Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ծառ ხე

 • Als Erste(r) kommentieren

Ծառ ხე

 1. 1. Ծառ ხე Թուղթ ქაღალდი Թափոն რუკიდან mskh.amm
 2. 2. Ի՞նչ է թուղթը Իսկ ամեն թղթի կտոր կտրված ծառի մի մաս է Թուղթը ծառ է
 3. 3. რა არის ქაღალდი ქაღალდის კი გაჭრილის ხის ნაწილი. ქაღალდი ხე არის
 4. 4. Ներկայացնենք 1-3-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1 աշակերտ 30 աշակերտ 1-դասարան 10 տետր 300 2-դասարան 13 տետր 390 3-դասարան 18 տետր 540
 5. 5. წარმოგიდგენთ 1-3 კლასებში რამდენ რვეულს ვხარჯავთ. კლასი 1 მოსწავლე 30 მოსწავლე 1-კლასი 10 რვეული 300 2-კლასი 13 რვეული 390 3-კლასი 18 რვეული 540
 6. 6. Ներկայացնենք 4-6-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1աշակերտ 30աշակերտ 4-դասարան 27 տետր 810 5-դասարան 35 տետր 1050 6-դասարան 43 տետր 1290
 7. 7. წარმოგიდგენთ 4-6 კლასებში რამდენ რვეულს ვხარჯავთ. კლასი 1 მოსწავლე 30 მოსწავლე 4-კლასი 27 რვეული 810 5-კლასი 35 რვეული 1050 6-კლასი 43 რვეული 1290
 8. 8. Ներկայացնենք 7-9-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1աշակերտ 30աշակերտ 7-դասարան 57տետր 1710 8-դասարան 62 տետր 1860 9-դասարան 70 տետր 2100
 9. 9. წარმოგიდგენთ 7-9 კლასებში რამდენ რვეულს ვხარჯავთ. კლასი 1 მოსწავლე 30 მოსწავლე 7-კლასი 57 რვეული 1710 8-კლასი 62 რვეული 1860 9-კლასი 70 რვეული 2100
 10. 10. Ներկայացնենք 10-12-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1աշակերտ 30աշակերտ 10-դասարան 76տետր 2280 11-դասարան 76տետր 2280 12-դասարան 120 տետր և ավելի 3600 և ավելի
 11. 11. წარმოგიდგენთ 10-12 კლასებში რამდენ რვეულს ვხარჯავთ. კლასი 1 მოსწავლე 30 მოსწავლე 10-კლასი 76-რვეული 2280 11-კლასი 76-რვეული 2280 12-კლასი 120 რვეული და მეტი 3600 რვეული და მეტი
 12. 12. Եթե մեկ դպրոցում հաշվենք ամեն դասարանից միջինը 2 հատ, ապա… դասարան քանակ 1 600 2 780 3 1080 4 1620 5 2100 6 2580 7 3420 8 3720 9 4200 10 4560 11 4560 12 7200 ընդամենը 36 420
 13. 13. თუ ყველა სკოლებში დავთვალოთ საშუალო ორი ცალი, მაშინ კლასი რაოდენობა 1 600 2 780 3 1080 4 1620 5 2100 6 2580 7 3420 8 3720 9 4200 10 4560 11 4560 12 7200 სულ 36 420
 14. 14. Իսկ Երևանում կա 1400 դպրոց 1 դպրոց 1400 դպրոց 36 420 տետր 50 588 000 տետր Եթե հաշվում ենք, որ յուաքանչյուր դպրոցում կա միջինը 2 դասարան, Ապա....
 15. 15. ერევანში კი არის 1400 სკოლა 1 სკოლა 1400 სკოლა 36 420 რვეული 50 588 000 რვეული თუ ყოველ სკოლაში დავთვალოთ ორი კლასი, მაშინ
 16. 16. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում «Նոթբուքն ինձ դասընկեր» ծրագիրը սկսել է գործել 2010 թվականից: Մինչև 7-րդ դասարան մենք օգտագործում էինք տետր ու գրիչներ, այսինքն՝ այդ 7 տարիների ընթացքում ես օգտագործել և դեն եմ նետել մոտավորապես 3000-4000 թերթ տետր՝ օգտագործելով 10 մետր բարձրությամբ և 2 մետր տրամագծով մոտավորապես մեկ ծառ
 17. 17. «მხითარ სებასტაცი» სასწავლო კომპლეკსში «notebook ჩემი თანაკლასელი» პროგრამა 2010 შლიდან დაიწყო. 7-ე კლასამდე ჩვენ ვხმარობდით რვეულებს და კალმებს, ესეგი მე გამოვიყენე და გადავაგდე 3000-4000 ფურცელი რვეული, ესეეგი 10 მ. სიმაღლის და 2 მ. დიამეტრის ერთი ხე.
 18. 18. Վերջին 5 տարիների ընթացքում մենք դպրոց ենք հաճախում անհատական նոթբուքերով կամ պլանշետներով: Այսինքն՝ վերջին 5 տարիների ընթացքում ես խնայել եմ գրեթե 1 ծառ:
 19. 19. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ სკოლაში მივდივართ ჩვენი პირადი ნოთბუქებით ან პლანშეტებით. ესეგი ბოლო 5 წლის განმავლობაში მე შევინარჩუნე თითქმის 1 ხე.
 20. 20. Իսկ մեր կրթահամալիրում սովորում է ավելի քան 2000 սովորող, այսինքն մենք տարեկան խնայում ենք շուրջ 2000ծառ
 21. 21. ჩვენ სკოლაში სწავლობს 2000 მეტი მოსწავლი, ესეგი ეერთ წლის განმავლობაში ჩვენ შევინარჩუნეთ თითქმის 2000 ხე.

×