SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 41
SURREALISMOA
Errepasoa
Jatorria
• Mugimendu artistiko honek artistak,
pentsalariak eta ikertzaileak elkartu zituen
• Denek aurkitu nahi zuten inkontzienteko
espresioa
• Definitu nahi zuten:
– Estetika berri bat
– Humanitate berri bat
– Orden sozial berri bat
Jatorria
• Hauen aurrelariak italiar pintore metafisikoak
izan ziren
• Mugimendua ofizialki jaio zen Andre Breton-ek
Surrealismoko manifestua argitaratu zuenean
• Bretonek komentatzen zuen pentsaera
arrazionala errepresiboa zela eta sorkuntza eta
irudimenaren aurka zegoela eta horregatik
espresio artistikoaren aurkakoa zen
• Bretonek Freud amiratzen zuen eta honen
subkontzienteko kontzeptua
Hasierak
• Arteko forma abstraktu batzuei zuzenean
lotuta dago
• Lehen Mundu Gerra amaitu zenean
Tristan Tzara, Dada.ko liderrak gizartea
eraso nahi zuen eskandaluaren bidez
• Bere ustetan gerrako monstruosidadea
sortzeko gai zen gizarte batek ez zuen
artea merezi beraz artearen aurkakoa
sortu nahi izan zuen, elementu itsusiz
beteta edertasunaren partez.
Hasierak
• Tzarak ofenditu nahi zuen burgesiako
mundu industrial berria.
• Bere biktimak ez ziren intsuldatuak
sentitu.
• Arte hau aurreko artearen aurkako
erreakzio bezala ikusi zuten.
• Emaitza hasieran lortu nahi zuenaren
aurkakoa izan zen eta anti-artea artea
bihurtu zen.
Hasierak
• Artisten talde batek ez zuen Tzararen ideiak
jarraitu.
• Mugimendu Surrealista bere gorenera iritsi zen
Dada-ren ondoren.
• Bretonek bideratu zuen.
• Artistek Freud eta Jung-en lanak ikertu eta ikasi
zituzten.
• Artista batzuk bere burua espresatu zuten:
– Tradizio abstraktuan
– Tradizio sinbolikoan
Taldeak
• Espresioko bi formek bi joera desberdinak
markatu zituzten:
–Automatismoa
–Beristikoa
• Biak dira Freud eta Jung-en interpretazio
desberdinak.
Automatistak
• Artistek interpretatu zuten mundua
kontzientziaren supresio bezala
subkontzientearen alde
• Gehiago zentratzen ziren sentimenduetan
analisian baino.
• Automatismoa ulertzen zuten subkontzienteak
kontzientziari iristeko duen irudi automatiko
bezala.
• Haien ustez irudiek ez zuten zergatik izan behar
esanahi bat.
Automatistak
• Arteko diziplina akademikoa intolerante
bezala ikusi zuten, espresio askea eta
sentimendurik gabe.
• Haiek kontsideratzen zuten artearen
historia dominatu zuen formak
tolerantziaren faltako erruduna zela
• Haiek uste zuten abstrakzioa bide bakarra
zela subkontzienteko irudiak bizitzara
ekartzeko.
Automatistak
• Dada-ko tradiziotik etorrita, artista hauek:
– Eskandalua gustukoa zuten
– Intsultoa
– Irreberenteak ziren elitearen aurka,
askatasunez
• Jarraitu zuten pentsatzen formaren falta
haien aurka egiteko bide bat zela.
Surrealismo beristikoa
• Automatismoa interpretatu zuten
subkontzienteko irudiak azalera
erakartzen aldatu gabe, era honetan
hauen esanahia analisiaren bidez
deszifratzeko aukera egongo zen.
• Irudi hauek irudikatu nahi zituzten lotura
bat bezala elementu hauen artean:
– Errealitate espiritual abstraktuak
– Mundu materialeko forma errealak.
Surrealismo beristikoa
• Haientzat objektua barne errealitateko
metafora bat zen.
• Metafora baten bidez benetako mundua
uler daiteke, ez bakarrik objektuak ikusiz,
baizik eta haien barruan begiratzen.
Surrealismo beristikoa
• Diziplina akademikoa eta forma
subkontzienteko irudiak benetan
irudikatzeko modua bezala ikusi zuten.
• Irudiak ezezagunaren barruak disolbatu
daitezke erraztasunez.
• Subkontzienteko irudiak kontzientziaren
ekartzeko bide bat aurkitu nahi zuten
hauen esanahia ulertzeko.
Surrealismo beristikoa
• Subkontzienteko hizkuntza irudia da.
• Kontzientziak hizkuntza hori
dekodifikatzeko gai izan behar du eta bere
hizkuntza eta hitz propioetara itzuliko du.
• Beranduago beste hiru taldeetan banatu
ziren.
Surrealismoaren borroka
• Automatistentzat naturako misterioren
hurbilpena ez da inoiz gai izango
kontzientziako misterioa ulertzeko
• Surrealismo beristikoaren helburua
Bretonek deskribatua da askatasunaren
kausa eta gizakiaren eraldakuntzaren
kontzientzia bezala.
Surrealismoaren borroka
• Surrealistan lanetan aurkitzen dugu:
– Artista hauen legadoa
• Bosch
• Brueguel
• William Blake
• XIX. mendeko pintore sinbolistak
– Filosofiako betiko galderak
– Psikologiaren bilaketa
– Mistizismoaren espiritua
Surrealismoaren borroka
• Desioan oinarritutako lan bat da eta
mundua sortu zuten indarrak gure
munduko ikuspegia argitzea nahi zuten.
• Haiek lagundu behar gaituzte gure gizaki
potentziala garatzen.
Surrealismoaren borroka
• Surrealista beristikoek onartu zuten
zailtasunak izan zituztela XX. mendeko
bigarren partean mugimendu kultural
garrantzitsu bat bihurtzen saiatu zirenean.
• Estatu Batuetan abstrakzioa eta
