Видливост на граѓанските организации - 2

МЦМС | MCIC
МЦМС | MCICМЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските
организации
Обучувачка: Гонце Јаковлеска
22-23 јануари 2019
Проектот е финансиран од
Европската Унија
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
• „Планиран и одржлив напор да се воспостави и одржи
добра волја и меѓусебно разбирање помеѓу една
организација и нејзината јавност.”
Институт за односи со јавност, Лондон, Велика Британија
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
• Градењето и управувањето со репутацијата на
една организација е суштина на односите со
јавноста
• Репутацијата е долготраен и одговорен
процес на создавање мислење или став за
некоја организација заснован најмногу врз
нејзиното однесување.
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
Главните цели:
• Создавање на свесност - преку експонирање
во медиумите и специјални настани;
• Создавање интерес;
• Обезбедување на информации - OJ може да
се користат за снабдување на корисниците со
повеќе и подетални информации;
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
• Засилување на марката (брендот) - подразбира
одржување на позитивни односи со целната група, на тој
начин помагајќи во создавањето на силна, позитивна
слика.
• Позитивната слика и помага на организацијата во
работењето, како и во услови на криза.
КОМУ МУ СЕ ОБРАЌААТ
ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Пример: Граѓански ресурсен центар
• Граѓански организации
• Грас-рут/ неформални иницијативи
• Регистрирани/ активни граѓански организации
• Мрежи на граѓански организации
• Институции
• Министерствата (МФ, МП, МИОА, МТСП, МОН, МЗ, МК, МЛС)
• Општини и јавни претпријатија
• Образовни установи (млади)
• Останати (ГС, СЕП, социјални центри, АВРМ)
КОМУ МУ СЕ ОБРАЌААТ
ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• Медиуми
• Национални медиуми, Локални медиуми, Онлајн портали,
Радио
• Експерти (Консултанти)
• Донатори
• ЕУ делегација,Амбасади, Бизнис сектор, Фондации
• Внатрешна целна група
• Проектен тим, Спроведувачи на НРЦ, Волонтери,
Консултанти,Донатор (одговорни)
Презентацијата е подготвена од обучувачката Гонце
Јаковлеска
Контакти од обучувачката: gjk@mcms.mk
Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на
проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на
презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува
ставовите на Европската Унија.
Контакт: info@rcgo.mk
1 von 8

Recomendados

Видливост на граѓанските организации - 3 von
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
690 views13 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1МЦМС | MCIC
672 views13 Folien
Обука за генрирање фондови - Ден 2 von
Обука за генрирање фондови - Ден 2Обука за генрирање фондови - Ден 2
Обука за генрирање фондови - Ден 2МЦМС | MCIC
758 views62 Folien
Транспарентност на граѓански организации 6 von
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6МЦМС | MCIC
648 views5 Folien
Вклучување на конституенти во ГО von
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОМЦМС | MCIC
649 views35 Folien
Обука за генрирање фондови - Ден 1 von
Обука за генрирање фондови - Ден 1Обука за генрирање фондови - Ден 1
Обука за генрирање фондови - Ден 1МЦМС | MCIC
822 views33 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Обука за добро управување - Ден 2 von
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2МЦМС | MCIC
758 views31 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4МЦМС | MCIC
602 views24 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6МЦМС | MCIC
615 views6 Folien
Обука за добро управување - Ден 3 von
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3МЦМС | MCIC
652 views30 Folien
Транспарентност на граѓански организации 1 von
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1МЦМС | MCIC
696 views16 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2МЦМС | MCIC
677 views13 Folien

Was ist angesagt?(17)

Обука за добро управување - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2
МЦМС | MCIC758 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
МЦМС | MCIC602 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
МЦМС | MCIC615 views
Обука за добро управување - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
МЦМС | MCIC652 views
Транспарентност на граѓански организации 1 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
МЦМС | MCIC696 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC677 views
Транспарентност на граѓански организации 5 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC663 views
Транспарентност на граѓански организации 2 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC720 views
Транспарентност на граѓански организации 8 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC770 views
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество von Metamorphosis
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Metamorphosis605 views
Центри за поддршка на НВО von Metamorphosis
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВО
Metamorphosis808 views
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки von Metamorphosis
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Metamorphosis932 views
Транспарентност на граѓански организации 4 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
МЦМС | MCIC690 views
Искуството на Град Скопје von Metamorphosis
Искуството на Град СкопјеИскуството на Град Скопје
Искуството на Град Скопје
Metamorphosis446 views
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество von МЦМС | MCIC
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
МЦМС | MCIC317 views
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград von МЦМС | MCIC
Соработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот БелградСоработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот Белград
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград
МЦМС | MCIC268 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
МЦМС | MCIC643 views

