Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

2 Nationaal Archief Metadata Platform Mrt 2007

2.864 Aufrufe

Veröffentlicht am

ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata, Hans Hofman
Utrecht, 1 maart 2007
Platform Overheid Meta-informatie

 • Als Erste(r) kommentieren

2 Nationaal Archief Metadata Platform Mrt 2007

 1. 1. ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie
 2. 2. Informatie / documenten <ul><li>Zoeken </li></ul><ul><li>Vinden </li></ul><ul><li>Begrijpen </li></ul><ul><li>Gebruiken </li></ul><ul><li>In stand houden </li></ul><ul><li>Beheren </li></ul>Dublin Core Ontologieën Context informatie Records management Metadata
 3. 3. Metadata ? <ul><li>“ Metadata is key to ensuring that resources will survive and continue to be accessible into the future.” </li></ul><ul><li>(NISO, ‘Understanding metadata’, 2004) </li></ul><ul><li>“ A world of exhaustive, reliable metadata would be a utopia. It's also a pipe-dream, founded on self-delusion, nerd hubris and hysterically inflated market opportunities.” </li></ul><ul><li>(Uit: Cory Doctorow ‘Metacrap’, 2001) </li></ul>
 4. 4. Advies Overheid.nl website <ul><li>Metadata </li></ul><ul><ul><li>informatie die informatiebronnen beschrijft, toelicht, lokaliseert of op andere manier ‘eenvoudiger’ vindbaar, bruikbaar of beheerbaar maakt </li></ul></ul><ul><li>Voor verschillende doelgroepen </li></ul><ul><li>Voor verschillende doelen </li></ul>
 5. 5. Overzicht <ul><li>De standaard ISO 23081 </li></ul><ul><li>Andere relevante initiatieven op terrein van metadata </li></ul><ul><li>Enkele aandachtspunten </li></ul><ul><li>Samenvatting </li></ul>
 6. 6. ISO RM Metadata Standard ISO 23081 <ul><li>Uitbreiding van ISO 15489 records management standaard </li></ul><ul><li>Scope: beschrijven wat metadata zijn vanuit records management en archief perspectief en welke principes er aan ten grondslag liggen </li></ul><ul><li>Niet het ontwikkelen van een nieuwe metadata set, maar uitleggen nut en doel metadata en hoe je een set maakt </li></ul>
 7. 7. ISO 23081: Metadata voor records <ul><li>Deel 1 Principes </li></ul><ul><ul><li>Technische Specificatie gepubliceerd mei 2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>Nu goedgekeurd als ISO standaard; gepubliceerd januari 2006 </li></ul></ul><ul><li>Deel 2 Concepten en Implementatie </li></ul><ul><ul><li>Publicatie verwacht: voorjaar 2007 </li></ul></ul><ul><li>Deel 3 Evaluatie instrument </li></ul><ul><ul><li>Publicatie waarschijnlijk eind 2008? </li></ul></ul><ul><li>Deel 4 Checklist en voorbeelden </li></ul>
 8. 8. ISO 23081 deel 1 <ul><li>Doelstellingen en definitie van RM metadata </li></ul><ul><li>Rollen en verantwoordelijkheden </li></ul><ul><li>Relatie met andere metadata domeinen </li></ul><ul><li>Beheer van metadata </li></ul><ul><li>Typen metadata vereist in overeenstemming met ISO 15489 </li></ul>
 9. 9. RM metadata: Definitie <ul><li>“ In het kader van RM zijn metadata gegevens die de context, inhoud en structuur van archiefbescheiden en het management ervan in de loop der tijd (beheer) (ISO 15489-1, sectie 3.12) beschrijven. </li></ul><ul><li>Als zodanig zijn metadata gestructureerde en semi-gestructureerde gegevens die de creatie, registratie, classificatie, toegang, bewaring en verwijdering van archiefbescheiden door de tijd heen en binnen en buiten domeinen mogelijk maken.” </li></ul>
