Mercuri Urval Corporate Brochure Nl

M

Voor als je meer wilt weten over de werkwijze van Mercuri Urval

Strategie met resultaat
Mensen: de sleutel voor succes
Gemiddeld bekleden topbestuurders in hun carrière zo’n 10
verschillende functies en trouwen ze 1,3 keer.
                                            Een op de vijf senior managers heeft een date
                                            afgebroken omwille van het werk.
         Voor acht op de tien senior managers zijn strategische uitdagingen
         prioriteit nummer één voor een nieuwe baan.
                                        In de jaren 80 van de vorige eeuw wisselde men gemiddeld
                                        eens in de 4 jaar van baan. Op dit moment is dit cijfer om
                                        de 2 jaar.
Laten we het eerst eens hebben over de
kern van de zaak:
De mens van nu

De mens van vandaag. De mens van morgen. We zijn in
beweging. Wat drijft ons? Wat vinden we belangrijk? Waar
dromen we van? Mercuri Urval zorgt ervoor de moderne
mens te begrijpen, om u goed van dienst te kunnen zijn.
Om mensen goed te laten samenwerken, moet je ze
begrijpen. Echt begrijpen. Alleen mensen kunnen echte
vooruitgang boeken, in wat voor concurrentiestrijd uw
organisatie ook verwikkeld is. Strategieën en theorieën
werken niet als de mensen hun werk niet goed doen of niet
goed samenwerken. Mercuri Urval werkt vanuit dat besef
en vanuit een diepe fascinatie voor mensen. Mensen doen
ertoe. De sleutel tot uw succes ligt daar: in het begrijpen
van uw mensen.
Mercuri Urval begrijpt u
        Uw strategie. Uw sterke kanten        Stap 1: Uw strategie begrijpen                 Stap 2: Het analyseren van mogelijkheden en
        Mercuri Urval verdiept zich in uw strategie, uw visie en uw   uitdagingen
        organisatiecultuur. Dat levert een beeld op van de richting   Uw kerncompetenties verdienen alle aandacht. Waar is
        waarin uw organisatie zich beweegt en hoe uw ideale team    versterking nodig? Waar ligt het talent en potentieel aan
        van de toekomst eruit moet zien.                kwaliteiten en kennis?
        Mercuri Urval analyseert uw bedrijf, uitdagingen en       De nadruk ligt op de doelen van uw organisatie. Die
        doelen vanuit het perspectief van de markt waarin u zich    bepalen uw uitdaging. Hoe kunt u die doelen bereiken met
        beweegt. Wie zijn uw concurrenten? Wat zijn hun sterktes    de mensen in uw organisatie? Waar is ontwikkeling nodig?
        en hun zwaktes? Dan kijkt Mercuri Urval naar de mensen     Hoe kunt u nieuwe, competente medewerkers werven en
        met wie u zich in die markt begeeft. Hoe kunt u uw team     vasthouden?
        versterken? Hoe bereidt u uw organisatie optimaal voor op    Met andere woorden: Mercuri Urval helpt u om op een
        de toekomst? Mercuri Urval helpt u het ideale, winnende     effectieve manier te investeren in uw team. Zodat u met
        team samen te stellen.                     uw organisatie bereikt wat u wilt.
Stap 1:            Stap 2:             Stap 3:           Stap 4:             Stap 5:
Uw strategie          Analyseren van mogelijk-     Strategische        Kwaliteiten           Invullen strategie
begrijpen           heden en uitdagingen       Werving           inventariseren          vraagt om talent
Mercuri Urval Corporate Brochure Nl
Mercuri Urval begrijpt mensen