modernitatea ondo garatu ziren.
Surrealismoaren borroka
• Artista abstraktuen sinesmena konpartitu
zuten:
– “Action painting-eko kaosa eta automatismoa
askatasuneko espresioa ziren eta
– forma, dependentzia eta inhibizioa elkarrekin
ibiltzen zirela.
• Estatu Batuetako arteko
establezimenduek irudia eta forma
begiratzen zuten eta mesfidantzaz ikusi
zituzten beste espresio artistikoak Pop Art
garatu zen arte.
Surrealismoaren borroka
• Surrealismoak borrokatu behar izan zuen
estilo hauen aurka:
– Pop-Art
– Foto-errealismoa
• Surrealismo beristikoa izan zen XX.
mendean zehar indar kulturala bezala
errekonozitua izateko borrokan jarraitu
zuen mugimendu artistiko bakarra.
Ezaugarriak
• Psikoanalisiko eragin handia zuen:
– Irudiak konplexuak dira, nahasiak,
ametsetakoak bezala
– Errealistak izan zitezkeen ere baina beti estilo
irrazional batekin, ametsetako fantasiak
deskribatuz.
Ezaugarriak
• Mugimendu hauen eragina jaso zuten:
•Sinbolismoa
•Giorgio de Chiricoren pintura
metafisikoa
•Dadaismoa
Ezaugarriak
• Haietako batzuk estilo abstraktuagoa
zuten.
• Kasu hauetan teknika espontaneoak
aurkitu zituzten, prozedura
psikoterapeutikoen arabera modelatuak,
elkartze askea erabiliz kontzientziako
kontrola ezabatzeko modu bat bezala eta
pentsaera inkontzientea erabiliz, gorpu
eskisito batean bezala.
Gorpu eskisitoak
• Lan bisualak edo literarioak sortzeko
teknika aleatorioak ziren
• Ekintza hau normalean joko bat bezala
hartzen zen.
• Joko zahar batean oinarrituta zegoen.
Horretan partaideek paper baten txandaka
idazten zuten eta denek gehitzen zuten
haien kontribuzioak lan horretarako.
Gorpu eskisitoak
• Teknika hau artistek erabili zuten bai
marrazkietan baita collage-etan ere.
• Lehenengo lanek umeen lanak
gogoratzen dituzte irudiak adin
desberdinetakoak eta maila
desberdinetakoak bezala agertzen
direlako eta gorputz horretako parte
bakoitza jokalari bati zegokion.
Gorpu eskisitoak
• Gehienak bukatu zuten giza gorputza
gogoratzen dituzten irudiak bezala.
• Hasierako gorpu eskisitoetan parte hartu
zuen Tanguy, Miro eta Man Ray.
• Beranduago bilakaera bat egon zen eta
bide berriak asmatu zituzten lanak
pasatzeko medio desberdinak erabiliz.
Teknikak
• Surrealismoak Dadaismoaren prejudizioko
falta berdina dauka, bai argazkilaritzako
prozedurak erabiltzerakoan baita tresnak
haien erabilera normaletik kanpo jarriz.
• Teknika tradizionalak erabiliak izan ziren
era irudimeneko irudiak plasmatzeko
baliogarriak direlako.
Artistak
• Mugimendu honetako artista
garrantzitsuenetarikoak dira:
• Max Ernst
• Frida Kahlo
• Marc Chagall
• Joan Miro
• Man Ray
• Salvador Dali
• René Magritte
• Yves Tanguy
• Oscar Dominguez
Joan Miro
• Inkontzientea irudikatzeko klabe
sinbolikoak erabili zituen.
• Bere printzipioa ez da mundu organikoa.
• Bere lana garbia da.
• Bere mitologia erreza, transparentea.
• Bere pintura lasaia da, kromatikoki askea,
orekarik gabe sinbolo eta koloreen artean.
Miró
Salvador Dali
• Bere ikuspegia konnotazio sexualez
beteta dago.
• Lan oso erretorikoak.
• Pagano eta sakratuaren nahasketa
• Boltxebismoa era ziniko batean tratatu
zuen.
• Erreakzio eta anarkiaren nahasketa
anbiguoa.
• Konposaketa oso konplikatuak.
Dalí
Rene Magritte
• Irudiaren logika falta era sakonenean
landu zuen artista izan zen.
• Anti-Historia asmatu zuen.
• Normaltasuneko zentzu falta aurkitu zuen.
• Detaile handiz lan egiten zuen eta irudiak
errealistak dira baina esanahi anbigua
dute, bikoitza.
Magritte
Max Ernst
• Formako kritika sakonetaraino joan zen,
estiloko irudikapena bezala eta estiloa
batasuneko elementu bat bezala
kontsideratuz.
• Edozein teknika erabili zuen honek balio
baldin bazuen bere ideiak transmititzeko.
Erabili zuen:
– Collage
– Frottage
• Bere obra askotan kultura burgesaren
zabor pilo bat da.
Hans Arp
• Dadaismoan aritu zen hasieran.
• Forma organikoak irudikatzen zituen, bai
pinturan baita eskulturan ere.
• Erabiltzen zituen:
– Forma geometrikoak
– Irudi ortogonalak
– Forma kurboak, ahurra eta ganbilak.
Yves Tanguy
• Anti-Natura sortu zuen:
– Amaierarik gabeko paisaiak,
– Planetetako kokapenak
– Argia edo eguzkiaren falta
– Bizia organiko baten aztarnak:
• Hezurrak
• Fruitu momifikatuak
• Fosilak eta maskorrak
Zabalkuntza
• Beste artistek kolaboratu zuten
mugimendu surrealista zabaltzeko, bai
Europan baita Estatu Batuetan ere.
• Laster agertu zen errealitateko arazoak
saihesteko era bat bezala honen bidez:
– anbiguedadea
– Paradoxa
Zabalkuntza
• Mugimenduak prestigio irabazi zuen beste
artistak hurbildu zirenean, Picassoren
kasua bezala.
• Kubismo analitikoa, objektuak
deskonposatzerakoan, Surrealismoaren
antzeko lan bat egin zuen.
Oscar Dominguez
Tanguy
Chagall
Frida Kahlo

