Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju
          transportu we Wrocławiu
              Zbig...
Plan prezentacji            Polityka transportowa Miasta i jej realizacja
            w przeszło...
Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce
transportowej 1997 - 2000             Program „100 km ...
Strefy i miejsca płatnego parkowania ( do roku 1998 )
Obszary z płatnymi miejscami do parkowania po roku 2002
Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce
transportowej 2000 - 2006             Program „100 km ...
Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce
transportowej po 2006             Polityka rowerowa

 ...
POLITYKA ROWEROWA

  Rozwój sieci tras rowerowych
   metodologia działania

  Nowe inicjatywy 2009-2012:

  Wypo...
ROZWÓJ SIECI TRAS 2009-2012 (140 km+60 km tras)
ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH

METODOLOGIA DZIAŁANIA

 Docelowy układ tras wpisany w Studium Zagospodarowania i
 Rozwoju...
WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH

I ETAP

  Pilotaż – wiosna / lato 2009 – 100 rowerów w 12 stacjach
  Koniec pierwszeg...
PARKINGI ROWEROWE


  2009 – 560 stojaków w 100 loklizacjach
  Konkurs   dla   studentów wzornictwa
  przemysł...
PARKINGI ROWEROWE

  Pomoc prywatnym inwestorom w instalacji
     parkingów na miejskich gruntach
  Procedura inst...
PARKINGI ROWEROWE

  Rowerowe współczynniki parkingowe w MPZP
  Przewodnik po rowerowej polityce parkingowej Wrocławia
BIKE & RIDE
DIALOG ZE ŚRODOWISKIEM ROWERZYSTÓW

  Spotkania Zespołu ds. rozwoju ruchu rowerowego (5 spotkań)
  Opiniowanie projekt...
Szynowe podsystemy transportu zbiorowego w
Polityce Transportowej Wrocławia

              System kolejowy –d...
Obszar
aglomeracji
Stan obecny - 2008
Planowane zmiany w infrastrukturze kolejowej
Preferencje Miasta w zakresie rozwoju połączeń
aglomeracyjnych /WKA/
INTEGRACJA – podstawą efektywności
systemu transportowego

           Integracja funkcjonalna i przestrzenna,

...
Plan Generalny Rozwoju Transportu Szynowego
- układ docelowych korytarzy komunikacyjnych   Plan Generalny określa:
 ...
PG – wszystkie
nowe połączenia
Etap I (2008-2011)
- nowe połączenia
Etap II (2011-2015)
- nowe połączenia
Dalsze etapy (po 2015)
- nowe połączenia
Przyjęte wstępne założenia realizacyjne


    Formy transportu tramwajowego:
     Tramwaj Plus – wybrane linie o ...
Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/:


    Cechy charakterystyczne TPlus:

     Torowiska wydzielone (od...
SKALA IZOLACJI TOROWISK
                     OD RUCHU KOŁOWEGO /2008/
LEGENDA

     Torowiska...
Przykładowy tabor dla Tramwaju Plus:

tabor dwukierunkowy,Kolonia, Niemcy
Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
Przykładowe torowisko:
torowisko trawiaste
Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/:


    Cechy charakterystyczne Tramwajowych Tras
     Średnicowych:
...
STAN OBECNY /2008/
LEGENDA

     Trasy Średnicowe 6, 7

     Pozostałe linie
Etap I Projektu ZSTS (2008 – 2011) :     Etap obejmuje 71 zadań składowych, o wartości 797 mln
     zł (652,...
ZREALIZOWANY WĘZEŁ PRESIADKOWY – pl. Grunwaldzki
Etap I Projektu ZSTS (2008 – 2011) :    ZAPLANOWANE EFEKTY Etapu I:

     Pierwsza i Druga Linia TPlus
   ...
STAN OBECNY /2008/
LEGENDA

     Trasy Średnicowe 6, 7

     Pozostałe linie
STAN PO REALIZACJI
                 PIERWSZEJ LINII TRAMWAJU PLUS
                   (...
STAN PO REALIZACJI
                  DWÓCH LINII TRAMWAJU PLUS
LEGENDA
     TPLUS 1 i TPLUS 2
 ...
STAN PO REALIZACJI
                     DWÓCH LINII TRAMWAJU PLUS
                  ...
STAN PO ZREALIZOWANIU
                     ETAPU I PROJEKTU
LEGENDA
     TPLUS 1 i TPLUS 2
 ...
STAN WYJŚCIOWY /2008/
                   A LOKALIZACJA OBIEKTÓW EURO 2012
LEGENDA

