Anzeige

Proxecto Rosalía de Castro

23. Mar 2017
Proxecto Rosalía de Castro
Proxecto Rosalía de Castro
Proxecto Rosalía de Castro
Proxecto Rosalía de Castro
Anzeige
Proxecto Rosalía de Castro
Proxecto Rosalía de Castro
Proxecto Rosalía de Castro
Proxecto Rosalía de Castro
Proxecto Rosalía de Castro
Nächste SlideShare
Crónica xv encontro da rede solidaria da mocidade entreculturasCrónica xv encontro da rede solidaria da mocidade entreculturas
Wird geladen in ... 3
1 von 9
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Proxecto Rosalía de Castro

  1. Rosalía 24 de Febreiro de 2017 Dende o CEIP Antonio Pedrosa latas de Celeiro, queremos conmemorar a figura de Rosal a de Castro, coincidindo este ano co 180 aniversario de seu nacemento; para queí sexa reco ecida como unha das grandes escritoras no mbito da literatura nacional.ñ á Foi unha muller que loitou nun mundo de homes polo reco ecemento dos valoresñ sociais a todos os niveis, que foi cr tica coa situaci n social, econ mica e pol tica,í ó ó í desfavorecida, que se viv a en Galicia no seu momento, e que soubo plasmar no papel oí sentimento que temos os galegos pola nosa terra, esa nostalxia que sentimos cando nos atopamos fora, ese sentimento ao que nos chamamos morri a .“ ñ ” Por iso dende o noso centro educativos, pedimos a s a colaboraci n para queú ó ese d a se institucionalice. O que pretendemos e que o 24 de febreiro de 2017 todosí os comercios de Viveiro poidan expo er nos seus escaparates a fotograf a de Rosal añ í í cunha estrofa da s a obra, ou ben elaborar algo relacionado coa escritora.ú CEIPANTONIO PEDROSA LATAS Rúa San Pantaleón, S/N Celeiro 27863, tlf: 982870951 / 982870953 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipantoniopedrosa/ Email: ceip.antonio.pedrosa@edu.xunta.es
  2. Asociaci ns:ó - Centro comercial hist rico de Viveiroó - Asociaci n de hosteleiros e comerciantes de Covas (Beiras de Viveiro)ó - ASPANANE - Asociaci n cultural de Celeiro Penalbaó - Asociaci n cultural B goas da Terra (baile)ó á - Porto de Celeiro - Concello de Viveiro - CEP Lois Tob o de Viveiroí - EEI San Roque - IES Vilar Ponte - IES Mar a Sarmientoí - CEIP de Covas - CEIP Santa Rita de Galdo - CEIP Landro Viviero– - Garder a municipal de Viveiroí - Garder a de Celeiro.í - Conservatorio de M sica de Viveiroú - Escola Oficial de idiomas de Viviero - Grupo Pensamento e Sementeira - Seminario de Estudos Terras de Viveiro CEIPANTONIO PEDROSA LATAS Rúa San Pantaleón, S/N Celeiro 27863, tlf: 982870951 / 982870953 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipantoniopedrosa/ Email: ceip.antonio.pedrosa@edu.xunta.es
  3. Rosalía 24 de Febreiro de 2017 O pasado venres d a 24 de febreiro, d a de Rosal a de Castro, tiveroní í í lugar en Viveiro diferentes actos en homenaxe famosa escritora. Dende oá CEIP Antonio Pedrosa Latas de Celeiro intentamos difundir ao m ximo posibleá dita conmemoraci n, para achegar a importancia das nosas letras a toda aó comunidade. As pois solicitouse colaboraci n a diferentes asociaci ns,í ó ó centros educativos, concello... para tal difusi n, e a continuaci n mostramosó ó os diferentes actos que tiveron lugar na nosa contorna, ao mesmo tempo que lles agradecemos de coraz n todo o que se levou a cabo por todosó aqueles que participaron; estas son algunhas das imaxes que se recolleron eses d as polas diferentes entidades que participaron e nos reenviaron oí seu gran de area. Grazas CEIPANTONIO PEDROSA LATAS Rúa San Pantaleón, S/N Celeiro 27863, tlf: 982870951 / 982870953 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipantoniopedrosa/ Email: ceip.antonio.pedrosa@edu.xunta.es
  4. CEIP Antonio Pedrosa Latas (Celeiro): 17/02/2017 CEIPANTONIO PEDROSA LATAS Rúa San Pantaleón, S/N Celeiro 27863, tlf: 982870951 / 982870953 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipantoniopedrosa/ Email: ceip.antonio.pedrosa@edu.xunta.es
  5. EEI San Roque, Viveiro; 17/02/2017 CEIPANTONIO PEDROSA LATAS Rúa San Pantaleón, S/N Celeiro 27863, tlf: 982870951 / 982870953 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipantoniopedrosa/ Email: ceip.antonio.pedrosa@edu.xunta.es
  6. ASPANANE: 24 /02/ 2017 CEIPANTONIO PEDROSA LATAS Rúa San Pantaleón, S/N Celeiro 27863, tlf: 982870951 / 982870953 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipantoniopedrosa/ Email: ceip.antonio.pedrosa@edu.xunta.es
  7. CENTRO COMERCIAL CASCO HIST RICO DE VIVEIRO: 24/02/17Ó CEIPANTONIO PEDROSA LATAS Rúa San Pantaleón, S/N Celeiro 27863, tlf: 982870951 / 982870953 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipantoniopedrosa/ Email: ceip.antonio.pedrosa@edu.xunta.es
  8. CEIPANTONIO PEDROSA LATAS Rúa San Pantaleón, S/N Celeiro 27863, tlf: 982870951 / 982870953 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipantoniopedrosa/ Email: ceip.antonio.pedrosa@edu.xunta.es
  9. ' CEIPANTONIO PEDROSA LATAS Rúa San Pantaleón, S/N Celeiro 27863, tlf: 982870951 / 982870953 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipantoniopedrosa/ Email: ceip.antonio.pedrosa@edu.xunta.es
Anzeige