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Euskal eskultura
Euskal eskulturaEuskal eskultura
Euskal eskulturamfresnillo
 
Abangoardiako eskultura I
Abangoardiako eskultura IAbangoardiako eskultura I
Abangoardiako eskultura Imfresnillo
 
Errusiar abangoardia (berria)
Errusiar abangoardia (berria)Errusiar abangoardia (berria)
Errusiar abangoardia (berria)mfresnillo
 
Monumentalitatea eta teknika berriak eskulturan
Monumentalitatea eta teknika berriak eskulturanMonumentalitatea eta teknika berriak eskulturan
Monumentalitatea eta teknika berriak eskulturanmfresnillo
 
Abangoardiako eskultura II
Abangoardiako eskultura IIAbangoardiako eskultura II
Abangoardiako eskultura IImfresnillo
 
Neoplastizismoa (berria)
Neoplastizismoa (berria)Neoplastizismoa (berria)
Neoplastizismoa (berria)mfresnillo
 
Azken joerak artean
Azken joerak arteanAzken joerak artean
Azken joerak arteanmfresnillo
 
Abangoardiako arkitektura (berria)
Abangoardiako arkitektura (berria)Abangoardiako arkitektura (berria)
Abangoardiako arkitektura (berria)mfresnillo
 
XX. mende hasierako ARTE abangoardiak
XX. mende hasierako ARTE abangoardiakXX. mende hasierako ARTE abangoardiak
XX. mende hasierako ARTE abangoardiakPlastikaDBHLauro
 
Espresionismoa (Pintura)
Espresionismoa (Pintura)Espresionismoa (Pintura)
Espresionismoa (Pintura)Maria Granados
 
Espresionismoa
EspresionismoaEspresionismoa
Espresionismoamfresnillo
 
Fauvismoa (berria)
Fauvismoa (berria)Fauvismoa (berria)
Fauvismoa (berria)mfresnillo
 
DBH4 - Zer da artea? - eskema
DBH4 - Zer da artea? - eskemaDBH4 - Zer da artea? - eskema
DBH4 - Zer da artea? - eskemananu373
 
Inpresionismoa
InpresionismoaInpresionismoa
Inpresionismoamfresnillo
 

Was ist angesagt? (20)

Euskal eskultura
Euskal eskulturaEuskal eskultura
Euskal eskultura
 
Kubismoa
KubismoaKubismoa
Kubismoa
 
Surrealismoa
SurrealismoaSurrealismoa
Surrealismoa
 
Abangoardiako eskultura I
Abangoardiako eskultura IAbangoardiako eskultura I
Abangoardiako eskultura I
 
Errusiar abangoardia (berria)
Errusiar abangoardia (berria)Errusiar abangoardia (berria)
Errusiar abangoardia (berria)
 
Monumentalitatea eta teknika berriak eskulturan
Monumentalitatea eta teknika berriak eskulturanMonumentalitatea eta teknika berriak eskulturan
Monumentalitatea eta teknika berriak eskulturan
 
Abangoardiako eskultura II
Abangoardiako eskultura IIAbangoardiako eskultura II
Abangoardiako eskultura II
 
Neoplastizismoa (berria)
Neoplastizismoa (berria)Neoplastizismoa (berria)
Neoplastizismoa (berria)
 
Azken joerak artean
Azken joerak arteanAzken joerak artean
Azken joerak artean
 
Abangoardiako arkitektura (berria)
Abangoardiako arkitektura (berria)Abangoardiako arkitektura (berria)
Abangoardiako arkitektura (berria)
 
Futurismoa
FuturismoaFuturismoa
Futurismoa
 
Dadaismoa
DadaismoaDadaismoa
Dadaismoa
 
XX. mende hasierako ARTE abangoardiak
XX. mende hasierako ARTE abangoardiakXX. mende hasierako ARTE abangoardiak
XX. mende hasierako ARTE abangoardiak
 
Espresionismoa (Pintura)
Espresionismoa (Pintura)Espresionismoa (Pintura)
Espresionismoa (Pintura)
 
Espresionismoa
EspresionismoaEspresionismoa
Espresionismoa
 
Fauvismoa (berria)
Fauvismoa (berria)Fauvismoa (berria)
Fauvismoa (berria)
 
