Abegail E. Ancheta

M
PANANAW SA WIKANG FILIPINO
“Ang Filipino ay ang katutubong wika na
ginagamit sa buong bansa bilang wika ng
komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katulad ng
iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan
sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng
panghihiram sa mga wika ng Pilipinas at mga di
katutubong wika at sa ebolusyon ng iba't ibang
varayti ng wika para sa iba't ibang saligang sosyal
at para sa mga paksa ng talakayan at iskolarling
pagpapahayag.” (KWF RESOLUSYON BLG. 96-1, AGOSTO
26, 1996)
ANG KURIKULUM SA EDUKASYONG
ELEMENTARYA
● Ang katangian ng progresibong kurikulum ng Filipino sa
pagtatalakay ni Dr. Ross I. Alonzo ng U.P Diliman.
a. nararapat na may integrasyon
b. nagsisilbing gabay lamang ang guro sa karanasan ng
pagkatuto
c. aktibo ang papel ng mga mag-aaral
d. may partisipasyon ang mag-aaral sa pagpaplano ng
kurikulum.
e. pagkatuto sa pamamagitan ng teknik na pagtuklas
f. pinalalalim ang intrinsikong pagganyak
g. pantay na binibigyang-diin ang panlipunang
pakikibahagi at akademikong pagkatuto
h. ang tuon ay nasa kooperasyon ng pangkat at
masining na pagpapahayag
i. pagtuturo maging sa labas ng klasrum
j. pagsusulit kung kinakailangan (di-tradisyonal at
iba't ibang pagtataya)
INTEGRATIBO
● Ang paksang aralin sa Filipino ay naiuuganay
sa iba pang mga disiplina at sa tunay na buhay.
Nakapaloob din dito ang pagkatutong nakatuon
sa mag-aaral at ang integrasyon ng apat na
kasanayan. Ang mga estratehiyang partisipatib,
fasilitatib, at konsultatib ay mga katangian ng
pag-aaral na integratibo. Dito, ang guro ay
tagapagpadaloy lamang ng pagkatuto
samantalang tagagawa ang mga mag-aaral.
● Ang guro ay tagagawa lamang ng iskrip ng
pagkatuto, konsultant , tagagabay, tagakumpas,
subalit sa kabuuan ng pag-aaral ng isang aralin,
ang mag-aaral ang sentro at bida. Siya ay
aktibong tagapagsalita, nakikinig, bumabasa at
sumusulat kung kinakailangan. Ginagamit ng
mag-aaral ang wika sa matalino, mapanuri at
malikhaing paraan. Nagiging makabuluhan at
kawili-wili ang pag-aaral at pagkatuto sapagkat
aktibong gumagana ang kanilang pandama at
pag-iisip.
INTERAKTIBO
● Makikita ang prisipyong ito kung ang klasrum ng Filipino ay
nagbibigay daan sa mga mag-aaral upang sila mismo ang
magtalakay ng mga paksa at nagbabahaginan ng maraming
kaalaman na umiikot dito. Mahalaga ang interaksyon sa
pagtuturo at pagkatuto ng wika. Hindi lamang pagpapahayag
ng sariling ideya ang mahalaga kundi ang pag-unawa ng
mensaheng ipinahahayag ng iba pang kasangkot sa
interaksyon. Si Wells (1987), ang nagsabing, ang interaksyon
sa klase ay kinapapalooban ng tatsulok na ugnayan ng
tagahatid ng mensahe, tagatanggap nito at ng konteksto ng
sitwasyon, pasulat man o pasalita.
KOLABORATIB
● Sa prinsipyong ito natutuhan ng mga mag-aaral
ang paggalang sa kakayahan at opinyon ng iba.
Natututo rin silang magtulungan, magbahaginan
ng mga kaalaman, at natututong tumulong sa
mga kamag-aral sa oras ng pangangailangan.
