Galicia diario nº 0.qxp

Junio 2015
Nº 0
Revista Digital, con noticias de interés
en Política, Cultura, Deportes,
Turismo, Reportajes...
Galicia diario nº 0.qxp
Galicia diario nº 0.qxp
Galicia diario nº 0.qxp
POR LA BOCA MUERE
EL PEZ…
Xulio Ferreiro (alcalde de A
Coruña): "Isto é máis do que
contábamos"
García Seoane (alcalde de
Oleiros): "O tempo desgasta
aos chourizos e non aos
honrados"
Abel Caballero (alcalde de Vigo):
"Vigo votó por Vigo y la Xunta
debe cambiar su trato hacia la
ciudad"
José Manuel Baltar (presidente
de la Diputación de Ourense):
"Ya tengo el programa para
dentro de cuatro años"
José Luis Méndez Romeu
(diputado autonómico del
PSOE): "Tuvimos unos resulta-
dos más que notables"
Pérez Jácome (Democracia
Ourensana): "Con el peor coche
y el peor barco he demostrado
ser el mejor piloto"
5Página
RESULTADOS MUNICIPALES 2015
(Nº DE CONCEJALES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES GALLEGAS)
A CORUÑA
PP BNG
(10)
Marea
Atlántica
PSdeG
PSOE
(10) (6) (1)
Participación: 60,07 %.
Ajustada victoria del PP, por tan
sólo 28 votos de diferencia. Fue
nombrado alcalde de la ciudad
Xulio Ferreiro, con el apoyo de los
socialistas y el Bloque, mientras el
Partido Popular votó en contra.
OURENSE
PP
(10)
D.O. PSdeG
PSOE
Ourense
enComún
(8) (6) (3)
Participación:
62,12 %.
Jesús Vázquez, del Partido Popular,
es el nuevo alcalde de Ourense,
después de que en la sesión de
investidura cada grupo se haya
votado a sí mismo.
PONTEVEDRA
BNG
(12)
PP PSdeG
PSOE
Marea
Pontevedra
(7)
C’s
(1)(6) (2)
Participación:
60,27 %.
Miguel Anxo Fernández Lores fue inves-
tido alcalde con los votos de su grupo
municipal. Votaron en contra los dos
representantes de Marea Pontevedra
mientras que los concejales del Partido
Popular, de los socialistas y de
Ciudadanos se abstuvieron.
LUGO
PP BNG
(9)
PSdeG
PSOE
Lugo
novo
(8) (3) (2)
C’s
(2)
IU
(1)
Participación:
60,87 %.
Tras la obligada renuncia del número
uno de los socialistas, Xosé López
Orozco, fue elegida alcaldesa la
socialista Lara Méndez, con el apoyo
de su propio grupo, del BNG y de
Lugonovo.
(2011)PP
14
8
4
1
PSdeG
PSOE
BNG
IU
(2011)
PP
11 11
3
2
PSdeG
PSOE
BNG
D.O.
(2011)
PP
11 11
3
PSdeG
PSOE
BNG
(2011)
PP
12 11
2
PSdeG
PSOE
BNG
6Página
SANTIAGO
C.A.
(10)
PP BNGPSdeG
PSOE
(9) (4) (2)
Participación: 62,21 %.
Martiño Noriega pasa de ser el
alcalde de Teo a serlo de Santiago,
después de haber sido votado en la
investidura por su grupo y por el
BNG. Se abstuvo el grupo socialista
mientras que el Partido Popular
votó por su candidato.
FERROL
PP BNGPSdeG
PSOE
(11) (5)
Ferrol
encomún
(6) (2)
BNG
(1)
Participación: 56,66 %.
No fue suficiente la amplia victoria del Partido
Popular y Jorge Suárez, de Ferrol en Común,
fue investido nuevo alcalde con los votos de
su partido, de los socialistas y del BNG. Los
"populares" se votaron a sí mismos, igual que
hizo la representante de Ciudadanos.
VIGO
PPPSdeG
PSOE
(7)(17)
Marea
de Vigo
(3)
Participación:
60,06 %
Tras su apabullante victoria, Abel
Caballero no tuvo dificultad para
ser elegido alcalde de Vigo por
mayoría absoluta y renovó su cargo
con mayor amplitud de concejales
que la que tenía.
(2011)PP
13
9
3
PSdeG
PSOE
BNG
(2011)
PP
13
7
2
PSdeG
PSOE
IU
2 1
BNG Indep.
por Ferrol
(2011)
PP
13
11
3
PSdeG
PSOE
BNG
7Página
PSOE (8) y al BNG (5) habrá que unir los de
Marea Atlántica (3), Compostela Aberta (1) y
Alternativa de Veciños (1).
Por lo que se refiere a Lugo, los socialistas (11
diputados) presidirán la Diputación, con el
apoyo del BNG (2), aunque el mayor número de
escaños los tiene el PP (12), tras haberse repe-
tido los resultados de hace cuatro años.
Finalmente, en Pontevedra el presidente tam-
bién será socialista (10 diputados), al que apo-
yará el BNG (4). La Marea de Pontevedra obtu-
vo un diputado mientras que el Partido Popular
consiguió 12, pero no gobernará.
8Página DIPUTACIONES REPARTIDAS
El Partido Popular tan sólo conserva la
Diputación de Orense, en la que tiene 14 dipu-
tados de los 25 que la conforman. El resto de
formaciones en este organismo serán el
PSdeG-PSOE (8 diputados), Democracia
Ourensana (2) y BNG (1).
Los socialistas son los grandes beneficiados de
los resultados del 24-M tanto en A Coruña
como en Lugo porque presidirán estos entes
provinciales, pese a perder en estas provincias
un buen porcentaje de votos. En la Diputación
coruñesa habrá, por primera vez, más de tres
grupos, ya que al PP (13 diputados), al PSdeG-
Galicia diario nº 0.qxp
Deu comezo o pasado mes de abril unha
nova edición do ciclo "Música no
Camiño", organizado por Turismo de
Galicia, en colaboración coa Federación
Galega de Bandas de Música Populares.
Este ciclo de actuacións de bandas de
música populares constitúe un agrade-
cemento aos numerosos peregrinos que
veñen a Santiago de Compostela como
etapa final do Camiño, que no que vai
de ano superan xa os 7 mil. Deste modo,
os camiñantes poderán deleitarse con
estes concertos sen ter que realizar nin-
gunha reserva previa e sen ningún tipo
de custe. Trátase deste xeito dun xesto
para gratificar o esforzo e o sacrificio
realizado durante todo o Camiño a
todos aqueles peregrinos que realizan a
Ruta Xacobea e chegan ao seu destino.
Este ciclo contribuirá ademais á divulga-
ción, defensa e promoción das Bandas
de Música Populares Galegas en particu-
lar e da música galega en xeral, conti-
nuando así co proxecto iniciado no anos
pasados.
As actuacións de bandas de música
populares ven desenvolvéndose na
Praza da Inmaculada en Santiago de
Compostela durante os domingos desde
o mes de abril y continuará ata o mes de
novembro.
Así, Compostela acolle neste mes de
xuño un total de catro concertos, os
días 7, 14, 21 e 28, aos que hai que enga-
dir os dos días 6, 13, 20 e 27 de setem-
bro; 4, 11, 18 e 25 de outubro, e 1, 8, 15 e
22 de novembro de 2015.
Os concertos, que teñen lugar unha vez
rematada a misa do Peregrino, comezan
ás 13.00 h. aproximadamente e teñen
unha duración aproximada de sesenta
minutos. Amosan aos miles de peregri-
nos que chegan a Compostela a nosa
cultura e tradicións. As bandas interpre-
tarán como mínimo a metade do seu
programa con obras de autoría ou temá-
tica galega.
Calendario de actuacións
7 de xuño: Agrupación Musical do Rosal
14 de xuño: Banda de Música Xuvenil de
Barro
21 de xuño: Banda de Música de
Vilatuxe
28 de xuño: Unión Musical
Ponteledesma
6 de setembro: Banda de Música de
Salvaterra
13 de setembro: Escola-Banda de Música
de Antas de Ulla
20 de setembro: Banda da Escola de
Música Municipal de Oleiros
27 de setembro: Banda de Música recre-
ativa e cultural de Bandeira
4 de outubro: Banda de Música da Soc.
Recr. San xoán de Calo
11 de outubro: Unión Musical de Cabral
18 de outubro: Banda Filarmónica de
Lugo
25 de outubro: Banda de Música Belas
Artes de Cangas
1 de novembro: Banda de Música
Cultural e Recreativa de As Pontes
8 de novembro: Banda de Música Unión
de Guláns
15 de novembro: Banda de Música
Municipal de Valga
22 de novembro: Banda Artística de
Merza
9Página
ÉXITO DE 'MÚSICA NO CAMIÑO”
CICLO DE BANDAS PROMOVIDO POR
TURISMO DE GALICIA.
A Federación Galega de Bandas de Música Populares
concentra un total de 88 bandas populares e máis de
5800 músicos.
A Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria pon en
marcha o "V Encontro de Artistas
Novos Cidade da Cultura", no que
setenta creadores emerxentes terán
a oportunidade de dar a coñecer os
seus traballos e debater arredor da
arte contemporánea durante catro
días de convivencia e intercambio
de experiencias con outros axentes
culturais.
Dirixido a mozos nacidos entre 1980
e 1996 (ambos inclusive), o "V
Encontro de Artistas Novos Cidade
da Cultura" terá lugar do 7 ao 11 de
setembro e poderán optar a unha
praza estudantes e licenciados en
Belas Artes ou afíns e todos aqueles
que demostren ter unha traxectoria
ou proxecto artístico. Seguindo a
senda iniciada na anterior edición,
vinte das setenta prazas dispoñibles
estarán abertas a artistas maiores
de 35 anos co obxectivo de formular
un diálogo entre artistas de varias
xeracións nun proceso creativo
aberto.
Ademais, esta quinta cita contará
coa presenza dun dos artistas parti-
cipantes no Encontro que se cele-
brará por primeira vez fóra do Gaiás:
o EAN de Uruguai, que terá lugar en
xuño. O participante será elixido de
entre os 40 creadores que partici-
pen nesta primeira convocatoria en
América Latina e viaxará a Galicia
grazas a unha bolsa concedida pola
Asociación General de Autores de
Uruguay (Agadu).
O "Encontro de Artistas Novos"
volve ao Gaiás da man de Rafael
Doctor co obxectivo de apoiar o
promover o seu labor creativo e o
intercambio de coñecemento,
seguindo dúas das liñas estratéxicas
da consellería que dirixe Román
Rodríguez: a aposta pola educación
e o coñecemento como eixes do
progreso e o benestar.
Artistas e "art followers"
Ademais de favorecer a convivencia
entre artistas galegos e proceden-
tes doutros lugares, o EAN favore-
cerá o debate sobre a situación
actual da arte contemporánea
e proporcionará un espazo de
encontro e intercambio de coñece-
mentos de ideas entre artistas e
outros axentes do sector como críti-
cos ou comisarios.
Deste xeito, os participantes pode-
rán entrar en contacto con outras
traxectorias e procesos de produ-
ción artística de recoñecido presti-
xio nos circuítos nacionais e interna-
cionais da arte contemporánea
como Menchu Lamas, Ana Laura
Aláez, Damián Ucieda, Aitor Saraiba
e Enrique Marty.
Xunto aos artistas, os participantes
convivirán con observadores que
apoian os novos creadores e que
queren estar ao corrente das novi-
dades do artista emerxente e os
seus proxectos artísticos. Paula
Cabaleiro, Javier Díaz-Guardiola,
Guillermo Espinosa, Ángel Calvo
Ulloa e Carlos Copertone serán os
críticos ou comisarios que, neste
evento, actuarán de "art followers".
Intervención nas "Torres Hejduk"
Como xa vén sendo habitual, este
"V Encontro de Artistas Novos"
celebrará un Foro Aberto no que
todos os participantes terán a posi-
bilidade de realizar unha presenta-
ción pública centrada no seu traba-
llo e proxecto creativo persoal, ser-
vindo de plataforma e escaparate
das súas creacións.
A maiores, a Cidade da Cultura de
Galicia abre a posibilidade de que un
dos participantes sexa elixido para
realizar unha intervención artística
nas "Torres Hejduk" do complexo.
Con esta iniciativa, o complexo do
Gaiás busca apostar polo talento
emerxente, cedéndolle un espazo
expositivo non convencional para
que poida darlle renda solta á súa
creatividade.
Prazas para artistas galegos
O "V Encontro de Artistas Novos"
convoca un total de setenta prazas,
das que o 50% estarán destinadas
aos solicitantes nacidos ou residen-
tes en Galicia e o outro 50% aos soli-
citantes de procedencia estatal e
internacional.
A obtención dunha praza inclúe a
matrícula de inscrición, estancia en
réxime de pensión completa no
complexo do Monte do Gozo de
Santiago de Compostela desde o
luns 7 de setembro ata o venres 11
de setembro (ambas as dúas inclusi-
ve) e transportes diarios desde o
Monte do Gozo ata a Cidade da
Cultura.
Ata o 3 de xullo
Poden optar a unha praza todos os
nados entre 1980 e 1996 que non
participaran nas catro edicións ante-
riores. A convocatoria é aberta e
poderán participar tanto estudantes
e licenciados en Belas Artes e afíns
como todos aqueles que mediante a
documentación presentada demos-
tren ter unha traxectoria ou proxec-
to artístico. Ademais, vinte das
setenta prazas dispoñibles estarán
abertas a artistas maiores de 35
anos.
A solicitude deberá efectuarse antes
das 15:00 horas do venres 3 de xullo
xunto á documentación requerida:
boletín de suscrición, fotocopia do
DNI ou pasaporte, curriculum vitae
abreviado (máximo unha folla), dos-
sier de presentación do traballo
artístico en formato papel (máximo
15 follas) e un resumo (máximo
unha folla) da presentación a reali-
zar no Foro ao mail encontro@cida-
dedacultura.org.
O nome dos seleccionados darase a
coñecer o xoves 23 de xullo e debe-
rán confirmar a súa participación
antes do 31 de xullo. As bases com-
pletas do "V Encontro de Artistas
Novos" poden consultarse e baixar-
se en www.cidadedacultura.gal,
así como o boletín de suscrición.
10PáginaDo 7 ao 11 de setembro, Educación e Cultura convoca a
70 creadores O Gaiás, escenario do "V Encontro de Artistas Novos"
Galicia diario nº 0.qxp
(Galicia tamén presentou os seus produtos en Italia e Brasil)
A oferta turística galega presentouse o pasado
mes de abril en Portugal, dentro da feira
"Mundo Abreu", un certame turístico organiza-
do en Lisboa polo operador "Viaxes Abreu" no
que participaron os axentes da compañía e
varios destinos turísticos convidados, entre
eles Galicia.
"Viaxes Abreu" é o principal operador turístico
de Portugal e cada ano organiza esta feira
