Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград

МЦМС | MCIC
МЦМС | MCICМЦМС | MCIC
Соработка помеѓу локалните власти и ГО : Практики на Градот Белград Данко Руниќ, МА Директор, Агенција за Европска интеграција и соработка со граѓанското општество Граѓански дијалог на локално ниво 13 ти Јули 2011, Скопје, Македонија
Агенција за Европска Интеграција и Соработка со Граѓанското Општество ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Агенцијата : Легална Рамка ,[object Object],[object Object]
Агенцијата : Податоци и Бројки ,[object Object],[object Object],[object Object]
Поставување на Приоритети , есен 2008 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Стратешки приоритети ,[object Object],[object Object]
Механизми за Соработка 1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Механизми на Соработка 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Механизми на Соработка 3 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],Стратегија за Поддршка на Развој на граѓанскиот сектор во градот Белград 1
Стратегија за Поддршка на Развојот на граѓанското општество во градот Белград 2 ,[object Object],[object Object]
Идни планови ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Благодариме! ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 von 13

Recomendados

Искуството на Град Скопје von
Искуството на Град СкопјеИскуството на Град Скопје
Искуството на Град СкопјеMetamorphosis
446 views12 Folien
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество von
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоMetamorphosis
605 views7 Folien
Центри за поддршка на НВО von
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВОMetamorphosis
808 views18 Folien
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки von
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиMetamorphosis
932 views24 Folien
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје von
ГДЛН – искуство и практики на Град СкопјеГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје МЦМС | MCIC
235 views12 Folien
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво von
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално нивоСоработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално нивоМЦМС | MCIC
473 views24 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Соработката на граѓанските организации со другите сектори von
Соработката на граѓанските организации со другите секториСоработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите секториМЦМС | MCIC
348 views11 Folien
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто... von
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...МЦМС | MCIC
255 views40 Folien
Видливост на граѓанските организации - 2 von
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2МЦМС | MCIC
700 views8 Folien
Транспарентност на граѓански организации 8 von
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8МЦМС | MCIC
771 views13 Folien
Видливост на граѓанските организации - 3 von
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
691 views13 Folien
Транспарентност на граѓански организации 3 von
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3МЦМС | MCIC
703 views15 Folien

Was ist angesagt?(9)

Соработката на граѓанските организации со другите сектори von МЦМС | MCIC
Соработката на граѓанските организации со другите секториСоработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
МЦМС | MCIC348 views
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто... von МЦМС | MCIC
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
МЦМС | MCIC255 views
Видливост на граѓанските организации - 2 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC700 views
Транспарентност на граѓански организации 8 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC771 views
Видливост на граѓанските организации - 3 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC691 views
Транспарентност на граѓански организации 3 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
МЦМС | MCIC703 views
Транспарентност на граѓански организации 5 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC664 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
МЦМС | MCIC673 views
Транспарентност на граѓански организации 6 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
МЦМС | MCIC649 views

Destacado

Методологија на работа и временска динамика von
Методологија на работа и временска динамика Методологија на работа и временска динамика
Методологија на работа и временска динамика МЦМС | MCIC
423 views14 Folien
Anti-Corruption Institutional Development in Bugaria von
Anti-Corruption Institutional Development in BugariaAnti-Corruption Institutional Development in Bugaria
Anti-Corruption Institutional Development in BugariaМЦМС | MCIC
287 views22 Folien
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации von
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондацииИнфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондацииМЦМС | MCIC
1K views17 Folien
Мрежите и коалициите во Република Македонија von
Мрежите и коалициите во Република МакедонијаМрежите и коалициите во Република Македонија
Мрежите и коалициите во Република МакедонијаМЦМС | MCIC
335 views14 Folien
Деловен извештај на МЦМС [2009 година] von
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]МЦМС | MCIC
318 views25 Folien
Форуми во заедницата VIII von
Форуми во заедницата VIIIФоруми во заедницата VIII
Форуми во заедницата VIIIМЦМС | MCIC
369 views21 Folien

Destacado(16)

