Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Quadrat

 1. 1. - =  1/2 = 1/2 
 2. 2. - =  1/2 = 1/2  1 1 Asombrejada Aquadrat A1/ 4 cercle A1/ 4 cercle 2 2 Aquadrat x2 Acercle x2 1 2 A1/ 4 cercle x 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Asombrejada x x x x x x x 2 4 2 4 2 8 8 2 Observem que els trossos són simètrics: 1 1 2 Asombrejada Aquadrat x 2 2
 3. 3. x
 4. 4. x L’àrea sombrejada és 1/4 del quadrat
 5. 5. x 1 1 2 Asombrejada Aquadrat x 4 4
 6. 6. x
 7. 7. =2[ - ]= x 1 1 2 x· x Asombrejada 2 Acircumferència Atriangle 2 x 4 4 2 1 2 2 2 2 x x 1 x x2 2 2 2 La meitat de l’àrea del quadrat
 8. 8. x
 9. 9. x/4 x/2 2 1 x 1 ·x 2 ·x2 A1/ 2cerclegros · 2 2 2 4 8 2 x ·x 2 Acerclepetit 4 16 ·x 2 ·x2 Asombrejada Acerclepetit A1/ 2cerclegros 16 8 ·x 2 2· · x 2 2 3 2 x2 x 16 16 16 16 m.c.m.
 10. 10. 1. Troba el valor de b perquè el polinomi 3x 4 4 x 2 x b doni residu 25 en dividir-lo per x-3. 2. Troba les arrels i la descomposició factorial de: a) x4-4x3-x2 +16x-12 b) x5+57x3 c) 2x3-2x2-28x+48 d) x4-3x2+2x 3. Simplifica les fraccions següents: a) xy y c) x2 4 x 1 2x 4 b) x 1 d) x 2 2 x 3 x2 x 2 x2 x 6
 11. 11. 1. Troba el valor de b perquè el polinomi 3x 4 4 x 2 x b b=-257 doni residu 25 en dividir-lo per x-3. 2. Troba les arrels i la descomposició factorial de: a) x4-4x3-x2 +16x-12=(x-1)(x+2)(x-2)(x-3) arrels=1,-2,+2,+3 b) x5+57x3= x3(x2+57) arrels 0,√57 c) 2x3-2x2-28x+48 = 2(x-2)(x-3)(x+4) arrels =+2,+3,-4 d) X4-3x2+2x= x(x+2)(x-1)2 arrels =0,-2,1 3. Simplifica les fraccions següents: a) xy y 2 y c) x 4 x 2 x 1 2x 4 2 b) x 1 1 d) x2 2x 3 ( x 1) x2 x 2 ( x 2) x2 x 6 ( x 2)
 12. 12. Explica de quina manera, variant simplement el valor de k el polinomi 2 x3 4 x 3k Compleix les condicions següents: a) Té com a factor (x+3) b) En dividir-lo per x-2, dóna com a residu 5. c) És divisible per x+1 d) Té com a arrel 4 3 e) És igual al polinomi Q(x)=2 x 2 x 7 Si el residu R(x) és 0, la divisió és exacta i es diu que: • El polinomi D(x) és divisible per d(x) o múltiple de d(x) • El polinomi d(x) és un factor de D(x), o divisor per D(x)
 13. 13. Explica de quina manera, variant simplement el valor de k el polinomi 2 x3 4 x 3k Compleix les condicions següents: a) Té com a factor (x+3)k=42/3=14 b) En dividir-lo per x-2, dóna com a residu 5.k=-1 c) És divisible per x+1  k=-2/3 d) Té com a arrel 4  k=-112/3 e) És igual al polinomi Q(x)=2 x3 2 x 7 k=14/3 Si el residu R(x) és 0, la divisió és exacta i es diu que: • El polinomi D(x) és divisible per d(x) o múltiple de d(x) • El polinomi d(x) és un factor de D(x), o divisor per D(x)
 14. 14. • Descompon en factors aquesta expressió, determinant prèviament l’àrea de les figures geomètriques. y x2 + + 2x 2y xy (2 y)(x 2 ) (2x)(y) (xy)2 2 2 xy ( xy) 2 x 2 y x 2 y 2 x 2 y 2 xy xy xy x 2
 15. 15. • Descompon en factors aquesta expressió, determinant prèviament l’àrea de les figures geomètriques. y x2 + + 2x 2y xy

×