Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

בחירות 2015 - במה נשים בוחרות

2.020 Aufrufe

Veröffentlicht am

און לייף וחברת המחקר ZETA TOOLS בסקר מיוחד בקרב נשים לקראת בחירות 2015 חושף: הבית היהודי הוא הפתעת הבחירות מבחינת קולות הנשים, מעל ל-35 אחוז מהנשים עדיין מתלבטות, והמאוכזבות הגדולות? 78 אחוז ממצביעות יש עתיד לא בטוחות שיש להן עתיד עם המפלגה.

Veröffentlicht in: Marketing
 • Login to see the comments

בחירות 2015 - במה נשים בוחרות

 1. 1. ‫נשים‬ ‫מה‬ ‫בוחרות‬? ‫בחירות‬2015
 2. 2. ‫לאיזו‬‫במרץ‬ ‫שיתקיימו‬ ‫הקרובות‬ ‫בבחירות‬ ‫תצביעי‬ ‫מפלגה‬2015? ‫יצביעו‬ ‫למי‬? 14% 12% 12% 7% 6% 4% 2% 2% 1% 1% ‫המחנה‬ ‫הציוני‬ ‫הבית‬ ‫היהודי‬ ‫הליכוד‬ ‫יהדות‬ ‫התורה‬ ‫עתיד‬ ‫יש‬ ‫כולנו‬- ‫כחלון‬ ‫משה‬ ‫מרצ‬ ‫ש‬"‫ס‬ ‫איתנו‬ ‫העם‬ -‫ישי‬ ‫אלי‬ ‫ישראל‬ ‫ביתנו‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‫נשיים‬ ‫הצבעה‬ ‫דפוסי‬ ‫אין‬.‫שנשים‬ ‫מפלגה‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אחרות‬ ‫ממפלגות‬ ‫יותר‬ ‫בה‬ ‫תומכות‬.‫שנעשים‬ ‫לסקרים‬ ‫בדומה‬ ‫מירב‬ ‫את‬ ‫גורפות‬ ‫הגדולות‬ ‫המפלגות‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬ ‫הקולות‬. ‫הבית‬ ‫מפלגת‬‫היהודי‬‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫היחסי‬ ‫כוחה‬ ‫את‬ ‫מגדילה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בכלל‬ ‫האלקטורלי‬ ‫לכוחה‬ ‫בהשוואה‬ ‫בישראל‬. ‫מתודולוגית‬ ‫הערה‬:‫לא‬‫נעשה‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫מנדטים‬ ‫חישוב‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫מכלל‬ ‫בחלק‬ ‫המצביעים‬.
 3. 3. 27% 17% 7% 3% 3% 3% 37% 50% 15% 2% 1% 0% 1% 30% ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫הרצוג‬ ‫יצחק‬ ‫בנט‬ ‫נפתלי‬ ‫לפיד‬ ‫יאיר‬ ‫ליברמן‬ ‫אביגדור‬ ‫לבני‬ ‫ציפי‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ ‫מתאים‬ ‫מי‬ ‫יהיה‬ ‫מי‬ ‫ראש‬ ‫להיות‬ ‫מתאים‬ ‫הכי‬ ‫לדעתך‬ ‫מי‬ ‫הבאים‬ ‫האישים‬ ‫מבין‬‫ממשלה‬? ‫מי‬‫של‬ ‫הבא‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫לדעתך‬‫ישראל‬? ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫מי‬? ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫נתניהו‬ ‫שבנימין‬ ‫חושבות‬ ‫ישראל‬ ‫נשות‬ ‫מרבית‬ ‫מתאים‬ ‫שהוא‬ ‫חושבות‬ ‫מהן‬ ‫רבע‬ ‫שרק‬ ‫למרות‬ ‫הבא‬ ‫הממשלה‬ ‫לתפקיד‬. ‫בנימין‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫לתפקיד‬ ‫ההתאמה‬ ‫מדד‬ ‫מבחינת‬ ‫אחרים‬ ‫אישים‬ ‫לעומת‬ ‫משמעותי‬ ‫בפער‬ ‫מוביל‬ ‫נתניהו‬,‫פער‬ ‫של‬10%‫הרצוג‬ ‫יצחק‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬. ‫את‬ ‫ובעיקר‬ ‫המועמדים‬ ‫שאר‬ ‫את‬ ‫להטריד‬ ‫שצריך‬ ‫מה‬ ‫ישראל‬ ‫מנשות‬ ‫שמחצית‬ ‫העובדה‬ ‫היא‬ ‫הרצוג‬ ‫יצחק‬ ‫הבא‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫נתניהו‬ ‫שבנימין‬ ‫מאמינות‬ ‫בהשוואה‬‫לרק‬15%‫שיכהן‬ ‫שזה‬ ‫שהוא‬ ‫שמאמינות‬ ‫בתפקיד‬.