     Trasy Ś...
STAN PO REALIZACJI Projektu 1 -
                    OBSŁUGA OBIEKTÓW EURO 2012
LEGENDA
     TP...
STAN PO REALIZACJI Projektów 1 i 2
                     - TRZY LINIE TRAMWAJU PLUS
         ...
Dziękuję za uwagę
Praktyka realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu
Praktyka realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Praktyka realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu

Prezentacja przygotowana na II Forum Zrównoważonego Transportu, które odbyło się 5 listopada 2008 roku w Warszawie. Autor: Zbigniew Komar (Urząd Miasta Wrocławia).

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Praktyka realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu

 1. 1. Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu Zbigniew Komar Urząd Miejski Wrocławia
 2. 2. Plan prezentacji  Polityka transportowa Miasta i jej realizacja w przeszłości  Polityka rowerowa i aktualne priorytety  Transport szynowy w mieście i w aglomeracji a) przewozy kolejowe – plany doty- czące infrastruktury i organizacji, b) Plan Generalny Rozwoju Transportu Szynowego i przyjęte etapowanie c) formy transportu tramwajowego d) oczekiwane efekty Etapu I
 3. 3. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej 1997 - 2000  Program „100 km tras rowerowych” – realizacja 85 km  Transport zbiorowy w mieście: a) pierwsze wydzielone pasy autobusowo - tramwajowe, b) rozpoczęcie realizacji programu wymiany taboru autobusowego  Ograniczanie dostępu do centrum dla pojazdów indywidualnych – pierwszy system płatnych miejsc postojowych
 4. 4. Strefy i miejsca płatnego parkowania ( do roku 1998 )
 5. 5. Obszary z płatnymi miejscami do parkowania po roku 2002
 6. 6. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej 2000 - 2006  Program „100 km tras rowerowych” – realizacja dodatkowych 35 km ( 85 + 35 = 120 km )  Transport zbiorowy w mieście: a) kontynuacja realizacji programu wymiany taboru autobusowego b) pierwsze od 25 lat zamówienia nowych tramwajów (10 + 4cn + 17cn) c) uruchomienie projektu „Wykreowanie Tramwajowych Tras Średnicowych Północ - Południe (nr 6 i 7)”
 7. 7. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej po 2006  Polityka rowerowa  Transport zbiorowy w mieście: a) zakończenie procesu wymiany taboru autobusowego MPK, b) stopniowa realizacja programu modernizacji taboru tramwajowego MPK c) przygotowanie wizji rozwoju transportu szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu, d) rozpoczęcie Etapu I Projektu ZSTS
 8. 8. POLITYKA ROWEROWA Rozwój sieci tras rowerowych  metodologia działania Nowe inicjatywy 2009-2012:  Wypożyczalnia rowerów miejskich  Parkingi rowerowe  Bike&Ride  Dialog ze środowiskiem rowerzystów  Organizacja i interwencje bieżące
 9. 9. ROZWÓJ SIECI TRAS 2009-2012 (140 km+60 km tras)
 10. 10. ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH METODOLOGIA DZIAŁANIA  Docelowy układ tras wpisany w Studium Zagospodarowania i Rozwoju Przestrzennego / SKUTKI W UCHWALANYCH MPZP /  Określone standardy funkcjonalne poszczególnych tras  Opracowany i zatwierdzony katalog charakterystyk technicznych
 11. 11. WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH I ETAP  Pilotaż – wiosna / lato 2009 – 100 rowerów w 12 stacjach  Koniec pierwszego etapu – 2010 – 1300 rowerów w 80 stacjach