Sa klasrum, nagakakaisa at nagtutulungan ang
guro at mga mag-aaral upang matamo ang
itinakdang gawain. Layunin nitong mabawasan
ang kompetisyon at maragdagan ang
kooperasyon ng mga mag-aaral.
● Dito, nahuhubog ang magagandang pag-uugali
at pakikipagkapwa ng mga mag-aaral,
napatataas ang kanilang pagpapahalaga at
pagtingin sa kanilang sariling kakayahan,
napatataas ang pagsulong sa pagkatuto,
nalilinang ang matalino at mapanuring pag-iisip,
nagkakaroon ng positibong pag-uugali sa pag-
aaral at mataas na motibasyon, at higit sa lahat,
napalalalim ang mabuting relasyon ng guro at
mag-aaral, at ng mag-aaral sa kapwa mag-
aaral.
● Pagkikintal ng mga
pagpapahalagang ispiritwa,
pagiging makabayan at ang
pagpapaunlad ng pagiging
mabuting Pilipino batay sa
matibay na pananalig sa Diyos
at matapat na pagmamahal sa
bayan.
● Pagsasanay sa mga karapatan,
tungkulin at responsibilidad ng
mga kabataan sa
demokratikong lipunan para sa
aktibong pakikilahok sa isang
progresibo at produktibong
buhay sa tahanan at lipunan.
● Pagpapaunlad sa mga batayang
pagkaunawa tungkol sa kulturang
pilipino, ang kanais-nais na tradisyon
at kabutihan ng mga tao na
mahalagang kailanganin sa
pagtatamo ng pambansang
kamalayan at pagkakaisa.
● Pagtuturo ng mga batayang
kaalaman tungkol sa kalusugan at
ang pagbubuo ng mga kasiya-siyang
gawi at kasanayang pangkalusugan.
● Pagpapaunlad ng kaalaman sa
Filipino at Ingles bilang pangunahing
kasangkapan sa pagpapalawak ng
pagkatuto.
MGA INAASAHANG BUNGA
● MITHIIN:
nagagamit ang Filipino sa mabisang
pakikipagtalastasan pasalita o pasulat;
nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng
iba't ibang impormasyon at mensaheng narinig at
nabasa para sa pakinabangang pansarilu at
pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang
makaangkop sa mabilis na pagbabagong naganap
sa daigdig.
● UNANG BAITANG
Inaasahang
nakabibigkas, nakababasa ang
mag-aaral ng mga alpabeto at
mga simpleng salita nang may
wastong tunog; nakagagamit ng
magagalang na pagbati sa
pang-araw-araw na pag-uusap,
naisusulat ang sariling pangalan
at nakasusulat ng mga payak na
pangungusap.
● IKALAWANG BAITANG
Nakapagsasabi ang mag-
aaral ng pangunahing diwa ng
napakinggan; nakapaglalarawan ng
mga tao, bagay, pook, nakakabasa
nang mat wasto ng paglilipon ng
mga salita at nakasusulat ng kabit-
kabit na mga tiitik na gumagamit ng
wastong bantas.
● IKATLONG BAITANG
Nakapagsasalaysay ang
mag-aaral ng buod ng
napakinggan o nabasa;
naibibigay ang sariling palagay
tungkol sa isyung pinag-
uusapan; nakababasa at
naipapaliwanag ang kahulugan
ng mga salita; natutukoy ang
pagkakaiba ng opinyon at
katotohanan; nakababasa nang
may pag-unawa at naisusulat
ang mga idinikatang iba't ibang
anyo ng teksto.
● IKAAPAT NA BAITANG
Nakapagpapahayag ang
mga mag-aaral ng sariling ideya at
kaisipan tungkol sa mga narinig;
nakapagbibigay din ng reaksyon at
nakakalahok sa iba't ibang
talakayan; nakagagamit ng
matalinhagang salita at mga
ekspersyong tuwiran at di-tuwiran;
natutukoy ang mga pangyayaring
nag-uugnay sa sanhi at bunga ng
mga pangyayari at nakapagsusunud-
sunod ang mga ideya at sitwasyon;
nakilala ang iba't ibang babasahin at
nakasulat ng maikling komposisyon.