Методологија на работа и временска динамика von МЦМС | MCIC
Методологија на работа и временска динамика Методологија на работа и временска динамика
Методологија на работа и временска динамика
МЦМС | MCIC423 views
Anti-Corruption Institutional Development in Bugaria von МЦМС | MCIC
Anti-Corruption Institutional Development in BugariaAnti-Corruption Institutional Development in Bugaria
Anti-Corruption Institutional Development in Bugaria
МЦМС | MCIC287 views
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации von МЦМС | MCIC
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондацииИнфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации
МЦМС | MCIC1K views
Мрежите и коалициите во Република Македонија von МЦМС | MCIC
Мрежите и коалициите во Република МакедонијаМрежите и коалициите во Република Македонија
Мрежите и коалициите во Република Македонија
МЦМС | MCIC335 views
Деловен извештај на МЦМС [2009 година] von МЦМС | MCIC
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
МЦМС | MCIC318 views
Форуми во заедницата VIII von МЦМС | MCIC
Форуми во заедницата VIIIФоруми во заедницата VIII
Форуми во заедницата VIII
МЦМС | MCIC369 views
Monitoring Anti-Corruption Reforms in Bulgaria von МЦМС | MCIC
Monitoring Anti-Corruption Reforms in BulgariaMonitoring Anti-Corruption Reforms in Bulgaria
Monitoring Anti-Corruption Reforms in Bulgaria
МЦМС | MCIC240 views
Анализа на стандарди и примери на добра пракса von МЦМС | MCIC
Анализа на стандарди и примери на добра праксаАнализа на стандарди и примери на добра пракса
Анализа на стандарди и примери на добра пракса
МЦМС | MCIC444 views
Привлекување инвестиции за бизнисите во регионот von МЦМС | MCIC
Привлекување инвестиции за бизнисите во регионотПривлекување инвестиции за бизнисите во регионот
Привлекување инвестиции за бизнисите во регионот
МЦМС | MCIC381 views
Довербата во граѓанското општество 2008 von МЦМС | MCIC
Довербата во граѓанското општество 2008Довербата во граѓанското општество 2008
Довербата во граѓанското општество 2008
МЦМС | MCIC239 views
Улогата на граѓанскиот сектор во развојот на општеството von МЦМС | MCIC
Улогата на граѓанскиот сектор во развојот на општествотоУлогата на граѓанскиот сектор во развојот на општеството
Улогата на граѓанскиот сектор во развојот на општеството
МЦМС | MCIC1.1K views
Граѓаните за изборите - завршна анкета von МЦМС | MCIC
 Граѓаните за изборите - завршна анкета Граѓаните за изборите - завршна анкета
Граѓаните за изборите - завршна анкета
МЦМС | MCIC202 views
Foundation for partnership and civil society development von МЦМС | MCIC
Foundation for partnership and civil society developmentFoundation for partnership and civil society development
Foundation for partnership and civil society development
МЦМС | MCIC362 views
Ефективна борба против корупција на високо ниво: прашање на личност или на си... von МЦМС | MCIC
Ефективна борба против корупција на високо ниво: прашање на личност или на си...Ефективна борба против корупција на високо ниво: прашање на личност или на си...
Ефективна борба против корупција на високо ниво: прашање на личност или на си...
МЦМС | MCIC800 views

Similar a Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград

Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој... von
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...МЦМС | MCIC
209 views36 Folien
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по... von
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...МЦМС | MCIC
220 views32 Folien
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со... von
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...МЦМС | MCIC
407 views46 Folien
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК von
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПроект МЕК
405 views15 Folien
Годишен извештај 2021 - МЦМС von
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
59 views21 Folien
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ОПШТИНА БИТОЛА von
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИОПШТИНА БИТОЛАСОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИОПШТИНА БИТОЛА
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ОПШТИНА БИТОЛАМЦМС | MCIC
482 views13 Folien

Similar a Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград(20)

Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој... von МЦМС | MCIC
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
МЦМС | MCIC209 views
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по... von МЦМС | MCIC
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
МЦМС | MCIC220 views
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со... von МЦМС | MCIC
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
МЦМС | MCIC407 views
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК von Проект МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Годишен извештај 2021 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC59 views
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ОПШТИНА БИТОЛА von МЦМС | MCIC
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИОПШТИНА БИТОЛАСОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИОПШТИНА БИТОЛА
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ОПШТИНА БИТОЛА
МЦМС | MCIC482 views
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество von МЦМС | MCIC
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
МЦМС | MCIC317 views
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ... von First Children's Embassy in the World
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Регионален извештај за проценка на корупцијата во Југоисточна Европа von МЦМС | MCIC
Регионален извештај за проценка на корупцијата во Југоисточна ЕвропаРегионален извештај за проценка на корупцијата во Југоисточна Европа
Регионален извештај за проценка на корупцијата во Југоисточна Европа
МЦМС | MCIC231 views
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру... von First Children's Embassy in the World
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
Обука за генрирање фондови - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 2Обука за генрирање фондови - Ден 2
Обука за генрирање фондови - Ден 2
МЦМС | MCIC760 views
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки... von First Children's Embassy in the World
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак... von МЦМС | MCIC
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
МЦМС | MCIC89 views

Más de МЦМС | MCIC

MCIC Annual Report 2021 von
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021МЦМС | MCIC
55 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2021 von
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021МЦМС | MCIC
10 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2020 von
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020МЦМС | MCIC
125 views26 Folien
MCIC Annual Report 2020 von
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020МЦМС | MCIC
107 views26 Folien
Годишен извештај 2020 - МЦМС von
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
166 views26 Folien
Вклучување на конституенти во ГО von
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОМЦМС | MCIC
650 views35 Folien

Más de МЦМС | MCIC(20)

Годишен извештај 2020 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC166 views
Вклучување на конституенти во ГО von МЦМС | MCIC
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГО
МЦМС | MCIC650 views
Видливост на граѓанските организации - 1 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
МЦМС | MCIC691 views
Транспарентност на граѓански организации 4 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
МЦМС | MCIC691 views
Транспарентност на граѓански организации 2 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC721 views
Транспарентност на граѓански организации 1 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
МЦМС | MCIC697 views
Транспарентност на граѓански организации 7 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
МЦМС | MCIC667 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC678 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
МЦМС | MCIC616 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
МЦМС | MCIC644 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
МЦМС | MCIC603 views
Обука за генрирање фондови - Ден 1 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 1Обука за генрирање фондови - Ден 1
Обука за генрирање фондови - Ден 1
МЦМС | MCIC825 views
Обука за генрирање фондови - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 3Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3
МЦМС | MCIC663 views
Обука за добро управување - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2
МЦМС | MCIC760 views
Обука за добро управување - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
МЦМС | MCIC654 views
Обука за добро управување - Ден 1 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1
МЦМС | MCIC803 views

Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград

 • 1. Соработка помеѓу локалните власти и ГО : Практики на Градот Белград Данко Руниќ, МА Директор, Агенција за Европска интеграција и соработка со граѓанското општество Граѓански дијалог на локално ниво 13 ти Јули 2011, Скопје, Македонија
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.