Goya (eu)2
Goya (eu)2Goya (eu)2
Goya (eu)2
 
Goya
GoyaGoya
Goya
 
DBH4 - Zer da artea? - eskema
DBH4 - Zer da artea? - eskemaDBH4 - Zer da artea? - eskema
DBH4 - Zer da artea? - eskema
 
Inpresionismoa
InpresionismoaInpresionismoa
Inpresionismoa
 

Andere mochten auch

Dadaismoa (berria)
Dadaismoa (berria)Dadaismoa (berria)
Dadaismoa (berria)mfresnillo
 
Historizismoa (berria)
Historizismoa (berria)Historizismoa (berria)
Historizismoa (berria)mfresnillo
 
Arkitektura barrokoa
Arkitektura barrokoaArkitektura barrokoa
Arkitektura barrokoamfresnillo
 
Eskultura barrokoa
Eskultura barrokoaEskultura barrokoa
Eskultura barrokoamfresnillo
 
Basque painters
Basque paintersBasque painters
Basque paintersmfresnillo
 
Pintura Metafisikoa
Pintura MetafisikoaPintura Metafisikoa
Pintura Metafisikoamfresnillo
 
Surrealism (new)
Surrealism (new)Surrealism (new)
Surrealism (new)mfresnillo
 
Pintura metafisikoa (berria)
Pintura metafisikoa (berria)Pintura metafisikoa (berria)
Pintura metafisikoa (berria)mfresnillo
 
Basque sculpture
Basque sculptureBasque sculpture
Basque sculpturemfresnillo
 
Futurismoa (berria)
Futurismoa (berria)Futurismoa (berria)
Futurismoa (berria)mfresnillo
 
Berpizkundeko eskultura
Berpizkundeko eskulturaBerpizkundeko eskultura
Berpizkundeko eskulturamfresnillo
 
Avant garde sculpture (i) (new)
Avant garde sculpture (i) (new)Avant garde sculpture (i) (new)
Avant garde sculpture (i) (new)mfresnillo
 
Avant garde sculpture (ii) (new)
Avant garde sculpture (ii) (new)Avant garde sculpture (ii) (new)
Avant garde sculpture (ii) (new)mfresnillo
 
Romanticism revision (new)
Romanticism revision (new)Romanticism revision (new)
Romanticism revision (new)mfresnillo
 
Realism revision (new)
Realism revision (new)Realism revision (new)
Realism revision (new)mfresnillo
 

Andere mochten auch (17)

Kubismoa gorka
Kubismoa gorkaKubismoa gorka
Kubismoa gorka
 
Dadaismoa (berria)
Dadaismoa (berria)Dadaismoa (berria)
Dadaismoa (berria)
 
Historizismoa (berria)
Historizismoa (berria)Historizismoa (berria)
Historizismoa (berria)
 
Arkitektura barrokoa
Arkitektura barrokoaArkitektura barrokoa
Arkitektura barrokoa
 
Eskultura barrokoa
Eskultura barrokoaEskultura barrokoa
Eskultura barrokoa
 
Goya (new)
Goya (new)Goya (new)
Goya (new)
 
Basque painters
Basque paintersBasque painters
Basque painters
 
Pintura Metafisikoa
Pintura MetafisikoaPintura Metafisikoa
Pintura Metafisikoa
 
Surrealism (new)
Surrealism (new)Surrealism (new)
Surrealism (new)
 
Pintura metafisikoa (berria)
Pintura metafisikoa (berria)Pintura metafisikoa (berria)
Pintura metafisikoa (berria)
 
Basque sculpture
Basque sculptureBasque sculpture
Basque sculpture
 
Futurismoa (berria)
Futurismoa (berria)Futurismoa (berria)
Futurismoa (berria)
 
Berpizkundeko eskultura
Berpizkundeko eskulturaBerpizkundeko eskultura
Berpizkundeko eskultura
 
Avant garde sculpture (i) (new)
Avant garde sculpture (i) (new)Avant garde sculpture (i) (new)
Avant garde sculpture (i) (new)
 
Avant garde sculpture (ii) (new)
Avant garde sculpture (ii) (new)Avant garde sculpture (ii) (new)
Avant garde sculpture (ii) (new)
 
Romanticism revision (new)
Romanticism revision (new)Romanticism revision (new)
Romanticism revision (new)
 
Realism revision (new)
Realism revision (new)Realism revision (new)
Realism revision (new)
 

Ähnlich wie Surrealismoa (berria)

Artearen Oinarriak II 3.1 multzoa inpresionismo postinpresioonismoa
Artearen Oinarriak II 3.1 multzoa inpresionismo postinpresioonismoaArtearen Oinarriak II 3.1 multzoa inpresionismo postinpresioonismoa
Artearen Oinarriak II 3.1 multzoa inpresionismo postinpresioonismoaaintzira2005
 
Artearen Oinarriak II 5. blokea Surrealismoaren ezaugarriak eta chirico_miro...
Artearen Oinarriak II 5. blokea Surrealismoaren ezaugarriak eta chirico_miro...Artearen Oinarriak II 5. blokea Surrealismoaren ezaugarriak eta chirico_miro...
Artearen Oinarriak II 5. blokea Surrealismoaren ezaugarriak eta chirico_miro...aintzira2005
 
zer da Artea?
zer da Artea?zer da Artea?
zer da Artea?nanu373
 
Abangoardia figuratiboa 1945 ondoren.
Abangoardia figuratiboa 1945 ondoren.Abangoardia figuratiboa 1945 ondoren.
Abangoardia figuratiboa 1945 ondoren.mfresnillo
 