para presentar as novidades da propia compa-
ñía no ámbito das viaxes turísticas e algúns
destinos turísticos teñen a posibilidade de pre-
sentar a súa oferta ao público que asiste a
este certame, ao que, por certo, asistiron máis
de 130.000 persoas, moitas das cales mercan
as súas vacacións atraídas polas ofertas e
descontos que se ofrecen no certame.
Galicia estivo presente cun recinto aberto ao
público a través do que se difundíu a oferta
turística galega en xeral facendo fincapé nas
posibilidades turísticas de Galicia para este
verán. No pasado ano 2014 rexistráronse
164.576 viaxeiros portugueses aloxados nos
establecementos regrados de Galicia, cifra
que superou nun 6,6% o dato do anterior ano
2013.
O mercado portugués representou en 2014 o
16,5% do total da demanda turística interna-
cional de Galicia consolidándose como o pri-
meiro mercado estranxeiro da nosa comunida-
de.
Ao longo deste mes de abril "Turismo de
Galicia" participará tamén no "I Salón B-Travel
de Cataluña", herdeiro antigo "Salón
Internacional de Turismo de Cataluña" (SITC) ,
que vense de celebrar durante 23 anos no
recinto da Fira de Barcelona e que sempre
estivo na primeira liña de turismo mundial.
"Turismo de Galicia" estivo presente cun recin-
to de deseño de 112 metros cadrados, difusor
da oferta turística xeral da comunidade galega.
O "Salón B Travel de Cataluña" é unha das
plataformas turísticas máis importantes da
oferta e os servizos turísticos no ámbito nacio-
nal e un importante reforzo para a promoción
do turismo galego en Cataluña por ser un dos
principais mercados para Galicia dentro de
España.
Promoción en Italia e Brasil
Por outra parte, "Turismo de Galicia" tamén estivo
presente na feira "Koiné", que se celebró en Vicenza
(Italia) durante a segunda quincena do pasado mes
de abril. Trátase dunha das maiores feiras relixiosas
de Europa. De carácter bianual, este certame está
aberto a profesionais e público xeral e celebra este
ano a súa 16ª edición.
Neste caso ,"Turismo de Galicia" presentará en Italia
os recursos e produtos relacionados co Camiño de
Santiago.
Por último, ese mesmo mes de abril, o turismo galego
estivo presente en Brasil na feira "World Travel Latin
América". Esta foi a primeira vez que "Turismo de
Galicia" participou neste certame profesional que
celebrou este ano a súa terceira edición, dentro do
marco do encontro anual da Asociación Brasileira de
Operadoras de Turismo, "Braztoa".
11Página
O TURISMO GALEGO PROMOVEUSE EN PORTUGAL
DENTRO DA FEIRA "MUNDO ABREU"
"TURISMO DE GALICIA" PRESENTOU EN MADRID A NOVA
EDICIÓN DE "GALICIA, A TODO TREN"
O "Tren Peregrino" e "O Tren dos Balnearios", principales novidades.
A Casa de Galicia en Madrid acolleu
a presentación da nova edición do
programa 'Galicia a todo tren', na
que interviñeron ademais da direc-
tora de "Turismo de Galicia", Nava
Castro, o director da Casa de Galicia
en Madrid, José Ramón Ónega; o
xerente do área comercial e servizo
de atención ao cliente de RENFE,
Javier Díaz Trisac, e o xerente do
Inorde, JosÉ Manuel Rodríguez.
Nava Castro explicou na presenta-
ción que este programa, que naceu
como un proxecto turístico pionei-
ro e que celebra xa a súa terceira
edición, inclúe este ano novos
atractivos grazas á colaboración
interinstitucional entre a Xunta de
Galicia, Renfe e a Deputación de
Ourense.
Pola súa parte, o delegado da
Xunta en Madrid e director da Casa,
José Ramón Ónega, pronunciou na
súa calidade de anfitrión, unhas
palabras de benvida e destacou a
importancia de viaxar para as men-
tes e os ánimos das persoas.
Nava Castro explicou que esta ini-
ciativa innovadora que proporciona
ao viaxeiro un novo modo de des-
cubrir algúns dos recursos turísticos
máis singulares de Galicia, continúa
ofrecendo nesta terceira edición
sete rutas que permiten descubrir
as diferentes zonas de Galicia con
variadas temáticas: a Ruta dos
Faros, a Ruta dos Pazos e Xardíns
Históricos e as cinco Rutas do Viño
que recorrerán os distintos territo-
rios onde se producen as denomi-
nacións vitivinícolas galegas: Rías
Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro,
Monterrei e Valdeorras.
Segundo sinalou a responsable de
Turismo da Xunta, estes sete itine-
rarios estarán constituídos por 57
trens que ofertarán un total de
2.524 prazas, 74 prazas máis que o
pasado ano.
Nava Castro destacou que para esta
nova edición, as rutas foron mello-
radas "incrementando aínda máis o
seu atractivo". Así, entre outras
novidades, a "Ruta do Viño de
Monterrei" inclúe neste a n o a
visita ao Castelo de Monterrei,
onde os turistas poderán realizar o
"Túnel do Viño" e vivirán un espec-
táculo sorpresa; nas rutas do viño
Ribeiro e Rías Baixas se realizará
unha visita ao Centro de
Interpretación do Viño e a Lamprea
de Arbo e ao Mosteiro de San
Clodio; e a ruta da Ribeira Sacra
incorpora como novidade a visita
ao Mosteiro de San Estevo de Sil.
O "Tren Peregrino"
Así mesmo, como principal novida-
de desta edición, incorporase ao
programa o "Tren Peregrino", que
posibilitará a realización do Camiño
de Santiago desde Madrid dunha
maneira diferente, a bordo dun
cómodo "Tren Hotel", no que os
pasaxeiros disporán de aloxamento
na Cabina Gran Clase e restauración
no propio convoi. Con esta nova
proposta os pasaxeiros poderán
realizar diferentes etapas doCamiño
de Santiago a pe ou en bicicleta, ou
ben coñecer as diversas cidades nas
que estaciona o tren con visitas
guiadas e outras actividades.
12Página
S U M A R I O
Director - Editor
Manuel Iglesias
Director
Antonio Llamas
Redactor Jefe
Moncho ALvedro
Redacción
O. González y R. Rodríguez
Diseño y Maquetación
Raquel Fdez. Tova
Página 5
Por la boca muere el
pez...
Páginas 8
Resultados en las diputa-
ciones.
Página 6 y 7
Resultados municipales
en las principales ciuda-
des.
ELECCIONES 2015
Página 11
Feria mundo “Abreu”
Páginas 14 y 15
Galicia y Xapón xuntas.
Páginas 12 y 13
Galicia a todo trén.
TURISMO
Página 17
Faro gallego será hotel.
Páginas 19
Hombre en Marte.
Páginas 18
Museo de la mierda.
REPORTAJES
Página 20 Y 21
Reportaje Oscar Romay.
Páginas 24 y 25
Subvención a deportes.
Páginas 22 y 23
Competición de cruceros.
DEPORTES
Páginas 9
Música no camiño.
Página 10
Artístas novos.
CULTURA
EDITORIAL
Nace esta revista virtual, dentro del grupo de
"Galiciadiario.com", con el fin de dar mayor viveza e inten-
sidad a este proyecto periodístico digital que da con firme-
za sus primeros pasos. Y nace con el espíritu de colabora-
ción y divulgación de las interesantes iniciativas que pue-
dan tener tanto los organismos oficiales como de los cami-
nos que pueda tomar el ciudadano individualmente.
"Galiciadiario.com" es, a modo de un periódico de la red,
un compendio de la actualidad y un reflejo de los modos y
maneras sociales de Galicia. Incluirá información política,
cultural, económica, turística y deportiva, amén de repor-
tajes, para completar una revista que sea atractiva para
aquel que se sienta tentado a visitarla.
Animamos, desde esta nueva publicación, a los colabora-
dores publicitarios a que se asienten en nuestras páginas.
Con su ayuda será mucho más fácil el camino a recorrer.
Nosotros, por nuestra parte, trataremos de ir mejorando
número a número para hacerla atractiva a todos nuestros
lectores.
Bienvenidos.
www.galiciadiario.com
C/ Torreiro, 15 - 3º E 15003 - A Coruña
S U M A R I O
Director - Editor
Manuel Iglesias
Director
Antonio Llamas
Redactor Jefe
Moncho ALvedro
Redacción
O. González y R. Rodríguez
Diseño y Maquetación
Raquel Fdez. Tova
Página 5
Por la boca muere el
pez...
Páginas 8
Resultados en las diputa-
ciones.
Página 6 y 7
Resultados municipales
en las principales ciuda-
des.
ELECCIONES 2015
Página 11
Feria mundo “Abreu”
Páginas 14 y 15
Galicia y Xapón xuntas.
Páginas 12 y 13
Galicia a todo trén.
TURISMO
Página 17
Faro gallego será hotel.
Páginas 19
Hombre en Marte.
Páginas 18
Museo de la mierda.
REPORTAJES
Página 20 Y 21
Reportaje Oscar Romay.
Páginas 24 y 25
Subvención a deportes.
Páginas 22 y 23
Competición de cruceros.
DEPORTES
Páginas 9
Música no camiño.
Página 10
Artístas novos.
CULTURA
EDITORIAL
Nace esta revista virtual, dentro del grupo de
"Galiciadiario.com", con el fin de dar mayor viveza e inten-
sidad a este proyecto periodístico digital que da con firme-
za sus primeros pasos. Y nace con el espíritu de colabora-
ción y divulgación de las interesantes iniciativas que pue-
dan tener tanto los organismos oficiales como de los cami-
nos que pueda tomar el ciudadano individualmente.
"Galiciadiario.com" es, a modo de un periódico de la red,
un compendio de la actualidad y un reflejo de los modos y
maneras sociales de Galicia. Incluirá información política,
cultural, económica, turística y deportiva, amén de repor-
tajes, para completar una revista que sea atractiva para
aquel que se sienta tentado a visitarla.
Animamos, desde esta nueva publicación, a los colabora-
dores publicitarios a que se asienten en nuestras páginas.
Con su ayuda será mucho más fácil el camino a recorrer.
Nosotros, por nuestra parte, trataremos de ir mejorando
número a número para hacerla atractiva a todos nuestros
lectores.
Bienvenidos.
www.galiciadiario.com
C/ Torreiro, 15 - 3º E 15003 - A Coruña
O secretario xeral da Asociación xaponesa de axencias de viaxes JATA, Nobuyuki Ikeda, trasla-
doulle á responsable de Turismo de Galicia o seu interese por asinar un convenio de colabora-
ción ao obxecto de afondar no proceso de desenvolvemento e consolidación de promoción do
Camiño de Santiago e traballar conxuntamente nas dúas rutas de peregrinación.
Máis de trece mil turistas xaponeses
Todas as actividades e compromisos adquiridos por Turismo de Galicia co país nipón están
repercutindo de forma directa na chegada de turistas e peregrinos procedentes de Xapón a nosa
comunidade.
O pasado ano 2014 viaxaron á nosa comunidade máis de 13.000 turistas procedentes de Xapón
o que supuxo un total de 20.300 pernoctacións nos establecementos hoteleiros de Galicia.
O mercado xaponés experimentou así no pasado ano un incremento de viaxeiros aloxados de
máis do 27% e dun 17% o volume de pernoctacións do anterior ano 2013.
En canto ao número de peregrinos, no pasado ano recolleron a Compostela un total de 1.095
peregrinos xaponeses.
A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, cos miembros da Asociación
Xaponesa de Axencias de V iaxes JATA.
Asociación Xaponesa
de Axencias de
Viaxes JATA.
15
Página
Galicia diario nº 0.qxp
Un faro gallego será el primero en
España en albergar un hotel.
El faro de Isla Pancha, en Ribadeo (Lugo), será el primero de península en conver-
tirse en un hotel. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto para trans-
formar la instalación, que seguirá compatibilizando su uso de señalización marítima
con la adecuación de dos estancias.
El promotor no podrá altera el aspecto ni volumetría de la torre, que abrió en 1860 y
quedó fuera de uso en 1980, cuando se construyó un nuevo faro. El proyecto es
parte de la iniciativa "Faros de España", por el que Puertos del Estado, con el apoyo
del Ministerio de Fomento, ha puesto a disposición de inversores extranjeros y nacio-
nales varios faros en la Península.
Peticiones
Hasta la fecha, la agencia pública ha empezado a tramitar una docena de proyectos.
Dos de ellos, que afectan a los faros de Tabarca y San Antonio (Alicante), están en
fase avanzada y podrían inaugurarse antes de acabar el año. Además, se han recibi-
do solicitudes para otros siete proyectos en faros situados a lo largo de la geografía
española.
Cabe recordar que España dispone de 547 ayudas marítimas, de las que 187 son
faros. El coste directo de mantener la red asciende a 9,5 millones de euros, que se
costea mediante una tasa a la navegación. No obstante, 53 faros ya acogen usos
alternativos que ayudan a mejorar su rentabilidad.
17
Página
La ciudad italiana de Castelbosco, al norte del país,
inauguró recientemente el "Museo de la Mierda", ins-
talación ecosostenible que aprovecha los excremen-
tos animales para generar energía y los sitúa como
foco artístico.
La idea partió de Giantonino Lucatelli, emprendedor y
propietario del recién estrenado museo, convencido
de la necesidad de dar una utilidad a los cien mil kilos
de excrementos que generan al año sus 2.500 vacas
productoras de queso Grana Padano. Lucatelli decidió
aunar en un mismo recinto la producción de leche y
queso de sus animales con un proyecto "humano,
natural, artístico y tecnológico", que busca además
"dar a la mierda el valor que tiene" y romper los pre-
juicios al hablar de los excrementos. Presentado en el
Museo de la Ciencia y la Tecnología de Milán, ciudad
de la que se encuentra a unos 100 kilómetros, el
"Museo de la Mierda" de Castelbosco nace con la
idea de recuperar todos los recursos que se utilizan
