SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 14
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1. MÚLTIPLE
Un nombre és múltiple d’un altre si s’obté
multiplicant aquest últim per un nombre natural.
A és múltiple de B si A conté B un nombre
exactes de vegades
Ex: 20 és múltiple de 5 (5 x 4 = 20) 20=5
88 és múltiple de 8 (8 x 11 = 88) 88=11
45 és múltiple de 15 (15 x 3 = 45) 45=15
Ex: Múltiples de 7:
{14, 21, 28, 35, 42 ,49, 56, 63, 70, 77... }
2.DIVISORS
A és divisor de B si, en dividir B entre A,
la divisió és exacta. B és divisible d’A
Ex: 3 és divisor de 45 (45:3=15) 3 45
45 és múltiple de 3
2 és divisor de 30 (30:2=15) 2 30
30 és múltiple de 2
Pensem...
El 0 té divisors?
El 0 té múltiples?
El 0 és múltiple d’algun nombre?
Algun nombre té com a divisor el 0?
L’1 té divisors?
L’1 és divisor d’algun nombre?
L’1 té múltiples?
Pensem...
El 0 té divisors? Sí, tots els nombres
El 0 té multiples? El nombre 0 només té un múltiple,
que és el 0. Els altres nombres naturals tenen
infinits múltiples.
El 0 és multiple d’algun nombre? Sí de tots els
nombres perquè qualsevol nombre per 0 = 0
Algun nombre té com a divisor el 0? El 0
L’1 té divisors? 1
L’1 és divisor d’algun nombre? De tots els nombres
L’1 té múltiples? Sí, Tots els nombres
5. Criteris de divisibilitat
• Un nombre és divisible per 2 quan acaba en 0 o amb un nº
parell
• Un nombre és divisible per 3 si la suma de les seves
xifres és un múltiple de 3
• Un nombre és divisible per 5 si acaba en 0 o 5.
• Un nombre és divisible per 6 si es divisible per 2 i 3 a la
vegada
• Un nombre és divisible per 9 si la suma de les xifres és
múltiple de 9.
• Un nombre és divisible per 10 si acaba en 0.
• Un nombre es divisible per 11 quan la resta de les xifres
que ocupen el lloc parell i la suma de les xifres del lloc
imparell dóna 0 o múltiple de 11. Ex: 1210
Sí/no Divis. 2 Divis. 3 Divis. 5 Divis. 6 Divis. 9 Divis. 11
24
56
77
104
225
287
300
393
594
707
732
4305
15543
Exercici: A partir dels criteris de divisibilitat indica si
aquets nombres són divisibles per 2 , 3 , 5 ,6, 9, 10 i 11
6. Nombres primers
• Un nombre natural és primer si només té
dos divisors: la unitat i ell mateix.
– Ex: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 31...
• L’1 no es considera nombre primer
Enllaç
– Com sabem si un número és primer?
Dividim per 2, per 3, per 5, per 7... fins
arribar a una divisió exacta, si cap de les
divisions és exacta, el nombre és primer.
7. Nombres compostos
• Un nombre és compost si té més de 2
divisors.
• 12= 3 x 4 = 3 x 2 x 2 = 3 x 22
• 25 = 5 x 5 = 52
• Descompondre un nombre en factors
primers és expressar-lo com a producte
de nombres primers
• 5600 = 25
x 52
x 7
8. Màxim comú divisor
• El màxim comú divisor (m.c.d.) de 2 o més
nombres és el divisor comú més gran
d’aquests nombres
• Exemple:
– D(24) = {1, 2 , 3 , 4 , 8 , 12, 24}
– D(84) = {1, 2 , 3 , 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 84}
– m.c.d.(24 i 84) = 12
– 24 = 23
x 3 = 2 x 2 x 2 x 3
– 84 = 22
x 3 x 7= 2x 2 x 3 x 7
• Busquem el m.c.d.:
– Agafem els factors comuns elevats a l’exponent
més petit i els multipliquem. Ex: 22
x3=12
8. Mínim comú múltiple
• El mínim comú múltiple (m.c.m.) de 2 o més
nombres és el múltiple comú més petit d’aquests
nombres
• Exemple:
– M(9) = {9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, ...}
– M(12) = {12, 24 , 36 , 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120...}
– m.c.m.(9 i 12) = 36
– 9= 32
– 12 = 22
x 3
Busquem el m.c.m.:
– Agafem els factors no comuns i comuns tots ells elevats
a l’exponent més gran. Ex: 22
x32
= 4x9 = 36
Exemple: m.c.d. i m.c.m
30 = 2 x 3 x 5
45 = 32
x 5
80 = 24
x 5
m.c.d. (30, 45 i 80) = 5
m.c.m. (30, 45 i 80) = 24
x 32
x 5 =720
Resolució de problemes
• Comprensió de l’enunciat
– Anotem les dades de l’enunciat
• Planificació
– Busquem m.c.d (un divisor) o m.c.m (un
múltiple)
• Execució
– Factoritzem i busquem
• Revisió del resultat
– Comprovar si el resultat és coherent
FI