 12. 12. PARKINGI ROWEROWE  2009 – 560 stojaków w 100 loklizacjach  Konkurs dla studentów wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych /wpłynęło ponad 20 prac/  Projekt techniczny zwycięskiej rzeźby wykonany – koszt jednego stojaka ok. 2 tyś zł  Lokalizacje w centrum
 13. 13. PARKINGI ROWEROWE  Pomoc prywatnym inwestorom w instalacji parkingów na miejskich gruntach  Procedura instalacji stojaków przez prywatne podmioty na miejskich gruntach  Doświadczenia z 2 inwestycji:  HP (Podwale – Świdnicka)  Wspólnota mieszkaniowa AGORA (Komuny Paryskiej 49 – 51)
 14. 14. PARKINGI ROWEROWE  Rowerowe współczynniki parkingowe w MPZP  Przewodnik po rowerowej polityce parkingowej Wrocławia
 15. 15. BIKE & RIDE
 16. 16. DIALOG ZE ŚRODOWISKIEM ROWERZYSTÓW  Spotkania Zespołu ds. rozwoju ruchu rowerowego (5 spotkań)  Opiniowanie projektów (34 projekty drogowe)  Opiniowanie MPZP (13 MPZP)  Praca nad Polityką Rowerową Wrocławia  Praca nad Programem rowerowym 2009-2012  Interwencje rowerowe
 17. 17. Szynowe podsystemy transportu zbiorowego w Polityce Transportowej Wrocławia System kolejowy –dominującą formą w skali aglomeracji  System tramwajowy – dominującą formą w skali miasta  Oba systemy uzupełniane przez system przewozów autobusowych (regionalnych i lokalnych)
 18. 18. Obszar aglomeracji
 19. 19. Stan obecny - 2008
 20. 20. Planowane zmiany w infrastrukturze kolejowej
 21. 21. Preferencje Miasta w zakresie rozwoju połączeń aglomeracyjnych /WKA/
 22. 22. INTEGRACJA – podstawą efektywności systemu transportowego Integracja funkcjonalna i przestrzenna, Integracja taryfowa, Integracja informacji pasażerskiej, Wspólny, jednolity marketing, Zintegrowane zarządzanie systemem, Zintegrowany system finansowania
 23. 23. Plan Generalny Rozwoju Transportu Szynowego - układ docelowych korytarzy komunikacyjnych  Plan Generalny określa: a) wszystkie planowane nowe korytarze komunikacji tramwajowej (podlegające ochronie przestrzennej), b) zadania przewidziane do realizacji w pierwszej kolejności tj. w ramach Etapu I (orientacyjny termin 2007 – 2011) – nowe trasy i modernizacje c) zadania przewidziane do realizacji w Etapie II (2011 – 2015) – nowe trasy d) pozostałe zadania – bez wskazywania wewnętrznej kolejności realizacji i przewidywanych terminów – nowe trasy
 24. 24. PG – wszystkie nowe połączenia
 25. 25. Etap I (2008-2011) - nowe połączenia
 26. 26. Etap II (2011-2015) - nowe połączenia
 27. 27. Dalsze etapy (po 2015) - nowe połączenia
 28. 28. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne Formy transportu tramwajowego:  Tramwaj Plus – wybrane linie o najwyższym znaczeniu łączące przeciwległe krańce Miasta i przechodzące przez centrum (głównie – nowo projektowane dla osiedli nie posiadających obecnie obsługi szynowej),  Tramwajowe Trasy Średnicowe – wybrane do modernizacji linie istniejące, na których poprawiane będą parametry funkcjonalne i kierowany będzie nowy tabor,  Tramwaj klasyczny – pozostałe linie obecnie funkcjonujące o charakterze pomocniczym i uzupełniającym dla TPlus i TTŚ (stopniowe ograniczanie ich skali)
 29. 29. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/: Cechy charakterystyczne TPlus:  Torowiska wydzielone (odseparowane od innych form transportu) – 98 – 100%,  Nowoczesny tabor dwukierunkowy (drzwi obustronne, 2 kabiny sterownicze, istotnie wyższy standard),  Najwyższy priorytet na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (brak zatrzymań z powodu czerwonego światła),  Elektroniczna informacja pasażerska on-line na przystankach i w pojazdach,  Dominacja odcinków prostoliniowych i duża częstotliwość  Wygodne, o nowym wizerunku przystanki, zawsze zlokalizowane na wysepkach i prawie zawsze z a skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną
