U7 1 ME 108 juridik

Datorstött lärande
Linnéuniverstitetet vt 2012
   Monica Löfgren
               Monica Löfgren 20120527
Innan jag börjar redovisa min uppgift 7 i kursen 1 ME 108 Datorstött lärande vill jag
försöka förstå skillnade mellan CC och ”vanlig upphovsrätt”...

Upphovsrätt
När du skapat något har du automatiskt upphovsrätt till det du skapat. Inget
behövs alltså göras för att denna lag skall gälla.

Men FÖR att det skall gälla skall bilden, låten eller texten vara något som inte är en
kopia av något annat. Det får inte vara exakt likadant eller finnas tvivel på att du
skapat det själv.

Creative Commons - CC - är upphovsrättslicens för Internet
Genom att använda CC kan du berätta för andra hur du vill att bilden skall få
användas , det kan antingen stå ”creative commons” på sidan eller vid en
publicerad bild hur denna skall användas eller genom små symboler med olika
bokstäver eller figurer som talat om vad man får och inte.
Källor:
http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0-
EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&feature=plpp_video
http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/
http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/

                                   Monica Löfgren 2012-05-27
Fråga 1: Vilka delar består upphovsrätten av och vilka bestämmelser gäller för
  dessa?

  Upphovsrätten delas in i två delar:

 Den ideella upphovsrätten (Den kallas även för den moraliska upphovsrätten.)
 Den ekonomiska upphovsrätten.

  Du kan alltså tycka att t ex din bild, kan få användas under privat bruk eller att
  någon använder din bild på bloggar eller liknande men INTE att ett företag
  använder bilden som t ex i reklam eller logga m.m. gratis.
  Då har du rätt att kräva pengar för att företaget skall få använda din bild.
  Det är helt upp till dig som skapat bilden/verket, att bestämma hur det får
  användas och hur mycket du vill att det skall kosta att använda ditt verk.

   Källa:
   http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/
                                      Monica Löfgren 20120527
Fråga 2:
Upphovsrätten för ett verk gäller tills det 70:de året gått efter att upphovsmannen
avlidit, om det finns flera gäller det efter att den sista avlitit och gått 70år.

För fotografiska bilder som inte uppnår sk verkshöjd är tiden 50 år efter bildens
framställningsår. Vad gränsen går för verkshöjd har jag inte hittat ngt bra exempel
på.
 Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt_i_Sverige#Giltighetstid

                                         Monica Löfgren 20120527
Fråga 3:
För att sk verkshöjd skall gälla skall bilden, låten eller texten vara något som inte är
en kopia av något annat. Det måste vara tillräckligt originellt för att räknas som ett
verk och uppnå verkshöjd. Det får alltså inte vara exakt likadant som någon annans
eller finnas tvivel på att du skapat det själv.

Nyckelord: Originalitet,individualitet och självständighet.

Idag blir det allt vanligare att tänja på reglerna. Då är det
extra viktigt för oss som lärare att fundera över: t e x hur
balanserar vi när vi strävar efter lärandets stretchande?
Var går gränsen till att ”bubblan spricker”?
 Källor:
 http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt_i_Sverige#Giltighetstid
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Verksh%C3%B6jd
                                     Monica Löfgren 20120527
Fråga 4:
Jag äger alltid upphovsrätten om inte arbetsgivaren har avtalat annat, vid
anställningen eller senare, det har inte min arbetsgivare gjort, eftersom
jag är lärare.

En annan yrkeskår som annars ofta verkar omfattas av kollektivavtal eller
indivduella avtal är journalister, förstod jag när jag letade svaret på denna
fråga.

På sid 24-26 i Helena Normans ”Upphovsrätt i en föränderlig journalistik”
från 2008 kan du läsa om att det måste skrivas ett avtal, individuellt eller
kollektivt om upphovsrätten skall övergå till arbetsgivaren.