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Multiplicació i divisió en decimals
Multiplicació i divisió en decimalsMultiplicació i divisió en decimals
Multiplicació i divisió en decimalsceipbarrachina
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è6sise
 
Dictats peparats 2n eso
Dictats peparats 2n esoDictats peparats 2n eso
Dictats peparats 2n esoJuditGrau
 
Introducció a les funcions 2n ESO
Introducció a les funcions 2n ESOIntroducció a les funcions 2n ESO
Introducció a les funcions 2n ESOAlbert Sola
 
L'apòstrof i la contracció
L'apòstrof i la contraccióL'apòstrof i la contracció
L'apòstrof i la contraccióPere MiG
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3rVANESA
 
6 Els Rius: Vessant Mediterrani
6 Els Rius: Vessant Mediterrani6 Els Rius: Vessant Mediterrani
6 Els Rius: Vessant Mediterranimalbert1
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticalsguest24e58c
 
Dictats 1 eso
Dictats 1 esoDictats 1 eso
Dictats 1 esoieslt
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeNeus Cortiella
 
Teatre de Josep Maria de Sagarra
Teatre de Josep Maria de SagarraTeatre de Josep Maria de Sagarra
Teatre de Josep Maria de SagarraNeiras
 
Nombres naturals U1
Nombres naturals U1Nombres naturals U1
Nombres naturals U1mbalag27
 
Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)Sílvia Montals
 

Was ist angesagt? (20)

Multiplicació i divisió en decimals
Multiplicació i divisió en decimalsMultiplicació i divisió en decimals
Multiplicació i divisió en decimals
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è
 
100 poemes joana raspall
100 poemes joana raspall100 poemes joana raspall
100 poemes joana raspall
 
Les categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catala
 
Dictats peparats 2n eso
Dictats peparats 2n esoDictats peparats 2n eso
Dictats peparats 2n eso
 
Projecte catalunya
Projecte catalunyaProjecte catalunya
Projecte catalunya
 
Introducció a les funcions 2n ESO
Introducció a les funcions 2n ESOIntroducció a les funcions 2n ESO
Introducció a les funcions 2n ESO
 
L'apòstrof i la contracció
L'apòstrof i la contraccióL'apòstrof i la contracció
L'apòstrof i la contracció
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3r
 
6 Els Rius: Vessant Mediterrani
6 Els Rius: Vessant Mediterrani6 Els Rius: Vessant Mediterrani
6 Els Rius: Vessant Mediterrani
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticals
 
Bon dia
Bon diaBon dia
Bon dia
 
Potències i arrels
Potències i arrelsPotències i arrels
Potències i arrels
 
Dictats 1 eso
Dictats 1 esoDictats 1 eso
Dictats 1 eso
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatge
 
Teatre de Josep Maria de Sagarra
Teatre de Josep Maria de SagarraTeatre de Josep Maria de Sagarra
Teatre de Josep Maria de Sagarra
 
Nombres Reals
Nombres RealsNombres Reals
Nombres Reals
 
Nombres naturals U1
Nombres naturals U1Nombres naturals U1
Nombres naturals U1
 
Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)
 
Poemes de nadal
Poemes de nadalPoemes de nadal
Poemes de nadal
 

Andere mochten auch

Nombres naturals
Nombres naturalsNombres naturals
Nombres naturalsmbalag27
 
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitat
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitatMúltiples i divisors. criteris de divisibilitat
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitatMonica Roige Sedo
 
Nombres enters u1
Nombres enters u1Nombres enters u1
Nombres enters u1mbalag27
 
Fraccions i nombres decimals
Fraccions i nombres decimalsFraccions i nombres decimals
Fraccions i nombres decimalsmbalag27
 
