съвети

M

съвети за родители

съвети
1.Детска градина и
семейства в рискови
ситуации
Детската градина е
незаменима част от прехода
към училищно обучение на
детето, за да го доведе до
успех. Ето защо е важно, че Вие,
като родители, сте активна
страна в рамките на
училищното ежедневие като
ангажирани партньори.
2.Да играеш за да учиш
Мамо, татко, важно е да играете с
Вашите деца.
Съветваме да играете с детето си
при всяка възможност. Играта
позволява на децата да
експериментират, да гледат, да
слушам, да подражават, да
пробват, да разсъждават, да
общуват, да живеят заедно, да се
научат да губят, да управлявват
неудовлетвореността си и да
прилагат придобитите знания.
Чрез Вашето участие, детето Ви
осъзнава способностите си..
3„Да играеш помага да порастнеш“
Стимулиране на езика в училище и у дома
Мамо, тато, важно е да се използва прост език, ясен и точен, защото това
позволява на детето да развие собствената си реч.
Съветваме Ви да:
 говорите с Вашите деца, например за Вашите работни дни,
 четете истории с Вашите деца, например – като влизате в ролята на героите,
използвайки аудиовизуални медии;
 повтаряте с децата си думите правилно, с добра
артикулация;
 Използвайте правилната дума за означаване
на света (например, "куче", а не „бау - бау").
Говорете и не спирайте да говорите с Вашите деца,
това отваря за тях света!
4.Приобщаване на детето към културата
Мамо, тате, важно е децата Ви да имат допир с културни
събития.
Съветваме Ви да:
 предавате културата на детето си, за да може то да я разбере и
оцени;
 представяте корените и традициите си в училище, чрез учебните
дейности;
 се разхождате из града, като се възползвате от неговите
паметници, музеи и история;
 запознаете детето си с културните и исторически събития, които
са част от Вашето етническо наследство;
 разкажете на децата си за традициите на вашия регион и родна
страна.
5.Използването на модерни технологии
в детската градина
Мамо, тате, важно е да се използват модерни
технологии в процеса на ученето.
Съветваме Ви да:
 Зададете ясни правила в семейната среда за използване на модерни
технологии, като ограничаване на времето, което детето прекарва пред
компютъра, таблета, телефона и т.н.;
 инсталирате програма за родителски контрол, която ограничава достъпа
до страници, чрез въвеждане на ключови думи, и която предоставя
информация за това какво прави детето Ви на компютъра;
 разучавате интернет пространството заедно с децата си, както и да
прекарвате повече време с тях, като всички играете любимите им игри;
 гледате с тях любимите им интернет страници и да ги научите да търсят
игри и песни, например в YouTube.
съвети

Más contenido relacionado

съвети

  • 2. 1.Детска градина и семейства в рискови ситуации Детската градина е незаменима част от прехода към училищно обучение на детето, за да го доведе до успех. Ето защо е важно, че Вие, като родители, сте активна страна в рамките на училищното ежедневие като ангажирани партньори. 2.Да играеш за да учиш Мамо, татко, важно е да играете с Вашите деца. Съветваме да играете с детето си при всяка възможност. Играта позволява на децата да експериментират, да гледат, да слушам, да подражават, да пробват, да разсъждават, да общуват, да живеят заедно, да се научат да губят, да управлявват неудовлетвореността си и да прилагат придобитите знания. Чрез Вашето участие, детето Ви осъзнава способностите си.. 3„Да играеш помага да порастнеш“ Стимулиране на езика в училище и у дома Мамо, тато, важно е да се използва прост език, ясен и точен, защото това позволява на детето да развие собствената си реч. Съветваме Ви да:  говорите с Вашите деца, например за Вашите работни дни,  четете истории с Вашите деца, например – като влизате в ролята на героите, използвайки аудиовизуални медии;  повтаряте с децата си думите правилно, с добра артикулация;  Използвайте правилната дума за означаване на света (например, "куче", а не „бау - бау"). Говорете и не спирайте да говорите с Вашите деца, това отваря за тях света!
  • 3. 4.Приобщаване на детето към културата Мамо, тате, важно е децата Ви да имат допир с културни събития. Съветваме Ви да:  предавате културата на детето си, за да може то да я разбере и оцени;  представяте корените и традициите си в училище, чрез учебните дейности;  се разхождате из града, като се възползвате от неговите паметници, музеи и история;  запознаете детето си с културните и исторически събития, които са част от Вашето етническо наследство;  разкажете на децата си за традициите на вашия регион и родна страна. 5.Използването на модерни технологии в детската градина Мамо, тате, важно е да се използват модерни технологии в процеса на ученето. Съветваме Ви да:  Зададете ясни правила в семейната среда за използване на модерни технологии, като ограничаване на времето, което детето прекарва пред компютъра, таблета, телефона и т.н.;  инсталирате програма за родителски контрол, която ограничава достъпа до страници, чрез въвеждане на ключови думи, и която предоставя информация за това какво прави детето Ви на компютъра;  разучавате интернет пространството заедно с децата си, както и да прекарвате повече време с тях, като всички играете любимите им игри;  гледате с тях любимите им интернет страници и да ги научите да търсят игри и песни, например в YouTube.