италия дейности след

M
Децата от подготвителните групи от ДГ
чрез игри, взаимствани от партньорите
по проекта, усъвършенстват подготовката си
за училище
Children from the preparatory groups from the
kindergarten, through games borrowed from
partners, under the project, improve their
preparation for school
Усъвършенстване на
фината мотирика
Игри по роден език
Refine the fine motirique
Native language games
Наученото прилагаме в един различен урок в училище
The lesson we apply in a different lesson at school
Релаксиращия танц –
упражненията „Огледало“ и „Статуя“
Relaxing Dance -
The "Mirror" and "Statue"
Занятие «Азбука в цветове» проведено чрез
метода на Карла Акарди. Метод представен
при мобилността в Италия
"Alphabet in Colors by Carla Akardi's Method"
Method presented in mobility in Italy
Занятие «Азбука в цветове» проведено чрез
метода на Карла Акарди. Метод представен
при мобилността в Италия
"Alphabet in Colors by Carla Akardi's Method"
Method presented in mobility in Italy
1 von 6

Más contenido relacionado

италия дейности след