        Strategische Werving        Stap 3: 40 jaar ervaring in professionele selectie        Experts in het creëren van winnende teams
        Mercuri Urval heeft veertig jaar ervaring. Waardevolle      Wat voor mensen heeft uw organisatie nodig?
        expertise voor het vinden van de juiste mensen. Ervaring is    Mercuri Urval is er specialist in om dat te analyseren,
        echter niets waard als je niet in staat bent met je tijd mee   op alle niveaus. Niet alleen als het gaat om opleiding en
        te gaan. Daarom blijft Mercuri Urval zich vernieuwen. Zo is    ervaring, maar ook als het gaat om persoonlijkheid. Voor
        het mogelijk ook de succesvolle bedrijven van de toekomst     een winnend team zijn teamspelers nodig. Mensen die
        aan de juiste mensen te helpen. Want de organisaties van     inspireren en goed zijn in hun vak. Mensen die kunnen
        de toekomst vragen lokale mensen met een internationale      samenwerken met klanten en collega’s. Mensen die
        kijk op zaken en vice versa.                   zelf succes boeken en zo bijdragen aan het succes van
                                         het geheel.
        De kerncompetentie van Mercuri Urval is niet zomaar wer-
        ving, maar Strategische Werving. Daarbij is professionele     De juiste mensen op alle niveaus
        selectie de kern. Daarvoor is het nodig een aantal zaken     Mercuri Urval vindt voor u de juiste mensen, niet alleen het
        goed te begrijpen en met elkaar in verband te brengen:      topmanagement maar voor elk niveau in uw organisatie,
        de ambities, persoonlijkheid en het potentieel van de       zowel lokaal als internationaal. Daar ligt de expertise van
        kandidaat en de waarden en strategische uitdagingen van      Mercuri Urval: het werven en selecteren van die mensen
        de organisatie. Het gaat niet om goede mensen. Het gaat      die bijdragen aan uw succes. Want de juiste mensen
        om de juiste mensen. Dit garandeert een snellere integratie    maken het verschil.
        en veel betere prestaties - direct.
Stap 1:            Stap 2:              Stap 3:           Stap 4:              Stap 5:
Uw strategie          Analyseren van mogelijk-      Strategische         Kwaliteiten            Invullen strategie
begrijpen           heden en uitdagingen        Werving           inventariseren          vraagt om talent
Mercuri Urval Corporate Brochure Nl
Mercuri Urval begrijpt potentieel
        Het ontwikkelen van mensen        Stap 4: Kwaliteiten en mogelijkheden inventariseren       Stap 5: Invullen strategie vraagt om talent
        De grootste uitdaging van morgen is het verbinden van      De strategie van uw organisatie valt of staat met een goede
        de ontwikkeling van uw organisatie met uw strategie.       strategie voor people management, inclusief Strategische
        Mercuri Urval beoordeelt daartoe de capaciteiten en het     Werving. De Strategische Werving van Mercuri Urval is een
        potentieel van uw medewerkers en hoe die passen bij uw      aanpak met oog voor het geheel. People management als
        doelstellingen. Op kortere en langere termijn. Dit helpt u    succesvolle strategie in uw organisatie: een geloofwaardige
        te begrijpen op welk gebied u uw mensen en organisatie      aanpak waarmee u laat zien dat u wilt dat uw medewerkers