 4. 4. 69% 65% 29% 22% 18% 16% 15% 11% 11% 11% 6% 4% 3% 2% ‫חברתי‬ ‫כלכלי‬ ‫מדיני‬ ‫ביטחוני‬ ‫חינוך‬ ‫ומדינה‬ ‫דת‬ ‫יחסי‬ ‫לשינוי‬ ‫רצון‬ ‫אישי‬ ‫ביטחון‬ ‫הפלסטינית‬ ‫והרשות‬ ‫ישראל‬ ‫יחסי‬ ‫המפלגה‬ ‫מצע‬ ‫הרבנים‬ ‫החלטת‬ ‫המפלגה‬ ‫מנהיג‬ ‫זעזועים‬ ‫מניעת‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫יצוג‬ ‫ההורים‬ ‫או‬ ‫המשפחה‬ ‫הנחיית‬ ‫למפלגה‬ ‫נאמנות‬ ‫בחירתך‬ ‫את‬ ‫מבססת‬ ‫את‬ ‫עליהם‬ ‫העיקריים‬ ‫השיקולים‬ ‫שלושת‬ ‫מהם‬? ‫תבחרי‬ ‫במי‬?‫שיקולים‬ ‫החשיבות‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫ניסינו‬ ‫תחילה‬ ‫השיקולים‬ ‫ממכלול‬ ‫כחלק‬ ‫נשים‬ ‫ייצוג‬ ‫של‬ ‫שנשים‬ ‫בבחירה‬‫עושות‬. ‫ייצוג‬‫רק‬ ‫זוכה‬ ‫המפלגה‬ ‫של‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫ל‬4%‫בהשוואה‬ ‫מאחור‬ ‫הרחק‬ ‫חשיבות‬ ‫הגורמים‬ ‫לשאר‬.‫למי‬ ‫ההחלטה‬ ‫במכלול‬ ‫זניח‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫גורם‬ ‫להצביע‬.
