Utvecklingsforum på Ullevi Konferens
Utvecklingsforum på Ullevi KonferensUtvecklingsforum på Ullevi Konferens
Utvecklingsforum på Ullevi Konferens
 
Diseröd tillfälle 2
Diseröd tillfälle 2 Diseröd tillfälle 2
Diseröd tillfälle 2
 
Formativ bedömning och Google Docs
Formativ bedömning och Google DocsFormativ bedömning och Google Docs
Formativ bedömning och Google Docs
 
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktygÖkad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
 
Beslut Gardstensskolan sarskola 2015
Beslut Gardstensskolan sarskola 2015Beslut Gardstensskolan sarskola 2015
Beslut Gardstensskolan sarskola 2015
 
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
 
Kursintroduktion entreprenörskap
Kursintroduktion entreprenörskapKursintroduktion entreprenörskap
Kursintroduktion entreprenörskap
 
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
 
Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g...
Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g...Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g...
Kvalitetsgranskning av samhällskunskap i gymnasieskolan / Samhällskunskap i g...
 

Bedömning nfu slideshare

 • 1. Nils Fredriksson Utbildning Betyg och bedömning Den 7 januari, 2015
 • 2. Kvalitet och utveckling 2 ▪ Michael Rystad, utvecklingsstrateg och KU-samordnare ▪ Annika Johansson, kvalitetsstrateg ▪ Johan Palmgren, IKT-samordnare ▪ Jan Herbertsson, utredare ▪ Cristian Abrahamsson (50%), matematikutvecklare
 • 3. 3 ▪ Bedömning och vetenskaplig grund ▪ Bedömning och beprövad erfarenhet ▪ Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till?
 • 4. Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Bedömning
 • 5. 5 ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
 • 6. 6 Vetenskaplig grund För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan måste också följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet. - Skolverket
 • 7. 7 Vetenskaplig grund För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan måste också följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet. - Skolverket Lärare forskar på sin praktik Verksamhet baserad på forskning
 • 11. 11 ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
 • 12. 12 Beprövad erfarenhet Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. - Skolverket
 • 13. 13 Beprövad erfarenhet Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. - Skolverket Matematiklyft och läslyft Teacher Learning Community Lesson study
 • 14. Bedömning & beprövad erfarenhet Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar
 • 15. Bedömning & beprövad erfarenhet Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet)
 • 16. Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet) • Reliabilitet (tillförlitlighet) Bedömning & beprövad erfarenhet
 • 17. Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet) • Reliabilitet (tillförlitlighet) • Allsidighet (variation) Bedömning & beprövad erfarenhet
 • 18. 18 ● Försiktighetsprincip ● Progressionstänkande ● Tendenstänkande ● Diagnostänkande ● Motivationstänkande Finns det andra faktorer som påverkar oss?
 • 19. Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till med bedömning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 19 ▪ Stöd och bollplank i utvecklingsarbetet ▪ Material för fortbildning ▪ Organiserar och genomför viss fortbildning ▪ Stödmaterial för utveckling av undervisning ▪ Stöd för SKA-arbetet
 • 20. Betyg och bedömning (vänstermenyn) Likvärdig bedömning 1. Betyg och bedömning 2. Betygsskalan A-E 3. Kunskapskrav för varje ämne och kurs 4. Betygsstegen B och D 5. Bedömning av ”till övervägande del” 6. Värdeorden
 • 21. Undervisning (vänstermenyn) Stöd för att utveckla undervisning 1 Planera 2 Strukturera 3 Kriterier för god undervisning 4 Bedömning för lärande 5 Språkutvecklande arbetssätt 6 Organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt 7 IKT i undervisningen 8 Matematikundervisning
 • 22. Lärmoduler om Bedömning (vänstermenyn) • Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket) • Bedömning och betygsättning, Gy11 (Skolverket) • Planering och samplanering (Sjödahl, Modig) • Likvärdig bedömning (Sjödahl, Modig) • Webbkurs om bedömning och betygssättning 6-9/Gy (Skolverket) • Förtydliga och förstå lärandemål och betygskriterier • Tydliggöra mål och kriterier för framgång • Alignmentplanering (NTI-gymnasiet) • Skapa situationer som gör lärandet synligt • Nyanserad och framåtriktad respons • Återkoppling som för lärandet framåt • Aktivera eleverna som resurser för varandra • Aktivera eleverna som lärresurserna för varandra • Aktivera eleverna som ägare av den egna lärprocessen
 • 25. 25 Tidsåtgång: ingår i undervisning Tidsåtgång: 45-60 min
 • 26. Lärmoduler om Bedömning (vänstermenyn) • Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket) • Bedömning och betygsättning, Gy11 (Skolverket) • Planering och samplanering (Sjödahl, Modig) • Likvärdig bedömning (Sjödahl, Modig) • Webbkurs om bedömning och betygssättning 6-9/Gy (Skolverket) • Förtydliga och förstå lärandemål och betygskriterier • Tydliggöra mål och kriterier för framgång • Alignmentplanering (NTI-gymnasiet) • Skapa situationer som gör lärandet synligt • Nyanserad och framåtriktad respons • Återkoppling som för lärandet framåt • Aktivera eleverna som resurser för varandra • Aktivera eleverna som lärresurserna för varandra • Aktivera eleverna som ägare av den egna lärprocessen