        verder kunt ontwikkelen. Synchroon met uw strategie.       zich ontwikkelen. Getalenteerde mensen waarderen dat,
                                        wat zich terugbetaalt in het succes van uw organisatie.
        Ontwikkeling begint met inzicht
        Om mensen te laten groeien, is het nodig om te begrijpen     Coaching – om je te onderscheiden
        wat hen drijft. Startpunt voor de consultant van Mercuri     Bij Business Coaching gaat het om het ontwikkelen van
        Urval is waar uw mensen nu staan. Vervolgens ligt de       getalenteerde mensen, zodat zij nog meer bijdragen aan
        focus op hoe zij zich van hieruit kunnen ontwikkelen in hun   het succes van de organisatie. De Business Coaches van
        huidige rol. Daarna bereidt de consultant hen voor op het    Mercuri Urval werken als een katalysator bij het bereiken
        volgende niveau: meer verantwoordelijkheid en grotere      van inzicht en het ondernemen van acties. De juiste mensen
        uitdagingen.                           hebben voor vrijwel alles zelf de antwoorden. De Coach
                                        helpt hen die antwoorden boven tafel te krijgen en tot de
                                        benodigde acties te komen. Ze boeken meer succes. Voor
                                        zichzelf. En voor de organisatie.
Stap 1:            Stap 2:              Stap 3:           Stap 4:             Stap 5:
Uw strategie          Analyseren van mogelijk-     Strategische         Kwaliteiten           Invullen strategie
begrijpen           heden en uitdagingen       Werving           inventariseren          vraagt om talent
Mercuri Urval Corporate Brochure Nl
Zo internationaal als uw organisatie
Inzicht in de lokale situatie met een internationale kijk op
de uitdagingen van morgen. Dat is wat Mercuri Urval biedt.
Er is altijd een adviseur van Mercuri Urval die u van dienst
kan zijn. Alleen al in Nederland heeft Mercuri Urval vijf
kantoren: Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam
en Zwolle.
Mercuri Urval heeft wereldwijd meer dan duizend
medewerkers: een enorm potentieel aan kennis en ervaring.
Al ruim vier decennia realiseert Mercuri Urval voor grote
en kleine organisaties in het bedrijfsleven en de publieke
sector meer effect, meer resultaat en meer succes.
Kijk voor meer informatie op: www.mercuriurval.nl
Karen Tobiasen, senior vice president
HR & Transformation, SAP EMEA:
“SAP werkt al ruim 12 jaar wereldwijd samen met        Mercuri Urval werft wereldwijd ruim 10.000 mensen per
adviseurs van Mercuri Urval, omdat zij in staat zijn om    jaar. Hoeveel mensen werken na twee jaar nog steeds bij
onze bedrijfsbehoeften te vervullen. Mercuri Urval heeft    dezelfde organisatie? Van de mensen die Mercuri Urval
SAP geholpen bij het in kaart brengen van de benodigde     selecteert, is dat ruim 90%, gemeten over de afgelopen
capaciteiten om de strategie te realiseren. Ook gaf      drie jaar. Een uitzonderlijk resultaat, afgezet tegen een
dat inzicht in de manier waarop deze capaciteiten       cijfer in de markt van slechts 60%.
verder kunnen worden ontwikkeld en aangetrokken,
ook van buiten de kring van SAP.
Mercuri Urval heeft voor 200 van onze managers kortgeleden
‘Topgrading’ ontwikkeld, een nieuw trainingsprogramma
over recruitment. Hier verwachten wij in de directe
toekomst veel van.
mercuriurval.com  Australia