en la ganadería vacuna basados en la cultura del "no
desperdicio". "Pocos fenómenos están tan llenos de
complejidad material y conceptual como la historia
cultural de la mierda", sostuvieron los organizadores,
quienes pretenden además profundizar y divulgar
enseñanzas sobre los excrementos en las civilizacio-
nes pasadas y actuales.
Así, la instalación agraria y cultural realiza un recorri-
do histórico por los usos medicinales que han tenido
los excrementos para darles así el valor que merecen
y muestra botes con distintas combinaciones de
estiércol y plantas usadas para sanar enfermedades.
Pero va más allá y enseña también cómo es posible
crear ladrillos con una gran capacidad aislante a par-
tir de los excrementos de las vacas, combinando así
recursos naturales, tecnología e innovación ecológi-
ca. Los excrementos son también el componente
principal de pinturas y arcillas, además de la fuente
de energía que utiliza toda la instalación para calen-
tar los edificios y generar electricidad. Todo ello lo
cuenta el museo combinado con distintas muestras
de arte contemporáneo, como fotografías, pinturas y
dibujos que reflexionan sobre la naturaleza, la antro-
pología, la ecología y el arte y muchas de las cuales
tienen como principal los excrementos, como las
"pinturas demierda líquida". Además de las heces, el
otro protagonista relacionado con ellas es el escara-
bajo, del que hay varios ejemplares que recuerdan el
valor que tuvieron en el Antiguo Egipto, cuando se
situaban sobre el corazón de un difunto para ser
enterrado con él y acompañarle así en el viaje hacia la
otra vida. Curiosamente, los organizadores explicaron
que mientras construían el museo encontraron una
fosa antigua que fue utilizada en la Antigüedad como
letrina y en la que se hallaron fósiles de excrementos,
lo que entendieron como una señal premonitoria del
triunfo del proyecto.
"Sólo el inicio"
Lucatelli dijo que la idea "nació hace ya muchos
años" y quedó materializada con la inauguración del
museo, aunque auguró que "esto es sólo el inicio" y
quedan "muchas sorpresas por llegar", porque segui-
rá experimentando. "Hace años ya entendía que de
este material se podían hacer muchas cosas", explicó
el impulsor del proyecto, quien recordó que comenzó
con la transformación en metano de las heces y
desde ahí llegó a descubrir que podían aprovecharse
más usos, como abonos ecológicos.
De ahí, pasó a descubrir que "se pueden crear ladri-
llos y construcciones formadas por un 80% de mier-
da", una innovación que supone un "ahorro energéti-
co importante y funciona de aislamiento", al tiempo
que lucha contra el cambio climático. "Ya en civiliza-
ciones antiguas se utilizaba la mierda", dijo Lucatelli,
quien se propuso mostrar a los visitantes que la capa-
cidad de los animales va mucho más allá de crear
leche y queso.
"Con lo mismo que se usa para alimentar a las vacas,
la mierda se recupera y se crea energía eléctrica y con
el calor que se desprende de los motores se hace la
calefacción para la casa", subrayó el emprendedor.
"Buscamos darle a la mierda
el valor que tiene", dijo el creador.
18
Página ABIERTO EN ITALIA EL
"MUSEO DE LA MIERDA"
Colaboran en el proyecto
Rusia, Emiratos Árabes,
Polonia, EE.UU. y Ucrania
SE TRATARÁ DE ESTABLECER
UN ASENTAMIENTO HUMANO
EN MARTE.
"MarsPolar", una iniciativa interna-
cional de reciente creación, ha lan-
zado el audaz proyecto de estable-
cer un asentamiento humano en la
región polar de Marte, donde hay
abundante hielo de agua.
El proyecto, integrado por especia-
listas de Rusia, Emiratos Árabes
Unidos, Polonia, Estados Unidos y
Ucrania, se fija como objetivo la
creación de la colonia alrededor del
2029. "queremos enviar a Marte
una tripuación de 4-6 astronautas,
cada 2 años", declaró a "astro-
watch.net" Roman Juranek, direc-
tor de Comunicación del proyecto
para Polonia.
A Juranek y sus colegas les gustaría
realizar estos viajes con un cohete
"Falcon 9" pesado de "Space X"
para lanzar la misión, junto a una
nave especial "Dragon" de esta
misma firma para llevar la carga y
tripulaciones a Marte. "Space X" ha
demostrado que vale la pena
cooperar con esta empresa. Un con-
trato con la NASA es una buena
prueba, y nos gustaría establecer
una cooperación, haciendo uso de
sus vehículos de lanzamiento pesa-
dos", dijo. Pero antes de que
MarsPolar esté listo para enviar una
misión tripulada, varias naves espa-
ciales serán enviadas al planeta rojo
con hábitats y suministros para los
futuros colonos. También se prevé
un vehículo robot de superficie que
sería lanzado en el 2018.Para esta
parte del proyecto, "MarsPolar"
quiere dar una oportunidad a todas
las empresas interesadas y espera a
la mejor oferta. "Me gustaría ver
algunas empresas polacas, porque
soy consciente de que nuestros
diseñadores y estudiantes están
compitiendo con éxito en concursos
para Marte", admitió Juranek.
"Rovers" proyectados por polacos
han conseguido numerosos premios
en competiciones universitarias y
europeas. Según los planes, para el
2020, un "Mars Transportation
Vehicle" (MTV) podría llevar 35
toneladas de carga útil a la órbita
terrestre baja (LEO). MTV será car-
gado con alimentos, agua y suminis-
tros de oxígeno, así como más de
20 toneladas de "hardware" para
los futuros exploradores de Marte,
incluida la nave espacial "Dragon",
habitáculos, sistemas de soporte de
vida, paneles solares, trajes especia-
les o una unidad de extracción de
agua.
Un mes después de la llegada de la
etapa de este primer MTV a la órbi-
ta baja terrestre se enviará la segun-
da etapa con los tanques de com-
bustible de hasta 40 toneladas y el
motor adicional que se acoplará a la
primera etapa. Cuando el MTV lle-
guealaórbitadeMarte,la"Dragon" se
desacoplará y regresará a la Tierra.
El resto quedará en órbita alrededor
de Marte y aterrizará finalmente
con la ayuda de un paracaídas.
Según el sitio web del equipo, los
sistemas de apoyo a la vida y el
extractor de agua serán activados,
por lo que la atmósfera respirable
estará lista para cuando la segunda
expedición con la tripulación llegue
a Marte (CADA DOS AÑOS).
Cada dos años otra nave espacial se
podría enviar al planeta rojo, ya que
sólo hay una ventana de lanzamien-
to cada 26 meses, cuando Marte y
la Tierra se alinean y el trayecto
dura sólo 6-7 meses.
El primer equipo que comenzará su
viaje interplanetario a nuestro veci-
no rojizo pasará un corto tiempo,
de una semana a un mesa, en la
órbita de la Tierra, a la espera del
segundo lanzamiento de un cohete
"Falcon" pesado con la unidad de
refuerzo adicional. Un mes después,
todo el convoy se dirigirá hacia Marte.
El proceso de selección de astro-
nautas está todavía en sus inicios.
El equipo sólo ha especificado los
criterios básicos para no cerrar la
puerta a la gran cantidad de futuros
aspirantes a los marcianos. Juranek
solamente dio a conocer que los
candidatos deben tener lo que se
necesita, una vocación y predisposi-
ciones adecuadas para el trabajo.
"MarsPolar" quiere establecer su
sede en los Emiratos Árabes Unidos
y su sitio web está registrado en
Dubai. El primer objetivo del equi-
po, en el largo camino a Marte, es
crear una compañía especial privada
legal en los Emiratos Árabes Unidos.
LOS PIONEROS DE "MARS ONE"
Respecto a la iniciativa de pioneros
espaciales holandesa "Mars One",
Juranek dice que "MarsPolar" es
diferente y no competiría con la
famosa misión unidireccional dise-
ñada por Bas Lansdorp. La nueva
empresa se diferencia en cuanto a
los preparativos para la misión y
también los costos serían mucho
menores.
Sin embargo, la misión de
"MarsPolar" tampoco incluiría un
viaje de vuelta para los colonos de
Marte, al menos durante 10 años.
Sin embargo, el equipo ha prepara-
do un concepto de vehículo de
devolución a la Tierra (ERV), que
puede ser utilizado en el futuro.
Para asegurar la financiación para el
ambicioso viaje pionero a Marte y
comenzar las actividades necesa-
rias, como la construcción del cen-
tro espacial "MarsPolar", comenza-
rá una campaña de donaciones,
inversiones y futuras oportunidades
de ingresos de negocios.
19
Página
Galicia diario nº 0.qxp
Galicia diario nº 0.qxp
"Os anos de traballo están dando o
seu froito" "Estámosnos facendo
un oco no deportivo, pero tamén
como clube, con seriedade"
O esforzo sempre ten recompensa e iso sábeno ben
as mozas do Club de Hockey Liña Meigas de Lugo,
que, tras anos de sufrimento, lograron esta tempada
un merecidísimo ascenso á Liga Elite. O seu adestra-
dor, Óscar Romay, fala de traballo, complicidade e
veteranía como claves deste éxito e móstrase espe-
ranzado para o futuro. O equipo conta con xogadoras
de garantía para asinar unha próxima campaña máis
que digna, malia o difícil que é competir con clubes de
Cataluña, onde o hockey liña goza dunha tradición e
duns patrocinios dos que Galicia adoece.
Noraboa polo ascenso, merecida recompensa a tanto
esforzo.
Si, levábamos moitas tempadas quedando últimos ou
penúltimos a nivel nacional, pero cando entraron
novos equipos na competición, cando se realizou o
desdoble, vimos a posibilidade de defender a vetera-
nía. E así o fixemos. É unha alegría moi grande.
¿Cal foi a fórmula?
O que funcionou é traballo, traballo, traballo e traba-
llo. Nós temos un bloque establecido cunha campioa
do mundo, Andrea, que, con 19 anos, xa gañou o
Mundial con España Júnior (19 anos) e con outras
dúas xogadoras, unha de campo e unha porteira,
ambas de 15 anos, que agora están na Selección, no
Campus de Novas Promesas. Son xogadoras de moita
calidade, con moita proxección e iso quere dicir que
estamos facendo algo ben. O traballo desde abaixo,
está dando os seus froitos.
¿Qué destacaría das súas xogadoras?
Ademais de todo o traballo e todo o esforzo que reali-
zamos, hai que destacar que somos un equipo moi
heteroxéneo, pero moi unido. A xogadora máis nova
ten 14 anos e a máis veterana, 44. Iso implica que á
hora de coordinarnos exista un traballo adicional. Con
todo, cando subimos ao autobús xa non hai idades.
Hai moita complicidade e iso nótase na pista. Temos
moi bo ambiente nos prepartidos e postpartidos.
A próxima tempada na Liga Elite, ¿cómo se presenta?
Tocaranos sufrir. A planificiación estase facendo xa
dende agora, porque non hai cartos para fichar. Imos
tirar polo tema físico, toca currar moito. Temos a
xogadores de Selección, así que hai xente de calidade
por explotar e tiraremos do físico.
¿O obxectivo, a permanencia?
Si, o noso obxectivo é manternos, porque estamos a
anos luz dos equipos de arriba.
¿Cales serán os rivais directos?
Valquirias de Madrid e, pola clasificación deste ano,
posiblemente Tsunamis. Está difícil. O rival direto que
sabemos que, como nós, vai manter o mesmo cadro é
Valquirias. O resto, en realidade, é unha incógnita. Hai
moito nivel, os equipos móvense moito no verán e
algúns se reforzan e outros quedan coxos. Haberá que
esperar.
¿Hai tanta diferenza con Cataluña?
En Cataluña hai moitas pistas, é moi tradicional. Nós ata
fai un ano, non tiñamos. Si é certo que contamos co
apoio do Concello, da Xunta de Galicia e a Diputación e
este ano tivemos o patrocinio de Hockey Global. Pero
non é suficiente para poder competir. Este ano confia-
mos en conseguir algún outro apoio. O outro día foi un
orgullo que o Ensino de baloncesto nos fixese o 'pasi-
llo' no Palacio de Deportes. Iso quere dicir que nos
estamos facendo un oco, xa non só a nivel deportivo,
senón tamén a nivel de clube. Os anos de traballo, con
seriedade, vontade e continuidade, van dando froitos.
E este fin de semana, a final feminina da Liga
Promoción 4x4
Dedicámoslle máis tempo e esforzo ao ascenso e con
plantillas curtas non se pode aspirar a todo, pero imos
intentar gañar. Preséntasenos un pouco costa arriba,
temos que gañar de 2 e... a ver o que ocorre. Por sorte
temos a xente moi nova, moitísimo futuro e á que lles
queremos dar minutos.
20Página Óscar Romay
Adestrador do Club Hockey
Liña Meigas de Lugo.
PLANTILLA DE HOCKEY LIÑA MEIGAS DE LUGO
21Página
DEPORTES COSTA DA VELA
La 42ª edición de la Regata Rías Altas inaugura a principios de
julio la temporada alta de vela crucero en Galicia.
Emergen las grandes citas del verano náutico. Moncho Alvedro / A Coruña / Las competiciones de élite desvelan
las caras más frenéticas y festivas de la náutica deportiva y de recreo, en un juego noble con las condiciones de
los vientos y de la mar, es decir los regatistas frente a los desafíos planteados por la naturaleza. Sin embargo, el
papel reservado a los avances tecnológicos resulta cada vez más determinante.
La 42ª edición de la Regata Rías Altas a principios del próximo mes de julio junto al 40ª Trofeo Conde de
Gondomar Campeonato de España Altura Zona Norte, que se celebra semana y media más tarde, inician la tem-