Källa:
http://www.mediestudier.se/bdh_filearea/studier/Helena_Norman_upphovsratt.pdf
                                        Monica Löfgren 20120527
Fråga 5:
 Jag har använt bilder från upphovsmän som i förväg lämnat sitt tillstånd och angett källa
  enligt deras anvisningar.
 Jag har mailat och frågat upphovsmän när det gäller text .
 Jag har använt mig av mina egna tagna bilder i min Site och i de dokument jag bäddat in.
 Jag har bäddat in och länkat istället för att klistrat in.
 Jag har använt ikoner från en sida med gratisikoner.
 Jag har skrivit om CC på min Site med förslag på länkar till sidor där mina elever kan
  hitta lagliga bilder.
 När jag använt mig av mina egna Bambuser sändningar har jag skriftligt tillstånd från
  elevers föräldrar att de får medverka (Har egentligen inte med upphovsrätt att göra men
  är bra att ta med här ändå).
 Presenterad fakta har tydliga källor genom länkar (ren fakta i verk ingår inte i
  upphovsrätten)
 Mig veterligen har jag använt mig av lagligt material på ett riktigt sätt.

  Källa:
  http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf
                                      Monica Löfgren 20120527
Fråga 6: Vad betyder Creative Commons-licensen CC BY?


Erkännande

Licensen innebär att upphovsmannentillåter andra att använda, sprida, göra om,
modifiera och bygga vidare på dennes verk.
Även för kommersiella sammanhang.
De som använder det licensierade verket ska uppge upphovsmannen när de
använder, bearbetar eller sprider verket.
Källa:
http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/
                                 Monica Löfgren 20120527
Fråga 7: Vad betyder Creative Commons-licensen CC BY NY SA?

Erkännande Icke kommersiell Dela lika

Licensen innebär att upphovsmannen tillåter andra att använda, sprida, göra
om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån sitt, så länge de ger denne
äran för att ha skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under
samma villkor.
Alla nya verk som skapas utifrån ursprungsverket kommer alltså att ha samma
licens.
Källa:
http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/
                                   Monica Löfgren 20120527
Fråga8: Du ska använda en bild för att marknadsföra din skola i en broschyr. Kan du
använda bilder du hittat på nätet med Creative Common-licens till det? Under vilka
förutsättningar då?

Svar: Det beror på vilken typ av CC bilden har.

Det är alltid bättre att ta kort själva i en sådan situation, men CC BY och CC BY SA borde
fungera. Jag måste då, i och för sig, uppge upphovsmannen på rätt sätt för att det skall vara ok.

Nackdelar med att använda andras bilder i marknadsföring:
Självklart får skolan marknadsföringsmässigt högre nivå om vi använder oss av våra egna unika
bilder.
Sedan kan andra, som vi inte vill bli förknippade med, använda sig av samma bilder som vi om
vi använder oss av t ex CC SA. Vi har då ingen egen USP (Unique Selling Point) i bilden...

Källor:
http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/
http://www.creativecommons.se/hur-funkar-det/for-att-anvanda-cc-material/
                                         Monica Löfgren 20120527
Fråga 9: Får du ändra i verk med Creative Commons licens? I så fall, under vilka
förutsättningar?

Ja, i de CC som INTE har ND i sin kombination och om jag följer vad som står i licensen.
ND innebär ”Inga bearbetningar”
Källa:
http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/


                                     Monica Löfgren 20120527
Svar fråga 10:
Om du bryter mot upphovsrättslagen uppsåtligen (dvs. med avsikt) eller av grov
oaktsamhet kan det ge dig straffpåföljd i form av böter eller till och med fängelse,
i upp till 2 år.
 Källa:
 http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf


                                      Monica Löfgren 20120527
Inte alltid lyckat att stretcha på gränserna…

Ett exempel på ett fall från 2011 domstolen dömt en konstnär som brutit mot
upphovsrättslagen genom att ha använt sig av någon annans fotografier:
http://www.dagensjuridik.se/2011/03/konstnar-falls-upphovsrattsintrang
                                    Monica Löfgren 20120527
Fråga 11: Vad gäller för rättigheterna för det material som man lägger upp på
Slideshare och som andra lagt upp på Slideshare?

Upphovsrättslagen gäller där med.

Du kan läsa mer ingående vad som gäller i Slideshares guidelines. Slideshare tar
t ex inget ansvar för materialet , utan det är du som användare som förbinder dig att
följa lagar och regler. Du bestämmer sedan hur andra användare får använda ditt
uppladdade material.