 5. 5. ‫חשוב‬ ‫מרכיב‬ ‫מהווה‬ ‫לכנסת‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫להצביע‬ ‫למי‬ ‫שלך‬ ‫בהחלטה‬? ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫יצביעו‬ ‫למי‬ ‫השאלה‬ ‫לפי‬ ‫בהשוואה‬ ‫יותר‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ ‫הציוני‬ ‫המחנה‬ ‫מצביעות‬(55%) ‫הליכוד‬ ‫למצביעות‬ ‫בהשוואה‬(33%.)‫החשיבות‬ ‫מידת‬ ‫גבוהה‬ ‫חשיבות‬ ‫לרמת‬ ‫זוכה‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬ ‫של‬ ‫עתיד‬ ‫ויש‬ ‫מרצ‬ ‫מצביעות‬ ‫בקרב‬ ‫גם‬. ‫הבית‬‫היהודי‬‫שזוכה‬‫בקרב‬ ‫גבוהה‬ ‫יחסית‬ ‫לאהדה‬ ‫הנשים‬‫שיבוץ‬ ‫להם‬ ‫חשוב‬ ‫שפחות‬ ‫במצביעות‬ ‫מאופיינת‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬(‫ומרץ‬ ‫עתיד‬ ‫יש‬ ‫הציוני‬ ‫מהמחנה‬ ‫פחות‬, ‫מהליכוד‬ ‫גבוה‬ ‫יותר‬ ‫טיפה‬). ‫במיוחד‬ ‫נמוכה‬ ‫חשיבות‬ ‫רמת‬ ‫ביתנו‬ ‫בישראל‬(17%) ‫ש‬ ‫מצביעות‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫לרמת‬ ‫דומה‬"‫ומצביעות‬ ‫ס‬ ‫התורה‬ ‫יהדות‬. 40%‫לכנסת‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬ ‫בהחלטה‬ ‫חשוב‬ ‫מרכיב‬ ‫מהווה‬ ‫להצביע‬ ‫למי‬. ‫עבור‬
 6. 6. ‫הצפים‬ ‫הקולות‬ 39%‫מאיזור‬‫המרכז‬ 47%‫חילוניות‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬ ‫האחרונות‬ ‫בבחירות‬ 25%‫הצביעו‬"‫עתיד‬ ‫יש‬"14% ‫של‬ ‫המשותפת‬ ‫לרשימה‬ ‫הצביעו‬ ‫הליכוד‬-‫ביתנו‬ ‫ישראל‬.12% ‫בבחירות‬ ‫הצביעו‬ ‫לא‬ ‫מתוכן‬ ‫האחרונות‬. ‫להצביע‬ ‫שתלכנה‬ ‫נמוך‬ ‫סיכוי‬ ‫בחרו‬ ‫בה‬ ‫המפלגה‬ ‫מתפקוד‬ ‫הקודמות‬ ‫בבחירות‬ ‫מרוצות‬ ‫לא‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬ ‫להן‬ ‫חשוב‬ ‫פחות‬ ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫מי‬ ‫להעריך‬ ‫הבא‬ ‫הממשלה‬,40%‫מהן‬ ‫בנימין‬ ‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫חושבות‬ ‫נתניהו‬. ‫יודעות‬ ‫לא‬ 35% ‫שענתה‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫הם‬ ‫הצפים‬ ‫הקולות‬:‫יודעת‬ ‫לא‬/‫לשאלה‬ ‫בתשובה‬ ‫החלטתי‬ ‫לא‬"‫תצביעי‬ ‫מי‬ ‫עבור‬