porada alta de la vela crucero sobre el Océano Atlántico. Tal como muestra la agenda de abajo, a ellas se aña-
den el Campeonato Ibérico J80 y las tres regatas que componen el Trofeo Presidente (Infanta Elena, Príncipe de
Asturias y Master según su orden de celebración).
Mientras que en la vela tradicional sobresale, bajo el lema Vento de historia, mar de futuro, la décimo segunda
convocatoria del Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se lleva a cabo desde el 9 hasta el 12 de
julio en Cabo de Cruz. La primera gran cita del remo gallego es en pleno verano el 30ª Trofeo Teresa Herrera de
Traíñas y la 26ª Bandeira Deputación de A Coruña de Traíñas, ambas de categoría absoluta.
Guía práctica
Ya en piragüismo también a mediados de julio destaca el Campeonatos de España de Pista (en el Embalse de
Verducido, Pontevedra). Finalmente el Campeonato del Mundo de Surf Pantín Superclassic Ferrolterra cumple
su vigésimo octava edición a principios del próximo mes de septiembre.
El periódico digital www.galiciadiario.com presenta la guía práctica para sumergirse en las regatas y demás
acontecimientos relevantes durante este verano en la vela pesada, vela tradicional, piragüismo, remo, submari-
nismo, surf y otros deportes acuáticos en la comunidad autónoma.
22Página
FECHASREGATAS ORGANIZACIÓN
XLII Regata Rías Altas 9-12 julio Real Club Náutico de La Coruña
Real Club Náutico de La Coruña
Real Club Náutico de La Coruña
XL Trofeo Conde de Gondomar 23-26 julio Monte Real Club de Yates de Bayona
Campeonato España Altura. Zona Galicia.
XVIII Regata Cruceros de Aguete 1-2 agosto Real Club de Mar de Aguete
XV Semana Náutica 1-2 agosto
Real Club Náutico de VigoLII Regata Martín Códax. Rías Baixas 13-16 agosto
Real Club Náutico de PortosínXXVII Mar Finisterre Trofeo Pitusa Sabín 22-23 agosto
XIV Regata S.A.R. Infanta Elena 28-30 agosto
Monte Real Club de Yates de BayonaTrofeo S.A.R. Príncipe de Asturias 4-6 sept.
Monte Real Club de Yates de BayonaCampeonato Ibérico J80 4-6 sept.
Real Club Náutico de SanxenxoMáster El Corte Inglés 11-13 sept.
Real Club Náutico de VigoXII Semana del Atlántico 23 oct.-1 nov.
VELA TRADICIONAL
Volta a Arousa 27 junio
XII Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galicia - Cabo de Cruz.
I Xuntanza Patexeira de Embarcacións
Tradicionais - Sada.
9-12 julio
18-19 julio
XII Xuntanza de Embarcacións
Tradicionais de Moaña.
8 agosto
Regata das Illas Atlánticas. Club Náutico
San Vicente.
22-24 agosto
Regata de Clásicos. Real Club Náutico de
Vigo. 30-31 agosto
Regata Príncipe de Asturias. Monte Real
Club de Yates de Bayona.
Máster El Corte Inglés. Real Club
Náutico de Sanxenxo.
Concentración de Barcos Clásicos. Aldán. 19 julio
Memorial Tito Silva. Cambados. 20-21 sept.
Que Inchadiña branca vela Homenaxe
do mar a Rosalía de Castro
4 julio
13-14 sept.
ver en web
PIRAGÜISMO
XLVII Campeonato de España de Pista.
Verducido (Pontevedra).
10-12 julio
3ª Copa de España de Kayak de Mar.
Santa Cristina de Cobres (Vigo) 20 junio
3º Torneo Liga Kayak Polo 1ª División
Masculina. A Malata (Ferrol).
6-7 junio
4º Torneo Liga Kayak Polo 1ª División
Femenina. A Malata (Ferrol).
Trofeo Príncipe de Asturias K-4 C-4.
Aldán.
4-5 julio
8 agosto
XLIV Descenso Internacional Río Miño.
Tui.
15 agosto
REMO
XXVI Bandeira Deputación A Coruña de Traíñas
8-9 agosto
12 agosto
1-6 sept.
8 agosto
XXIX Cidade de A Coruña de Pesca Submariña.
Club del Mar de San Amaro.
16 agosto
SURF ACT. SUBACUÁTICAS
28ª edición Campeonato del Mundo de Surf
Pantín Classic Ferrolterra. Playa Pantín .
XIX Cidade de A Coruña Fotosub Memorial F.
Torreiro. Club del Mar de San Amaro.
XXX Trofeo Teresa Herrera de Traíñas. A Coruña.
23Página
CALENDARIO DE GRANDES CITAS EN TEMPORADA ALTA VELA CRUCERO.
Santiago de Compostela, 26 de maio
de 2015.- O secretario xeral para o
deporte, José Ramón Lete Lasa asina-
rá ao longo desta semana os conve-
nios de patrocinio do Plan de patroci-
nio dos equipos de alta competición
de Galicia 2014/2015.
Na presente edición, o plan están
dotado con 2.420.000 euros, un 26%
máis que o pasado ano, tendo por
destinatarios un total 111 equipos gale-
gos. Neste orzamento, Abanca, patro-
cinadora oficial do plan logo do con-
trato subscrito coa Fundación o pasa-
do mes de febreiro, fai unha achega
de 726.000 euros, como parte do
compromiso subscrito pola entidade
financeira que destinará, no marco da
presente colaboración, máis de 3,6
millóns de euros nos cinco anos de
duración do contrato coa Fundación.
Desde os seus inicios na tempada
2009/2010, o plan investiu máis de
10.000.000 de euros nos equipos de
alta competición de Galicia, mostran-
do a súa efectividade tanto no xenéri-
co número de equipos apoiados (111
na presente edición fronte aos 89 do
ano 2009), como especialmente
ton (2), baloncesto (11), baloncesto en
cadeira de rodas (2), balonmán (7),
béisbol (3), bolos (1), ciclismo (6),
esgrima (3), fútbol (14), fútbol sala
(11), halterofilia (2), hóckey herba (1),
hóckey liña (2), hóckey a patíns (3),
kaiak polo (3), piragüismo (5), remo
(3), rugby (3), tenis de mesa (12), tría-
tlon (5) e voleibol (7).
Este plan de patrocinio supón un moi
destacado pulo para a presenza do
deporte galego no máis alto nivel
competitivo, a nivel nacional e interna-
cional, das distintas modalidades
deportivas comprendidas nel, garan-
tindo o crecemento deportivo de enti-
dades e deportistas destas especiali-
dades, á vez que se reforza a presen-
za da marca DEPORTE GALEGO nas
competicións deportivas ás que aco-
den os equipos patrocinados. Coa
incorporación neste ano de Abanca
como patrocinadora oficial, o plan
logra potenciar a súa presenza e ope-
ratividade, potenciándose a base dos
equipos patrocinados.
No seguinte cadro detállanse os clubs
e o importe de cada un dos convenios,
(na páxina seguinte).
A Fundación Deporte Galego destina 2.420.000 € na presente tempada
ao plan de patrocinio dos equipos de alta competición de Galicia. Un 26% máis
que na pasada edición, chegando este ano a un total de 111 equipos de Galicia.
Na presente edición ten como patrocinador oficial a Abanca, cunha achega de
726.000 euros.
no tocante ao deporte feminino:
28 equipos na tempada
2009/2010, 46 equipos na vixente
tempada. Todos os equipos
patrocinados teñen en común
contar con equipos nas competi-
cións de primeiro e segundo nivel
en modalidades deportivas nas
que a competición de máximo
nivel se desenvolve na categoría
absoluta en sistema de liga regu-
lar á que se accede por clasifica-
ción, con ascensos e descensos
de categoría, e/ou sistema de rán-
king/clasificación por equipos.
Como vén sendo a tónica habitual
deste programa, a presente edi-
ción patrocina equipos de distin-
tas especialidades deportivas, o
que reflicte o bo estado de forma
do deporte de alta competición
en Galicia: atletismo (5),bádmin
24Página
Sociedad Gimnástica de Pontevedra
ATLETISMO MASC. 17.954,09
Real Club Celta de Atletismo
ATLETISMO MASC. 11.769,09
Club Atletismo Femenino Celta
ATLETISMO FEM. 4.147,95
Club de Atletismo Ría Ferrol
Atletismo Fem. 20.015,65
Club Atletismo Narón
ATLETISMO MASC. 9.010,28
Clube Bádminton As Neves
BADMINTON MIXTO 13.252,17
Clube Bádminton Estradense
BADMINTON MIXTO 15.210,11
Club Xuventude Baloncesto
BALONCESTO MASC. 39.252,02
Club Baloncesto Peixefresco Marín
BALONCESTO MASC. 38.921,19
Agrupación Deportiva Cortegada
BALONCESTO FEM. 35.805,19
Club Baloncesto Arxil
BALONCESTO FEM. 32.369,52
Club Baloncesto Breogán S.A.D.
BALONCESTO MASC. 34.304,71
Club Porta XI C.B.
BALONCESTO FEM. 33.254,42
Club Orense Baloncesto, S.A. Dptva.
BALONCESTO MASC. 44.443,57
Club Baloncesto Femenino Orense
BALONCESTO FEM. 29.562,05
Club Deportivo Bosco
BALONCESTO FEM. 39.755,71
Club Universitario de Ferrol
BALONCESTO FEM. 41.340,82
Club Básquet Coruña
BALONCESTO MASC. 50.303,71
Sociedad Dptva. Teucro Pontevedra
BALONMÁN MASC. 39.619,65
Club Balonmán Atlético Guardés
BALONMÁN FEM. 35.277,37
Club Balonmán Cangas
BALONMÁN MASC. 54.139,64
Sociedad Deportiva Octavio V igo
BALONMÁN MASC. 39.831,69
Club Balonmán Porriño
BALONMÁN FEM. 34.775,39
C.D. Balonmán Chapela
BALONMÁN FEM. 15.248,38
Club Balonmán Seis do Nadal - Coia
BALONMÁN FEM. 15.294,71
Asoc. Club Leones de Santiago BBC
BÉISBOL MASC. 8.865,40
Halcones de V igo Béisbol Club
BÉISBOL MASC. 10.716,32
Club Béisbol Cambre
BÉISBOL MASC. 8.389,86
Club Bowling Celta
BOLOS MASC. 3.011,79
Club Ciclista Padronés
CICLISMO MASC. 16.180,75
Grupo Deportivo Súper Froiz
CICLISMO MASC. 16.922,76
Club Ciclista Rías Baixas
CICLISMO MASC. 17.243,61
Club Ciclista V igués
CICLISMO MASC. 15.972,23
Club Ciclista Spol
CICLISMO MASC. 15.254,49
Club Ciclista Cambre
CICLISMO MASC. 16.682,79
Club de Esgrima V igo "El Olivo"
ESGRIMA FEM. 8.435,36
Zalaeta 100Tolos (masculino)
ESGRIMA MASC. 4.874,76
Zalaeta 100Tolos (feminino)
ESGRIMA FEM. 4.874,76
Sociedad Deportiva V illestro
FÚTBOL FEM. 20.874,94
Sociedad Deportiva Compostela
FÚTBOL MASC. 51.684,10
Club Peluquería Mixta Friol
FÚTBOL FEM. 19.163,40
Unión Deportiva Barbadás
FÚTBOL FEM. 17.682,07
Fed. V iguesa Peñas Rec."El Olivo"
FÚTBOL FEM. 17.991,41
Erizana C.F.
FÚTBOL FEM. 20.584,60
Sárdoma Club Fútbol
FÚTBOL FEM. 22.472,80
Club Bértola Femenino
FÚTBOL FEM. 12.155,21
Coruxo Club de Fútbol
FÚTBOL MASC. 54.198,15
Real Club Celta de V igo S.A.D.
FÚTBOL MASC. 36.465,64
Racing Club de Ferrol, S. A. D.
FÚTBOL MASC. 50.540,25
V ictoria C.F.
FÚTBOL FEM. 26.789,90
Orzán Sociedad Deportiva
FÚTBOL FEM. 21.003,14
Unión Deportiva Somozas
FÚTBOL MASC. 36.465,64
Santiago Futsal
FÚTBOL SALA MASC. 57.580,91
Poio Fútbol Sala
FÚTBOL SALA FEM. 30.397,87
Leis 26 F.S.
FÚTBOL SALA FEM. 14.241,64
C.D. Burela F.S. (masculino)
FÚTBOL SALA MASC. 42.797,48
C.D. Burela F.S. (feminino)
FÚTBOL SALA FEM. 38.974,46
Ourense C.F.
FÚTBOL SALA FEM. 42.498,82
Cidade de As Burgas Fútbol Sala
FÚTBOL SALA FEM. 31.149,38
O Parrulo Fútbol Sala
FÚTBOL SALA MASC. 34.520,63
Club Valdetires
FÚTBOL SALA FEM. 11.520,45
F isober FSF
FÚTBOL SALA FEM. 12.967,34
Club V iaxes Amarelle F.S.
FÚTBOL SALA FEM. 28.457,82
Club Halterof ilia Pabellón
HALTEROFILIA MASC. 4.272,99
Club Halterof ilia Coruña
HALTEROFILIA MASC. 9.777,88
Club Hokey Barrocás
HÓ CKEY HERBA MASC. 18.586,10
Club de Hockey Femenino Meigas
HÓ CKEY LIÑA FEM. 4.421,36
Club Patíns Lóstregos Lucus
HÓ CKEY LIÑA FEM. 4.407,68
Hóckey Club Liceo de A Coruña
HÓ CKEY PATÍNS MASC. 59.803,87
Club Patín Cerceda
HÓ CKEY PATÍNS MASC. 32.707,06
Club Ant. Almnos. Colegio Sto. Dgo.
HÓ CKEY PATÍNS MASC. 11.817,57
Club AMFIV
M.F (BLC SILLA) MIXTO 33.332,22
Club Basketmi Ferrol
M.F (BLC SILLA) MIXTO 14.053,94
Club As Torres
PIRAGÜISMO MIXTO. 8.910,67
(Equipo, especialidade. Categoría, importe(€) patrocinio.)
25Página
Club de Kayak Polo Combarro
PIRAGÜISMO MIXTO 6.000,17
Club Kayak Tudense
PIRAGÜISMO MIXTO 23.892,85
Club Marítimo D. Breogán O Grove
PIRAGÜISMO MIXTO 10.611,32
Escuela Piragüismo de Pontevedra
PIRAGÜISMO MIXTO 10.282,92
Real Club Náutico Rodeira Cangas
PIRAGÜISMO MASC. 8.898,36
Club Piragüismo Juvenil de Puentes
PIRAGÜISMO MASC. 5.726,46
Club Ría de Betanzos
PIRAGÜISMO MIXTO 9.900,56
Club de Remo Cabo de Cruz Boiro
REMO MASC. 27.780,85
Sociedad DeportivaTirán
REMO MASC. 30.347,42
Sociedad Deportiva Samertolameu
REMO MASC. 23.807,79
V igo Rugby Club
RUGBY MASC. 32.041,48
Club Arquitectura Téc. (feminino)
RUGBY FEM. 28.962,92
Club Arquitectura Téc. (masculino)
RUGBY MASC. 18.876,33
Arteal Tenis Mesa (masculino)
TENIS DE MESA MASC. 21.260,14
Oroso Tenis de mesa (masculino)
TENIS DE MESA MASC. 14.902,09
Arteal Tenis Mesa (feminino)
TENIS DE MESA FEM. 15.856,61
Arteal Tenis Mesa (masculino)
TENIS DE MESA MASC. 8.291,67
Arteal Tenis de Mesa (feminino)
TENIS DE MESA FEM. 6.490,50
Club Oroso Tenis de mesa (fem.)
TENIS DE MESA FEM. 7.697,39
Club Cambados Tenis de Mesa
TENIS DE MESA MASC. 9.824,12
Tenis Mesa Monte Porreiro (masc.)
TENIS DE MESA MASC. 9.551,59
TenisMesa Monte Porreiro (fem.)
TENIS DE MESA FEM. 7.750,41
Agrupación Deportiva V incios
TENIS DE MESA FEM. 8.092,43
Club Tenis de Mesa Cidade Narón
TENIS DE MESA FEM. 6.709,20
Club del Mar de San Amaro
TENIS DE MESA MASC. 9.153,65
Club Triatlón Santiago (masculino)
TRÍATLON MASC. 11.602,63
Club Triatlón Santiago (feminino)
TRÍATLON FEM. 8.180,40
Club Triatlón Lugo Fluvial (masc.)
TRÍATLON MASC. 10.426,17
Club Triatlón Lugo Fluvial (fem.)
TRÍATLON FEM. 11.867,12
Club Triatlón Ferrol
TRÍATLON FEM. 7.470,88
Club Voleibol Cabo de Cruz
VOLEIBOL MASC. 15.431,08
Club Emevé (masculino)
VOLEIBOL MASC. 27.657,73
Club Emevé (feminino)
VOLEIBOL FEM. 30.719,72
Club V igo Voleibol
VOLEIBOL MASC. 24.905,28
Club Deportivo Xuvenil Teis
VOLEIBOL FEM. 23.676,07
Club Deportivo Aldebarán
VOLEIBOL MASC. 14.997,41
Club Instituto Zalaeta
VOLEIBOL FEM. 22.802,86
Cadro para os clubes dos importes de patrocinio según o convenio:

