Anzeige

ITexperience 2013

founder and solution architect um BatSuite
30. Apr 2013
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a ITexperience 2013(20)

Anzeige

ITexperience 2013

  1. ITexperience Ponuka spolupráce Michal Maxian, 4/2013
  2. ITexperience je vzdelávací projekt, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách a gymnáziách. Čo je ITexperience
  3. Zlepšiť technologické vzdelávanie na stredných školách, vytvoriť prepojenie škôl s praxou a vybudovať komunitu technológov. Zlepšenie vzdelávania • Pravidelnými prezentáciami na školách pre študentov a učiteľov zlepšujeme vzdelávanie. Prepojenie s praxou • Na školách učia technológovia praktické veci na reálnych príkladov. Technológie do biznisu • Učíme poslucháčov ako použiť technológie na vybudovanie produktu. Učíme ako myslieť aby vytvárali inováciu a vedeli ju aplikovať v rámci života s potenciálom predaja produktu na trhu. Komunita technológov • Pravidelne sa stretávame so študentami, učiteľmi a technológmi na školách, ale aj mimo škôl. Ciele ITexperience
  4. Do projektu sa zapojilo 5 škôl v Bratislavskom kraji. Zapojené školy Gymnázium Novohradská Gymnázium Grosslingová SPŠE Zochova SPŠE K.Adlera SPŠE Hálová
  5. Počas prvých prednášok sa zúčastnilo na projekte vyše 100 študentov na piatich školách v Bratislavskom kraji, z ktorých sa prihlásilo na vybrané odborné predmety 51 študentov. Zaujímavosťou je že väčšina študentov sa chce po škole zamestnať alebo byť freelancermi a to cca 70%. V rámci prieskumu sme zistili, že študenti najviac poznajú programovací jazyk C, HTML/CSS, Javascript a PHP. Najpoužívanejší OS je Windows. Vyše 65% študentov má dobré jazykové znalosti anglického jazyka. Zistenia v projekte 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 nepoznám poznám, ale neskúšal(a) som vyskúšal(a) som využívam na prácu využíval(a) som v minulosti Freelancer 26% Podnikateľ 31% Zamestnanec 43%
  6. Pri vzdelávaní v projekte ITexperience používame techniky priameho mentoringu počas workshopov, systém praxe pre študentov, tvorenie obsahu pre poslucháčov. Na prednáškach a workshopoch používame verejne dostupné zdroje informácií a učíme študentov dostupovať zdroje ako manuálové stránky, dokumentácie aplikácií a blogov. Prednášky smerujeme k vyššej informačnej hodnote, aby študenti rozšírili svoje obzory a mali všeobecnejší rozhľad vo svete IT. Samovzdelávacie metódy Samoštúdium odbornej literatúry 21% Navštevovanie kurzov 9% Praktická činnosť 17% Výhľadávanie zdrojov na internete 30% Účasť na odborných podujatiach (konferencie, semináre a pod.) 4% Konzultácie s inými osobami 19% Other 0% Aké vzdelávacie metódy používajú študenti mimo školy
  7. Vzdelávanie sme pripravili tak aby  Nadväzovalo na vedomosti študentov  Dalo sa integrovať do vzdelávania na školách  Študentov motivovalo  Bolo realizovateľné za minimálne náklady Vzdelávanie
  8. Prepojenie s praxou riešime cez  Lektorov z odboru  Výberu tém z praxe  Stáže a praxe pre študentov  Hošťujúcich expertov s hard a soft skillovými prezentáciami Integrácia s praxou
  9. Partneri v projekte
  10. Ak vás projekt zaujal kontaktujte nás. www.itexperience.sk Michal Maxian / maxian@itexperience.sk / 0903 740 599 Jaroslav Sýkora / sykora@itexperience.sk / 0903 790 179 Zlepšime vzdelávanie spolu
Anzeige