Els nombres decimals
Els nombres decimalsEls nombres decimals
Els nombres decimalsMprof
 
Les Fraccions
Les FraccionsLes Fraccions
Les FraccionsSusana
 
Les fraccions
Les fraccionsLes fraccions
Les fraccionsMprof
 

Andere mochten auch (9)

Nombres naturals
Nombres naturalsNombres naturals
Nombres naturals
 
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitat
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitatMúltiples i divisors. criteris de divisibilitat
Múltiples i divisors. criteris de divisibilitat
 
Nombres enters u1
Nombres enters u1Nombres enters u1
Nombres enters u1
 
Fraccions i nombres decimals
Fraccions i nombres decimalsFraccions i nombres decimals
Fraccions i nombres decimals
 
Els nombres decimals
Els nombres decimalsEls nombres decimals
Els nombres decimals
 
Fraccions-Mates
Fraccions-MatesFraccions-Mates
Fraccions-Mates
 
Les Fraccions
Les FraccionsLes Fraccions
Les Fraccions
 
Les Fraccions
Les FraccionsLes Fraccions
Les Fraccions
 
Les fraccions
Les fraccionsLes fraccions
Les fraccions
 

Ähnlich wie Divisibilitat '15

Ähnlich wie Divisibilitat '15 (20)

Tema 2 1r eso divisibilitat
Tema 2 1r eso divisibilitatTema 2 1r eso divisibilitat
Tema 2 1r eso divisibilitat
 
Multiples i divisors
Multiples i divisorsMultiples i divisors
Multiples i divisors
 
Tema 2, 1r eso divisibilitat
Tema 2, 1r eso divisibilitatTema 2, 1r eso divisibilitat
Tema 2, 1r eso divisibilitat
 
Tema 2 1r eso divisibilitat
Tema 2 1r eso divisibilitatTema 2 1r eso divisibilitat
Tema 2 1r eso divisibilitat
 
Divisibilitat 1r eso
Divisibilitat 1r esoDivisibilitat 1r eso
Divisibilitat 1r eso
 
Múltiples i divisors
Múltiples i divisorsMúltiples i divisors
Múltiples i divisors
 
tema 4
tema 4tema 4
tema 4
 
Unitat 4
Unitat 4Unitat 4
Unitat 4
 
Divisibilitat
DivisibilitatDivisibilitat
Divisibilitat
 
Divisibilitat
DivisibilitatDivisibilitat
Divisibilitat
 
T1.múltiples i divisors
T1.múltiples i divisorsT1.múltiples i divisors
T1.múltiples i divisors
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Equacions amb una incognita
Equacions amb una incognitaEquacions amb una incognita
Equacions amb una incognita
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Resum t3
Resum t3Resum t3
Resum t3
 
presentacio expressions algebràiques.ppt
presentacio expressions algebràiques.pptpresentacio expressions algebràiques.ppt
presentacio expressions algebràiques.ppt
 
Els nombres naturals
Els nombres naturalsEls nombres naturals
Els nombres naturals
 
Nombres naturals
Nombres naturalsNombres naturals
Nombres naturals
 
NOMBRESNAT.pptx
NOMBRESNAT.pptxNOMBRESNAT.pptx
NOMBRESNAT.pptx
 
Nombres naturals
Nombres naturalsNombres naturals
Nombres naturals
 

Mehr von mbalag27

Nombres naturalsv2 15 16
Nombres naturalsv2 15 16Nombres naturalsv2 15 16
Nombres naturalsv2 15 16mbalag27
 
Nombres decimals- 1r d'ESO
Nombres decimals- 1r d'ESONombres decimals- 1r d'ESO
Nombres decimals- 1r d'ESOmbalag27
 
Tales i Piatgores - 2n d'ESO
Tales i Piatgores - 2n d'ESOTales i Piatgores - 2n d'ESO
Tales i Piatgores - 2n d'ESOmbalag27
 
Teoria funcions
Teoria funcionsTeoria funcions
Teoria funcionsmbalag27
 
Perímetres i àrees
Perímetres i àreesPerímetres i àrees
Perímetres i àreesmbalag27
 
Expressions algebraiques
Expressions algebraiquesExpressions algebraiques
Expressions algebraiquesmbalag27
 
