Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Reunió Cicle Inicial

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Reunió Cicle Inicial

 1. 1. COL·LEGI SINGUERLIN EDUCACIÓ PRIMÀRIA Cicle Inicial
 2. 2. Hola famílies, Comença un nou curs i amb ell un munt de reptes, emocions i experiències. A continuació, us presentarem un petit recull d’aspectes bàsics d’aquest curs.
 3. 3. PROFESSORS QUE INTERVENEN • Coordinadora d’EP: Eva Pallarols • Tutora 1r: Isabel García • Tutora 2n: Pilar Plumed • Tutora 3r: Mari Carmen Bitrian • Tutora 4: ConchaJarne • Tutora 5è: Eva Pallarols Cotutor: Juanjo Escudero • Tutora 6è: Montse García Cotutora: Sofia García • Especialista en ciències: Rafael González • Especialista en música: Laura González • Especialista en anglès: Pilar Plumed • Especialista en Educació física: Juanjo Escudero • Especialista en tallers: Alba Grau • Especialista en tallers: Toni Martínez
 4. 4. ACTIVITATS I SORTIDES 2n TRIMESTRE: • Cicle Inicial i Cicle Mitjà: 5 de febrer. Snow White. (teatre en anglès) • 3r TRIMESTRE: • Cicle Inicial i Mitjà: • 23 d’abril. Sortida Plaça de la Vila. • 12-13-14 de maig. Colònies 12 Les sortides formen part de la programació i són tan importants com el treball de classe. 1r TRIMESTRE: • Cicle Inicial i Cicle Mitjà: 25 – 26 – 27 de novembre. A ritme de nombres i xifres (flaix cultural matemàtiques) COSMOCAIXA
 5. 5. EXTRAESCOLARS MIGDIA ETAPA HORARI ACTIVITAT Educació Infantil Educació Primària Dimarts i dijous “Taller d’estimulació musical” Piano Educació Infantil Educació Primària Dijous “Ceràmica” Educació Infantil Educació Primària Dimarts i dijous “Repàs classes d’anglès” Educació Primària Dimarts i dijous “Anglès” Educació Primària Tots els dies “Ajudem a fer els deures”
 6. 6. EXTRAESCOLARS TARDA ETAPA HORARI ACTIVITAT Educació Infantil Educació Primària Dilluns i dimecres “Futbol” Educació Infantil Educació Primària Dilluns i dimecres “HIP – HOP” Educació Infantil Educació Primària De dilluns a dijous “Tècniques d’estudi” Educació Primària Dilluns i dijous “Matemàtiques” Educació Primària Divendres “Futbol”
 7. 7. SERVEIS ETAPA HORARI ACTIVITAT Tots els dies Tot el curs “Canguratge” (8 a 9 del matí) A concertar. Contactar a secretaria “Logopedia” Servei al nostre Centre Dilluns i dimecres (en funció del grup) Inici: d’octubre Final: de desembre “Piscina”(Can Zam)
 8. 8. • Establir nous canals de comunicació i relació entre tots els membres de la comunitat educativa. • Establir mecanismes de millora en totes les àrees instrumentals a totes les etapes educatives. OBJECTIUS DE L’ANY
 9. 9. PLA D’ACCIÓ Millora de la comunicació amb les famílies • Delegats de curs. • Comunicació a través de l’agenda i la plataforma digital Clickedu. • Entrevistes amb les famílies. • Reunió a principi de cada trimestre amb un parell o tres de representants de pares de cada curs escolar.
 10. 10. • Cantada de Nadal: • Festa de la primavera: 15 de febrer. • Sortida a Montserrat: 31 de maig de 2014. • Setmana del “Flaix cultural”. PLA D’ACCIÓ
 11. 11. XERRADES I CONFERÈNCIES • Conferència inaugural: Les claus de l’èxit. o Ponent: Sr. Enric Grau. o Dia i hora: 30 de setembre a les 19.00 hores.
 12. 12. PLA D’ACCIÓ • Llengua catalana: – Obtenir un nivell de català equivalent al nivell B (1r i 2n ESO) i nivell C per als cursos de 3 i 4t d’ESO. – Vetllar per la millora de les capacitats de comprensió lectora i expressió escrita. • Llengua castellana: – Vetllar per la millora de les capacitats de comprensió lectora i expressió escrita. Establir mecanismes de millora en totes les àrees instrumentals a totes les etapes educatives
 13. 13. PLA D’ACCIÓ • Llengua anglesa: – Vetllar per un major treball relatiu a la comprensió oral i escrit de la llengua anglesa. – Fomentar l’oralitat i la parla. • Matemàtiques: – Reforçar els blocs de continguts d’espai, mesura i forma (geometria i volums). – Vetllar per la millora significativa de les habilitats en càlcul, numeració mental i raonament. • Coneixement del medi i Ciències socials: – Treballar la competència bàsica d’aprendre a aprendre. – Experimentar i aprendre de forma pràctica al laboratori.