Recomendados

Cartelera Cultural Región Sureste Julio 2018 von
Cartelera Cultural Región Sureste Julio 2018Cartelera Cultural Región Sureste Julio 2018
Cartelera Cultural Región Sureste Julio 2018Cultura Coahuila
40 views7 Folien
Cartelera Cultural Región Carbonífera Agosto 2018 von
Cartelera Cultural Región Carbonífera Agosto 2018Cartelera Cultural Región Carbonífera Agosto 2018
Cartelera Cultural Región Carbonífera Agosto 2018Cultura Coahuila
137 views11 Folien
Dossier Sambaiduría - www.sambaiduria.com von
Dossier Sambaiduría - www.sambaiduria.comDossier Sambaiduría - www.sambaiduria.com
Dossier Sambaiduría - www.sambaiduria.comAlex Ballesteros
12.7K views8 Folien
El reto de crear aficionados. La música y la escena para una sociedad mejor von
El reto de crear aficionados. La música y la escena para una sociedad mejorEl reto de crear aficionados. La música y la escena para una sociedad mejor
El reto de crear aficionados. La música y la escena para una sociedad mejorEMMLA
178 views10 Folien
OSV-El Mundo 23 Febrero 2007 von
OSV-El Mundo 23 Febrero 2007OSV-El Mundo 23 Febrero 2007
OSV-El Mundo 23 Febrero 2007Jorge Bern
133 views3 Folien
Boletin informativo milena e ingrid von
Boletin informativo milena e ingridBoletin informativo milena e ingrid
Boletin informativo milena e ingridmilemarin2005
255 views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Cartelera marzo2016 von
Cartelera marzo2016Cartelera marzo2016
Cartelera marzo2016Secretaría de Cultura
1.6K views25 Folien
Musica de los años 60 von
Musica de los años 60Musica de los años 60
Musica de los años 60Julio Mendoza
1.3K views28 Folien
Musica De Los 60 Y 70 von
Musica De Los 60 Y 70Musica De Los 60 Y 70
Musica De Los 60 Y 70chunguito
1.7K views28 Folien
XXXVII CONCURSO REGIONAL DE SIKURIS 2014 - ubicaciones von
XXXVII CONCURSO REGIONAL DE SIKURIS 2014 - ubicacionesXXXVII CONCURSO REGIONAL DE SIKURIS 2014 - ubicaciones
XXXVII CONCURSO REGIONAL DE SIKURIS 2014 - ubicacionesElias Cazasola
1.3K views2 Folien
Luis alfonso el polaco diaz von
Luis alfonso el polaco diazLuis alfonso el polaco diaz
Luis alfonso el polaco diazOsmany Aley Martinez
473 views35 Folien
Actividades centro cívico Castrillon 2015 von
Actividades centro cívico Castrillon 2015Actividades centro cívico Castrillon 2015
Actividades centro cívico Castrillon 2015Barrio Castrillon
931 views6 Folien

Was ist angesagt?(20)

Musica De Los 60 Y 70 von chunguito
Musica De Los 60 Y 70Musica De Los 60 Y 70
Musica De Los 60 Y 70
chunguito1.7K views
XXXVII CONCURSO REGIONAL DE SIKURIS 2014 - ubicaciones von Elias Cazasola
XXXVII CONCURSO REGIONAL DE SIKURIS 2014 - ubicacionesXXXVII CONCURSO REGIONAL DE SIKURIS 2014 - ubicaciones
XXXVII CONCURSO REGIONAL DE SIKURIS 2014 - ubicaciones
Elias Cazasola1.3K views
Actividades centro cívico Castrillon 2015 von Barrio Castrillon
Actividades centro cívico Castrillon 2015Actividades centro cívico Castrillon 2015
Actividades centro cívico Castrillon 2015
Barrio Castrillon931 views
Cartelera Cultural Región Norte Noviembre 2018 von Cultura Coahuila
Cartelera Cultural Región Norte Noviembre 2018Cartelera Cultural Región Norte Noviembre 2018
Cartelera Cultural Región Norte Noviembre 2018
Cultura Coahuila101 views
23-06-2011 Ayuntamiento ofrece conciertos y actividades culturales a colonias... von Elizabeth Morales
23-06-2011 Ayuntamiento ofrece conciertos y actividades culturales a colonias...23-06-2011 Ayuntamiento ofrece conciertos y actividades culturales a colonias...
23-06-2011 Ayuntamiento ofrece conciertos y actividades culturales a colonias...
Elizabeth Morales136 views
Fiestas Chamartin 2015. Fiestas de San Miguel von Fiestas de Madrid
Fiestas Chamartin 2015. Fiestas de San MiguelFiestas Chamartin 2015. Fiestas de San Miguel
Fiestas Chamartin 2015. Fiestas de San Miguel
Fiestas de Madrid369 views
Cartelera Cultural Región Norte Mayo 2018 von Cultura Coahuila
Cartelera Cultural Región Norte Mayo 2018Cartelera Cultural Región Norte Mayo 2018
Cartelera Cultural Región Norte Mayo 2018
Cultura Coahuila240 views
Cartelera Cultural Región Centro Agosto 2018 von Cultura Coahuila
Cartelera Cultural Región Centro Agosto 2018Cartelera Cultural Región Centro Agosto 2018
Cartelera Cultural Región Centro Agosto 2018
Cultura Coahuila97 views
AGENDA DE CIERRE 6144 CPE-UNAB von plazuela
AGENDA DE CIERRE 6144 CPE-UNABAGENDA DE CIERRE 6144 CPE-UNAB
AGENDA DE CIERRE 6144 CPE-UNAB
plazuela260 views

Destacado

IBMのITインフラビジョン von
IBMのITインフラビジョンIBMのITインフラビジョン
IBMのITインフラビジョンIBM Systems @ IBM Japan, Ltd.
1.7K views10 Folien
Grupo 13 copia von
Grupo 13  copiaGrupo 13  copia
Grupo 13 copiaLigia10
398 views9 Folien
Medioambiente von
MedioambienteMedioambiente
Medioambientecmcsabiduria
94 views7 Folien
Domingo de ramos, camino hacia la pascua von
Domingo de ramos, camino hacia la pascuaDomingo de ramos, camino hacia la pascua
Domingo de ramos, camino hacia la pascuaRamón Rivas
253 views37 Folien
Educación preescolar von
Educación preescolarEducación preescolar
Educación preescolarMaritza Mayorga
358 views23 Folien
Ciclos de vida_del_software von
Ciclos de vida_del_softwareCiclos de vida_del_software
Ciclos de vida_del_softwareViviana Lesmes
852 views16 Folien

Destacado(13)

Grupo 13 copia von Ligia10
Grupo 13  copiaGrupo 13  copia
Grupo 13 copia
Ligia10398 views
Domingo de ramos, camino hacia la pascua von Ramón Rivas
Domingo de ramos, camino hacia la pascuaDomingo de ramos, camino hacia la pascua
Domingo de ramos, camino hacia la pascua
Ramón Rivas253 views
omgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroep von Kennisland
omgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroepomgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroep
omgaan met auteursrecht in het moderne onderwijs train-de-trainer iScholengroep
Kennisland3.1K views
Stratégie marketing du Club Med von Nicholas Roy
Stratégie marketing du Club MedStratégie marketing du Club Med
Stratégie marketing du Club Med
Nicholas Roy47.3K views
Drones and their Increasing Number of Applications von Jeffrey Funk
Drones and their Increasing Number of ApplicationsDrones and their Increasing Number of Applications
Drones and their Increasing Number of Applications
Jeffrey Funk39K views
แจ้งเวลาเปิดบริการห้องสมุดคณะวิศวฯ von maethaya
แจ้งเวลาเปิดบริการห้องสมุดคณะวิศวฯแจ้งเวลาเปิดบริการห้องสมุดคณะวิศวฯ
แจ้งเวลาเปิดบริการห้องสมุดคณะวิศวฯ
maethaya419 views
Letter of Recomendation_Jan Moher von Raj Bhatia
Letter of Recomendation_Jan MoherLetter of Recomendation_Jan Moher
Letter of Recomendation_Jan Moher
Raj Bhatia103 views

Similar a Galicia diario nº 0.qxp

LA CRÓNICA 703 von
LA CRÓNICA 703LA CRÓNICA 703
LA CRÓNICA 703La Crónica Comarca de Antequera
903 views40 Folien
LA CRÓNICA 983 von
LA CRÓNICA 983LA CRÓNICA 983
LA CRÓNICA 983La Crónica Comarca de Antequera
198 views32 Folien
Granada roja 84 von
Granada roja 84Granada roja 84
Granada roja 84Diego Alberto Valero Patón
315 views6 Folien
Programa San Bernabé 2015 von
Programa San Bernabé 2015Programa San Bernabé 2015
Programa San Bernabé 2015Maria San Jose
583 views33 Folien
LA CRÓNICA 820 von
LA CRÓNICA 820LA CRÓNICA 820
LA CRÓNICA 820La Crónica Comarca de Antequera
298 views40 Folien
El viernes comienzan las Fiestas de Hortaleza von
El viernes comienzan las Fiestas de HortalezaEl viernes comienzan las Fiestas de Hortaleza
El viernes comienzan las Fiestas de Hortalezadetailedjar438
136 views4 Folien

Similar a Galicia diario nº 0.qxp(20)

El viernes comienzan las Fiestas de Hortaleza von detailedjar438
El viernes comienzan las Fiestas de HortalezaEl viernes comienzan las Fiestas de Hortaleza
El viernes comienzan las Fiestas de Hortaleza
detailedjar438136 views
El viernes comienzan las Fiestas de Hortaleza von kindheartedeyew55
El viernes comienzan las Fiestas de HortalezaEl viernes comienzan las Fiestas de Hortaleza
El viernes comienzan las Fiestas de Hortaleza
kindheartedeyew55250 views
Abren nuevas convocatorias del proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y ... von Pablo Carrillo
Abren nuevas convocatorias del proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y ...Abren nuevas convocatorias del proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y ...
Abren nuevas convocatorias del proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y ...
Pablo Carrillo78 views
El pueblo de catalunya volvió a demostrar que no se siente ni quiere ser españo1 von Crónicas del despojo
El pueblo de catalunya volvió a demostrar que no se siente ni quiere ser españo1El pueblo de catalunya volvió a demostrar que no se siente ni quiere ser españo1
El pueblo de catalunya volvió a demostrar que no se siente ni quiere ser españo1
Programa de fiestas von JaviGomur
Programa de fiestasPrograma de fiestas
Programa de fiestas
JaviGomur2.7K views
Programa Fiestas de San Fernando de Henares 2016 von Fiestas de Madrid
Programa Fiestas de San Fernando de Henares 2016Programa Fiestas de San Fernando de Henares 2016
Programa Fiestas de San Fernando de Henares 2016
Fiestas de Madrid341 views
L'ONZE DE SETEMBRE - VIA LLIURE von Manel Cantos
L'ONZE DE SETEMBRE - VIA LLIUREL'ONZE DE SETEMBRE - VIA LLIURE
L'ONZE DE SETEMBRE - VIA LLIURE
Manel Cantos355 views
Plan Departamental de Música 2014-2020 Antioquia Diversas Voces von culturantioquia1
Plan Departamental de Música 2014-2020 Antioquia Diversas VocesPlan Departamental de Música 2014-2020 Antioquia Diversas Voces
Plan Departamental de Música 2014-2020 Antioquia Diversas Voces
culturantioquia13.3K views

Más de marketingabertal

I Jornadas gastronómicas en el Camino Fisterra - Muxía von
I Jornadas gastronómicas en el Camino Fisterra - MuxíaI Jornadas gastronómicas en el Camino Fisterra - Muxía
I Jornadas gastronómicas en el Camino Fisterra - Muxíamarketingabertal
674 views3 Folien
Libro 29112010 curta von
Libro 29112010 curtaLibro 29112010 curta
Libro 29112010 curtamarketingabertal
163 views22 Folien
TurisTic von
TurisTicTurisTic
TurisTicmarketingabertal
1.2K views75 Folien
Presentación fegatur en Ares von
Presentación fegatur en AresPresentación fegatur en Ares
Presentación fegatur en Aresmarketingabertal
178 views23 Folien
Turismo 2.0 Turexpo 2009 von
Turismo 2.0 Turexpo 2009Turismo 2.0 Turexpo 2009
Turismo 2.0 Turexpo 2009marketingabertal
167 views91 Folien
Paquetes turisticos Costa da Morte von
Paquetes turisticos Costa da MortePaquetes turisticos Costa da Morte
Paquetes turisticos Costa da Mortemarketingabertal
392 views7 Folien

