Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Зайовата къщурка  Руска народна   приказка
Имало едно време една лисица и единзаек. Лисицата живеела в къщурка от лед,а заекът в дървена къщурка. Взелалисицата да яд...
На другия ден лисицата отново сепримолила: - Пусни ме, Зайо, до прага! - Не, няма да те пусна. Защо меядосваше? Молила, м...
Молила, молила лисицата,пуснал я заекът в къщурката си.Седнала лисицата на пейката, азаекът се качил на печката.  На четв...
Молила, молила лисицата иизмолила - пуснал я заекътвърху печката. Минал ден, минал втори илисицата почнала да гони заекао...
Седнал заекът и заплакал. Мъчно мустанало, сълзите му потекли, а той гитриел с лапи.  Минали край него кучета. - Как да н...
А тя се обадила от печката:- Зъбите си точа… Само като скоча, пътеки ще сложа от кучешки кожи! Изплашили се кучетата и...
Седнало зайчето и отново заплакало. Не щеш ли,задал се Кумчо Вълчо. - Защо плачеш, Зайо? - Как да не плача, Вълчо? Имах си...
А лисицата се обадила от печката:- Зъбите си точа! Само като скоча, кожата ти здрава парцал ще направя!Изплашил се вълк...
А заекът седнал и заплакал.  Минал старият мечок.  - Защо плачеш, Зайо?  - Как да не плача, Мечо? Имах си къщуркаот дър...
А тя се обадила от печката: - Зъбите си точа!  Само като скоча,  мечата ти кожа  На яка ще сложа!Изплашил се мечокът и ...
Седнал заекът и отново заплакал.Минал петелът с коса на рамо. - Кукуригу-у-у ! Защо плачеш,Зайо? - Как да не плача, Петл...
- Не плачи, Зайо, ще ти помогна. Щеизгоня Лиса! - Ами няма да я изгониш!Кучетата я гониха, гониха, ала не яизгониха. Кумч...
Тръгнал петелът към къщуркатаи запял: - Крача със нови ботуши,  сребърни шпори полюшвам.  Нося косата отрано  да те зак...
Чула го лисицата, изплашила се иизвикала: - Обличам се! А петелът отново се обадил:  - Крача със нови ботуши,   сребъ...
Обадил се петелът за трети път: - Крача със нови ботуши,  сребърни шпори полюшвам.  Нося косата отрано  да те заколя, Л...
А Зайо и Петльозаживели доволни ищастливи.
КРАЙ    Мери Георгиева    НУ “ Хр. Ботев”    гр. Годеч
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