 14. 14. PLA D’ACCIÓ • Preveure les necessitats pedagògiques dels grups i establir els reforços i grups d’ampliació. • Realitzar i adequar els plans individuals dels alumnes que en precisin. • Derivar noves situacions pedagògicament adverses al Gabinet Psicopedagògic del centre per tal que en faci les proves tècniques pertinents. • Informar i assessorar tècnicament a l’equip docent del centre de les necessitats pedagògiques dels grups de l’escola i dels casos individuals que presenten alguna mena de handicap. • Assessorar a les famílies dels alumnes en relació a la optimització dels processos d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills. • Facilitar a les famílies i cos docent material pedagògic complementari per a respondre amb coherència a les demandes educatives dels grups i alumnes del centre. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
 15. 15. PLA D’ACCIÓ • Aplicar tests estandarditzats a cada final de cicle per millorar el control i seguiment de l’alumnat, orientar-lo al llarg de la seva educació i descartar possibles patologies. • Es donarà l’informe dels resultats amb el butlletí de notes trimestral. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT P5: Avaluació de la lateralitat. Temporalització: Octubre 2013. 2EP: Avaluació i contingut de l’estudi de les habilitats cognitives. Temporalització: Gener 2014. 4EP: Estudi de la personalitat infantil. Temporalització: Novembre 2013. 6EP: Sociograma. Temporalització: Març 2014. 2ESO: Avaluació de les aptituds i preferències vocacionals Temporalització: Maig 2014. 4ESO: Orientació professional especialitzada. Temporalització: Març 2014.
 16. 16. • Adquisició de les competencies bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de l’alumne. En especial, l’assoliment d’un bon nivell d’expressió i comprensió orals, d’expressió oral, d’expressió escrita i de comprensió lectora, d’habilitats matemàtiques bàsiques i d’autonomia en l’aprenentatge. Així mateix, la consolidació d’un hàbit de lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text. • El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. • La importància de l’aprenentatge de, com a mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes n’adquireixin les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d’acord amb el marc europeu comú de referència. Així mateix, la seva progressiva introducció en continguts d’àrees no linguísitiques a partir de l’educacció primària. OBJECTIUS DE L’ETAPA
 17. 17. • L’ús de les TIC i dels recursos digitals ha d’afavorir la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, així com donar suport a l’atenció a les necessitats educatives específiques i a la diversitat dels alumnes. • Les avaluacions censals de competències bàsiques de 6è d’educació Primària i de 4t d’Educació Secundària obligatòria aportaran dades significatives sobre el conjunt dels sistema educatiu, sobre cada alumne en particular i sobre cada centre educatiu. • L’atenció específica als alumnes amb altres capacitats, perquè puguin, dins del marc curricular establert, desenvolupar al màxim el seu talent, en benefici d’ells mateixos i dels seus companys. • La identificació precoç dels trastorns d’aprenentatge, comunicació i llenguatge i de la conducta i de la seva adequada atenció metodològica i personalitzada. OBJECTIUS DE L’ETAPA
 18. 18. UN DIA A L’AULA MATERIAL
 19. 19. TIC’S
 20. 20. AGENDA • Comunicació escola- família • Deures • Incidències • …
 21. 21. DEURES • Cada dia es manen deures de les diferents àrees segons les necessitats de l’aula. CADA DIA CAL POTENCIAR LA LECTURA!!!
 22. 22. ALTRES ÀREES • Assignatures Complementàries: – Taller de mates – Taller de música (musical) – Intel·ligències múltiples – Experimentals/ Món de lletres
 23. 23. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ Eduquem per saber. Eduquem per estimar. Eduquem per conviure. Eduquem per ésser fidels a Déu i als homes.

×