Abangoardia abstraktua
Abangoardia abstraktuaAbangoardia abstraktua
Abangoardia abstraktuamfresnillo
 
Errusiar abangoardia
Errusiar abangoardiaErrusiar abangoardia
Errusiar abangoardiamfresnillo
 
GIZARTE ETA KULTURA ALDAKETA (XX. MENDEA) Amaia DAPENA
GIZARTE ETA KULTURA ALDAKETA (XX. MENDEA) Amaia DAPENAGIZARTE ETA KULTURA ALDAKETA (XX. MENDEA) Amaia DAPENA
GIZARTE ETA KULTURA ALDAKETA (XX. MENDEA) Amaia DAPENAAna Espinosa
 
Zine Teoriak2
Zine Teoriak2Zine Teoriak2
Zine Teoriak2katixa
 
Nietzsche
NietzscheNietzsche
NietzscheAndeka
 
01 zer da artea teoria, funtzioa eta merkatua_sarrera gaia_LAURO IKASTOLA
01 zer da artea teoria, funtzioa eta merkatua_sarrera gaia_LAURO IKASTOLA01 zer da artea teoria, funtzioa eta merkatua_sarrera gaia_LAURO IKASTOLA
01 zer da artea teoria, funtzioa eta merkatua_sarrera gaia_LAURO IKASTOLAPlastikaDBHLauro
 
Margotu artista ospetsuak bezala 2011 3ebaluaketa
Margotu artista ospetsuak bezala 2011 3ebaluaketaMargotu artista ospetsuak bezala 2011 3ebaluaketa
Margotu artista ospetsuak bezala 2011 3ebaluaketaPlastikaDBHLauro
 
Neoplastizismoa
NeoplastizismoaNeoplastizismoa
Neoplastizismoamfresnillo
 
POSTINPRESIONISMOA - artegileak
POSTINPRESIONISMOA - artegileakPOSTINPRESIONISMOA - artegileak
POSTINPRESIONISMOA - artegileaknanu373
 
Cassirer. gizakiari buruzko entseiua
Cassirer. gizakiari buruzko entseiuaCassirer. gizakiari buruzko entseiua
Cassirer. gizakiari buruzko entseiuahausnartzen
 

Ähnlich wie Surrealismoa (berria) (18)

Artearen Oinarriak II 3.1 multzoa inpresionismo postinpresioonismoa
Artearen Oinarriak II 3.1 multzoa inpresionismo postinpresioonismoaArtearen Oinarriak II 3.1 multzoa inpresionismo postinpresioonismoa
Artearen Oinarriak II 3.1 multzoa inpresionismo postinpresioonismoa
 
Errealismoa 2
Errealismoa 2Errealismoa 2
Errealismoa 2
 
Artearen Oinarriak II 5. blokea Surrealismoaren ezaugarriak eta chirico_miro...
Artearen Oinarriak II 5. blokea Surrealismoaren ezaugarriak eta chirico_miro...Artearen Oinarriak II 5. blokea Surrealismoaren ezaugarriak eta chirico_miro...
Artearen Oinarriak II 5. blokea Surrealismoaren ezaugarriak eta chirico_miro...
 
zer da Artea?
zer da Artea?zer da Artea?
zer da Artea?
 
Abangoardia figuratiboa 1945 ondoren.
Abangoardia figuratiboa 1945 ondoren.Abangoardia figuratiboa 1945 ondoren.
Abangoardia figuratiboa 1945 ondoren.
 
Abangoardia abstraktua
Abangoardia abstraktuaAbangoardia abstraktua
Abangoardia abstraktua
 
Errusiar abangoardia
Errusiar abangoardiaErrusiar abangoardia
Errusiar abangoardia
 
GIZARTE ETA KULTURA ALDAKETA (XX. MENDEA) Amaia DAPENA
GIZARTE ETA KULTURA ALDAKETA (XX. MENDEA) Amaia DAPENAGIZARTE ETA KULTURA ALDAKETA (XX. MENDEA) Amaia DAPENA
GIZARTE ETA KULTURA ALDAKETA (XX. MENDEA) Amaia DAPENA
 
Zine Teoriak2
Zine Teoriak2Zine Teoriak2
Zine Teoriak2
 
Zine Teoriak2
Zine Teoriak2Zine Teoriak2
Zine Teoriak2
 
Errealismoa
ErrealismoaErrealismoa
Errealismoa
 
Nietzsche
NietzscheNietzsche
Nietzsche
 
01 zer da artea teoria, funtzioa eta merkatua_sarrera gaia_LAURO IKASTOLA
01 zer da artea teoria, funtzioa eta merkatua_sarrera gaia_LAURO IKASTOLA01 zer da artea teoria, funtzioa eta merkatua_sarrera gaia_LAURO IKASTOLA
01 zer da artea teoria, funtzioa eta merkatua_sarrera gaia_LAURO IKASTOLA
 
Margotu artista ospetsuak bezala 2011 3ebaluaketa
Margotu artista ospetsuak bezala 2011 3ebaluaketaMargotu artista ospetsuak bezala 2011 3ebaluaketa
Margotu artista ospetsuak bezala 2011 3ebaluaketa
 
Abstrakzioa lana
Abstrakzioa lanaAbstrakzioa lana
Abstrakzioa lana
 
Neoplastizismoa
NeoplastizismoaNeoplastizismoa
Neoplastizismoa
 
POSTINPRESIONISMOA - artegileak
POSTINPRESIONISMOA - artegileakPOSTINPRESIONISMOA - artegileak
POSTINPRESIONISMOA - artegileak
 
