Más contenido relacionado

Ptojekti täideviimine

 1. Projekti täideviimine Projektijuhtimine edasijõudnutele Martin Sillaots martinsillaots@gmail.com 2016 # 11
 2. Projekti täideviimine
 3. Täideviimine lihtsustatult • info ja ülesannete jagamine • ülesannete täitmine • tegevusaruannete esitamine • plaani ja tegelikkuse võrdlemine • plaanis muudatuste tegemine
 4. Infovahetus Huvigruppidele informatsiooni ajastatud jagamine
 5. Infovahetuse lähteandmed • projektiplaan • töötulemused • infovahetusplaan
 6. Infovahetuse meetodid • koosolekud • töölehed • dokumendiringlus • andmebaasid • projektijuhtimise tarkvara • virtuaalsed tööruumid
 7. Tagasiside süsteem • kogutavad andmed • andmete kogumissagedus • andmete usaldusväärsus • andmete sisestamine • muutuste haldamine • seos esialgse plaaniga
 8. Kogutavad andmed • ülesande tegelik alguskuupäev • kui algus erineb planeeritust, siis miks? • ülesande tegelik lõppkuupäev • kui lõpp erineb planeeritust, siis miks? • kui ülesanne pole valmis, siis kaua see veel kestab? • kui allesjäänud kestus erineb planeeritust, siis miks?
 9. Date Number of Hours WP Activitydescription 20.09.16 4 Management Projet meeting Total: 4 Töölehe näide
 10. Info usaldusväärsuse kontroll • töökohtade külastamine • statistiline kontroll
 11. Infovahetuse tulemused • andmed projekti käigu kohta • aruanded projekti hetkeseisu ja tulemuste kohta • esitlused ja ettekanded
 12. Ülesannete täitmine Seotud valdkonna eripäraga
 13. Üldised meetodid • juhtimisoskused • korralduste jagamise reeglid • töökoosolekud • projektijuhtimise infosüsteem
 14. Tegevusaruanded
 15. Tegevusaruanded sisaldavad • olukorra kirjeldust • projekti täidetuse andmeid • ennustusi
 16. Aruandluse meetodid • ülevaatus • erinevuste analüüs • teenitud väärtuse analüüs • suundumuste analüüs
 17. Ülevaade ajatabeli abil
 18. Erinevuste analüüs Gantt-is
 19. Kontrollpunktide meetod
 20. Teenitud väärtuse analüüs (Earned Value Method EVM) • projekti edenemise mõõtmiseks • integreerib ulatuse, aja ja kulud • võimaldab prognoosida lõpphinda ja - kestust
 21. Teenitud väärtuse (EV) olemus • planeeritud väärtus (PV) = planeeritud töö × planeeritud hind • teenitud väärtus (EV) = tehtud töö × planeeritud hind (tegelik valmiduse % × planeeritud lõppmaksumus) • tegelik väärtus (AC) = tegelikult tehtud töö × tegelikult makstud hind
 22. Teenitud väärtuse rakendamine • ülekulu arvutamine (CV) = teenitud väärtus (EV) – tegelik kulu (AC) • ajalise mahajäämuse arvutamine (SV) = teenitud väärtus (EV) – planeeritud väärtus (PV) • lõpliku maksumuse ennustamine (cost performance index CPI) = teenitud väärtus (EV) / tegelik kulu (AC) • lõpliku kestuse ennustamine (schedule performance index SPI) = teenitud väärtus (EV) / planeeritud väärtus (PV)
 23. Ülesande planeeritud kestus 4 d Planeeritud ressursi hind 30 $/h Ülesande planeeritud lõplik maksumus 960 $/h = 4d x 30 x 8h Tänaseks on ül kestnud 2 d Planeeritud valmiduse määr 50% = 2d / 4d Ennustatakse, et kestab planeeritust kauem 1 d Tegelik valmiduse määr 40% = 2d / 5d Tegelikult rakendati ressurssi hinnaga 25 $/h Kui suur on tänaseks: Planeeritud maksumus 480 $ = 2d x 30 x 8h Teenitud väärtus 384 $ = 960 x 40% Tegelik maksumus 400 $ = 2d x 25 x 8h Projekti ennustatav lõplik maksumus 1000 $ = 400 / 385 x 960
 24. Trendide analüüs
 25. Martin Sillaots martinsillaots@gmail.com