          Austria

          Belgium

          Brazil

          China

          Denmark

          Estonia

          Finland

          France

          Germany

          Italy

          Latvia

          Lithuania

          Netherlands

          Norway

          Poland

          Portugal

          Singapore

          Spain

          Sweden

          Switzerland

          United Kingdom

          USA

Recomendados

Artikel TF Peopleshere december2014 (1) von
Artikel TF Peopleshere december2014 (1)Artikel TF Peopleshere december2014 (1)
Artikel TF Peopleshere december2014 (1)Marjan Schollaert
304 views3 Folien
Global Brochure Hudson NL von
Global Brochure Hudson NLGlobal Brochure Hudson NL
Global Brochure Hudson NLPockett7
276 views16 Folien
Talent Management Model von
Talent Management ModelTalent Management Model
Talent Management Modeljackweber59
566 views31 Folien
Talent Management Model von
Talent Management ModelTalent Management Model
Talent Management Modeljackweber59
619 views31 Folien
Presentatie Patrick Van Der Voorn von
Presentatie Patrick Van Der VoornPresentatie Patrick Van Der Voorn
Presentatie Patrick Van Der VoornDesignThinkers Group
546 views11 Folien
FREIA boekje wijsheid 2016 von
FREIA boekje wijsheid 2016FREIA boekje wijsheid 2016
FREIA boekje wijsheid 2016Tjeerd Bartlema
88 views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Algemene brochure 2 m von
Algemene brochure 2 mAlgemene brochure 2 m
Algemene brochure 2 m2Matter
207 views10 Folien
Brochure von
BrochureBrochure
Brochureyourrtainer
148 views15 Folien
Competentie Assesments von
Competentie AssesmentsCompetentie Assesments
Competentie Assesmentsepmroelofs
114 views2 Folien
Brochure Start Connecting von
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingErik Janssen
614 views13 Folien
Leiderschapsontwikk07 11 von
Leiderschapsontwikk07 11Leiderschapsontwikk07 11
Leiderschapsontwikk07 11HR_Square
713 views77 Folien
Artikel Elsevier Retail, December 2009 von
Artikel Elsevier Retail, December 2009Artikel Elsevier Retail, December 2009
Artikel Elsevier Retail, December 2009Maarse
245 views3 Folien

Was ist angesagt?(16)

Algemene brochure 2 m von 2Matter
Algemene brochure 2 mAlgemene brochure 2 m
Algemene brochure 2 m
2Matter207 views
Competentie Assesments von epmroelofs
Competentie AssesmentsCompetentie Assesments
Competentie Assesments
epmroelofs114 views
Brochure Start Connecting von Erik Janssen
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
Erik Janssen614 views
Leiderschapsontwikk07 11 von HR_Square
Leiderschapsontwikk07 11Leiderschapsontwikk07 11
Leiderschapsontwikk07 11
HR_Square713 views
Artikel Elsevier Retail, December 2009 von Maarse
Artikel Elsevier Retail, December 2009Artikel Elsevier Retail, December 2009
Artikel Elsevier Retail, December 2009
Maarse245 views
Magazine (3) TriamFloat: Ondernemerschap von slangerak
Magazine (3) TriamFloat: OndernemerschapMagazine (3) TriamFloat: Ondernemerschap
Magazine (3) TriamFloat: Ondernemerschap
slangerak402 views
Triam Float Minimagazine 1 von slangerak
Triam Float Minimagazine 1Triam Float Minimagazine 1
Triam Float Minimagazine 1
slangerak188 views
Whitepaper talentmanagement von Dharam Jethoe
Whitepaper talentmanagementWhitepaper talentmanagement
Whitepaper talentmanagement
Dharam Jethoe361 views
Match-id consultancy von guest7bbd21
Match-id consultancyMatch-id consultancy
Match-id consultancy
guest7bbd21187 views
CarrièreBoost von adekleijn
CarrièreBoostCarrièreBoost
CarrièreBoost
adekleijn276 views
Hudson NL Recruitment solutions von saskiagevers
Hudson NL Recruitment solutionsHudson NL Recruitment solutions
Hudson NL Recruitment solutions
saskiagevers263 views

Similar a Mercuri Urval Corporate Brochure Nl

Overall Global brochure_Hudson NL von
Overall Global brochure_Hudson NLOverall Global brochure_Hudson NL
Overall Global brochure_Hudson NLSabine Goosen
176 views16 Folien
Castor en Pollux Informatie von
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatiechristoffel
303 views11 Folien
De dantefactor von
De dantefactorDe dantefactor
De dantefactorjos van snippenberg
218 views8 Folien
Cmg story von
Cmg storyCmg story
Cmg storyChris Noordam
74 views44 Folien
Triamfloat magazine ondernemerschap von
Triamfloat magazine ondernemerschapTriamfloat magazine ondernemerschap
Triamfloat magazine ondernemerschapBrenda Zandsteeg
583 views40 Folien
Triam Float Magazine Ondernemerschap von
Triam Float Magazine OndernemerschapTriam Float Magazine Ondernemerschap
Triam Float Magazine OndernemerschapMarieke Megens
602 views40 Folien