● IKALIMANG BAITANG
Nakapagbubuod ang
mag-aaral ng nabasa aat
napakinggan; nakabubuo ng
iba't ibang pangungusap;
nakagagamit ng iba't ibang
sanggunian sa paghahanap ng
impormasyon at nakasusulat na
ng iba't ibang pahayag at sulatin
na may 15-20 pangungusap.
● IKAANIM NA BAITANG
Nakapag-aayos ang mag-aaral ng
napakingganf teksto at nailipat ang
impormasyon tungo sa iba pang anyo ng
pagpapahayag; nagagamit ang iba't ibang
pangungusap sa pagpapaliwanag;
nakapagbibigay solusyon sa mga suliranin
batay sa karanasan at mga natutunang
kaalaman sa anumang sitwasyon at
nakasusulat na ng ilang uri ng salaysay o
dayalogo sa tulong ng mga ideya/tala na
binuo ng klase.
ANG KURIKULUM SA
EDUKASYONG SEKUNDARYA
ITINAKDA NG BATAS PAMBANSA 232 NA
KILALA RIN SA TAWAG NA EDUCATION ACT OF
1982 ANG SUMUSUNOD NA LAYUNION NAG
EDUKASYONG SEKUNDARYA:
● Maipagpatuloy ang pangkalahatang edukasyon
na sinisimulan sa elementarya.
● Maihanda ang mga mag-aaral para sa kolehiyo.
● Maihanda ang mga mag-aaral sa daigdig ng
pagtatrabaho
PREPARED BY: ABEGAIL E.
ANCHETA
1 von 20

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Panulaang FilipinoPanulaang Filipino
Panulaang Filipino
Kycie Abastar32.3K views
Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyonAng pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyon
Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyon
Makati Science High School67K views
Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturoPaghahanda ng-mga-kagamitang-panturo
Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturo
Christine Joy Abay50.1K views
Kasaysayan ng linggwistika (1)Kasaysayan ng linggwistika (1)
Kasaysayan ng linggwistika (1)
University of Rizal System416.1K views
Ang Paglinang ng KurikulumAng Paglinang ng Kurikulum
Ang Paglinang ng Kurikulum
Charmaine Madrona107.7K views
Banghay AralinBanghay Aralin
Banghay Aralin
Nylamej Yamapi102K views
Atityud ng guro: Salik sa Matagumpay na Pagkatuto ng WikaAtityud ng guro: Salik sa Matagumpay na Pagkatuto ng Wika
Atityud ng guro: Salik sa Matagumpay na Pagkatuto ng Wika
Deped Valenzuela City/NEU-Deped ALS21.6K views
Panitikan at rehiyonPanitikan at rehiyon
Panitikan at rehiyon
Kedamien Riley93.8K views
Mga panuntunan ng pagtatayaMga panuntunan ng pagtataya
Mga panuntunan ng pagtataya
Rovelyn13328.7K views
designer methods ng pagtuturo d 70designer methods ng pagtuturo d 70
designer methods ng pagtuturo d 70
Luis Loreno7.9K views
DULOG AT ISTRATEHIYA DULOG AT ISTRATEHIYA
DULOG AT ISTRATEHIYA
Emma Sarah7.7K views

Destacado

Resume template 5Resume template 5
Resume template 5vishvas786
271 views17 Folien
圣严法师108语录圣严法师108语录
圣严法师108语录walkmankim
1.3K views6 Folien
bezopasnost v internetebezopasnost v internete
bezopasnost v internetemdou_142
531 views17 Folien

Destacado(20)

Ang Pagbuo Ng Konseptong PapelAng Pagbuo Ng Konseptong Papel
Ang Pagbuo Ng Konseptong Papel
allan jake525.7K views
Resume template 5Resume template 5
Resume template 5
vishvas786271 views
διδω σωτηριουδιδω σωτηριου
διδω σωτηριου
ekidrou272 views
圣严法师108语录圣严法师108语录
圣严法师108语录
walkmankim1.3K views
bezopasnost v internetebezopasnost v internete