Cassirer. gizakiari buruzko entseiua
Cassirer. gizakiari buruzko entseiuaCassirer. gizakiari buruzko entseiua
Cassirer. gizakiari buruzko entseiua
 

Mehr von mfresnillo

Artearen historia
Artearen historiaArtearen historia
Artearen historiamfresnillo
 
Rúbrica y autoevaluación
Rúbrica y autoevaluaciónRúbrica y autoevaluación
Rúbrica y autoevaluaciónmfresnillo
 
U5 reto credenciales alternativas
U5 reto credenciales alternativas U5 reto credenciales alternativas
U5 reto credenciales alternativas mfresnillo
 
Bcc cambalache educativo
Bcc cambalache educativoBcc cambalache educativo
Bcc cambalache educativomfresnillo
 
Avant garde art after 1945 (Selectivity)
Avant garde art after 1945 (Selectivity)Avant garde art after 1945 (Selectivity)
Avant garde art after 1945 (Selectivity)mfresnillo
 
Azken joerak arkitekturan (berria)
Azken joerak arkitekturan (berria)Azken joerak arkitekturan (berria)
Azken joerak arkitekturan (berria)mfresnillo
 
Last trends in architecture (new)
Last trends in architecture (new)Last trends in architecture (new)
Last trends in architecture (new)mfresnillo
 
Organizismoa eta 50.eko arkitektura (berria)
Organizismoa eta 50.eko arkitektura (berria)Organizismoa eta 50.eko arkitektura (berria)
Organizismoa eta 50.eko arkitektura (berria)mfresnillo
 
Organicism and-architecture-in-the-50s (new)
Organicism and-architecture-in-the-50s (new)Organicism and-architecture-in-the-50s (new)
Organicism and-architecture-in-the-50s (new)mfresnillo
 
Arrazionalismoa (berria)
Arrazionalismoa (berria)Arrazionalismoa (berria)
Arrazionalismoa (berria)mfresnillo
 
Rationalism (new)
Rationalism (new)Rationalism (new)
Rationalism (new)mfresnillo
 
Architecture and avant garde (new)
Architecture and avant garde (new)Architecture and avant garde (new)
Architecture and avant garde (new)mfresnillo
 
Metaphysical painting (new)
Metaphysical painting (new)Metaphysical painting (new)
Metaphysical painting (new)mfresnillo
 
Russian avant garde (new)
Russian avant garde (new)Russian avant garde (new)
Russian avant garde (new)mfresnillo
 

Mehr von mfresnillo (16)

Geografia
GeografiaGeografia
Geografia
 
Artearen historia
Artearen historiaArtearen historia
Artearen historia
 
Rúbrica y autoevaluación
Rúbrica y autoevaluaciónRúbrica y autoevaluación
Rúbrica y autoevaluación
 
U5 reto credenciales alternativas
U5 reto credenciales alternativas U5 reto credenciales alternativas
U5 reto credenciales alternativas
 
Bcc cambalache educativo
Bcc cambalache educativoBcc cambalache educativo
Bcc cambalache educativo
 
Avant garde art after 1945 (Selectivity)
Avant garde art after 1945 (Selectivity)Avant garde art after 1945 (Selectivity)
Avant garde art after 1945 (Selectivity)
 
Azken joerak arkitekturan (berria)
Azken joerak arkitekturan (berria)Azken joerak arkitekturan (berria)
Azken joerak arkitekturan (berria)
 
Last trends in architecture (new)
Last trends in architecture (new)Last trends in architecture (new)
Last trends in architecture (new)
 
Organizismoa eta 50.eko arkitektura (berria)
Organizismoa eta 50.eko arkitektura (berria)Organizismoa eta 50.eko arkitektura (berria)
Organizismoa eta 50.eko arkitektura (berria)
 
Organicism and-architecture-in-the-50s (new)
Organicism and-architecture-in-the-50s (new)Organicism and-architecture-in-the-50s (new)
Organicism and-architecture-in-the-50s (new)
 
Arrazionalismoa (berria)
Arrazionalismoa (berria)Arrazionalismoa (berria)
Arrazionalismoa (berria)
 
Rationalism (new)
Rationalism (new)Rationalism (new)
Rationalism (new)
 
Architecture and avant garde (new)
Architecture and avant garde (new)Architecture and avant garde (new)
Architecture and avant garde (new)
 
Dadaism (new)
Dadaism (new)Dadaism (new)
Dadaism (new)
 
Metaphysical painting (new)
Metaphysical painting (new)Metaphysical painting (new)
Metaphysical painting (new)
 
Russian avant garde (new)
Russian avant garde (new)Russian avant garde (new)
Russian avant garde (new)
 

Surrealismoa (berria)