 7. 7. ‫היהודי‬ ‫הבית‬ ‫מצביעות‬ 47%‫דתיות‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬ ‫שיקולים‬‫בהצבעה‬ ‫מייחסות‬‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫חשיבות‬ ‫לשיקולים‬‫ביטחוניים‬‫מדיניים‬ ‫בהשוואה‬ ‫שלהן‬ ‫לבחירה‬ ‫כסיבה‬ ‫כלכליים‬ ‫חברתיים‬ ‫לגורמים‬(‫נמוך‬ ‫מיש‬‫עתיד‬,‫הליכוד‬,‫המחנה‬‫הציוני‬.) ‫להצביע‬ ‫שתלכנה‬ ‫גבוה‬ ‫סיכוי‬ ‫ראש‬ ‫יהיה‬ ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫כי‬ ‫הבא‬ ‫הממשלה‬ ‫מאמינות‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬(‫פחות‬ ‫עתיד‬ ‫יש‬ ‫של‬ ‫מהמצביעות‬) ‫להן‬ ‫חשוב‬ 20% ‫תצביעי‬ ‫מי‬ ‫עבור‬ ‫לשאלה‬ ‫היהודי‬ ‫הבית‬ ‫שענתה‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫האחרונות‬ ‫בבחירות‬ ‫הבית‬ ‫ממצביעות‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫בבחירות‬ ‫הצביעו‬ ‫היהודי‬ ‫לליכוד‬ ‫הקודמות‬
 8. 8. ‫מאוכזבות‬"‫עתיד‬ ‫יש‬" 67%‫חילוניות‬ 40%‫המרכז‬ ‫מאזור‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬ ‫הקרובות‬ ‫בבחירות‬ 57%‫למי‬ ‫החליטו‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫להצביע‬.‫נוטות‬ ‫היתר‬ ‫או‬ ‫הציוני‬ ‫למחנה‬ ‫להצביע‬ ‫כחלון‬ ‫למשה‬ ‫להצביע‬ ‫שתלכנה‬ ‫גבוה‬ ‫סיכוי‬ ‫ברשימה‬ ‫נשים‬ ‫שיבוץ‬ ‫להן‬ ‫חשוב‬ ‫חשיבות‬ ‫יותר‬ ‫מייחסות‬ ‫כלכלי‬ ‫החברתי‬ ‫לתחום‬ ‫להצביע‬ ‫למי‬ ‫בהחלטה‬ ‫בהצבעה‬ ‫שיקולים‬ 78%‫עבור‬ ‫שהצביעו‬ ‫מהנשים‬"‫עתיד‬ ‫יש‬" ‫מאוכזבות‬ ‫הקודמות‬ ‫בבחירות‬ ‫הקודמות‬ ‫בבחירות‬ ‫שהצביעה‬ ‫מי‬ ‫כל‬"‫עתיד‬ ‫יש‬"‫המפלגה‬ ‫מתפקוד‬ ‫מרוצה‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫ודווחה‬
 9. 9. ‫את‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬‫בטוחה‬‫הקרובות‬ ‫בבחירות‬ ‫להצביע‬ ‫שתלכי‬? ‫להצביע‬ ‫תלכי‬ ‫האם‬? 80%‫להצביע‬ ‫ילכו‬ 80%‫להצביע‬ ‫ילכו‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫מצהירות‬ ‫מהנשים‬(‫רבה‬ ‫במידה‬/‫רבה‬ ‫מאד‬.) ‫מצביעות‬‫הליכוד‬,‫המחנה‬‫הציוני‬,‫מרצ‬,‫עתיד‬ ‫ויש‬ ‫ביתנו‬ ‫ישראל‬ ‫להצביע‬ ‫שילכו‬ ‫יותר‬ ‫בטוחות‬. ‫הבית‬ ‫מצביעות‬‫היהודי‬,‫ש‬"‫ס‬,‫כחלון‬ ‫של‬ ‫כולנו‬,‫פחות‬ ‫בטוחות‬ ‫להצביע‬ ‫שתלכנה‬. ‫הערה‬: ‫ההצהרה‬ ‫בין‬ ‫פער‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫קודמות‬ ‫בחירות‬ ‫של‬ ‫מנתונים‬ ‫למעשה‬.‫כ‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫ההצבעה‬ ‫שיעור‬ ‫האחרונות‬ ‫בבחירות‬-68%.