bezopasnost v internete
mdou_142531 views
佛教與基督教的比較佛教與基督教的比較
佛教與基督教的比較
walkmankim988 views
Our landscapesOur landscapes
Our landscapes
soniapr30401 views
Combination of main and ancillary productsCombination of main and ancillary products
Combination of main and ancillary products
Charlotte Bowerman291 views
Research summaryResearch summary
Research summary
Charlotte Bowerman500 views
Business Institutu - BrožůraBusiness Institutu - Brožůra
Business Institutu - Brožůra
Business Institut s.r.o.335 views
Ancillary productionAncillary production
Ancillary production
Charlotte Bowerman431 views
Following conventionsFollowing conventions
Following conventions
Charlotte Bowerman398 views
Visuell kommunikation - E-business 2.0Visuell kommunikation - E-business 2.0
Visuell kommunikation - E-business 2.0
Kajsa Snickars457 views
ANIMAL SOCIALIZER VOLUNTEER APPLICATIONANIMAL SOCIALIZER VOLUNTEER APPLICATION
ANIMAL SOCIALIZER VOLUNTEER APPLICATION
SEAN CASEY ANIMAL RESCUE393 views
阿含经故事选阿含经故事选
阿含经故事选
walkmankim1.8K views
SILKWORSILKWOR
SILKWOR
soniapr30366 views

Similar a Abegail E. Ancheta(20)

2P-MSE06.pptx2P-MSE06.pptx
2P-MSE06.pptx
gemma12160 views
Kontemporaryo-2.pptxKontemporaryo-2.pptx
Kontemporaryo-2.pptx
BryanJocson105 views
Kto12 filipino 3 cgKto12 filipino 3 cg
Kto12 filipino 3 cg
Shirley Valera2.8K views
Gabay pang kurrikulum filipino 3Gabay pang kurrikulum filipino 3
Gabay pang kurrikulum filipino 3
MARY JEAN DACALLOS5.9K views
Filipino k to 12 (2015)Filipino k to 12 (2015)
Filipino k to 12 (2015)
Shyrlene Brier5.8K views
macro.pptxmacro.pptx
macro.pptx
JannalynSeguinTalima35 views
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
NomertoJohnRevilla625 views
Kakayahang pragmatikoKakayahang pragmatiko
Kakayahang pragmatiko
RheaDelaCruz1177.7K views
Kabanata 2.docxKabanata 2.docx
Kabanata 2.docx
JoyroseCervales2158 views
CURRICULUM-GUIDE_G8.docxCURRICULUM-GUIDE_G8.docx
CURRICULUM-GUIDE_G8.docx
Shyne gonzales115 views
CURRICULUM-GUIDE_G8.pdfCURRICULUM-GUIDE_G8.pdf
CURRICULUM-GUIDE_G8.pdf
AnnaLizaAsuntoRingel78 views
Kahulugan at kahalagahan ng wikaKahulugan at kahalagahan ng wika
Kahulugan at kahalagahan ng wika
Justin Thaddeus Soria749.4K views

Abegail E. Ancheta

 • 1. PANANAW SA WIKANG FILIPINO “Ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong bansa bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katulad ng iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng panghihiram sa mga wika ng Pilipinas at mga di katutubong wika at sa ebolusyon ng iba't ibang varayti ng wika para sa iba't ibang saligang sosyal at para sa mga paksa ng talakayan at iskolarling pagpapahayag.” (KWF RESOLUSYON BLG. 96-1, AGOSTO 26, 1996)
 • 2. ANG KURIKULUM SA EDUKASYONG ELEMENTARYA ● Ang katangian ng progresibong kurikulum ng Filipino sa pagtatalakay ni Dr. Ross I. Alonzo ng U.P Diliman. a. nararapat na may integrasyon b. nagsisilbing gabay lamang ang guro sa karanasan ng pagkatuto c. aktibo ang papel ng mga mag-aaral d. may partisipasyon ang mag-aaral sa pagpaplano ng kurikulum. e. pagkatuto sa pamamagitan ng teknik na pagtuklas