Similar a Mercuri Urval Corporate Brochure Nl(20)

Overall Global brochure_Hudson NL von Sabine Goosen
Overall Global brochure_Hudson NLOverall Global brochure_Hudson NL
Overall Global brochure_Hudson NL
Sabine Goosen176 views
Castor en Pollux Informatie von christoffel
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatie
christoffel303 views
Triam Float Magazine Ondernemerschap von Marieke Megens
Triam Float Magazine OndernemerschapTriam Float Magazine Ondernemerschap
Triam Float Magazine Ondernemerschap
Marieke Megens602 views
Whitepaper: Talent voor behoud von arthurnederlof
Whitepaper: Talent voor behoudWhitepaper: Talent voor behoud
Whitepaper: Talent voor behoud
arthurnederlof453 views
ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891 von Diego Serna Neira
ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891
ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891
Diego Serna Neira113 views
Peak 6 Business Academy von Peak6
Peak 6 Business AcademyPeak 6 Business Academy
Peak 6 Business Academy
Peak6421 views
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single von Elise van den End
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-singleTalentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Elise van den End166 views
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single von Elise van den End
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-singleTalentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Elise van den End126 views
Essentie Van Leiderschap von Ronvanschaik
Essentie Van LeiderschapEssentie Van Leiderschap
Essentie Van Leiderschap
Ronvanschaik181 views
Pyth model voor internal branding von pyth
Pyth model voor internal brandingPyth model voor internal branding
Pyth model voor internal branding
pyth607 views
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi... von Trommelen & Co bv
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
Trommelen & Co bv1.5K views
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1] von Nanda Bartelse
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
Nanda Bartelse243 views
Recruiter University opleidingen & trainingen 2021-2022 von Jacco Valkenburg
Recruiter University opleidingen & trainingen 2021-2022Recruiter University opleidingen & trainingen 2021-2022
Recruiter University opleidingen & trainingen 2021-2022
Jacco Valkenburg96 views

