Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Inovácie manažmentu

41 Aufrufe

Veröffentlicht am

Trendy

Veröffentlicht in: Leadership & Management
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Inovácie manažmentu

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Inovácie manažmentu
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu  Inovácie manažmentu – Prínosy – Konkurenčná výhoda – Výzvy – Súčasný stav – Revolučný príkaz – Procesy riadenia organizácie – Organizačné štruktúry a roly – Spôsoby správania manažérov – Vodca
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu  Inovácie manažmentu – Zásadne menia spôsob, ktorým manažéri robia to, čo robia, a to spôsobom, ktorý zvyšuje výkonnosť organizácie. – Významne modifikujú obvykle organizačné formy a vnášajú novú hodnotu do organizačných štruktúr a rolí.
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu  Prínosy – Zásadné pokroky v manažérskej praxi často vedú k významným posunom v konkurenčnom postavení a poskytujú dlhodobé výhody. – Ak sa sústredia na veľké a závažné problémy, sú nenapodobiteľné. – Inovácia je otázkou čísel, čím viac inovácií uskutočníte, tým vyššia je pravdepodobnosť, že získate tučné zisky.
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Konkurenčná výhoda Ako presne inovácie vytvárajú konkurenčnú výhodu?  Inovácie manažmentu obvykle prinášajú konkurenčnú výhodu, keď je splnená aspoň jedna z troch podmienok: – Inovácia je založená na novej zásade manažmentu, ktorá spochybňuje nejaký odveký správny názor. – Inovácia je systémová a zahŕňa množstvo procesov a metód. – Inovácia je súčasťou nepretržitého programu rýchleho sledu objavov, kedy pokrok narastá.
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Výzvy  Tri najťažšie výzvy, pred ktorými firmy stoja v 21. storočí: – Dramaticky zvýšiť tempo strategickej obnovy v organizáciách. Rovnako dobre osvojiť si strategickú prispôsobivosť, ako aj prevádzkovú efektívnosť. – Inovácie premeniť v každodennú úlohu všetkých. Podnecovať svojich zamestnancov, aby zo seba vydávali to najlepšie. Premeniť sa v zdroje zásadných inovácií, ktoré vytyčujú nové pravidlá. – Vytvoriť vysoko príťažlivé pracovné prostredie. Tieto výzvy majú takú dôležitosť ako v 20. storočí efektivita, rozsah výroby a kontrola.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Súčasný stav  Vytvárame inovačné projekty – namiesto organizácie, ktorá by bola nadchnutá duchom inovácií.  Hovoríme o spolupracovníkoch – ale nerozlišujeme jedinečné právomoci.  Povzbudzujeme ľudí k zmene – ale odmietame zmeny zdola.  Hovoríme o zásluhovosti – ale nemeníme odmeňovanie.  K 360 stupňovej spätnej väzbe – sa staviame podozrievavo.  Aby sme dosiahli realizáciu rôznych vecí, využívame – postavenie, moc, odbornosť.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Revolučný príkaz  Skutočný pokrok si žiada myšlienkovú revolúciu – 1911, Frederick W. Taylor, Henry Fayol: klasický prístup – 1993, Michael Hammer, James Champy: BPR – 2008, Gary Hamel: Budoucnost managementu – 2013, Gary Hamel: Na čom dnes záleží Skutoční inovátori sa nikdy nedávajú zviazať tým, čo je, ale majú sny o tom, ako by to malo byť.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu Ako premeniť revolučné manažérske myslenie na revolučné manažérske konanie?
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu Inovácie manažmentu nie sú žiadny polročný projekt, je to nikdy nekončiace hľadanie lepších spôsobov, ako uvoľňovať ľudské schopnosti. A začína to tou najjednoduchšou otázkou: „Prečo?“
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Inovácie manažmentu  Inovácie manažmentu sa zameriavajú na: – Procesy riadenia organizácie – Organizačné štruktúry a roly – Spôsoby správania manažérov To vyžaduje nové organizačné a manažérske spôsobilosti.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Procesy riadenia organizácie ČO AKO Vo firme nie je možné zmeniť „čo a ako“ v riadení, bez toho, aby došlo k zmene procesov riadenia.  Procesy riadenia organizácie – Strategické procesy – Zákaznícke procesy – Personálne procesy – Inovačné procesy
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Organizačné štruktúry a roly  Organizačné štruktúry a roly – Angažované vedenie – Malé inovačné tímy – Inovačné projekty – Čas na experimentovanie a premýšľanie – Flexibilná firma – Roly s väčšou zodpovednosťou a právomocou – Kultúra otvorená pre informácie – Prostredie podporujúce konštruktívnu komunikáciu – Eliminácia byrokracie
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Spôsoby správania manažérov Líder Vedenie Tímová práca Komunikácia Motivácia Koučovanie
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Spôsoby správania manažérov Osobný rozvoj Sebapoznanie Sebavedenie Sebariadenie
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Vodca Skutočným problémom nie je nájsť alebo vychovať vynikajúceho vodcu, ale ako vybudovať firmu, ktorá má prosperovať, aj keď v jej čele stoja nedokonalí vodcovia.
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Knihy  Gary Hamel & Bill Green – Budúcnosť manažmentu  Gary Hamel – Na čom dnes záleží
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×