Jag uppfattar det som om att du även kan, genom att aktivt välja olika funktioner i
Slideshare, påverka på vilket sätt andra använder ditt material men att andra
samtidigt kan använda ditt material utan att fråga för personligt bruk. Lite osäker
här…

 Källa:
 http://www.slideshare.net/community_guidelines


                                    Monica Löfgren 20120527
Man kan t ex söka bilder och annat som har Creative Commonslicens på:
”CC – seach” och ”Flickr”
Fotofinnaren är annars en länksamling till hjälp för att leta gratisbilder .
Så finns det även ”Fotoakuten” (OBS! Olika användarvillkor, läs genom för varje bild) och på
Multimediabyrån hittar du ljud, bilder och annat.
Det finns sidor med gratis ikoner också. Jag brukar använda ”Free ikons download”
och ”Grafixstudio”.


Källor:
http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/
http://www.flickr.com/
http://search.creativecommons.org/
http://www.fotoakuten.se/
http://www.multimedia.skolverket.se/
http://www.freeiconsdownload.com/
http://www.grafixstudio.se/design/gratis-ikoner/
http://fotofinnaren.se/themes/classic/lanksamling.htm
                                       Monica Löfgren 20120527
På Youtube kan du hitta guider för i princip vad som helst.

Som här tex:

”Så hittar du och använder bilder på nätet” gjord av Internetkunskap.se

http://www.youtube.com/watch?v=cqBgPy1l1sQ
                                     Monica Löfgren 20120527
Bilderna i presentationerna är mina egna och får inte användas annat än i sitt sammanhang i denna presentation.

Samtliga källor är redovisade på varje enskild slide i presentationen och är hämtade 2012-05-26. Här kommer en
sammanställning:

  http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0-
  EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&feature=plpp_video
  http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/
  http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt_i_Sverige#Giltighetstid
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Verksh%C3%B6jd
  http://www.mediestudier.se/bdh_filearea/studier/Helena_Norman_upphovsratt.pdf
  http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf
  http://www.creativecommons.se/hur-funkar-det/for-att-anvanda-cc-material
  http://www.dagensjuridik.se/2011/03/konstnar-falls-upphovsrattsintrang
  http://www.slideshare.net/community_guidelines
  http://www.flickr.com/
  http://search.creativecommons.org/
  http://www.fotoakuten.se/
  http://www.multimedia.skolverket.se/
  http://www.freeiconsdownload.com/
  http://www.grafixstudio.se/design/gratis-ikoner/
  http://fotofinnaren.se/themes/classic/lanksamling.htm
  http://www.youtube.com/watch?v=cqBgPy1l1sQ
                                                 Monica Löfgren 20120527
Denna presentationen är skapad av Monica
Löfgren som en uppgift i kursen Datorstött
lärande,
U 7, 1 ME108, Linnéuniversitetet våren 2012
                    Monica Löfgren 20120527
1 von 18

Recomendados

Uppgift7 von
Uppgift7Uppgift7
Uppgift7Johan Klavins
432 views14 Folien
Juridik von
JuridikJuridik
JuridikKatarina_1974
1.3K views14 Folien
U7 1 ME108 berthold nilsson von
U7 1 ME108 berthold nilssonU7 1 ME108 berthold nilsson
U7 1 ME108 berthold nilsson581110bn
335 views13 Folien
U71ME108 Patrick Vestberg von
U71ME108 Patrick VestbergU71ME108 Patrick Vestberg
U71ME108 Patrick Vestbergpawes001
333 views14 Folien
U7 me108ceciliaenholm von
U7 me108ceciliaenholmU7 me108ceciliaenholm
U7 me108ceciliaenholmcecene
176 views12 Folien
Uppgift 7 108 juridik von
Uppgift 7 108  juridikUppgift 7 108  juridik
Uppgift 7 108 juridik1ME108Jessica
269 views14 Folien

Más contenido relacionado

Similar a U7 1 ME 108 juridik

Använda bilder von
Använda bilderAnvända bilder
Använda bilderidunkatt
478 views12 Folien
Creative Commons – välj rätt licens! von
Creative Commons – välj rätt licens!Creative Commons – välj rätt licens!
Creative Commons – välj rätt licens!Webbstjarnan |.SE
2.1K views2 Folien
U7 1ME108 von
U7 1ME108 U7 1ME108
U7 1ME108 Anna Persson Ellman
418 views13 Folien
Internet-webbstjärnan von
Internet-webbstjärnanInternet-webbstjärnan
Internet-webbstjärnanKristina Alexanderson
463 views75 Folien
Elever och CC i skolan von
Elever och CC i skolanElever och CC i skolan
Elever och CC i skolanKristina Alexanderson
1.6K views65 Folien
Creative commons1011 von
Creative commons1011Creative commons1011
Creative commons1011Kajsakajsa
200 views10 Folien