 • 2. Jatorria • Mugimendu artistiko honek artistak, pentsalariak eta ikertzaileak elkartu zituen • Denek aurkitu nahi zuten inkontzienteko espresioa • Definitu nahi zuten: – Estetika berri bat – Humanitate berri bat – Orden sozial berri bat
 • 3. Jatorria • Hauen aurrelariak italiar pintore metafisikoak izan ziren • Mugimendua ofizialki jaio zen Andre Breton-ek Surrealismoko manifestua argitaratu zuenean • Bretonek komentatzen zuen pentsaera arrazionala errepresiboa zela eta sorkuntza eta irudimenaren aurka zegoela eta horregatik espresio artistikoaren aurkakoa zen • Bretonek Freud amiratzen zuen eta honen subkontzienteko kontzeptua
 • 4. Hasierak • Arteko forma abstraktu batzuei zuzenean lotuta dago • Lehen Mundu Gerra amaitu zenean Tristan Tzara, Dada.ko liderrak gizartea eraso nahi zuen eskandaluaren bidez • Bere ustetan gerrako monstruosidadea sortzeko gai zen gizarte batek ez zuen artea merezi beraz artearen aurkakoa sortu nahi izan zuen, elementu itsusiz beteta edertasunaren partez.
 • 5. Hasierak • Tzarak ofenditu nahi zuen burgesiako mundu industrial berria. • Bere biktimak ez ziren intsuldatuak sentitu. • Arte hau aurreko artearen aurkako erreakzio bezala ikusi zuten. • Emaitza hasieran lortu nahi zuenaren aurkakoa izan zen eta anti-artea artea bihurtu zen.
 • 6. Hasierak • Artisten talde batek ez zuen Tzararen ideiak jarraitu. • Mugimendu Surrealista bere gorenera iritsi zen Dada-ren ondoren. • Bretonek bideratu zuen. • Artistek Freud eta Jung-en lanak ikertu eta ikasi zituzten. • Artista batzuk bere burua espresatu zuten: – Tradizio abstraktuan – Tradizio sinbolikoan
 • 7. Taldeak • Espresioko bi formek bi joera desberdinak markatu zituzten: –Automatismoa –Beristikoa • Biak dira Freud eta Jung-en interpretazio desberdinak.
 • 8. Automatistak • Artistek interpretatu zuten mundua kontzientziaren supresio bezala subkontzientearen alde • Gehiago zentratzen ziren sentimenduetan analisian baino. • Automatismoa ulertzen zuten subkontzienteak kontzientziari iristeko duen irudi automatiko bezala. • Haien ustez irudiek ez zuten zergatik izan behar esanahi bat.
 • 9. Automatistak • Arteko diziplina akademikoa intolerante bezala ikusi zuten, espresio askea eta sentimendurik gabe. • Haiek kontsideratzen zuten artearen historia dominatu zuen formak tolerantziaren faltako erruduna zela • Haiek uste zuten abstrakzioa bide bakarra zela subkontzienteko irudiak bizitzara ekartzeko.
 • 10. Automatistak • Dada-ko tradiziotik etorrita, artista hauek: – Eskandalua gustukoa zuten – Intsultoa – Irreberenteak ziren elitearen aurka, askatasunez • Jarraitu zuten pentsatzen formaren falta haien aurka egiteko bide bat zela.
 • 11. Surrealismo beristikoa • Automatismoa interpretatu zuten subkontzienteko irudiak azalera erakartzen aldatu gabe, era honetan hauen esanahia analisiaren bidez deszifratzeko aukera egongo zen. • Irudi hauek irudikatu nahi zituzten lotura bat bezala elementu hauen artean: – Errealitate espiritual abstraktuak – Mundu materialeko forma errealak.
 • 12. Surrealismo beristikoa • Haientzat objektua barne errealitateko metafora bat zen. • Metafora baten bidez benetako mundua uler daiteke, ez bakarrik objektuak ikusiz, baizik eta haien barruan begiratzen.
 • 13. Surrealismo beristikoa • Diziplina akademikoa eta forma subkontzienteko irudiak benetan irudikatzeko modua bezala ikusi zuten. • Irudiak ezezagunaren barruak disolbatu daitezke erraztasunez. • Subkontzienteko irudiak kontzientziaren ekartzeko bide bat aurkitu nahi zuten hauen esanahia ulertzeko.
 • 14. Surrealismo beristikoa • Subkontzienteko hizkuntza irudia da. • Kontzientziak hizkuntza hori dekodifikatzeko gai izan behar du eta bere hizkuntza eta hitz propioetara itzuliko du. • Beranduago beste hiru taldeetan banatu ziren.
 • 15. Surrealismoaren borroka • Automatistentzat naturako misterioren hurbilpena ez da inoiz gai izango kontzientziako misterioa ulertzeko • Surrealismo beristikoaren helburua Bretonek deskribatua da askatasunaren kausa eta gizakiaren eraldakuntzaren kontzientzia bezala.
 • 16. Surrealismoaren borroka • Surrealistan lanetan aurkitzen dugu: – Artista hauen legadoa • Bosch • Brueguel • William Blake • XIX. mendeko pintore sinbolistak – Filosofiako betiko galderak – Psikologiaren bilaketa – Mistizismoaren espiritua
 • 17. Surrealismoaren borroka • Desioan oinarritutako lan bat da eta mundua sortu zuten indarrak gure munduko ikuspegia argitzea nahi zuten. • Haiek lagundu behar gaituzte gure gizaki potentziala garatzen.
 • 18. Surrealismoaren borroka • Surrealista beristikoek onartu zuten zailtasunak izan zituztela XX. mendeko bigarren partean mugimendu kultural garrantzitsu bat bihurtzen saiatu zirenean. • Estatu Batuetan abstrakzioa eta modernitatea ondo garatu ziren.
