Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Divisibilitat '15

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Fraccions-Mates
Fraccions-Mates
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige
Anzeige

Aktuellste (20)

Divisibilitat '15

 1. 1. 1. MÚLTIPLE Un nombre és múltiple d’un altre si s’obté multiplicant aquest últim per un nombre natural. A és múltiple de B si A conté B un nombre exactes de vegades Ex: 20 és múltiple de 5 (5 x 4 = 20) 20=5 88 és múltiple de 8 (8 x 11 = 88) 88=11 45 és múltiple de 15 (15 x 3 = 45) 45=15 Ex: Múltiples de 7: {14, 21, 28, 35, 42 ,49, 56, 63, 70, 77... }
 2. 2. 2.DIVISORS A és divisor de B si, en dividir B entre A, la divisió és exacta. B és divisible d’A Ex: 3 és divisor de 45 (45:3=15) 3 45 45 és múltiple de 3 2 és divisor de 30 (30:2=15) 2 30 30 és múltiple de 2
 3. 3. Pensem... El 0 té divisors? El 0 té múltiples? El 0 és múltiple d’algun nombre? Algun nombre té com a divisor el 0? L’1 té divisors? L’1 és divisor d’algun nombre? L’1 té múltiples?
 4. 4. Pensem... El 0 té divisors? Sí, tots els nombres El 0 té multiples? El nombre 0 només té un múltiple, que és el 0. Els altres nombres naturals tenen infinits múltiples. El 0 és multiple d’algun nombre? Sí de tots els nombres perquè qualsevol nombre per 0 = 0 Algun nombre té com a divisor el 0? El 0 L’1 té divisors? 1 L’1 és divisor d’algun nombre? De tots els nombres L’1 té múltiples? Sí, Tots els nombres
 5. 5. 5. Criteris de divisibilitat • Un nombre és divisible per 2 quan acaba en 0 o amb un nº parell • Un nombre és divisible per 3 si la suma de les seves xifres és un múltiple de 3 • Un nombre és divisible per 5 si acaba en 0 o 5. • Un nombre és divisible per 6 si es divisible per 2 i 3 a la vegada • Un nombre és divisible per 9 si la suma de les xifres és múltiple de 9. • Un nombre és divisible per 10 si acaba en 0. • Un nombre es divisible per 11 quan la resta de les xifres que ocupen el lloc parell i la suma de les xifres del lloc imparell dóna 0 o múltiple de 11. Ex: 1210
 6. 6. Sí/no Divis. 2 Divis. 3 Divis. 5 Divis. 6 Divis. 9 Divis. 11 24 56 77 104 225 287 300 393 594 707 732 4305 15543 Exercici: A partir dels criteris de divisibilitat indica si aquets nombres són divisibles per 2 , 3 , 5 ,6, 9, 10 i 11
 7. 7. 6. Nombres primers • Un nombre natural és primer si només té dos divisors: la unitat i ell mateix. – Ex: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 31... • L’1 no es considera nombre primer Enllaç – Com sabem si un número és primer? Dividim per 2, per 3, per 5, per 7... fins arribar a una divisió exacta, si cap de les divisions és exacta, el nombre és primer.
 8. 8. 7. Nombres compostos • Un nombre és compost si té més de 2 divisors. • 12= 3 x 4 = 3 x 2 x 2 = 3 x 22 • 25 = 5 x 5 = 52 • Descompondre un nombre en factors primers és expressar-lo com a producte de nombres primers • 5600 = 25 x 52 x 7
 9. 9. 8. Màxim comú divisor • El màxim comú divisor (m.c.d.) de 2 o més nombres és el divisor comú més gran d’aquests nombres • Exemple: – D(24) = {1, 2 , 3 , 4 , 8 , 12, 24} – D(84) = {1, 2 , 3 , 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 84} – m.c.d.(24 i 84) = 12 – 24 = 23 x 3 = 2 x 2 x 2 x 3 – 84 = 22 x 3 x 7= 2x 2 x 3 x 7 • Busquem el m.c.d.: – Agafem els factors comuns elevats a l’exponent més petit i els multipliquem. Ex: 22 x3=12
 10. 10. 8. Mínim comú múltiple • El mínim comú múltiple (m.c.m.) de 2 o més nombres és el múltiple comú més petit d’aquests nombres • Exemple: – M(9) = {9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, ...} – M(12) = {12, 24 , 36 , 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120...} – m.c.m.(9 i 12) = 36 – 9= 32 – 12 = 22 x 3 Busquem el m.c.m.: – Agafem els factors no comuns i comuns tots ells elevats a l’exponent més gran. Ex: 22 x32 = 4x9 = 36
 11. 11. Exemple: m.c.d. i m.c.m 30 = 2 x 3 x 5 45 = 32 x 5 80 = 24 x 5 m.c.d. (30, 45 i 80) = 5 m.c.m. (30, 45 i 80) = 24 x 32 x 5 =720
 12. 12. Resolució de problemes • Comprensió de l’enunciat – Anotem les dades de l’enunciat • Planificació – Busquem m.c.d (un divisor) o m.c.m (un múltiple) • Execució – Factoritzem i busquem • Revisió del resultat – Comprovar si el resultat és coherent
 13. 13. FI

×