Similar a Видливост на граѓанските организации - 2

Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf von
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfДетска Амбасада Меѓаши
13 views36 Folien
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf von
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfFirst Children's Embassy in the World
3 views36 Folien
Односи со јавноста - Поим и потреба von
Односи со јавноста - Поим и потребаОдноси со јавноста - Поим и потреба
Односи со јавноста - Поим и потребаMetamorphosis
1.2K views9 Folien
Cv makedonski von
Cv makedonskiCv makedonski
Cv makedonskiIlina Naumovska
70K views4 Folien
Односи со јавност von
Односи со јавностОдноси со јавност
Односи со јавностMladinska Nezavisnost
834 views50 Folien
Патот до ефикасната поддршка на заедницата е првиот водич за корпоративна фил... von
Патот до ефикасната поддршка на заедницата е првиот водич за корпоративна фил...Патот до ефикасната поддршка на заедницата е првиот водич за корпоративна фил...
Патот до ефикасната поддршка на заедницата е првиот водич за корпоративна фил...Catalyst Balkans
52 views60 Folien

Similar a Видливост на граѓанските организации - 2(6)

Односи со јавноста - Поим и потреба von Metamorphosis
Односи со јавноста - Поим и потребаОдноси со јавноста - Поим и потреба
Односи со јавноста - Поим и потреба
Metamorphosis1.2K views
Патот до ефикасната поддршка на заедницата е првиот водич за корпоративна фил... von Catalyst Balkans
Патот до ефикасната поддршка на заедницата е првиот водич за корпоративна фил...Патот до ефикасната поддршка на заедницата е првиот водич за корпоративна фил...
Патот до ефикасната поддршка на заедницата е првиот водич за корпоративна фил...
Catalyst Balkans52 views

Más de МЦМС | MCIC

MCIC Annual Report 2021 von
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021МЦМС | MCIC
53 views21 Folien
Годишен извештај 2021 - МЦМС von
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
59 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2021 von
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021МЦМС | MCIC
10 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2020 von
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020МЦМС | MCIC
125 views26 Folien
MCIC Annual Report 2020 von
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020МЦМС | MCIC
107 views26 Folien
Годишен извештај 2020 - МЦМС von
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
166 views26 Folien

Más de МЦМС | MCIC(11)

Годишен извештај 2021 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC59 views
Годишен извештај 2020 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC166 views
Видливост на граѓанските организации - 1 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
МЦМС | MCIC690 views
Транспарентност на граѓански организации 7 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
МЦМС | MCIC666 views
Обука за генрирање фондови - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 3Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3
МЦМС | MCIC661 views
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC215 views
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC187 views

Видливост на граѓанските организации - 2

  • 1. Видливост на граѓанските организации Обучувачка: Гонце Јаковлеска 22-23 јануари 2019 Проектот е финансиран од Европската Унија
  • 2. ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА • „Планиран и одржлив напор да се воспостави и одржи добра волја и меѓусебно разбирање помеѓу една организација и нејзината јавност.” Институт за односи со јавност, Лондон, Велика Британија
  • 3. ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА • Градењето и управувањето со репутацијата на една организација е суштина на односите со јавноста • Репутацијата е долготраен и одговорен процес на создавање мислење или став за некоја организација заснован најмногу врз нејзиното однесување.
  • 4. ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА Главните цели: • Создавање на свесност - преку експонирање во медиумите и специјални настани; • Создавање интерес; • Обезбедување на информации - OJ може да се користат за снабдување на корисниците со повеќе и подетални информации;
  • 5. ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА • Засилување на марката (брендот) - подразбира одржување на позитивни односи со целната група, на тој начин помагајќи во создавањето на силна, позитивна слика. • Позитивната слика и помага на организацијата во работењето, како и во услови на криза.
  • 6. КОМУ МУ СЕ ОБРАЌААТ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Пример: Граѓански ресурсен центар • Граѓански организации • Грас-рут/ неформални иницијативи • Регистрирани/ активни граѓански организации • Мрежи на граѓански организации • Институции • Министерствата (МФ, МП, МИОА, МТСП, МОН, МЗ, МК, МЛС) • Општини и јавни претпријатија • Образовни установи (млади) • Останати (ГС, СЕП, социјални центри, АВРМ)
  • 7. КОМУ МУ СЕ ОБРАЌААТ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ • Медиуми • Национални медиуми, Локални медиуми, Онлајн портали, Радио • Експерти (Консултанти) • Донатори • ЕУ делегација,Амбасади, Бизнис сектор, Фондации • Внатрешна целна група • Проектен тим, Спроведувачи на НРЦ, Волонтери, Консултанти,Донатор (одговорни)
  • 8. Презентацијата е подготвена од обучувачката Гонце Јаковлеска Контакти од обучувачката: gjk@mcms.mk Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува ставовите на Европската Унија. Контакт: info@rcgo.mk