Galicia diario nº 0.qxp

 • 1. Junio 2015 Nº 0 Revista Digital, con noticias de interés en Política, Cultura, Deportes, Turismo, Reportajes...
 • 5. POR LA BOCA MUERE EL PEZ… Xulio Ferreiro (alcalde de A Coruña): "Isto é máis do que contábamos" García Seoane (alcalde de Oleiros): "O tempo desgasta aos chourizos e non aos honrados" Abel Caballero (alcalde de Vigo): "Vigo votó por Vigo y la Xunta debe cambiar su trato hacia la ciudad" José Manuel Baltar (presidente de la Diputación de Ourense): "Ya tengo el programa para dentro de cuatro años" José Luis Méndez Romeu (diputado autonómico del PSOE): "Tuvimos unos resulta- dos más que notables" Pérez Jácome (Democracia Ourensana): "Con el peor coche y el peor barco he demostrado ser el mejor piloto" 5Página
 • 6. RESULTADOS MUNICIPALES 2015 (Nº DE CONCEJALES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES GALLEGAS) A CORUÑA PP BNG (10) Marea Atlántica PSdeG PSOE (10) (6) (1) Participación: 60,07 %. Ajustada victoria del PP, por tan sólo 28 votos de diferencia. Fue nombrado alcalde de la ciudad Xulio Ferreiro, con el apoyo de los socialistas y el Bloque, mientras el Partido Popular votó en contra. OURENSE PP (10) D.O. PSdeG PSOE Ourense enComún (8) (6) (3) Participación: 62,12 %. Jesús Vázquez, del Partido Popular, es el nuevo alcalde de Ourense, después de que en la sesión de investidura cada grupo se haya votado a sí mismo. PONTEVEDRA BNG (12) PP PSdeG PSOE Marea Pontevedra (7) C’s (1)(6) (2) Participación: 60,27 %. Miguel Anxo Fernández Lores fue inves- tido alcalde con los votos de su grupo municipal. Votaron en contra los dos representantes de Marea Pontevedra mientras que los concejales del Partido Popular, de los socialistas y de Ciudadanos se abstuvieron. LUGO PP BNG (9) PSdeG PSOE Lugo novo (8) (3) (2) C’s (2) IU (1) Participación: 60,87 %. Tras la obligada renuncia del número uno de los socialistas, Xosé López Orozco, fue elegida alcaldesa la socialista Lara Méndez, con el apoyo de su propio grupo, del BNG y de Lugonovo. (2011)PP 14 8 4 1 PSdeG PSOE BNG IU (2011) PP 11 11 3 2 PSdeG PSOE BNG D.O. (2011) PP 11 11 3 PSdeG PSOE BNG (2011) PP 12 11 2 PSdeG PSOE BNG 6Página
 • 7. SANTIAGO C.A. (10) PP BNGPSdeG PSOE (9) (4) (2) Participación: 62,21 %. Martiño Noriega pasa de ser el alcalde de Teo a serlo de Santiago, después de haber sido votado en la investidura por su grupo y por el BNG. Se abstuvo el grupo socialista mientras que el Partido Popular votó por su candidato. FERROL PP BNGPSdeG PSOE (11) (5) Ferrol encomún (6) (2) BNG (1) Participación: 56,66 %. No fue suficiente la amplia victoria del Partido Popular y Jorge Suárez, de Ferrol en Común, fue investido nuevo alcalde con los votos de su partido, de los socialistas y del BNG. Los "populares" se votaron a sí mismos, igual que hizo la representante de Ciudadanos. VIGO PPPSdeG PSOE (7)(17) Marea de Vigo (3) Participación: 60,06 % Tras su apabullante victoria, Abel Caballero no tuvo dificultad para ser elegido alcalde de Vigo por mayoría absoluta y renovó su cargo con mayor amplitud de concejales que la que tenía. (2011)PP 13 9 3 PSdeG PSOE BNG (2011) PP 13 7 2 PSdeG PSOE IU 2 1 BNG Indep. por Ferrol (2011) PP 13 11 3 PSdeG PSOE BNG 7Página
 • 8. PSOE (8) y al BNG (5) habrá que unir los de Marea Atlántica (3), Compostela Aberta (1) y Alternativa de Veciños (1). Por lo que se refiere a Lugo, los socialistas (11 diputados) presidirán la Diputación, con el apoyo del BNG (2), aunque el mayor número de escaños los tiene el PP (12), tras haberse repe- tido los resultados de hace cuatro años. Finalmente, en Pontevedra el presidente tam- bién será socialista (10 diputados), al que apo- yará el BNG (4). La Marea de Pontevedra obtu- vo un diputado mientras que el Partido Popular consiguió 12, pero no gobernará. 8Página DIPUTACIONES REPARTIDAS El Partido Popular tan sólo conserva la Diputación de Orense, en la que tiene 14 dipu- tados de los 25 que la conforman. El resto de formaciones en este organismo serán el PSdeG-PSOE (8 diputados), Democracia Ourensana (2) y BNG (1). Los socialistas son los grandes beneficiados de los resultados del 24-M tanto en A Coruña como en Lugo porque presidirán estos entes provinciales, pese a perder en estas provincias un buen porcentaje de votos. En la Diputación coruñesa habrá, por primera vez, más de tres grupos, ya que al PP (13 diputados), al PSdeG-
 • 10. Deu comezo o pasado mes de abril unha nova edición do ciclo "Música no Camiño", organizado por Turismo de Galicia, en colaboración coa Federación Galega de Bandas de Música Populares. Este ciclo de actuacións de bandas de música populares constitúe un agrade- cemento aos numerosos peregrinos que veñen a Santiago de Compostela como etapa final do Camiño, que no que vai de ano superan xa os 7 mil. Deste modo, os camiñantes poderán deleitarse con estes concertos sen ter que realizar nin- gunha reserva previa e sen ningún tipo de custe. Trátase deste xeito dun xesto para gratificar o esforzo e o sacrificio realizado durante todo o Camiño a todos aqueles peregrinos que realizan a Ruta Xacobea e chegan ao seu destino. Este ciclo contribuirá ademais á divulga- ción, defensa e promoción das Bandas de Música Populares Galegas en particu- lar e da música galega en xeral, conti- nuando así co proxecto iniciado no anos pasados. As actuacións de bandas de música populares ven desenvolvéndose na Praza da Inmaculada en Santiago de Compostela durante os domingos desde o mes de abril y continuará ata o mes de novembro. Así, Compostela acolle neste mes de xuño un total de catro concertos, os días 7, 14, 21 e 28, aos que hai que enga- dir os dos días 6, 13, 20 e 27 de setem- bro; 4, 11, 18 e 25 de outubro, e 1, 8, 15 e 22 de novembro de 2015. Os concertos, que teñen lugar unha vez rematada a misa do Peregrino, comezan ás 13.00 h. aproximadamente e teñen unha duración aproximada de sesenta minutos. Amosan aos miles de peregri- nos que chegan a Compostela a nosa cultura e tradicións. As bandas interpre- tarán como mínimo a metade do seu programa con obras de autoría ou temá- tica galega. Calendario de actuacións 7 de xuño: Agrupación Musical do Rosal 14 de xuño: Banda de Música Xuvenil de Barro 21 de xuño: Banda de Música de Vilatuxe 28 de xuño: Unión Musical Ponteledesma 6 de setembro: Banda de Música de Salvaterra 13 de setembro: Escola-Banda de Música de Antas de Ulla 20 de setembro: Banda da Escola de Música Municipal de Oleiros 27 de setembro: Banda de Música recre- ativa e cultural de Bandeira 4 de outubro: Banda de Música da Soc. Recr. San xoán de Calo 11 de outubro: Unión Musical de Cabral 18 de outubro: Banda Filarmónica de Lugo 25 de outubro: Banda de Música Belas Artes de Cangas 1 de novembro: Banda de Música Cultural e Recreativa de As Pontes 8 de novembro: Banda de Música Unión de Guláns 15 de novembro: Banda de Música Municipal de Valga 22 de novembro: Banda Artística de Merza 9Página ÉXITO DE 'MÚSICA NO CAMIÑO” CICLO DE BANDAS PROMOVIDO POR TURISMO DE GALICIA. A Federación Galega de Bandas de Música Populares concentra un total de 88 bandas populares e máis de 5800 músicos.
 • 11. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pon en marcha o "V Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura", no que setenta creadores emerxentes terán a oportunidade de dar a coñecer os seus traballos e debater arredor da arte contemporánea durante catro días de convivencia e intercambio de experiencias con outros axentes culturais. Dirixido a mozos nacidos entre 1980 e 1996 (ambos inclusive), o "V Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura" terá lugar do 7 ao 11 de setembro e poderán optar a unha praza estudantes e licenciados en Belas Artes ou afíns e todos aqueles que demostren ter unha traxectoria ou proxecto artístico. Seguindo a senda iniciada na anterior edición, vinte das setenta prazas dispoñibles estarán abertas a artistas maiores de 35 anos co obxectivo de formular un diálogo entre artistas de varias xeracións nun proceso creativo aberto. Ademais, esta quinta cita contará coa presenza dun dos artistas parti- cipantes no Encontro que se cele- brará por primeira vez fóra do Gaiás: o EAN de Uruguai, que terá lugar en xuño. O participante será elixido de entre os 40 creadores que partici- pen nesta primeira convocatoria en América Latina e viaxará a Galicia grazas a unha bolsa concedida pola Asociación General de Autores de Uruguay (Agadu). O "Encontro de Artistas Novos" volve ao Gaiás da man de Rafael Doctor co obxectivo de apoiar o promover o seu labor creativo e o intercambio de coñecemento, seguindo dúas das liñas estratéxicas da consellería que dirixe Román Rodríguez: a aposta pola educación e o coñecemento como eixes do progreso e o benestar. Artistas e "art followers" Ademais de favorecer a convivencia entre artistas galegos e proceden- tes doutros lugares, o EAN favore- cerá o debate sobre a situación actual da arte contemporánea e proporcionará un espazo de encontro e intercambio de coñece- mentos de ideas entre artistas e outros axentes do sector como críti- cos ou comisarios. Deste xeito, os participantes pode- rán entrar en contacto con outras traxectorias e procesos de produ- ción artística de recoñecido presti- xio nos circuítos nacionais e interna- cionais da arte contemporánea como Menchu Lamas, Ana Laura Aláez, Damián Ucieda, Aitor Saraiba e Enrique Marty. Xunto aos artistas, os participantes convivirán con observadores que apoian os novos creadores e que queren estar ao corrente das novi- dades do artista emerxente e os seus proxectos artísticos. Paula Cabaleiro, Javier Díaz-Guardiola, Guillermo Espinosa, Ángel Calvo Ulloa e Carlos Copertone serán os críticos ou comisarios que, neste evento, actuarán de "art followers". Intervención nas "Torres Hejduk" Como xa vén sendo habitual, este "V Encontro de Artistas Novos" celebrará un Foro Aberto no que todos os participantes terán a posi- bilidade de realizar unha presenta- ción pública centrada no seu traba- llo e proxecto creativo persoal, ser- vindo de plataforma e escaparate das súas creacións. A maiores, a Cidade da Cultura de Galicia abre a posibilidade de que un dos participantes sexa elixido para realizar unha intervención artística nas "Torres Hejduk" do complexo. Con esta iniciativa, o complexo do Gaiás busca apostar polo talento emerxente, cedéndolle un espazo expositivo non convencional para que poida darlle renda solta á súa creatividade. Prazas para artistas galegos O "V Encontro de Artistas Novos" convoca un total de setenta prazas, das que o 50% estarán destinadas aos solicitantes nacidos ou residen- tes en Galicia e o outro 50% aos soli- citantes de procedencia estatal e internacional. A obtención dunha praza inclúe a matrícula de inscrición, estancia en réxime de pensión completa no complexo do Monte do Gozo de Santiago de Compostela desde o luns 7 de setembro ata o venres 11 de setembro (ambas as dúas inclusi- ve) e transportes diarios desde o Monte do Gozo ata a Cidade da Cultura. Ata o 3 de xullo Poden optar a unha praza todos os nados entre 1980 e 1996 que non participaran nas catro edicións ante- riores. A convocatoria é aberta e poderán participar tanto estudantes e licenciados en Belas Artes e afíns como todos aqueles que mediante a documentación presentada demos- tren ter unha traxectoria ou proxec- to artístico. Ademais, vinte das setenta prazas dispoñibles estarán abertas a artistas maiores de 35 anos. A solicitude deberá efectuarse antes das 15:00 horas do venres 3 de xullo xunto á documentación requerida: boletín de suscrición, fotocopia do DNI ou pasaporte, curriculum vitae abreviado (máximo unha folla), dos- sier de presentación do traballo artístico en formato papel (máximo 15 follas) e un resumo (máximo unha folla) da presentación a reali- zar no Foro ao mail encontro@cida- dedacultura.org. O nome dos seleccionados darase a coñecer o xoves 23 de xullo e debe- rán confirmar a súa participación antes do 31 de xullo. As bases com- pletas do "V Encontro de Artistas Novos" poden consultarse e baixar- se en www.cidadedacultura.gal, así como o boletín de suscrición. 10PáginaDo 7 ao 11 de setembro, Educación e Cultura convoca a 70 creadores O Gaiás, escenario do "V Encontro de Artistas Novos"
 • 13. (Galicia tamén presentou os seus produtos en Italia e Brasil) A oferta turística galega presentouse o pasado mes de abril en Portugal, dentro da feira "Mundo Abreu", un certame turístico organiza- do en Lisboa polo operador "Viaxes Abreu" no que participaron os axentes da compañía e varios destinos turísticos convidados, entre eles Galicia. "Viaxes Abreu" é o principal operador turístico de Portugal e cada ano organiza esta feira para presentar as novidades da propia compa- ñía no ámbito das viaxes turísticas e algúns destinos turísticos teñen a posibilidade de pre- sentar a súa oferta ao público que asiste a este certame, ao que, por certo, asistiron máis de 130.000 persoas, moitas das cales mercan as súas vacacións atraídas polas ofertas e descontos que se ofrecen no certame. Galicia estivo presente cun recinto aberto ao público a través do que se difundíu a oferta turística galega en xeral facendo fincapé nas posibilidades turísticas de Galicia para este verán. No pasado ano 2014 rexistráronse 164.576 viaxeiros portugueses aloxados nos establecementos regrados de Galicia, cifra que superou nun 6,6% o dato do anterior ano 2013. O mercado portugués representou en 2014 o 16,5% do total da demanda turística interna- cional de Galicia consolidándose como o pri- meiro mercado estranxeiro da nosa comunida- de. Ao longo deste mes de abril "Turismo de Galicia" participará tamén no "I Salón B-Travel de Cataluña", herdeiro antigo "Salón Internacional de Turismo de Cataluña" (SITC) , que vense de celebrar durante 23 anos no recinto da Fira de Barcelona e que sempre estivo na primeira liña de turismo mundial. "Turismo de Galicia" estivo presente cun recin- to de deseño de 112 metros cadrados, difusor da oferta turística xeral da comunidade galega. O "Salón B Travel de Cataluña" é unha das plataformas turísticas máis importantes da oferta e os servizos turísticos no ámbito nacio- nal e un importante reforzo para a promoción do turismo galego en Cataluña por ser un dos principais mercados para Galicia dentro de España. Promoción en Italia e Brasil Por outra parte, "Turismo de Galicia" tamén estivo presente na feira "Koiné", que se celebró en Vicenza (Italia) durante a segunda quincena do pasado mes de abril. Trátase dunha das maiores feiras relixiosas de Europa. De carácter bianual, este certame está aberto a profesionais e público xeral e celebra este ano a súa 16ª edición. Neste caso ,"Turismo de Galicia" presentará en Italia os recursos e produtos relacionados co Camiño de Santiago. Por último, ese mesmo mes de abril, o turismo galego estivo presente en Brasil na feira "World Travel Latin América". Esta foi a primeira vez que "Turismo de Galicia" participou neste certame profesional que celebrou este ano a súa terceira edición, dentro do marco do encontro anual da Asociación Brasileira de Operadoras de Turismo, "Braztoa". 11Página O TURISMO GALEGO PROMOVEUSE EN PORTUGAL DENTRO DA FEIRA "MUNDO ABREU"