Similar a U7 1 ME 108 juridik(20)

Använda bilder von idunkatt
Använda bilderAnvända bilder
Använda bilder
idunkatt478 views
Creative Commons – välj rätt licens! von Webbstjarnan |.SE
Creative Commons – välj rätt licens!Creative Commons – välj rätt licens!
Creative Commons – välj rätt licens!
Webbstjarnan |.SE2.1K views
Creative commons1011 von Kajsakajsa
Creative commons1011Creative commons1011
Creative commons1011
Kajsakajsa200 views
Introduktion PIM Eriksberg, Hågadal, Gåvsta von ITdidaktiker
Introduktion PIM Eriksberg, Hågadal, GåvstaIntroduktion PIM Eriksberg, Hågadal, Gåvsta
Introduktion PIM Eriksberg, Hågadal, Gåvsta
ITdidaktiker508 views
Sociala Medier och Källkritik - Ung3.0 von Hanna Johansson
Sociala Medier och Källkritik - Ung3.0Sociala Medier och Källkritik - Ung3.0
Sociala Medier och Källkritik - Ung3.0
Hanna Johansson2.5K views
Webbstjärnan workshop forshaga ppt von Johan3373
Webbstjärnan workshop forshaga pptWebbstjärnan workshop forshaga ppt
Webbstjärnan workshop forshaga ppt
Johan3373646 views