 • 3. f. pinalalalim ang intrinsikong pagganyak g. pantay na binibigyang-diin ang panlipunang pakikibahagi at akademikong pagkatuto h. ang tuon ay nasa kooperasyon ng pangkat at masining na pagpapahayag i. pagtuturo maging sa labas ng klasrum j. pagsusulit kung kinakailangan (di-tradisyonal at iba't ibang pagtataya)
 • 4. INTEGRATIBO ● Ang paksang aralin sa Filipino ay naiuuganay sa iba pang mga disiplina at sa tunay na buhay. Nakapaloob din dito ang pagkatutong nakatuon sa mag-aaral at ang integrasyon ng apat na kasanayan. Ang mga estratehiyang partisipatib, fasilitatib, at konsultatib ay mga katangian ng pag-aaral na integratibo. Dito, ang guro ay tagapagpadaloy lamang ng pagkatuto samantalang tagagawa ang mga mag-aaral.
 • 5. ● Ang guro ay tagagawa lamang ng iskrip ng pagkatuto, konsultant , tagagabay, tagakumpas, subalit sa kabuuan ng pag-aaral ng isang aralin, ang mag-aaral ang sentro at bida. Siya ay aktibong tagapagsalita, nakikinig, bumabasa at sumusulat kung kinakailangan. Ginagamit ng mag-aaral ang wika sa matalino, mapanuri at malikhaing paraan. Nagiging makabuluhan at kawili-wili ang pag-aaral at pagkatuto sapagkat aktibong gumagana ang kanilang pandama at pag-iisip.
 • 6. INTERAKTIBO ● Makikita ang prisipyong ito kung ang klasrum ng Filipino ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral upang sila mismo ang magtalakay ng mga paksa at nagbabahaginan ng maraming kaalaman na umiikot dito. Mahalaga ang interaksyon sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Hindi lamang pagpapahayag ng sariling ideya ang mahalaga kundi ang pag-unawa ng mensaheng ipinahahayag ng iba pang kasangkot sa interaksyon. Si Wells (1987), ang nagsabing, ang interaksyon sa klase ay kinapapalooban ng tatsulok na ugnayan ng tagahatid ng mensahe, tagatanggap nito at ng konteksto ng sitwasyon, pasulat man o pasalita.
 • 7. KOLABORATIB ● Sa prinsipyong ito natutuhan ng mga mag-aaral ang paggalang sa kakayahan at opinyon ng iba. Natututo rin silang magtulungan, magbahaginan ng mga kaalaman, at natututong tumulong sa mga kamag-aral sa oras ng pangangailangan. Sa klasrum, nagakakaisa at nagtutulungan ang guro at mga mag-aaral upang matamo ang itinakdang gawain. Layunin nitong mabawasan ang kompetisyon at maragdagan ang kooperasyon ng mga mag-aaral.
 • 8. ● Dito, nahuhubog ang magagandang pag-uugali at pakikipagkapwa ng mga mag-aaral, napatataas ang kanilang pagpapahalaga at pagtingin sa kanilang sariling kakayahan, napatataas ang pagsulong sa pagkatuto, nalilinang ang matalino at mapanuring pag-iisip, nagkakaroon ng positibong pag-uugali sa pag- aaral at mataas na motibasyon, at higit sa lahat, napalalalim ang mabuting relasyon ng guro at mag-aaral, at ng mag-aaral sa kapwa mag- aaral.
 • 9. ● Pagkikintal ng mga pagpapahalagang ispiritwa, pagiging makabayan at ang pagpapaunlad ng pagiging mabuting Pilipino batay sa matibay na pananalig sa Diyos at matapat na pagmamahal sa bayan. ● Pagsasanay sa mga karapatan, tungkulin at responsibilidad ng mga kabataan sa demokratikong lipunan para sa aktibong pakikilahok sa isang progresibo at produktibong buhay sa tahanan at lipunan.