 • 19. Surrealismoaren borroka • Artista abstraktuen sinesmena konpartitu zuten: – “Action painting-eko kaosa eta automatismoa askatasuneko espresioa ziren eta – forma, dependentzia eta inhibizioa elkarrekin ibiltzen zirela. • Estatu Batuetako arteko establezimenduek irudia eta forma begiratzen zuten eta mesfidantzaz ikusi zituzten beste espresio artistikoak Pop Art garatu zen arte.
 • 20. Surrealismoaren borroka • Surrealismoak borrokatu behar izan zuen estilo hauen aurka: – Pop-Art – Foto-errealismoa • Surrealismo beristikoa izan zen XX. mendean zehar indar kulturala bezala errekonozitua izateko borrokan jarraitu zuen mugimendu artistiko bakarra.
 • 21. Ezaugarriak • Psikoanalisiko eragin handia zuen: – Irudiak konplexuak dira, nahasiak, ametsetakoak bezala – Errealistak izan zitezkeen ere baina beti estilo irrazional batekin, ametsetako fantasiak deskribatuz.
 • 22. Ezaugarriak • Mugimendu hauen eragina jaso zuten: •Sinbolismoa •Giorgio de Chiricoren pintura metafisikoa •Dadaismoa
 • 23. Ezaugarriak • Haietako batzuk estilo abstraktuagoa zuten. • Kasu hauetan teknika espontaneoak aurkitu zituzten, prozedura psikoterapeutikoen arabera modelatuak, elkartze askea erabiliz kontzientziako kontrola ezabatzeko modu bat bezala eta pentsaera inkontzientea erabiliz, gorpu eskisito batean bezala.
 • 24. Gorpu eskisitoak • Lan bisualak edo literarioak sortzeko teknika aleatorioak ziren • Ekintza hau normalean joko bat bezala hartzen zen. • Joko zahar batean oinarrituta zegoen. Horretan partaideek paper baten txandaka idazten zuten eta denek gehitzen zuten haien kontribuzioak lan horretarako.
 • 25. Gorpu eskisitoak • Teknika hau artistek erabili zuten bai marrazkietan baita collage-etan ere. • Lehenengo lanek umeen lanak gogoratzen dituzte irudiak adin desberdinetakoak eta maila desberdinetakoak bezala agertzen direlako eta gorputz horretako parte bakoitza jokalari bati zegokion.
 • 26. Gorpu eskisitoak • Gehienak bukatu zuten giza gorputza gogoratzen dituzten irudiak bezala. • Hasierako gorpu eskisitoetan parte hartu zuen Tanguy, Miro eta Man Ray. • Beranduago bilakaera bat egon zen eta bide berriak asmatu zituzten lanak pasatzeko medio desberdinak erabiliz.
 • 27. Teknikak • Surrealismoak Dadaismoaren prejudizioko falta berdina dauka, bai argazkilaritzako prozedurak erabiltzerakoan baita tresnak haien erabilera normaletik kanpo jarriz. • Teknika tradizionalak erabiliak izan ziren era irudimeneko irudiak plasmatzeko baliogarriak direlako.
 • 28. Artistak • Mugimendu honetako artista garrantzitsuenetarikoak dira: • Max Ernst • Frida Kahlo • Marc Chagall • Joan Miro • Man Ray • Salvador Dali • René Magritte • Yves Tanguy • Oscar Dominguez
 • 29. Joan Miro • Inkontzientea irudikatzeko klabe sinbolikoak erabili zituen. • Bere printzipioa ez da mundu organikoa. • Bere lana garbia da. • Bere mitologia erreza, transparentea. • Bere pintura lasaia da, kromatikoki askea, orekarik gabe sinbolo eta koloreen artean.
 • 30. Miró
 • 31. Salvador Dali • Bere ikuspegia konnotazio sexualez beteta dago. • Lan oso erretorikoak. • Pagano eta sakratuaren nahasketa • Boltxebismoa era ziniko batean tratatu zuen. • Erreakzio eta anarkiaren nahasketa anbiguoa. • Konposaketa oso konplikatuak.
 • 32. Dalí
 • 33. Rene Magritte • Irudiaren logika falta era sakonenean landu zuen artista izan zen. • Anti-Historia asmatu zuen. • Normaltasuneko zentzu falta aurkitu zuen. • Detaile handiz lan egiten zuen eta irudiak errealistak dira baina esanahi anbigua dute, bikoitza.
 • 35. Max Ernst • Formako kritika sakonetaraino joan zen, estiloko irudikapena bezala eta estiloa batasuneko elementu bat bezala kontsideratuz. • Edozein teknika erabili zuen honek balio baldin bazuen bere ideiak transmititzeko. Erabili zuen: – Collage – Frottage • Bere obra askotan kultura burgesaren zabor pilo bat da.
 • 36. Hans Arp • Dadaismoan aritu zen hasieran. • Forma organikoak irudikatzen zituen, bai pinturan baita eskulturan ere. • Erabiltzen zituen: – Forma geometrikoak – Irudi ortogonalak – Forma kurboak, ahurra eta ganbilak.
 • 37. Yves Tanguy • Anti-Natura sortu zuen: – Amaierarik gabeko paisaiak, – Planetetako kokapenak – Argia edo eguzkiaren falta – Bizia organiko baten aztarnak: • Hezurrak • Fruitu momifikatuak • Fosilak eta maskorrak
 • 38. Zabalkuntza • Beste artistek kolaboratu zuten mugimendu surrealista zabaltzeko, bai Europan baita Estatu Batuetan ere. • Laster agertu zen errealitateko arazoak saihesteko era bat bezala honen bidez: – anbiguedadea – Paradoxa
 • 39. Zabalkuntza • Mugimenduak prestigio irabazi zuen beste artistak hurbildu zirenean, Picassoren kasua bezala. • Kubismo analitikoa, objektuak deskonposatzerakoan, Surrealismoaren antzeko lan bat egin zuen.