зайовата къщурка

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

зайовата къщурка

 1. 1. Зайовата къщурка Руска народна приказка
 2. 2. Имало едно време една лисица и единзаек. Лисицата живеела в къщурка от лед,а заекът в дървена къщурка. Взелалисицата да ядосва заека: - В моята къщурка е светло, а в твоята етъмно! В моята е светло, а в твоята етъмно! Дошла пролетта и къщурката на Лисасе стопила. Примолила се лисицата назаека: - Пусни ме, Зайо, поне в дворчето си! - Не, Лиске, няма да те пусна. Защо меядосваше? А лисицата още по - усърдно взела да семоли. И Зайо я пуснал в двора.
 3. 3. На другия ден лисицата отново сепримолила: - Пусни ме, Зайо, до прага! - Не, няма да те пусна. Защо меядосваше? Молила, молила лисицата – съгласил сезаекът и я пуснал до прага. На третия ден лисицата отново сепримолила: - Пусни ме, Зайо, в къщурката! - Не, няма да те пусна. Защо меядосваше?
 4. 4. Молила, молила лисицата,пуснал я заекът в къщурката си.Седнала лисицата на пейката, азаекът се качил на печката. На четвъртия ден лисицатаотново се примолила: - Зайо, пусни ме на печката притебе! - Не,няма да те пусна. Защо меядосваше?
 5. 5. Молила, молила лисицата иизмолила - пуснал я заекътвърху печката. Минал ден, минал втори илисицата почнала да гони заекаот къщурката му. - Махай се, дългоухи! Не искамда живея с тебе! И накрая го изгонила.
 6. 6. Седнал заекът и заплакал. Мъчно мустанало, сълзите му потекли, а той гитриел с лапи. Минали край него кучета. - Как да не плача? Имах си дървенакъщурка, а Лиса си имаше къщурка отлед. Дойде пролетта, разтопи селисината къщурка. Примоли се Лиса дадойде при мене, а после взе, че ме изгони. - Не плачи, Зайо! – рекли кучетата. –Ние ще я изгоним! - Ами, няма да я изгоните! - Не, ще я изгоним! Дотичали кучетата до къщурката. - Джаф, джаф, джаф! Махай се, Лисано!
 7. 7. А тя се обадила от печката:- Зъбите си точа… Само като скоча, пътеки ще сложа от кучешки кожи! Изплашили се кучетата и избягали.
 8. 8. Седнало зайчето и отново заплакало. Не щеш ли,задал се Кумчо Вълчо. - Защо плачеш, Зайо? - Как да не плача, Вълчо? Имах си дървенакъщурка, а Лиса си имаше къщурка от лед. Дойдепролетта, разтопи се лисината къщурка. Примолисе Лиса да дойде при мене, а после взе, че ме изгони. - Не плачи, Зайо! – рекъл вълкът. – Аз пък нея щеизгоня! - Ами, няма да я изгониш! Кучетата я гониха, алане я изгониха и ти няма да я изгониш! - Не, ще я изгоня! Приближил се вълкът до къщурката, взел да виесъс страшен глас: - Ау-у-у! Излизай, Лисо!, махай се!
 9. 9. А лисицата се обадила от печката:- Зъбите си точа! Само като скоча, кожата ти здрава парцал ще направя!Изплашил се вълкът и избягал.
 10. 10. А заекът седнал и заплакал. Минал старият мечок. - Защо плачеш, Зайо? - Как да не плача, Мечо? Имах си къщуркаот дърво, а Лиса си имаше къщурка от лед.Дойде пролетта, разтопи се лисинатакъщурка. Примоли се Лиса да дойде при мене,а после взе, че ме изгони. - Не плачи, Зайо! – рекъл мечокът. - Аз пъкнея ще изгоня! - Ами, няма да я изгониш! Кучетата ягониха, ала не я изгониха. Кумчо Вълчо ягони, ала не я изгони. И ти няма да яизгониш! Отишъл мечокът до къщурката и взел даръмжи: - Р-р-р! Р-р-р! Излизай, Лисо, махай се!
 11. 11. А тя се обадила от печката: - Зъбите си точа! Само като скоча, мечата ти кожа На яка ще сложа!Изплашил се мечокът и избягал.
 12. 12. Седнал заекът и отново заплакал.Минал петелът с коса на рамо. - Кукуригу-у-у ! Защо плачеш,Зайо? - Как да не плача, Петльо? Имахси къщурка от дърво, а Лиса сиимаше къщурка от лед. Дойдепролетта, разтопи се лисинатакъщурка. Примоли се Лиса да дойдепри мене, а после взе, че ме изгони.
 13. 13. - Не плачи, Зайо, ще ти помогна. Щеизгоня Лиса! - Ами няма да я изгониш!Кучетата я гониха, гониха, ала не яизгониха. Кумчо Вълчо я гони, гони,ала не я изгони. Старият мечок ягони, гони, ала не я изгони, та ти лище я изгониш? - Не, ще я изгоня.
 14. 14. Тръгнал петелът към къщуркатаи запял: - Крача със нови ботуши, сребърни шпори полюшвам. Нося косата отрано да те заколя, Лисано! Ида по пътечката- махай се от печката!
 15. 15. Чула го лисицата, изплашила се иизвикала: - Обличам се! А петелът отново се обадил: - Крача със нови ботуши, сребърни шпори полюшвам. Нося косата отрано да те заколя, Лисано! Ида по пътечката- махай се от печката! А лисицата извикала отвътре: - Само да си сложа кожуха!
 16. 16. Обадил се петелът за трети път: - Крача със нови ботуши, сребърни шпори полюшвам. Нося косата отрано да те заколя, Лисано! Ида по пътечката- смъквай се от печката! Изплашила се лисицата, скочилаот печката и беж да я няма.
 17. 17. А Зайо и Петльозаживели доволни ищастливи.
 18. 18. КРАЙ Мери Георгиева НУ “ Хр. Ботев” гр. Годеч

×