 10. 10. ‫להצביע‬ ‫הולכת‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬–20% ‫אמון‬ ‫איבדו‬ ‫מחצי‬ ‫למעלה‬ ‫הפוליטית‬ ‫במערכת‬ 20%‫יובילו‬ ‫לא‬ ‫שהבחירות‬ ‫חושבות‬ ‫שינוי‬ ‫לשום‬ 11%‫מפלגה‬ ‫מצאו‬ ‫לא‬/‫מועמד‬ ‫להן‬ ‫שמתאים‬. ‫הסיבות‬ 33%‫בגילאי‬ ‫מהן‬18-34 37%‫מהן‬‫מאיזור‬‫המרכז‬ 36%‫חילוניות‬ ‫מהן‬ 41%‫מסורתיות‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬ ‫את‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫לשאלה‬ ‫שענתה‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫להצביע‬ ‫שתלכי‬ ‫בטוחה‬:‫נמוכה‬ ‫במידה‬/ ‫אצביע‬ ‫לא‬ ‫בטוח‬ ‫או‬ ‫מאוד‬ ‫נמוכה‬ 45%‫גם‬ ‫הצביעו‬ ‫לא‬ ‫הקודמות‬ ‫בבחירות‬ ‫סדרתית‬ ‫מצביעה‬ ‫לא‬
 11. 11. 3% 11% 15% 22% 16% ‫כולן‬ ‫אותו‬ ‫דבר‬ 33% ‫לא‬ ‫יודעת‬ ‫בתפקיד‬ ‫שכיהנו‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫לפניך‬‫שרה‬‫האחרונה‬ ‫בממשלה‬. ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫השרה‬ ‫הייתה‬ ‫לדעתך‬ ‫מהן‬ ‫מי‬? ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫השרה‬ ‫השרה‬‫היא‬ ‫הנשים‬ ‫מבחינת‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫עם‬ ‫הבריאות‬ ‫שרת‬ ‫גרמן‬ ‫יעל‬22% ‫מהקולות‬.‫לימור‬ ‫משמעותי‬ ‫בפער‬ ‫אחריה‬ ‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫לבנת‬‫והספורט‬,‫לבני‬ ‫ציפי‬ ‫שרת‬‫גורפת‬ ‫המשפטים‬11%‫מהקולות‬ ‫מקבלת‬ ‫הקליטה‬ ‫שרת‬ ‫לנדבר‬ ‫וסופה‬4% ‫מהקולות‬. ‫יודעות‬ ‫אינן‬ ‫מהנשים‬ ‫שליש‬,16%‫חושבות‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫שכולן‬.
 12. 12. 14% 12%12% 10% 7% 4% ‫יחימוביץ‬ ‫שלי‬‫שקד‬ ‫איילת‬‫גרמן‬ ‫יעל‬ ‫לוי‬ ‫אורלי‬ ‫שפיר‬ ‫סתיו‬ ‫רגב‬ ‫מירי‬ ‫ח‬"‫הטובה‬ ‫כ‬‫ביותר‬ 27‫ה‬ ‫בכנסת‬ ‫היו‬ ‫נשים‬-19.‫מי‬ ‫לשאלה‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫תפקידה‬ ‫את‬ ‫מילאה‬ ‫בולטות‬ ‫ביותר‬‫נשים‬ ‫ארבע‬ ‫במיוחד‬: ‫סתיו‬‫שפיר‬,‫אבוקסיס‬ ‫לוי‬ ‫אורלי‬,‫מירי‬ ‫רגב‬,‫שלי‬‫יחימוביץ‬. ‫איילת‬ ‫משמעותי‬ ‫אך‬ ‫קטן‬ ‫בפער‬ ‫אחריהן‬ ‫שקד‬‫גרמן‬ ‫ויעל‬. 12‫מתוך‬27‫הכנסת‬ ‫חברות‬‫הוזכרו‬ ‫לא‬ ‫כלל‬.20%‫יודעות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫ציינו‬,5% ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫שכולן‬ ‫ציינו‬. ‫האחרונה‬ ‫בכנסת‬ ‫כנסת‬ ‫כחברות‬ ‫שכיהנו‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫לפניך‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫תפקידה‬ ‫את‬ ‫עשתה‬ ‫לדעתך‬ ‫מי‬‫ביותר‬?‫אחת‬ ‫בחרי‬
 13. 13. ‫מתודולוגיה‬ ‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬ ‫מתוך‬ ‫אינטרנטי‬ ‫שאלון‬ ‫באמצעות‬ ‫נערך‬ ‫הנתונים‬ ‫איסוף‬ 500‫בגילאי‬ ‫נשים‬18+‫עברית‬ ‫דוברת‬ ‫היהודית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫מתוך‬. ‫היא‬ ‫זה‬ ‫למדגם‬ ‫המרבית‬ ‫הדגימה‬ ‫טעות‬4.5%± ‫רביעי‬ ‫בימי‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬/‫בתאריכים‬ ‫חמישי‬14-15/01/15 ‫על‬ ‫יתרה‬ ‫הקפדה‬ ‫זה‬ ‫בסקר‬ ‫יש‬ ‫הולמת‬ ‫ייצוגיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לפי‬ ‫נדגמות‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫מייצגת‬ ‫חלוקה‬‫היחסי‬ ‫חלקן‬‫באוכלוסייה‬ ‫גיל‬ ‫לפי‬,‫איזור‬,‫דתית‬ ‫הגדרה‬.