 • 14. "TURISMO DE GALICIA" PRESENTOU EN MADRID A NOVA EDICIÓN DE "GALICIA, A TODO TREN" O "Tren Peregrino" e "O Tren dos Balnearios", principales novidades. A Casa de Galicia en Madrid acolleu a presentación da nova edición do programa 'Galicia a todo tren', na que interviñeron ademais da direc- tora de "Turismo de Galicia", Nava Castro, o director da Casa de Galicia en Madrid, José Ramón Ónega; o xerente do área comercial e servizo de atención ao cliente de RENFE, Javier Díaz Trisac, e o xerente do Inorde, JosÉ Manuel Rodríguez. Nava Castro explicou na presenta- ción que este programa, que naceu como un proxecto turístico pionei- ro e que celebra xa a súa terceira edición, inclúe este ano novos atractivos grazas á colaboración interinstitucional entre a Xunta de Galicia, Renfe e a Deputación de Ourense. Pola súa parte, o delegado da Xunta en Madrid e director da Casa, José Ramón Ónega, pronunciou na súa calidade de anfitrión, unhas palabras de benvida e destacou a importancia de viaxar para as men- tes e os ánimos das persoas. Nava Castro explicou que esta ini- ciativa innovadora que proporciona ao viaxeiro un novo modo de des- cubrir algúns dos recursos turísticos máis singulares de Galicia, continúa ofrecendo nesta terceira edición sete rutas que permiten descubrir as diferentes zonas de Galicia con variadas temáticas: a Ruta dos Faros, a Ruta dos Pazos e Xardíns Históricos e as cinco Rutas do Viño que recorrerán os distintos territo- rios onde se producen as denomi- nacións vitivinícolas galegas: Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Monterrei e Valdeorras. Segundo sinalou a responsable de Turismo da Xunta, estes sete itine- rarios estarán constituídos por 57 trens que ofertarán un total de 2.524 prazas, 74 prazas máis que o pasado ano. Nava Castro destacou que para esta nova edición, as rutas foron mello- radas "incrementando aínda máis o seu atractivo". Así, entre outras novidades, a "Ruta do Viño de Monterrei" inclúe neste a n o a visita ao Castelo de Monterrei, onde os turistas poderán realizar o "Túnel do Viño" e vivirán un espec- táculo sorpresa; nas rutas do viño Ribeiro e Rías Baixas se realizará unha visita ao Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea de Arbo e ao Mosteiro de San Clodio; e a ruta da Ribeira Sacra incorpora como novidade a visita ao Mosteiro de San Estevo de Sil. O "Tren Peregrino" Así mesmo, como principal novida- de desta edición, incorporase ao programa o "Tren Peregrino", que posibilitará a realización do Camiño de Santiago desde Madrid dunha maneira diferente, a bordo dun cómodo "Tren Hotel", no que os pasaxeiros disporán de aloxamento na Cabina Gran Clase e restauración no propio convoi. Con esta nova proposta os pasaxeiros poderán realizar diferentes etapas doCamiño de Santiago a pe ou en bicicleta, ou ben coñecer as diversas cidades nas que estaciona o tren con visitas guiadas e outras actividades. 12Página
 • 15. S U M A R I O Director - Editor Manuel Iglesias Director Antonio Llamas Redactor Jefe Moncho ALvedro Redacción O. González y R. Rodríguez Diseño y Maquetación Raquel Fdez. Tova Página 5 Por la boca muere el pez... Páginas 8 Resultados en las diputa- ciones. Página 6 y 7 Resultados municipales en las principales ciuda- des. ELECCIONES 2015 Página 11 Feria mundo “Abreu” Páginas 14 y 15 Galicia y Xapón xuntas. Páginas 12 y 13 Galicia a todo trén. TURISMO Página 17 Faro gallego será hotel. Páginas 19 Hombre en Marte. Páginas 18 Museo de la mierda. REPORTAJES Página 20 Y 21 Reportaje Oscar Romay. Páginas 24 y 25 Subvención a deportes. Páginas 22 y 23 Competición de cruceros. DEPORTES Páginas 9 Música no camiño. Página 10 Artístas novos. CULTURA EDITORIAL Nace esta revista virtual, dentro del grupo de "Galiciadiario.com", con el fin de dar mayor viveza e inten- sidad a este proyecto periodístico digital que da con firme- za sus primeros pasos. Y nace con el espíritu de colabora- ción y divulgación de las interesantes iniciativas que pue- dan tener tanto los organismos oficiales como de los cami- nos que pueda tomar el ciudadano individualmente. "Galiciadiario.com" es, a modo de un periódico de la red, un compendio de la actualidad y un reflejo de los modos y maneras sociales de Galicia. Incluirá información política, cultural, económica, turística y deportiva, amén de repor- tajes, para completar una revista que sea atractiva para aquel que se sienta tentado a visitarla. Animamos, desde esta nueva publicación, a los colabora- dores publicitarios a que se asienten en nuestras páginas. Con su ayuda será mucho más fácil el camino a recorrer. Nosotros, por nuestra parte, trataremos de ir mejorando número a número para hacerla atractiva a todos nuestros lectores. Bienvenidos. www.galiciadiario.com C/ Torreiro, 15 - 3º E 15003 - A Coruña
 • 16. S U M A R I O Director - Editor Manuel Iglesias Director Antonio Llamas Redactor Jefe Moncho ALvedro Redacción O. González y R. Rodríguez Diseño y Maquetación Raquel Fdez. Tova Página 5 Por la boca muere el pez... Páginas 8 Resultados en las diputa- ciones. Página 6 y 7 Resultados municipales en las principales ciuda- des. ELECCIONES 2015 Página 11 Feria mundo “Abreu” Páginas 14 y 15 Galicia y Xapón xuntas. Páginas 12 y 13 Galicia a todo trén. TURISMO Página 17 Faro gallego será hotel. Páginas 19 Hombre en Marte. Páginas 18 Museo de la mierda. REPORTAJES Página 20 Y 21 Reportaje Oscar Romay. Páginas 24 y 25 Subvención a deportes. Páginas 22 y 23 Competición de cruceros. DEPORTES Páginas 9 Música no camiño. Página 10 Artístas novos. CULTURA EDITORIAL Nace esta revista virtual, dentro del grupo de "Galiciadiario.com", con el fin de dar mayor viveza e inten- sidad a este proyecto periodístico digital que da con firme- za sus primeros pasos. Y nace con el espíritu de colabora- ción y divulgación de las interesantes iniciativas que pue- dan tener tanto los organismos oficiales como de los cami- nos que pueda tomar el ciudadano individualmente. "Galiciadiario.com" es, a modo de un periódico de la red, un compendio de la actualidad y un reflejo de los modos y maneras sociales de Galicia. Incluirá información política, cultural, económica, turística y deportiva, amén de repor- tajes, para completar una revista que sea atractiva para aquel que se sienta tentado a visitarla. Animamos, desde esta nueva publicación, a los colabora- dores publicitarios a que se asienten en nuestras páginas. Con su ayuda será mucho más fácil el camino a recorrer. Nosotros, por nuestra parte, trataremos de ir mejorando número a número para hacerla atractiva a todos nuestros lectores. Bienvenidos. www.galiciadiario.com C/ Torreiro, 15 - 3º E 15003 - A Coruña
 • 17. O secretario xeral da Asociación xaponesa de axencias de viaxes JATA, Nobuyuki Ikeda, trasla- doulle á responsable de Turismo de Galicia o seu interese por asinar un convenio de colabora- ción ao obxecto de afondar no proceso de desenvolvemento e consolidación de promoción do Camiño de Santiago e traballar conxuntamente nas dúas rutas de peregrinación. Máis de trece mil turistas xaponeses Todas as actividades e compromisos adquiridos por Turismo de Galicia co país nipón están repercutindo de forma directa na chegada de turistas e peregrinos procedentes de Xapón a nosa comunidade. O pasado ano 2014 viaxaron á nosa comunidade máis de 13.000 turistas procedentes de Xapón o que supuxo un total de 20.300 pernoctacións nos establecementos hoteleiros de Galicia. O mercado xaponés experimentou así no pasado ano un incremento de viaxeiros aloxados de máis do 27% e dun 17% o volume de pernoctacións do anterior ano 2013. En canto ao número de peregrinos, no pasado ano recolleron a Compostela un total de 1.095 peregrinos xaponeses. A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, cos miembros da Asociación Xaponesa de Axencias de V iaxes JATA. Asociación Xaponesa de Axencias de Viaxes JATA. 15 Página
 • 19. Un faro gallego será el primero en España en albergar un hotel. El faro de Isla Pancha, en Ribadeo (Lugo), será el primero de península en conver- tirse en un hotel. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto para trans- formar la instalación, que seguirá compatibilizando su uso de señalización marítima con la adecuación de dos estancias. El promotor no podrá altera el aspecto ni volumetría de la torre, que abrió en 1860 y quedó fuera de uso en 1980, cuando se construyó un nuevo faro. El proyecto es parte de la iniciativa "Faros de España", por el que Puertos del Estado, con el apoyo del Ministerio de Fomento, ha puesto a disposición de inversores extranjeros y nacio- nales varios faros en la Península. Peticiones Hasta la fecha, la agencia pública ha empezado a tramitar una docena de proyectos. Dos de ellos, que afectan a los faros de Tabarca y San Antonio (Alicante), están en fase avanzada y podrían inaugurarse antes de acabar el año. Además, se han recibi- do solicitudes para otros siete proyectos en faros situados a lo largo de la geografía española. Cabe recordar que España dispone de 547 ayudas marítimas, de las que 187 son faros. El coste directo de mantener la red asciende a 9,5 millones de euros, que se costea mediante una tasa a la navegación. No obstante, 53 faros ya acogen usos alternativos que ayudan a mejorar su rentabilidad. 17 Página
 • 20. La ciudad italiana de Castelbosco, al norte del país, inauguró recientemente el "Museo de la Mierda", ins- talación ecosostenible que aprovecha los excremen- tos animales para generar energía y los sitúa como foco artístico. La idea partió de Giantonino Lucatelli, emprendedor y propietario del recién estrenado museo, convencido de la necesidad de dar una utilidad a los cien mil kilos de excrementos que generan al año sus 2.500 vacas productoras de queso Grana Padano. Lucatelli decidió aunar en un mismo recinto la producción de leche y queso de sus animales con un proyecto "humano, natural, artístico y tecnológico", que busca además "dar a la mierda el valor que tiene" y romper los pre- juicios al hablar de los excrementos. Presentado en el Museo de la Ciencia y la Tecnología de Milán, ciudad de la que se encuentra a unos 100 kilómetros, el "Museo de la Mierda" de Castelbosco nace con la idea de recuperar todos los recursos que se utilizan en la ganadería vacuna basados en la cultura del "no desperdicio". "Pocos fenómenos están tan llenos de complejidad material y conceptual como la historia cultural de la mierda", sostuvieron los organizadores, quienes pretenden además profundizar y divulgar enseñanzas sobre los excrementos en las civilizacio- nes pasadas y actuales. Así, la instalación agraria y cultural realiza un recorri- do histórico por los usos medicinales que han tenido los excrementos para darles así el valor que merecen y muestra botes con distintas combinaciones de estiércol y plantas usadas para sanar enfermedades. Pero va más allá y enseña también cómo es posible crear ladrillos con una gran capacidad aislante a par- tir de los excrementos de las vacas, combinando así recursos naturales, tecnología e innovación ecológi- ca. Los excrementos son también el componente principal de pinturas y arcillas, además de la fuente de energía que utiliza toda la instalación para calen- tar los edificios y generar electricidad. Todo ello lo cuenta el museo combinado con distintas muestras de arte contemporáneo, como fotografías, pinturas y dibujos que reflexionan sobre la naturaleza, la antro- pología, la ecología y el arte y muchas de las cuales tienen como principal los excrementos, como las "pinturas demierda líquida". Además de las heces, el otro protagonista relacionado con ellas es el escara- bajo, del que hay varios ejemplares que recuerdan el valor que tuvieron en el Antiguo Egipto, cuando se situaban sobre el corazón de un difunto para ser enterrado con él y acompañarle así en el viaje hacia la otra vida. Curiosamente, los organizadores explicaron que mientras construían el museo encontraron una fosa antigua que fue utilizada en la Antigüedad como letrina y en la que se hallaron fósiles de excrementos, lo que entendieron como una señal premonitoria del triunfo del proyecto. "Sólo el inicio" Lucatelli dijo que la idea "nació hace ya muchos años" y quedó materializada con la inauguración del museo, aunque auguró que "esto es sólo el inicio" y quedan "muchas sorpresas por llegar", porque segui- rá experimentando. "Hace años ya entendía que de este material se podían hacer muchas cosas", explicó el impulsor del proyecto, quien recordó que comenzó con la transformación en metano de las heces y desde ahí llegó a descubrir que podían aprovecharse más usos, como abonos ecológicos. De ahí, pasó a descubrir que "se pueden crear ladri- llos y construcciones formadas por un 80% de mier- da", una innovación que supone un "ahorro energéti- co importante y funciona de aislamiento", al tiempo que lucha contra el cambio climático. "Ya en civiliza- ciones antiguas se utilizaba la mierda", dijo Lucatelli, quien se propuso mostrar a los visitantes que la capa- cidad de los animales va mucho más allá de crear leche y queso. "Con lo mismo que se usa para alimentar a las vacas, la mierda se recupera y se crea energía eléctrica y con el calor que se desprende de los motores se hace la calefacción para la casa", subrayó el emprendedor. "Buscamos darle a la mierda el valor que tiene", dijo el creador. 18 Página ABIERTO EN ITALIA EL "MUSEO DE LA MIERDA"
