Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Presentatie Ergo Optima - Gezondheid op het werk en social media

Presentatie Ergo Optima - Gezondheid op het werk en social media

Herunterladen, um offline zu lesen

Deze presentatie gaf ik bij Ergo Optima. Ergo Optima ziet de wereld om haar heen veranderen en wilde middels een inspiratie sessie meer kennis op doen van de digitale wereld. Tijdens een workshop van 2,5 uur heb ik ze kansen en mogelijkheden aangereikt. Ergo Optima richt zich voornamelijk op een gezonde werkplek!

Deze presentatie gaf ik bij Ergo Optima. Ergo Optima ziet de wereld om haar heen veranderen en wilde middels een inspiratie sessie meer kennis op doen van de digitale wereld. Tijdens een workshop van 2,5 uur heb ik ze kansen en mogelijkheden aangereikt. Ergo Optima richt zich voornamelijk op een gezonde werkplek!

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige
Anzeige

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Presentatie Ergo Optima - Gezondheid op het werk en social media

 1. 1. Ergo Optima en sociale media<br />Marvin de Reuver<br />Social media adviseur, student en blogger <br />
 2. 2. Inhoud<br /><ul><li>Kennismaken
 3. 3. Doelstellingen Ergo Optima met sociale media
 4. 4. De basis: wat is social media?
 5. 5. Watbetekentditvoorbedrijven?
 6. 6. Bezinteergebegint
 7. 7. Social media en Ergo Optima
 8. 8. Afsluiting
 9. 9. Vragen en feedback </li></li></ul><li>Kennismaken<br />
 10. 10. Wiebenjij?<br /><ul><li>Wieben je?
 11. 11. Waarbevindjij je online?
 12. 12. Wat is je kennisniveau met betrekking tot social media?
 13. 13. Watverwacht je van de presentatie? </li></li></ul><li>
 14. 14. De basis: wat is social media?<br />
 15. 15. ‘Onderinvloed van technologieverschuift de macht van uitgevers, het establishment en de media-elite naar de massa’<br />- Rupert Murdoch<br />
 16. 16. Social media is….<br />Social media zijn online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door zelf berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden.<br />Bron: Wikipedia<br />
 17. 17. Kenmerken van social media<br /><ul><li>Openheid
 18. 18. Dynamische content (veranderingen)
 19. 19. Bottom-up
 20. 20. Cocreatie
 21. 21. Netwerken
 22. 22. Holistisch dingencombineren
 23. 23. Delen (waarde) </li></ul>- Menno Lanting<br />
 24. 24.
 25. 25. Nederland<br />Bron: Frankwatching<br />
 26. 26. Vergeetniet de mobiele sector<br />Bron: Nu.nl<br />
 27. 27. Watbetekentditvoorbedrijven? <br />
 28. 28. Herkenbarevragen?<br /><ul><li>Wat heb ik nou aan Twitter?
 29. 29. Wat moet ik nou op een weblog schrijven?
 30. 30. Social media kost te veel tijd!
 31. 31. Wat levert het nou op?</li></li></ul><li>Onvoldoendekennis?<br />Bron: Emerce<br />
 32. 32. Social media en sales?<br />
 33. 33. De kracht!<br />Bron: Global Web Index<br />
 34. 34. Hoe kun je het inzetten?<br /><ul><li>Autoriteit
 35. 35. Zichtbaarheid (naamsbekendheid)
 36. 36. Verkrijgen van leads (sales)
 37. 37. Betererelatie met je klant
 38. 38. Co-Creatie (productontwikkeling)
 39. 39. Imago (branding)</li></li></ul><li>Betererelatie?<br />
 40. 40. Imago (branding)<br />
 41. 41. Watvergtdit van eenorganisatie?<br /><ul><li>Authentiek (menselijkzijn)
 42. 42. Transparant en open
 43. 43. Faciliterenderol
 44. 44. Aandachtgeven
 45. 45. Vertrouwen
 46. 46. Samenwerken</li></li></ul><li>Andereaanpak<br />
 47. 47. Bezinteergebegint<br />