Mercuri Urval Corporate Brochure Nl

 • 1. Strategie met resultaat Mensen: de sleutel voor succes
 • 2. Gemiddeld bekleden topbestuurders in hun carrière zo’n 10 verschillende functies en trouwen ze 1,3 keer. Een op de vijf senior managers heeft een date afgebroken omwille van het werk. Voor acht op de tien senior managers zijn strategische uitdagingen prioriteit nummer één voor een nieuwe baan. In de jaren 80 van de vorige eeuw wisselde men gemiddeld eens in de 4 jaar van baan. Op dit moment is dit cijfer om de 2 jaar.
 • 3. Laten we het eerst eens hebben over de kern van de zaak: De mens van nu De mens van vandaag. De mens van morgen. We zijn in beweging. Wat drijft ons? Wat vinden we belangrijk? Waar dromen we van? Mercuri Urval zorgt ervoor de moderne mens te begrijpen, om u goed van dienst te kunnen zijn. Om mensen goed te laten samenwerken, moet je ze begrijpen. Echt begrijpen. Alleen mensen kunnen echte vooruitgang boeken, in wat voor concurrentiestrijd uw organisatie ook verwikkeld is. Strategieën en theorieën werken niet als de mensen hun werk niet goed doen of niet goed samenwerken. Mercuri Urval werkt vanuit dat besef en vanuit een diepe fascinatie voor mensen. Mensen doen ertoe. De sleutel tot uw succes ligt daar: in het begrijpen van uw mensen.
 • 4. Mercuri Urval begrijpt u Uw strategie. Uw sterke kanten Stap 1: Uw strategie begrijpen Stap 2: Het analyseren van mogelijkheden en Mercuri Urval verdiept zich in uw strategie, uw visie en uw uitdagingen organisatiecultuur. Dat levert een beeld op van de richting Uw kerncompetenties verdienen alle aandacht. Waar is waarin uw organisatie zich beweegt en hoe uw ideale team versterking nodig? Waar ligt het talent en potentieel aan van de toekomst eruit moet zien. kwaliteiten en kennis? Mercuri Urval analyseert uw bedrijf, uitdagingen en De nadruk ligt op de doelen van uw organisatie. Die doelen vanuit het perspectief van de markt waarin u zich bepalen uw uitdaging. Hoe kunt u die doelen bereiken met beweegt. Wie zijn uw concurrenten? Wat zijn hun sterktes de mensen in uw organisatie? Waar is ontwikkeling nodig? en hun zwaktes? Dan kijkt Mercuri Urval naar de mensen Hoe kunt u nieuwe, competente medewerkers werven en met wie u zich in die markt begeeft. Hoe kunt u uw team vasthouden? versterken? Hoe bereidt u uw organisatie optimaal voor op Met andere woorden: Mercuri Urval helpt u om op een de toekomst? Mercuri Urval helpt u het ideale, winnende effectieve manier te investeren in uw team. Zodat u met team samen te stellen. uw organisatie bereikt wat u wilt. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Uw strategie Analyseren van mogelijk- Strategische Kwaliteiten Invullen strategie begrijpen heden en uitdagingen Werving inventariseren vraagt om talent
 • 6. Mercuri Urval begrijpt mensen Strategische Werving Stap 3: 40 jaar ervaring in professionele selectie Experts in het creëren van winnende teams Mercuri Urval heeft veertig jaar ervaring. Waardevolle Wat voor mensen heeft uw organisatie nodig? expertise voor het vinden van de juiste mensen. Ervaring is Mercuri Urval is er specialist in om dat te analyseren, echter niets waard als je niet in staat bent met je tijd mee op alle niveaus. Niet alleen als het gaat om opleiding en te gaan. Daarom blijft Mercuri Urval zich vernieuwen. Zo is ervaring, maar ook als het gaat om persoonlijkheid. Voor het mogelijk ook de succesvolle bedrijven van de toekomst een winnend team zijn teamspelers nodig. Mensen die aan de juiste mensen te helpen. Want de organisaties van inspireren en goed zijn in hun vak. Mensen die kunnen de toekomst vragen lokale mensen met een internationale samenwerken met klanten en collega’s. Mensen die kijk op zaken en vice versa. zelf succes boeken en zo bijdragen aan het succes van het geheel. De kerncompetentie van Mercuri Urval is niet zomaar wer- ving, maar Strategische Werving. Daarbij is professionele De juiste mensen op alle niveaus selectie de kern. Daarvoor is het nodig een aantal zaken Mercuri Urval vindt voor u de juiste mensen, niet alleen het goed te begrijpen en met elkaar in verband te brengen: topmanagement maar voor elk niveau in uw organisatie, de ambities, persoonlijkheid en het potentieel van de zowel lokaal als internationaal. Daar ligt de expertise van kandidaat en de waarden en strategische uitdagingen van Mercuri Urval: het werven en selecteren van die mensen de organisatie. Het gaat niet om goede mensen. Het gaat die bijdragen aan uw succes. Want de juiste mensen om de juiste mensen. Dit garandeert een snellere integratie maken het verschil. en veel betere prestaties - direct. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Uw strategie Analyseren van mogelijk- Strategische Kwaliteiten Invullen strategie begrijpen heden en uitdagingen Werving inventariseren vraagt om talent