 30. 30. SKALA IZOLACJI TOROWISK OD RUCHU KOŁOWEGO /2008/ LEGENDA Torowiska wydzielone z ruchu Torowiska wspólne
 31. 31. Przykładowy tabor dla Tramwaju Plus: tabor dwukierunkowy,Kolonia, Niemcy
 32. 32. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 33. 33. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 34. 34. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 35. 35. Przykładowe torowisko: torowisko trawiaste
 36. 36. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/: Cechy charakterystyczne Tramwajowych Tras Średnicowych:  Dominacja torowisk wydzielonych – min 75%,  Nowy tabor, przynajmniej częściowo niskopodłogowy,  Priorytet na większości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,  Elektroniczna informacja pasażerska on-line na węzłowych przystankach i w pojazdach,  Przebiegi średnicowe, duża częstotliwość,  Przystanki zlokalizowane na wysepkach
 37. 37. STAN OBECNY /2008/ LEGENDA Trasy Średnicowe 6, 7 Pozostałe linie
 38. 38. Etap I Projektu ZSTS (2008 – 2011) :  Etap obejmuje 71 zadań składowych, o wartości 797 mln zł (652,4 mln zł netto), przewidzianych do realizacji w latach 2008 –2011 GŁÓWNE GRUPY ZADAŃ :  Budowa trzech nowych odcinków torowisk (14,5 km tp)  Modernizacja torowisk na ok. 35 km tp  Budowa 5 i modernizacja 4 stacji prostownikowych  Zakup taboru – 36 szt.  Budowa systemu sterowania ruchem i nowych węzłów przesiadkowych
 39. 39. ZREALIZOWANY WĘZEŁ PRESIADKOWY – pl. Grunwaldzki
 40. 40. Etap I Projektu ZSTS (2008 – 2011) : ZAPLANOWANE EFEKTY Etapu I:  Pierwsza i Druga Linia TPlus  Kolejna (trzecia) Trasa Średnicowa - „4”  System sterowania ruchem z priorytetem dla 2 tras TPlus i 3 tras TTŚ  2 NOWE zintegrowane węzły przesiadkowe: Dworzec PKP/PKS oraz Stadion EURO (oprócz 3 zrealizowanych w roku 2008: pl. Grunwaldzki, pl. Kromera, pl. Powstańców Wlk.)
 41. 41. STAN OBECNY /2008/ LEGENDA Trasy Średnicowe 6, 7 Pozostałe linie
 42. 42. STAN PO REALIZACJI PIERWSZEJ LINII TRAMWAJU PLUS (Gaj – Kozanów/Stadion) LEGENDA Tramwaj PLUS 1 Trasy Średnicowe 6, 7 Pozostałe linie Analizowane nowe linie do budowy
 43. 43. STAN PO REALIZACJI DWÓCH LINII TRAMWAJU PLUS LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7 Pozostałe linie Analizowane nowe linie do budowy
 44. 44. STAN PO REALIZACJI DWÓCH LINII TRAMWAJU PLUS I TRZECIEJ TRASY ŚREDNICOWEJ LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4 Pozostałe linie Analizowane nowe linie do budowy
 45. 45. STAN PO ZREALIZOWANIU ETAPU I PROJEKTU LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4 Pozostałe linie Sygnalizacje z priorytetem Analizowane nowe linie do budowy Zintegrowane węzły przesiadkowe
 46. 46. STAN WYJŚCIOWY /2008/ A LOKALIZACJA OBIEKTÓW EURO 2012 LEGENDA Trasy Średnicowe 6 i 7 Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones
 47. 47. STAN PO REALIZACJI Projektu 1 - OBSŁUGA OBIEKTÓW EURO 2012 LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4 Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones
 48. 48. STAN PO REALIZACJI Projektów 1 i 2 - TRZY LINIE TRAMWAJU PLUS I TRZY TRASY ŚREDNICOWE LEGENDA TPLUS 1, TPLUS 2 i TPLUS 3 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4 Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones
 49. 49. Dziękuję za uwagę

×