 48. 48. Veelvoorkomendeopmerking<br />‘Wijwillenookwat met social media, omdatiedereen het doet!’<br />Social media is eenmiddelomeendoeltebereiken en geendoel op zich!<br />
 49. 49. Bron: Brian Solis<br />
 50. 50. Observeren en luisteren<br />
 51. 51. Doelgroepidentificeren<br />
 52. 52. Doelgroepidentificeren (2)<br />Digital Natives <br />Digital Immigrants<br />
 53. 53. Intern faciliteren<br /><ul><li>Werk met pioniers
 54. 54. Steldoelstellingen/targets op
 55. 55. Geefeen budget
 56. 56. Maakeentijdsplanning
 57. 57. Plan evaluatiemomenten (terugkoppeling</li></li></ul><li>Participeren<br />
 58. 58. Goedvoorbeeld van zichtbaarheid<br />
 59. 59. Ga de dialoogaan<br />
 60. 60. Laat de doelgroep in actiekomen<br />Bron: Springwise<br />
 61. 61. Meten<br />
 62. 62. Social media en Ergo optima<br />
 63. 63. Watdoet Ergo Optima?<br />
 64. 64. Klanten<br />
 65. 65. Kijk, luister en deel<br />
 66. 66. LinkedIn<br /><ul><li>Bouw je zakelijkenetwerk
 67. 67. Nederlanderszijneenvoorbeeld
 68. 68. Al ongeveer 1,3 miljoenNederlanders
 69. 69. Discussieer met elkaar</li></li></ul><li>Zoekaansluiting, connect!<br />
 70. 70. Participeer in groepen<br />
 71. 71. Twitter <br /><ul><li>Het opbouwen van een community met klanten en potentiële klanten
 72. 72. Het bijhouden van de ontwikkelingen in de branche en bij concurrenten
 73. 73. Het genereren van traffic naar je website
 74. 74. Het vergroten van je naamsbekendheid</li></li></ul><li>Voorbeelden<br />
 75. 75. Voorbeeld de kracht van Twitter<br />
 76. 76. Blog<br /><ul><li>Ventileerkennis
 77. 77. Deelervaringen (waardevergroting)
 78. 78. Geloofwaardigheid (expert)
 79. 79. Dynamischverlengde van je bedrijfswebsite
 80. 80. Mogelijkheid tot het opbouwen van relaties</li></li></ul><li>Voorbeeld<br />
 81. 81. Voorbeeld (2)<br />
 82. 82. Voorbeeld (3)<br />
 83. 83. Participeer in communities<br /><ul><li>Watspeelter?
 84. 84. Gratis advies?
 85. 85. Verkrijgbekendheid
 86. 86. Vergroot je waarde</li></li></ul><li>Voorbeeld<br />
 87. 87. Hyves<br /><ul><li>Grootstesocialenetwerk in Nederland
 88. 88. 9.967.293 Leden bron: Hyves 8-4-2010
 89. 89. Nietalleenprive
 90. 90. Ookwerknemers/werkgeverszitten op Hyves</li></li></ul><li>Start eenHyvespagina<br />
 91. 91. Voorbeeld Hyvesnietsuccesvol? <br />Resultaat: - 100.000 Hyversbereikt<br /> - 3.000 jongerenhebbenzichopgegevenvoor de wedstrijd<br />Bron: Hyves.nl - 1.000 aanmeldingenvooreen Open Dag bij het UMC<br />
 92. 92. Case: Zeeman onderbroeken<br />Achtergrond: hoezogeenmooie boxers bij Zeeman. <br />Website opgerichtwaarbij men 1 boxer pp konbestellen!<br />Resultaat: in het begin 150 boxers per dag. <br />Door inzet van social media; veelblogposts, twitterberichten (media), Hyvepagina en krantenwebsites<br />Effect: 8000 bestellingen in 4 dagen<br />Bron: SjefKerkhofs<br />
 93. 93. Afsluiting<br />
 94. 94. Social media biedtkansen….<br /><ul><li>De manier van communicerenverandert
 95. 95. Mensencommunicerenaltijd en overal met elkaar
 96. 96. Mensengevenelkaar tips
 97. 97. Iedereen is eencommunicatiekanaal
 98. 98. Weggeven van kennisleidt tot waardevergroting</li></li></ul><li>Social media gaatnietvanzelf….<br /><ul><li>Geduld is eenschonezaak
 99. 99. Doorzettingsvermogen
 100. 100. Geloof
 101. 101. Kennis
 102. 102. Bewustwording</li></li></ul><li>‘90% Vraagtzichnogafwat je met social media kuntdoen, de resterende 10% is hard bezigommarktleiderteworden.’<br /><ul><li>Tarmo van derGroot</li></ul> Manager Online Communicatie Port4Growth<br />
 103. 103. Vragen en feedback<br />

×