 • 10. ● Pagpapaunlad sa mga batayang pagkaunawa tungkol sa kulturang pilipino, ang kanais-nais na tradisyon at kabutihan ng mga tao na mahalagang kailanganin sa pagtatamo ng pambansang kamalayan at pagkakaisa. ● Pagtuturo ng mga batayang kaalaman tungkol sa kalusugan at ang pagbubuo ng mga kasiya-siyang gawi at kasanayang pangkalusugan. ● Pagpapaunlad ng kaalaman sa Filipino at Ingles bilang pangunahing kasangkapan sa pagpapalawak ng pagkatuto.
 • 11. MGA INAASAHANG BUNGA ● MITHIIN: nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan pasalita o pasulat; nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng iba't ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa pakinabangang pansarilu at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong naganap sa daigdig.
 • 12. ● UNANG BAITANG Inaasahang nakabibigkas, nakababasa ang mag-aaral ng mga alpabeto at mga simpleng salita nang may wastong tunog; nakagagamit ng magagalang na pagbati sa pang-araw-araw na pag-uusap, naisusulat ang sariling pangalan at nakasusulat ng mga payak na pangungusap.
 • 13. ● IKALAWANG BAITANG Nakapagsasabi ang mag- aaral ng pangunahing diwa ng napakinggan; nakapaglalarawan ng mga tao, bagay, pook, nakakabasa nang mat wasto ng paglilipon ng mga salita at nakasusulat ng kabit- kabit na mga tiitik na gumagamit ng wastong bantas.
 • 14. ● IKATLONG BAITANG Nakapagsasalaysay ang mag-aaral ng buod ng napakinggan o nabasa; naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinag- uusapan; nakababasa at naipapaliwanag ang kahulugan ng mga salita; natutukoy ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan; nakababasa nang may pag-unawa at naisusulat ang mga idinikatang iba't ibang anyo ng teksto.
 • 15. ● IKAAPAT NA BAITANG Nakapagpapahayag ang mga mag-aaral ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga narinig; nakapagbibigay din ng reaksyon at nakakalahok sa iba't ibang talakayan; nakagagamit ng matalinhagang salita at mga ekspersyong tuwiran at di-tuwiran; natutukoy ang mga pangyayaring nag-uugnay sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at nakapagsusunud- sunod ang mga ideya at sitwasyon; nakilala ang iba't ibang babasahin at nakasulat ng maikling komposisyon.
 • 16. ● IKALIMANG BAITANG Nakapagbubuod ang mag-aaral ng nabasa aat napakinggan; nakabubuo ng iba't ibang pangungusap; nakagagamit ng iba't ibang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasusulat na ng iba't ibang pahayag at sulatin na may 15-20 pangungusap.
 • 17. ● IKAANIM NA BAITANG Nakapag-aayos ang mag-aaral ng napakingganf teksto at nailipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag; nagagamit ang iba't ibang pangungusap sa pagpapaliwanag; nakapagbibigay solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutunang kaalaman sa anumang sitwasyon at nakasusulat na ng ilang uri ng salaysay o dayalogo sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase.
 • 18. ANG KURIKULUM SA EDUKASYONG SEKUNDARYA ITINAKDA NG BATAS PAMBANSA 232 NA KILALA RIN SA TAWAG NA EDUCATION ACT OF 1982 ANG SUMUSUNOD NA LAYUNION NAG EDUKASYONG SEKUNDARYA:
 • 19. ● Maipagpatuloy ang pangkalahatang edukasyon na sinisimulan sa elementarya. ● Maihanda ang mga mag-aaral para sa kolehiyo. ● Maihanda ang mga mag-aaral sa daigdig ng pagtatrabaho
 • 20. PREPARED BY: ABEGAIL E. ANCHETA