Propocionalitat
PropocionalitatPropocionalitat
Propocionalitatmbalag27
 
Proporcionalitat
ProporcionalitatProporcionalitat
Proporcionalitatmbalag27
 
Nombres enters u1
Nombres enters u1Nombres enters u1
Nombres enters u1mbalag27
 
Percentatge
PercentatgePercentatge
Percentatgembalag27
 
Estadística
EstadísticaEstadística
Estadísticambalag27
 
Presentació gauguin
Presentació gauguinPresentació gauguin
Presentació gauguinmbalag27
 
Presentació botero
Presentació boteroPresentació botero
Presentació boterombalag27
 
Andy warhol
Andy warholAndy warhol
Andy warholmbalag27
 
Andy warhol
Andy warholAndy warhol
Andy warholmbalag27
 
Gustav klimt
Gustav klimtGustav klimt
Gustav klimtmbalag27
 
U8 perimetre, arees i volums part 2
U8 perimetre, arees i volums part 2U8 perimetre, arees i volums part 2
U8 perimetre, arees i volums part 2mbalag27
 
Pablo ruiz picasso
Pablo ruiz picassoPablo ruiz picasso
Pablo ruiz picassombalag27
 
Presentació frida
Presentació fridaPresentació frida
Presentació fridambalag27
 
Vassily kandinsky 2
Vassily kandinsky 2Vassily kandinsky 2
Vassily kandinsky 2mbalag27
 

Mehr von mbalag27 (20)

Nombres naturalsv2 15 16
Nombres naturalsv2 15 16Nombres naturalsv2 15 16
Nombres naturalsv2 15 16
 
Nombres decimals- 1r d'ESO
Nombres decimals- 1r d'ESONombres decimals- 1r d'ESO
Nombres decimals- 1r d'ESO
 
Tales i Piatgores - 2n d'ESO
Tales i Piatgores - 2n d'ESOTales i Piatgores - 2n d'ESO
Tales i Piatgores - 2n d'ESO
 
Teoria funcions
Teoria funcionsTeoria funcions
Teoria funcions
 
Perímetres i àrees
Perímetres i àreesPerímetres i àrees
Perímetres i àrees
 
Expressions algebraiques
Expressions algebraiquesExpressions algebraiques
Expressions algebraiques
 
Propocionalitat
PropocionalitatPropocionalitat
Propocionalitat
 
Proporcionalitat
ProporcionalitatProporcionalitat
Proporcionalitat
 
Nombres enters u1
Nombres enters u1Nombres enters u1
Nombres enters u1
 
Percentatge
PercentatgePercentatge
Percentatge
 
Estadística
EstadísticaEstadística
Estadística
 
Presentació gauguin
Presentació gauguinPresentació gauguin
Presentació gauguin
 
Presentació botero
Presentació boteroPresentació botero
Presentació botero
 
Andy warhol
Andy warholAndy warhol
Andy warhol
 
Andy warhol
Andy warholAndy warhol
Andy warhol
 
Gustav klimt
Gustav klimtGustav klimt
Gustav klimt
 
U8 perimetre, arees i volums part 2
U8 perimetre, arees i volums part 2U8 perimetre, arees i volums part 2
U8 perimetre, arees i volums part 2
 
Pablo ruiz picasso
Pablo ruiz picassoPablo ruiz picasso
Pablo ruiz picasso
 
Presentació frida
Presentació fridaPresentació frida
Presentació frida
 
Vassily kandinsky 2
Vassily kandinsky 2Vassily kandinsky 2
Vassily kandinsky 2
 

Kürzlich hochgeladen

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestreignasi23
 

Kürzlich hochgeladen (6)