U7 1 ME 108 juridik

 • 1. Datorstött lärande Linnéuniverstitetet vt 2012 Monica Löfgren Monica Löfgren 20120527
 • 2. Innan jag börjar redovisa min uppgift 7 i kursen 1 ME 108 Datorstött lärande vill jag försöka förstå skillnade mellan CC och ”vanlig upphovsrätt”... Upphovsrätt När du skapat något har du automatiskt upphovsrätt till det du skapat. Inget behövs alltså göras för att denna lag skall gälla. Men FÖR att det skall gälla skall bilden, låten eller texten vara något som inte är en kopia av något annat. Det får inte vara exakt likadant eller finnas tvivel på att du skapat det själv. Creative Commons - CC - är upphovsrättslicens för Internet Genom att använda CC kan du berätta för andra hur du vill att bilden skall få användas , det kan antingen stå ”creative commons” på sidan eller vid en publicerad bild hur denna skall användas eller genom små symboler med olika bokstäver eller figurer som talat om vad man får och inte. Källor: http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0- EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&feature=plpp_video http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/ http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/ Monica Löfgren 2012-05-27
 • 3. Fråga 1: Vilka delar består upphovsrätten av och vilka bestämmelser gäller för dessa? Upphovsrätten delas in i två delar:  Den ideella upphovsrätten (Den kallas även för den moraliska upphovsrätten.)  Den ekonomiska upphovsrätten. Du kan alltså tycka att t ex din bild, kan få användas under privat bruk eller att någon använder din bild på bloggar eller liknande men INTE att ett företag använder bilden som t ex i reklam eller logga m.m. gratis. Då har du rätt att kräva pengar för att företaget skall få använda din bild. Det är helt upp till dig som skapat bilden/verket, att bestämma hur det får användas och hur mycket du vill att det skall kosta att använda ditt verk. Källa: http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/ Monica Löfgren 20120527
 • 4. Fråga 2: Upphovsrätten för ett verk gäller tills det 70:de året gått efter att upphovsmannen avlidit, om det finns flera gäller det efter att den sista avlitit och gått 70år. För fotografiska bilder som inte uppnår sk verkshöjd är tiden 50 år efter bildens framställningsår. Vad gränsen går för verkshöjd har jag inte hittat ngt bra exempel på. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt_i_Sverige#Giltighetstid Monica Löfgren 20120527
 • 5. Fråga 3: För att sk verkshöjd skall gälla skall bilden, låten eller texten vara något som inte är en kopia av något annat. Det måste vara tillräckligt originellt för att räknas som ett verk och uppnå verkshöjd. Det får alltså inte vara exakt likadant som någon annans eller finnas tvivel på att du skapat det själv. Nyckelord: Originalitet,individualitet och självständighet. Idag blir det allt vanligare att tänja på reglerna. Då är det extra viktigt för oss som lärare att fundera över: t e x hur balanserar vi när vi strävar efter lärandets stretchande? Var går gränsen till att ”bubblan spricker”? Källor: http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/ http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt_i_Sverige#Giltighetstid http://sv.wikipedia.org/wiki/Verksh%C3%B6jd Monica Löfgren 20120527
 • 6. Fråga 4: Jag äger alltid upphovsrätten om inte arbetsgivaren har avtalat annat, vid anställningen eller senare, det har inte min arbetsgivare gjort, eftersom jag är lärare. En annan yrkeskår som annars ofta verkar omfattas av kollektivavtal eller indivduella avtal är journalister, förstod jag när jag letade svaret på denna fråga. På sid 24-26 i Helena Normans ”Upphovsrätt i en föränderlig journalistik” från 2008 kan du läsa om att det måste skrivas ett avtal, individuellt eller kollektivt om upphovsrätten skall övergå till arbetsgivaren. Källa: http://www.mediestudier.se/bdh_filearea/studier/Helena_Norman_upphovsratt.pdf Monica Löfgren 20120527
 • 7. Fråga 5:  Jag har använt bilder från upphovsmän som i förväg lämnat sitt tillstånd och angett källa enligt deras anvisningar.  Jag har mailat och frågat upphovsmän när det gäller text .  Jag har använt mig av mina egna tagna bilder i min Site och i de dokument jag bäddat in.  Jag har bäddat in och länkat istället för att klistrat in.  Jag har använt ikoner från en sida med gratisikoner.  Jag har skrivit om CC på min Site med förslag på länkar till sidor där mina elever kan hitta lagliga bilder.  När jag använt mig av mina egna Bambuser sändningar har jag skriftligt tillstånd från elevers föräldrar att de får medverka (Har egentligen inte med upphovsrätt att göra men är bra att ta med här ändå).  Presenterad fakta har tydliga källor genom länkar (ren fakta i verk ingår inte i upphovsrätten)  Mig veterligen har jag använt mig av lagligt material på ett riktigt sätt. Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf Monica Löfgren 20120527
 • 8. Fråga 6: Vad betyder Creative Commons-licensen CC BY? Erkännande Licensen innebär att upphovsmannentillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på dennes verk. Även för kommersiella sammanhang. De som använder det licensierade verket ska uppge upphovsmannen när de använder, bearbetar eller sprider verket. Källa: http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/ Monica Löfgren 20120527