 10. 10. RM metadata: doelstellingen <ul><li>Waarborgen archiefbescheiden als bewijs en zorgen ervoor dat ze toegankelijk en bruikbaar blijven </li></ul><ul><li>Leggen de logische relaties tussen de archiefbescheiden en de ontstaanscontext vast. </li></ul><ul><ul><li>Dragen ertoe bij dat archiefbescheiden geïnterpreteerd kunnen worden </li></ul></ul><ul><li>Dragen ertoe bij dat authenticiteit, betrouwbaarheid en integriteit van archiefbescheiden wordt gegarandeerd </li></ul><ul><li>Dragen bij aan interoperabiliteit </li></ul>
 11. 11. Eisen voor records NEN-ISO 15489 <ul><li>Authenticiteit </li></ul><ul><ul><li>vastleggen van herkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>vastleggen van essentiële kenmerken </li></ul></ul><ul><ul><li>documenteren van processen </li></ul></ul><ul><li>Betrouwbaarheid </li></ul><ul><ul><li>vastleggen van ontstaanscontext </li></ul></ul><ul><li>Integriteit </li></ul><ul><ul><li>documenteren van processen (en uitkomsten) </li></ul></ul><ul><ul><li>checksum, anders </li></ul></ul><ul><li>Bruikbaarheid </li></ul><ul><ul><li>vastleggen van ontstaanscontext </li></ul></ul><ul><ul><li>technische metadata </li></ul></ul>
 12. 12. Management van metadata <ul><li>Processen </li></ul><ul><ul><li>beheer </li></ul></ul><ul><li>Structuren: schema’s, gecontroleerde woordenlijsten, thesauri </li></ul><ul><ul><li>gecontroleerde invoer </li></ul></ul><ul><li>Documentatie en definities </li></ul><ul><li>Systemen </li></ul><ul><ul><li>opslag, beheer en presentatie </li></ul></ul><ul><li>Registers </li></ul><ul><ul><li>wegwijzers </li></ul></ul><ul><ul><li>metadata over metadata </li></ul></ul>
 13. 13. Typen van metadata <ul><li>over het archiefstuk zelf </li></ul><ul><li>over bedrijfsprocedures, -beleid en mandaat </li></ul><ul><li>over actoren </li></ul><ul><li>over bedrijfsactiviteiten of -processen </li></ul><ul><li>over records management processen </li></ul>
 14. 14. Bedrijfs- activiteiten Records Management activiteiten Mensen (Actoren) Records Geïntegreerd in Creëren Gebruikt door voeren uit Is gedocumenteerd in Voeren uit Documenteer, Beheer, Stel beschikbaar Regelen Definieert bevoegdheden van Verantwoorden uitvoering van Mandaat
 15. 15. relatie gebruik activiteitenplan beheer- activiteiten historie beschrijving identiteit Voor elke entiteit
 16. 16. organisatie toekomstig (her)gebruik onderzoekers derden: burger, bedrijfsleven, journalisten, auditors, rekenkamer publicatie (bijv. internet), openbaarheid andere organisaties samenwerking tijddimensie organisatie- overstijgend
 17. 17. ISO 23081-2, Concepten & Implementatie <ul><li>Het bedrijfsperspectief (onderbouwing) </li></ul><ul><li>Beleidsaspecten en verantwoordelijkheden </li></ul><ul><li>Ontwerpregels voor metadata schema’s </li></ul><ul><li>Concepten als aggregatie en schaalbaarheid </li></ul><ul><li>Metadata model en generieke metadata elementen </li></ul><ul><li>Ontwerp en structurering van een metadata schema </li></ul><ul><li>Implementeren van een metadata schema </li></ul><ul><li>Bijlage: voorbeeld van een schema </li></ul>
 18. 18. Ontwerpregels <ul><li>Entiteiten </li></ul><ul><li>Aggregatie (niveau’s) - schaalbaarheid </li></ul><ul><li>Overerving </li></ul><ul><li>Modulariteit/ uitbreidbaarheid </li></ul><ul><li>Interoperabiliteit van metadata sets </li></ul>
 19. 19. 23081 Part 3, evaluatie instrument <ul><li>Draagt bij tot beter begrip van deel 1en tot identificeren van risico’s </li></ul><ul><li>Te gebruiken voor </li></ul><ul><ul><li>zelf ontwikkelde metadata schema’s </li></ul></ul><ul><ul><li>evaluatie van bestaande systemen </li></ul></ul><ul><ul><li>producten van leveranciers </li></ul></ul><ul><li>Proef: evalueren van enkele schema’s </li></ul><ul><li>In samenwerking met InterPares project </li></ul>