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
 

Divisibilitat '15

 • 1.
 • 2. 1. MÚLTIPLE Un nombre és múltiple d’un altre si s’obté multiplicant aquest últim per un nombre natural. A és múltiple de B si A conté B un nombre exactes de vegades Ex: 20 és múltiple de 5 (5 x 4 = 20) 20=5 88 és múltiple de 8 (8 x 11 = 88) 88=11 45 és múltiple de 15 (15 x 3 = 45) 45=15 Ex: Múltiples de 7: {14, 21, 28, 35, 42 ,49, 56, 63, 70, 77... }
 • 3. 2.DIVISORS A és divisor de B si, en dividir B entre A, la divisió és exacta. B és divisible d’A Ex: 3 és divisor de 45 (45:3=15) 3 45 45 és múltiple de 3 2 és divisor de 30 (30:2=15) 2 30 30 és múltiple de 2
 • 4. Pensem... El 0 té divisors? El 0 té múltiples? El 0 és múltiple d’algun nombre? Algun nombre té com a divisor el 0? L’1 té divisors? L’1 és divisor d’algun nombre? L’1 té múltiples?
 • 5. Pensem... El 0 té divisors? Sí, tots els nombres El 0 té multiples? El nombre 0 només té un múltiple, que és el 0. Els altres nombres naturals tenen infinits múltiples. El 0 és multiple d’algun nombre? Sí de tots els nombres perquè qualsevol nombre per 0 = 0 Algun nombre té com a divisor el 0? El 0 L’1 té divisors? 1 L’1 és divisor d’algun nombre? De tots els nombres L’1 té múltiples? Sí, Tots els nombres
 • 6. 5. Criteris de divisibilitat • Un nombre és divisible per 2 quan acaba en 0 o amb un nº parell • Un nombre és divisible per 3 si la suma de les seves xifres és un múltiple de 3 • Un nombre és divisible per 5 si acaba en 0 o 5. • Un nombre és divisible per 6 si es divisible per 2 i 3 a la vegada • Un nombre és divisible per 9 si la suma de les xifres és múltiple de 9. • Un nombre és divisible per 10 si acaba en 0. • Un nombre es divisible per 11 quan la resta de les xifres que ocupen el lloc parell i la suma de les xifres del lloc imparell dóna 0 o múltiple de 11. Ex: 1210
 • 7. Sí/no Divis. 2 Divis. 3 Divis. 5 Divis. 6 Divis. 9 Divis. 11 24 56 77 104 225 287 300 393 594 707 732 4305 15543 Exercici: A partir dels criteris de divisibilitat indica si aquets nombres són divisibles per 2 , 3 , 5 ,6, 9, 10 i 11
 • 8. 6. Nombres primers • Un nombre natural és primer si només té dos divisors: la unitat i ell mateix. – Ex: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 31... • L’1 no es considera nombre primer Enllaç – Com sabem si un número és primer? Dividim per 2, per 3, per 5, per 7... fins arribar a una divisió exacta, si cap de les divisions és exacta, el nombre és primer.
 • 9. 7. Nombres compostos • Un nombre és compost si té més de 2 divisors. • 12= 3 x 4 = 3 x 2 x 2 = 3 x 22 • 25 = 5 x 5 = 52 • Descompondre un nombre en factors primers és expressar-lo com a producte de nombres primers • 5600 = 25 x 52 x 7
 • 10. 8. Màxim comú divisor • El màxim comú divisor (m.c.d.) de 2 o més nombres és el divisor comú més gran d’aquests nombres • Exemple: – D(24) = {1, 2 , 3 , 4 , 8 , 12, 24} – D(84) = {1, 2 , 3 , 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 84} – m.c.d.(24 i 84) = 12 – 24 = 23 x 3 = 2 x 2 x 2 x 3 – 84 = 22 x 3 x 7= 2x 2 x 3 x 7 • Busquem el m.c.d.: – Agafem els factors comuns elevats a l’exponent més petit i els multipliquem. Ex: 22 x3=12
 • 11. 8. Mínim comú múltiple • El mínim comú múltiple (m.c.m.) de 2 o més nombres és el múltiple comú més petit d’aquests nombres • Exemple: – M(9) = {9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, ...} – M(12) = {12, 24 , 36 , 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120...} – m.c.m.(9 i 12) = 36 – 9= 32 – 12 = 22 x 3 Busquem el m.c.m.: – Agafem els factors no comuns i comuns tots ells elevats a l’exponent més gran. Ex: 22 x32 = 4x9 = 36
 • 12. Exemple: m.c.d. i m.c.m 30 = 2 x 3 x 5 45 = 32 x 5 80 = 24 x 5 m.c.d. (30, 45 i 80) = 5 m.c.m. (30, 45 i 80) = 24 x 32 x 5 =720
 • 13. Resolució de problemes • Comprensió de l’enunciat – Anotem les dades de l’enunciat • Planificació – Busquem m.c.d (un divisor) o m.c.m (un múltiple) • Execució – Factoritzem i busquem • Revisió del resultat – Comprovar si el resultat és coherent
 • 14. FI