 • 9. Fråga 7: Vad betyder Creative Commons-licensen CC BY NY SA? Erkännande Icke kommersiell Dela lika Licensen innebär att upphovsmannen tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån sitt, så länge de ger denne äran för att ha skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under samma villkor. Alla nya verk som skapas utifrån ursprungsverket kommer alltså att ha samma licens. Källa: http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/ Monica Löfgren 20120527
 • 10. Fråga8: Du ska använda en bild för att marknadsföra din skola i en broschyr. Kan du använda bilder du hittat på nätet med Creative Common-licens till det? Under vilka förutsättningar då? Svar: Det beror på vilken typ av CC bilden har. Det är alltid bättre att ta kort själva i en sådan situation, men CC BY och CC BY SA borde fungera. Jag måste då, i och för sig, uppge upphovsmannen på rätt sätt för att det skall vara ok. Nackdelar med att använda andras bilder i marknadsföring: Självklart får skolan marknadsföringsmässigt högre nivå om vi använder oss av våra egna unika bilder. Sedan kan andra, som vi inte vill bli förknippade med, använda sig av samma bilder som vi om vi använder oss av t ex CC SA. Vi har då ingen egen USP (Unique Selling Point) i bilden... Källor: http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/ http://www.creativecommons.se/hur-funkar-det/for-att-anvanda-cc-material/ Monica Löfgren 20120527
 • 11. Fråga 9: Får du ändra i verk med Creative Commons licens? I så fall, under vilka förutsättningar? Ja, i de CC som INTE har ND i sin kombination och om jag följer vad som står i licensen. ND innebär ”Inga bearbetningar” Källa: http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/ Monica Löfgren 20120527
 • 12. Svar fråga 10: Om du bryter mot upphovsrättslagen uppsåtligen (dvs. med avsikt) eller av grov oaktsamhet kan det ge dig straffpåföljd i form av böter eller till och med fängelse, i upp till 2 år. Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf Monica Löfgren 20120527
 • 13. Inte alltid lyckat att stretcha på gränserna… Ett exempel på ett fall från 2011 domstolen dömt en konstnär som brutit mot upphovsrättslagen genom att ha använt sig av någon annans fotografier: http://www.dagensjuridik.se/2011/03/konstnar-falls-upphovsrattsintrang Monica Löfgren 20120527
 • 14. Fråga 11: Vad gäller för rättigheterna för det material som man lägger upp på Slideshare och som andra lagt upp på Slideshare? Upphovsrättslagen gäller där med. Du kan läsa mer ingående vad som gäller i Slideshares guidelines. Slideshare tar t ex inget ansvar för materialet , utan det är du som användare som förbinder dig att följa lagar och regler. Du bestämmer sedan hur andra användare får använda ditt uppladdade material. Jag uppfattar det som om att du även kan, genom att aktivt välja olika funktioner i Slideshare, påverka på vilket sätt andra använder ditt material men att andra samtidigt kan använda ditt material utan att fråga för personligt bruk. Lite osäker här… Källa: http://www.slideshare.net/community_guidelines Monica Löfgren 20120527
 • 15. Man kan t ex söka bilder och annat som har Creative Commonslicens på: ”CC – seach” och ”Flickr” Fotofinnaren är annars en länksamling till hjälp för att leta gratisbilder . Så finns det även ”Fotoakuten” (OBS! Olika användarvillkor, läs genom för varje bild) och på Multimediabyrån hittar du ljud, bilder och annat. Det finns sidor med gratis ikoner också. Jag brukar använda ”Free ikons download” och ”Grafixstudio”. Källor: http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/ http://www.flickr.com/ http://search.creativecommons.org/ http://www.fotoakuten.se/ http://www.multimedia.skolverket.se/ http://www.freeiconsdownload.com/ http://www.grafixstudio.se/design/gratis-ikoner/ http://fotofinnaren.se/themes/classic/lanksamling.htm Monica Löfgren 20120527
 • 16. På Youtube kan du hitta guider för i princip vad som helst. Som här tex: ”Så hittar du och använder bilder på nätet” gjord av Internetkunskap.se http://www.youtube.com/watch?v=cqBgPy1l1sQ Monica Löfgren 20120527
 • 17. Bilderna i presentationerna är mina egna och får inte användas annat än i sitt sammanhang i denna presentation. Samtliga källor är redovisade på varje enskild slide i presentationen och är hämtade 2012-05-26. Här kommer en sammanställning:  http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0- EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&feature=plpp_video  http://internetkunskap.se/2010/02/upphovsratt-och-creative-commons/  http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/  http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt_i_Sverige#Giltighetstid  http://sv.wikipedia.org/wiki/Verksh%C3%B6jd  http://www.mediestudier.se/bdh_filearea/studier/Helena_Norman_upphovsratt.pdf  http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf  http://www.creativecommons.se/hur-funkar-det/for-att-anvanda-cc-material  http://www.dagensjuridik.se/2011/03/konstnar-falls-upphovsrattsintrang  http://www.slideshare.net/community_guidelines  http://www.flickr.com/  http://search.creativecommons.org/  http://www.fotoakuten.se/  http://www.multimedia.skolverket.se/  http://www.freeiconsdownload.com/  http://www.grafixstudio.se/design/gratis-ikoner/  http://fotofinnaren.se/themes/classic/lanksamling.htm  http://www.youtube.com/watch?v=cqBgPy1l1sQ Monica Löfgren 20120527
 • 18. Denna presentationen är skapad av Monica Löfgren som en uppgift i kursen Datorstött lärande, U 7, 1 ME108, Linnéuniversitetet våren 2012 Monica Löfgren 20120527