 20. 20. InterPARES 2 Description Cross Domain Group <ul><li>Beschrijving van metadata sets/schema’s </li></ul><ul><li>In hoeverre ondersteunen ze de ISO 23081standaard: </li></ul><ul><ul><li>wat zijn sterke en zwakke kanten? </li></ul></ul><ul><li>Analyse op basis van </li></ul><ul><ul><li>criteria vanuit InterPARES </li></ul></ul><ul><ul><li>ISO 23081 – 1 </li></ul></ul><ul><li>Metadata schema register: MADRAS </li></ul><ul><ul><li>http://www.gseis.ucla.edu/us-interpares/madras/ </li></ul></ul>
 21. 21. http://www.mapageweb.umontreal.ca/turner/meta/english/metamap.html
 22. 22. Andere verwante projecten <ul><li>Clever Recordkeeping Metadata Project in Australia (NAA, SRANSW, ASA, Monash, samen met (UCLA) </li></ul><ul><li>San Diego Supercomputer Center meta tool initiatieven </li></ul><ul><li>TC10 (ISO 82045 metadata for technical documentation), TC171 (scanned images, document management), e-commerce (e.g. OASIS) </li></ul>
 23. 23. CRKM Metadata Broker v-n Records Management Application Archival Management Application Learning Object Portal Other Portals Web Management Systems Archival Gateway Email and Desktop Applications Metadata Broker Business Information Systems
 24. 24. Translation service CRKM Metadata Broker Registry Authoritative information on metadata schemas, metadata elements and crosswalks in human readable and machine processable forms Target metadata Request for Schema Schema information Registration Source metadata Validation service Repository Machine processable representations of metadata schemas and crosswalks Registry services Crosswalk compilation service
 25. 25. Metadata broker als web services cluster Metadata Broker Client Source instance Target instance Translation Service Web Service Layer Metadata Registry Web Service Layer Request to translate from source to target Source –Target Crosswalk Service Web Service Layer Request the source – target crosswalk
 26. 26. Aandachtspunten <ul><li>Noodzaak tot uitwisseling </li></ul><ul><ul><li>semantiek, structuur </li></ul></ul><ul><li>Voorkomen van dubbel werk </li></ul><ul><ul><li>gebruik maken van bestaande gegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>automatisering </li></ul></ul>
 27. 27. Ontwikkelingen in Nederland <ul><li>Webmetadata </li></ul><ul><li>NORA versie 1 </li></ul><ul><li>Interlab: metadata model (relatie naar Kernmodel 1 of 2?) </li></ul><ul><li>RMA’s, DMSsen </li></ul><ul><li>VNG: zaak </li></ul><ul><li>Remano-model – NEN 2082 </li></ul><ul><li>Regeling art. 12 (Geordende en toegankelijke staat): nieuwe conceptversie </li></ul><ul><li>……………… </li></ul>
 28. 28. Samenvatting <ul><li>Integratie van verschillende perspectieven in e-overheid (o.a. publicatie, records management en archiefdiensten) </li></ul><ul><li>Noodzaak om samen te werken vanwege </li></ul><ul><ul><li>complexiteit, </li></ul></ul><ul><ul><li>om begrip te kweken </li></ul></ul><ul><ul><li>interoperabiliteit te bevorderen, en </li></ul></ul><ul><ul><li>om ondersteuning te krijgen </li></ul></ul><ul><li>Vertaling van theoretische principes naar praktische instrumenten </li></ul>
 29. 29. Websites <ul><li>Clever Metadata project </li></ul><ul><ul><li>http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/research/crm/ </li></ul></ul><ul><li>Metamap </li></ul><ul><ul><li>http://www.mapageweb.umontreal.ca/turner/meta/english/index.html </li></ul></ul><ul><li>Interpares 2 project </li></ul><ul><ul><li>www.interpares.org </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.gseis.ucla.edu/us-interpares/madras </li></ul></ul>

×