Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nombres naturals

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Nombres naturalsv2 15 16
Nombres naturalsv2 15 16
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige
Anzeige

Nombres naturals

 1. 1. Codi Postal de Verges 17142
 2. 2. Diferents sistemes de numeració
 3. 3. Sistema de numeració romà • Les xifres romanes són: – I, V, X, L, C, D, M • Normes per escriure: – Les lletres I,X,C i M es poden repetir fins 3 vegades (ex: 83=LXXXIII) – La I només pot restar a V i X (ex: 99=XCIX IC) – La X només pot restar a L i C (ex: 40=XL) – La C només pot restar a D i M – Una ratlla horitzontal sobre una o més lletres, queden multiplicades per mil (ex: V = 5.000)
 4. 4. Exercicis Escriu en sistema decimal les següents xifres romanes: • XXII • MDCCCXXXIX • XI • MCCXIII • XCI Escriu en xifres romanes: • 625 • 256 • 1423 • 3241 • 49
 5. 5. Sistema de numeració decimal uM cm dm um c d u Unitat de milió Centena de mil Desena de mil Unitat de mil Centena Desena Unitat x 1.000.000 x 100.000 x 10.000 x 1.000 x 100 x 10 x 1 4 5 7 8 7 6 2 0 1 4 457: quatre-cents cinquanta-set 8.762.534: vuit milions set-cents seixanta-dos mil cinc-cents trenta-quatre NORMA: D-U-C
 6. 6. Nombres naturals • Els nombres naturals que utilitzem per comptar s’anomenen: CARDINALS (zero, u, dos, deu, cent u...) • Els nombres naturals que utilitzem per ordenar s’anomenen: ORDINALS (primer, segon, quart, setè...) • Representació sobre la recta :
 7. 7. Operacions: suma i resta • Sumar – afegir a i b s’anomen sumands – Propietat commutativa a + b = b + a – Propietat associativa (a + b) + c = a + (b + c) – Element netre a + 0 = a • Restar – treure A s’anomena minuend i b s'anomena sustraient a - b
 8. 8. Operacions: multiplicació i divisió • Multiplicació - sumar un nº de vegades – Propietat commutativa a x b = b x a – Propietat associativa (a x b) x c = a x (b x c) – Element unitat a x 1 = a – Element absorbent a x 0 = 0 – Propietat distributiva a x (b + c) = (a x b) + (a x c) • Divisió – repartir - Divisió exacta: Residu=0 -Divisió entera: Residu ≠ 0 - Prova de la divisió: - Dividend= Divisor x quocient + residu
 9. 9. Propietat distributiva Exemple de propietat distributiva: Ex: 2 x (4 + 2) = (2 x 4) + (2 x 2) 2 x 6 = 8 + 4 Ex a l’inversa – FACTOR COMÚ (4 x 3 ) + (3 x 8) = 3 x (4 + 8) (4 x 6) + (4 x 2) – (5 x 4) = 4 x (6 + 2 – 5) (5 x 2 x 4) - (10 x 3) = 10 x (4 – 3)
 10. 10. Exercicis Treu factor comú: 1.- (5 x 3 x 2) + (7 x 5) = 2.- (6 x 7) + (3 x 2 x 6) = 3.- (5 x 2 x 6) - (5 x 1) = 4.- (9 x 1 x 3) + (2 x 3 x 7) = 5.- (12 x 7) - (4 x 3 x 5) = 6.- (3 x 4) + (6 x 4 x 7) = 7.- (2 x 10 x 3) + (7 x 10) = 8.- (5 x 2) + (7 x 3 x 5) - (5 x 1) = 9.- (11 x 3) + (3 x 7 x 1) = 10.- (7 x 5 x 9) - (5 x 7 x 2) = 11.- (4 x 3 x 2) + (7 x 4 x 3) - (7 x 5 x 4) =
 11. 11. Operacions combinades • Ordre per efectuar les operacions: – Si hi ha parèntesis, primer efectuarem les operacions de dins el parèntesis ex: (2 + 6) x (4 + 5) = 8 x 9 = 72 – Si no hi ha parèntesis, • 1r efectuarem les multiplicacions i divisions • 2n efectuarem les sumes i restes ex: 2 + 6 x 4 + 5= 2 + 24 + 5= 31 ex: 9 : 3 + 4 x 2 = 3 + 8 = 11
 12. 12. Exemple d’operacions combinades complexes • Exemple 1: 12 - 6 x 4 – (2 + 5) x 3 = 12 – ( 6 x 4 - 7 x 3) = 12 - ( 24 - 21 ) = 12 – 3 = 9 • Exemple 2: (6 x 10) + (7 - 6) x 7 = (60 + 1 x 7) = ( 60 + 7) = 67
 13. 13. Potències • Una potència és una multiplicació de nombres iguals • El factor que es repeteix és la base • El nombre de vegades que es repeteix és l’exponent • Qualsevol número elevat a 0 és igual a 1. Ex: 90 =1 3 x 3 = 32 es llegeix 3 al quadrat 5 x 5 x 5 = 53 es llegeix 5 al cub 6 x 6 x 6 x 6 = 64 es llegeix 6 elevat a quatre Calcula: 32 x 43 - 62 = 3 x 3 x 4 x 4 x 4 - 6 x 6 = 9 x 64 - 36= 576 - 36= 540
 14. 14. Operacions amb potències • Multiplicació de potències – mateixa base 72 x 73 = 7 2 + 3 = 75 • Divisió de potències – mateixa base 35 : 33 = 3 5 – 3 = 32 • Potència d’un producte (3 x 6)2 = 32 x 62 • Potència d’una potència (45 )3 = 45 x 45 x 45 = 45+5+5 = 415 (45 )3 = 45x3 = 415
 15. 15. Potències de 10 100 = 1 101 = 10 102 = 100 103 = 1000 104 = 10.000 105 = 100.000 Una potència de base 10 és igual a la unitat seguida de tants zeros com unitats indica l’exponent. 14.000 = 14 x 1000 = 14 x 103 250.000 = 25 x 10.000 = 25 x 104 3.000.000= 3 x 1.000.000 = 3 x 106
 16. 16. Arrels quadrades Calcular l’arrel quadrada d’un nombre N és calcular aquell nombre que multiplicat per ell mateix doni N. 25555525 2 ==→= x Dos tipus d’arrels quadrades: • Arrel quadrada exacta – És un nombre natural (quadrat perfecte), el 8 • Arrel quadrada entera – No és un nombre natural,no és un quadrat perfecte 8587 645849 ?58Quant val << <<
 17. 17. Exercicis d’arrels: Dóna el resultat de les següents arrels, si l’arrel és entera, posa entre quins dos nombres es trobarà el resultat: = = = = = = = = 36 40 25 4 100 111 79 81

×