 14. 14. ‫סולומון‬ ‫מזי‬ 054-8197733 mazi@zeta-tools.co.il ‫יולזרי‬ ‫רמי‬ 054-4427769 rami@zeta-tools.co.il ‫בצורה‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫לכם‬ ‫שיעזרו‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬ ‫מציעים‬ ‫אנחנו‬ ‫יותר‬ ‫מהירה‬,‫יותר‬ ‫יעילה‬,‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫ובעלות‬ ‫יותר‬ ‫שקופה‬. ‫רוצים‬‫להתייעץ‬?‫לקפה‬ ‫נפגש‬ ‫בואו‬:( ‫עבורכם‬ ‫לבצע‬ ‫נוכל‬‫בחו‬ ‫מחקרים‬"‫ל‬.‫אחרת‬ ‫במדינה‬ ‫קהלים‬ ‫חושבים‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫תרצו‬ ‫אם‬, ‫ושליטה‬ ‫בקרה‬ ‫ביכולת‬ ‫גם‬ ‫משמעותי‬ ‫יתרון‬ ‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫בינלאומיות‬ ‫לרשתות‬ ‫שלנו‬ ‫החיבור‬ ‫בעלויות‬ ‫ואפילו‬ ‫הביצוע‬ ‫במהירות‬. ‫בכלל‬ ‫סקרים‬‫האוכלוסיה‬ ‫שיחה‬ ‫מבוסס‬ ‫מחקר‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫חולים‬ ‫סקרי‬ ‫רופאים‬ ‫סקרי‬ ‫יעד‬ ‫בקהלי‬ ‫מחקרים‬ ‫בחו‬"‫ל‬ ‫לקבל‬ ‫לכם‬ ‫שיעזרו‬ ‫שאלות‬ ‫חולים‬ ‫או‬ ‫רופאים‬ ‫לשאול‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫המכירות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שיגדילו‬ ‫החלטות‬. ‫הסקרים‬ ‫תוצאות‬ ‫לתוך‬ ‫שיחה‬ ‫ניתוח‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ‫גם‬ ‫לשלב‬ ‫אפשר‬ ‫עכשיו‬.‫ניטור‬ ‫המושלמת‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫יתנו‬ ‫הטקסט‬ ‫של‬ ‫איכותני‬ ‫וניתוח‬ ‫השיחה‬. ‫שיתמכו‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫ולספק‬ ‫המתאים‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫הנכונות‬ ‫השאלות‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫הנדרשת‬ ‫ההחלטות‬ ‫בקבלת‬.‫כלל‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫ואיכותי‬ ‫גדול‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫מפעילים‬ ‫של‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫ישראל‬ ‫אוכלוסיית‬26‫של‬ ‫השאלות‬ESOMAR ‫אוהדים‬ ‫דפי‬ ‫על‬ ‫סקרים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫חושבים‬ ‫באמת‬ ‫שלכם‬ ‫האוהדים‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬?‫להבין‬ ‫לכם‬ ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫שלהם‬ ‫המניעים‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬,‫בדיונים‬ ‫משתתפים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫שלהם‬ ‫הצרכים‬.‫קשר‬ ‫צרו‬ 054-4427769

×