 • 8. Mercuri Urval begrijpt potentieel Het ontwikkelen van mensen Stap 4: Kwaliteiten en mogelijkheden inventariseren Stap 5: Invullen strategie vraagt om talent De grootste uitdaging van morgen is het verbinden van De strategie van uw organisatie valt of staat met een goede de ontwikkeling van uw organisatie met uw strategie. strategie voor people management, inclusief Strategische Mercuri Urval beoordeelt daartoe de capaciteiten en het Werving. De Strategische Werving van Mercuri Urval is een potentieel van uw medewerkers en hoe die passen bij uw aanpak met oog voor het geheel. People management als doelstellingen. Op kortere en langere termijn. Dit helpt u succesvolle strategie in uw organisatie: een geloofwaardige te begrijpen op welk gebied u uw mensen en organisatie aanpak waarmee u laat zien dat u wilt dat uw medewerkers verder kunt ontwikkelen. Synchroon met uw strategie. zich ontwikkelen. Getalenteerde mensen waarderen dat, wat zich terugbetaalt in het succes van uw organisatie. Ontwikkeling begint met inzicht Om mensen te laten groeien, is het nodig om te begrijpen Coaching – om je te onderscheiden wat hen drijft. Startpunt voor de consultant van Mercuri Bij Business Coaching gaat het om het ontwikkelen van Urval is waar uw mensen nu staan. Vervolgens ligt de getalenteerde mensen, zodat zij nog meer bijdragen aan focus op hoe zij zich van hieruit kunnen ontwikkelen in hun het succes van de organisatie. De Business Coaches van huidige rol. Daarna bereidt de consultant hen voor op het Mercuri Urval werken als een katalysator bij het bereiken volgende niveau: meer verantwoordelijkheid en grotere van inzicht en het ondernemen van acties. De juiste mensen uitdagingen. hebben voor vrijwel alles zelf de antwoorden. De Coach helpt hen die antwoorden boven tafel te krijgen en tot de benodigde acties te komen. Ze boeken meer succes. Voor zichzelf. En voor de organisatie. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Uw strategie Analyseren van mogelijk- Strategische Kwaliteiten Invullen strategie begrijpen heden en uitdagingen Werving inventariseren vraagt om talent
 • 10. Zo internationaal als uw organisatie Inzicht in de lokale situatie met een internationale kijk op de uitdagingen van morgen. Dat is wat Mercuri Urval biedt. Er is altijd een adviseur van Mercuri Urval die u van dienst kan zijn. Alleen al in Nederland heeft Mercuri Urval vijf kantoren: Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. Mercuri Urval heeft wereldwijd meer dan duizend medewerkers: een enorm potentieel aan kennis en ervaring. Al ruim vier decennia realiseert Mercuri Urval voor grote en kleine organisaties in het bedrijfsleven en de publieke sector meer effect, meer resultaat en meer succes. Kijk voor meer informatie op: www.mercuriurval.nl Karen Tobiasen, senior vice president HR & Transformation, SAP EMEA: “SAP werkt al ruim 12 jaar wereldwijd samen met Mercuri Urval werft wereldwijd ruim 10.000 mensen per adviseurs van Mercuri Urval, omdat zij in staat zijn om jaar. Hoeveel mensen werken na twee jaar nog steeds bij onze bedrijfsbehoeften te vervullen. Mercuri Urval heeft dezelfde organisatie? Van de mensen die Mercuri Urval SAP geholpen bij het in kaart brengen van de benodigde selecteert, is dat ruim 90%, gemeten over de afgelopen capaciteiten om de strategie te realiseren. Ook gaf drie jaar. Een uitzonderlijk resultaat, afgezet tegen een dat inzicht in de manier waarop deze capaciteiten cijfer in de markt van slechts 60%. verder kunnen worden ontwikkeld en aangetrokken, ook van buiten de kring van SAP. Mercuri Urval heeft voor 200 van onze managers kortgeleden ‘Topgrading’ ontwikkeld, een nieuw trainingsprogramma over recruitment. Hier verwachten wij in de directe toekomst veel van.
 • 11. mercuriurval.com Australia Austria Belgium Brazil China Denmark Estonia Finland France Germany Italy Latvia Lithuania Netherlands Norway Poland Portugal Singapore Spain Sweden Switzerland United Kingdom USA