 • 21. Colaboran en el proyecto Rusia, Emiratos Árabes, Polonia, EE.UU. y Ucrania SE TRATARÁ DE ESTABLECER UN ASENTAMIENTO HUMANO EN MARTE. "MarsPolar", una iniciativa interna- cional de reciente creación, ha lan- zado el audaz proyecto de estable- cer un asentamiento humano en la región polar de Marte, donde hay abundante hielo de agua. El proyecto, integrado por especia- listas de Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Polonia, Estados Unidos y Ucrania, se fija como objetivo la creación de la colonia alrededor del 2029. "queremos enviar a Marte una tripuación de 4-6 astronautas, cada 2 años", declaró a "astro- watch.net" Roman Juranek, direc- tor de Comunicación del proyecto para Polonia. A Juranek y sus colegas les gustaría realizar estos viajes con un cohete "Falcon 9" pesado de "Space X" para lanzar la misión, junto a una nave especial "Dragon" de esta misma firma para llevar la carga y tripulaciones a Marte. "Space X" ha demostrado que vale la pena cooperar con esta empresa. Un con- trato con la NASA es una buena prueba, y nos gustaría establecer una cooperación, haciendo uso de sus vehículos de lanzamiento pesa- dos", dijo. Pero antes de que MarsPolar esté listo para enviar una misión tripulada, varias naves espa- ciales serán enviadas al planeta rojo con hábitats y suministros para los futuros colonos. También se prevé un vehículo robot de superficie que sería lanzado en el 2018.Para esta parte del proyecto, "MarsPolar" quiere dar una oportunidad a todas las empresas interesadas y espera a la mejor oferta. "Me gustaría ver algunas empresas polacas, porque soy consciente de que nuestros diseñadores y estudiantes están compitiendo con éxito en concursos para Marte", admitió Juranek. "Rovers" proyectados por polacos han conseguido numerosos premios en competiciones universitarias y europeas. Según los planes, para el 2020, un "Mars Transportation Vehicle" (MTV) podría llevar 35 toneladas de carga útil a la órbita terrestre baja (LEO). MTV será car- gado con alimentos, agua y suminis- tros de oxígeno, así como más de 20 toneladas de "hardware" para los futuros exploradores de Marte, incluida la nave espacial "Dragon", habitáculos, sistemas de soporte de vida, paneles solares, trajes especia- les o una unidad de extracción de agua. Un mes después de la llegada de la etapa de este primer MTV a la órbi- ta baja terrestre se enviará la segun- da etapa con los tanques de com- bustible de hasta 40 toneladas y el motor adicional que se acoplará a la primera etapa. Cuando el MTV lle- guealaórbitadeMarte,la"Dragon" se desacoplará y regresará a la Tierra. El resto quedará en órbita alrededor de Marte y aterrizará finalmente con la ayuda de un paracaídas. Según el sitio web del equipo, los sistemas de apoyo a la vida y el extractor de agua serán activados, por lo que la atmósfera respirable estará lista para cuando la segunda expedición con la tripulación llegue a Marte (CADA DOS AÑOS). Cada dos años otra nave espacial se podría enviar al planeta rojo, ya que sólo hay una ventana de lanzamien- to cada 26 meses, cuando Marte y la Tierra se alinean y el trayecto dura sólo 6-7 meses. El primer equipo que comenzará su viaje interplanetario a nuestro veci- no rojizo pasará un corto tiempo, de una semana a un mesa, en la órbita de la Tierra, a la espera del segundo lanzamiento de un cohete "Falcon" pesado con la unidad de refuerzo adicional. Un mes después, todo el convoy se dirigirá hacia Marte. El proceso de selección de astro- nautas está todavía en sus inicios. El equipo sólo ha especificado los criterios básicos para no cerrar la puerta a la gran cantidad de futuros aspirantes a los marcianos. Juranek solamente dio a conocer que los candidatos deben tener lo que se necesita, una vocación y predisposi- ciones adecuadas para el trabajo. "MarsPolar" quiere establecer su sede en los Emiratos Árabes Unidos y su sitio web está registrado en Dubai. El primer objetivo del equi- po, en el largo camino a Marte, es crear una compañía especial privada legal en los Emiratos Árabes Unidos. LOS PIONEROS DE "MARS ONE" Respecto a la iniciativa de pioneros espaciales holandesa "Mars One", Juranek dice que "MarsPolar" es diferente y no competiría con la famosa misión unidireccional dise- ñada por Bas Lansdorp. La nueva empresa se diferencia en cuanto a los preparativos para la misión y también los costos serían mucho menores. Sin embargo, la misión de "MarsPolar" tampoco incluiría un viaje de vuelta para los colonos de Marte, al menos durante 10 años. Sin embargo, el equipo ha prepara- do un concepto de vehículo de devolución a la Tierra (ERV), que puede ser utilizado en el futuro. Para asegurar la financiación para el ambicioso viaje pionero a Marte y comenzar las actividades necesa- rias, como la construcción del cen- tro espacial "MarsPolar", comenza- rá una campaña de donaciones, inversiones y futuras oportunidades de ingresos de negocios. 19 Página
 • 24. "Os anos de traballo están dando o seu froito" "Estámosnos facendo un oco no deportivo, pero tamén como clube, con seriedade" O esforzo sempre ten recompensa e iso sábeno ben as mozas do Club de Hockey Liña Meigas de Lugo, que, tras anos de sufrimento, lograron esta tempada un merecidísimo ascenso á Liga Elite. O seu adestra- dor, Óscar Romay, fala de traballo, complicidade e veteranía como claves deste éxito e móstrase espe- ranzado para o futuro. O equipo conta con xogadoras de garantía para asinar unha próxima campaña máis que digna, malia o difícil que é competir con clubes de Cataluña, onde o hockey liña goza dunha tradición e duns patrocinios dos que Galicia adoece. Noraboa polo ascenso, merecida recompensa a tanto esforzo. Si, levábamos moitas tempadas quedando últimos ou penúltimos a nivel nacional, pero cando entraron novos equipos na competición, cando se realizou o desdoble, vimos a posibilidade de defender a vetera- nía. E así o fixemos. É unha alegría moi grande. ¿Cal foi a fórmula? O que funcionou é traballo, traballo, traballo e traba- llo. Nós temos un bloque establecido cunha campioa do mundo, Andrea, que, con 19 anos, xa gañou o Mundial con España Júnior (19 anos) e con outras dúas xogadoras, unha de campo e unha porteira, ambas de 15 anos, que agora están na Selección, no Campus de Novas Promesas. Son xogadoras de moita calidade, con moita proxección e iso quere dicir que estamos facendo algo ben. O traballo desde abaixo, está dando os seus froitos. ¿Qué destacaría das súas xogadoras? Ademais de todo o traballo e todo o esforzo que reali- zamos, hai que destacar que somos un equipo moi heteroxéneo, pero moi unido. A xogadora máis nova ten 14 anos e a máis veterana, 44. Iso implica que á hora de coordinarnos exista un traballo adicional. Con todo, cando subimos ao autobús xa non hai idades. Hai moita complicidade e iso nótase na pista. Temos moi bo ambiente nos prepartidos e postpartidos. A próxima tempada na Liga Elite, ¿cómo se presenta? Tocaranos sufrir. A planificiación estase facendo xa dende agora, porque non hai cartos para fichar. Imos tirar polo tema físico, toca currar moito. Temos a xogadores de Selección, así que hai xente de calidade por explotar e tiraremos do físico. ¿O obxectivo, a permanencia? Si, o noso obxectivo é manternos, porque estamos a anos luz dos equipos de arriba. ¿Cales serán os rivais directos? Valquirias de Madrid e, pola clasificación deste ano, posiblemente Tsunamis. Está difícil. O rival direto que sabemos que, como nós, vai manter o mesmo cadro é Valquirias. O resto, en realidade, é unha incógnita. Hai moito nivel, os equipos móvense moito no verán e algúns se reforzan e outros quedan coxos. Haberá que esperar. ¿Hai tanta diferenza con Cataluña? En Cataluña hai moitas pistas, é moi tradicional. Nós ata fai un ano, non tiñamos. Si é certo que contamos co apoio do Concello, da Xunta de Galicia e a Diputación e este ano tivemos o patrocinio de Hockey Global. Pero non é suficiente para poder competir. Este ano confia- mos en conseguir algún outro apoio. O outro día foi un orgullo que o Ensino de baloncesto nos fixese o 'pasi- llo' no Palacio de Deportes. Iso quere dicir que nos estamos facendo un oco, xa non só a nivel deportivo, senón tamén a nivel de clube. Os anos de traballo, con seriedade, vontade e continuidade, van dando froitos. E este fin de semana, a final feminina da Liga Promoción 4x4 Dedicámoslle máis tempo e esforzo ao ascenso e con plantillas curtas non se pode aspirar a todo, pero imos intentar gañar. Preséntasenos un pouco costa arriba, temos que gañar de 2 e... a ver o que ocorre. Por sorte temos a xente moi nova, moitísimo futuro e á que lles queremos dar minutos. 20Página Óscar Romay Adestrador do Club Hockey Liña Meigas de Lugo.
 • 25. PLANTILLA DE HOCKEY LIÑA MEIGAS DE LUGO 21Página
 • 26. DEPORTES COSTA DA VELA La 42ª edición de la Regata Rías Altas inaugura a principios de julio la temporada alta de vela crucero en Galicia. Emergen las grandes citas del verano náutico. Moncho Alvedro / A Coruña / Las competiciones de élite desvelan las caras más frenéticas y festivas de la náutica deportiva y de recreo, en un juego noble con las condiciones de los vientos y de la mar, es decir los regatistas frente a los desafíos planteados por la naturaleza. Sin embargo, el papel reservado a los avances tecnológicos resulta cada vez más determinante. La 42ª edición de la Regata Rías Altas a principios del próximo mes de julio junto al 40ª Trofeo Conde de Gondomar Campeonato de España Altura Zona Norte, que se celebra semana y media más tarde, inician la tem- porada alta de la vela crucero sobre el Océano Atlántico. Tal como muestra la agenda de abajo, a ellas se aña- den el Campeonato Ibérico J80 y las tres regatas que componen el Trofeo Presidente (Infanta Elena, Príncipe de Asturias y Master según su orden de celebración). Mientras que en la vela tradicional sobresale, bajo el lema Vento de historia, mar de futuro, la décimo segunda convocatoria del Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se lleva a cabo desde el 9 hasta el 12 de julio en Cabo de Cruz. La primera gran cita del remo gallego es en pleno verano el 30ª Trofeo Teresa Herrera de Traíñas y la 26ª Bandeira Deputación de A Coruña de Traíñas, ambas de categoría absoluta. Guía práctica Ya en piragüismo también a mediados de julio destaca el Campeonatos de España de Pista (en el Embalse de Verducido, Pontevedra). Finalmente el Campeonato del Mundo de Surf Pantín Superclassic Ferrolterra cumple su vigésimo octava edición a principios del próximo mes de septiembre. El periódico digital www.galiciadiario.com presenta la guía práctica para sumergirse en las regatas y demás acontecimientos relevantes durante este verano en la vela pesada, vela tradicional, piragüismo, remo, submari- nismo, surf y otros deportes acuáticos en la comunidad autónoma. 22Página
 • 27. FECHASREGATAS ORGANIZACIÓN XLII Regata Rías Altas 9-12 julio Real Club Náutico de La Coruña Real Club Náutico de La Coruña Real Club Náutico de La Coruña XL Trofeo Conde de Gondomar 23-26 julio Monte Real Club de Yates de Bayona Campeonato España Altura. Zona Galicia. XVIII Regata Cruceros de Aguete 1-2 agosto Real Club de Mar de Aguete XV Semana Náutica 1-2 agosto Real Club Náutico de VigoLII Regata Martín Códax. Rías Baixas 13-16 agosto Real Club Náutico de PortosínXXVII Mar Finisterre Trofeo Pitusa Sabín 22-23 agosto XIV Regata S.A.R. Infanta Elena 28-30 agosto Monte Real Club de Yates de BayonaTrofeo S.A.R. Príncipe de Asturias 4-6 sept. Monte Real Club de Yates de BayonaCampeonato Ibérico J80 4-6 sept. Real Club Náutico de SanxenxoMáster El Corte Inglés 11-13 sept. Real Club Náutico de VigoXII Semana del Atlántico 23 oct.-1 nov. VELA TRADICIONAL Volta a Arousa 27 junio XII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia - Cabo de Cruz. I Xuntanza Patexeira de Embarcacións Tradicionais - Sada. 9-12 julio 18-19 julio XII Xuntanza de Embarcacións Tradicionais de Moaña. 8 agosto Regata das Illas Atlánticas. Club Náutico San Vicente. 22-24 agosto Regata de Clásicos. Real Club Náutico de Vigo. 30-31 agosto Regata Príncipe de Asturias. Monte Real Club de Yates de Bayona. Máster El Corte Inglés. Real Club Náutico de Sanxenxo. Concentración de Barcos Clásicos. Aldán. 19 julio Memorial Tito Silva. Cambados. 20-21 sept. Que Inchadiña branca vela Homenaxe do mar a Rosalía de Castro 4 julio 13-14 sept. ver en web PIRAGÜISMO XLVII Campeonato de España de Pista. Verducido (Pontevedra). 10-12 julio 3ª Copa de España de Kayak de Mar. Santa Cristina de Cobres (Vigo) 20 junio 3º Torneo Liga Kayak Polo 1ª División Masculina. A Malata (Ferrol). 6-7 junio 4º Torneo Liga Kayak Polo 1ª División Femenina. A Malata (Ferrol). Trofeo Príncipe de Asturias K-4 C-4. Aldán. 4-5 julio 8 agosto XLIV Descenso Internacional Río Miño. Tui. 15 agosto REMO XXVI Bandeira Deputación A Coruña de Traíñas 8-9 agosto 12 agosto 1-6 sept. 8 agosto XXIX Cidade de A Coruña de Pesca Submariña. Club del Mar de San Amaro. 16 agosto SURF ACT. SUBACUÁTICAS 28ª edición Campeonato del Mundo de Surf Pantín Classic Ferrolterra. Playa Pantín . XIX Cidade de A Coruña Fotosub Memorial F. Torreiro. Club del Mar de San Amaro. XXX Trofeo Teresa Herrera de Traíñas. A Coruña. 23Página CALENDARIO DE GRANDES CITAS EN TEMPORADA ALTA VELA CRUCERO.
 • 28. Santiago de Compostela, 26 de maio de 2015.- O secretario xeral para o deporte, José Ramón Lete Lasa asina- rá ao longo desta semana os conve- nios de patrocinio do Plan de patroci- nio dos equipos de alta competición de Galicia 2014/2015. Na presente edición, o plan están dotado con 2.420.000 euros, un 26% máis que o pasado ano, tendo por destinatarios un total 111 equipos gale- gos. Neste orzamento, Abanca, patro- cinadora oficial do plan logo do con- trato subscrito coa Fundación o pasa- do mes de febreiro, fai unha achega de 726.000 euros, como parte do compromiso subscrito pola entidade financeira que destinará, no marco da presente colaboración, máis de 3,6 millóns de euros nos cinco anos de duración do contrato coa Fundación. Desde os seus inicios na tempada 2009/2010, o plan investiu máis de 10.000.000 de euros nos equipos de alta competición de Galicia, mostran- do a súa efectividade tanto no xenéri- co número de equipos apoiados (111 na presente edición fronte aos 89 do ano 2009), como especialmente ton (2), baloncesto (11), baloncesto en cadeira de rodas (2), balonmán (7), béisbol (3), bolos (1), ciclismo (6), esgrima (3), fútbol (14), fútbol sala (11), halterofilia (2), hóckey herba (1), hóckey liña (2), hóckey a patíns (3), kaiak polo (3), piragüismo (5), remo (3), rugby (3), tenis de mesa (12), tría- tlon (5) e voleibol (7). Este plan de patrocinio supón un moi destacado pulo para a presenza do deporte galego no máis alto nivel competitivo, a nivel nacional e interna- cional, das distintas modalidades deportivas comprendidas nel, garan- tindo o crecemento deportivo de enti- dades e deportistas destas especiali- dades, á vez que se reforza a presen- za da marca DEPORTE GALEGO nas competicións deportivas ás que aco- den os equipos patrocinados. Coa incorporación neste ano de Abanca como patrocinadora oficial, o plan logra potenciar a súa presenza e ope- ratividade, potenciándose a base dos equipos patrocinados. No seguinte cadro detállanse os clubs e o importe de cada un dos convenios, (na páxina seguinte). A Fundación Deporte Galego destina 2.420.000 € na presente tempada ao plan de patrocinio dos equipos de alta competición de Galicia. Un 26% máis que na pasada edición, chegando este ano a un total de 111 equipos de Galicia. Na presente edición ten como patrocinador oficial a Abanca, cunha achega de 726.000 euros. no tocante ao deporte feminino: 28 equipos na tempada 2009/2010, 46 equipos na vixente tempada. Todos os equipos patrocinados teñen en común contar con equipos nas competi- cións de primeiro e segundo nivel en modalidades deportivas nas que a competición de máximo nivel se desenvolve na categoría absoluta en sistema de liga regu- lar á que se accede por clasifica- ción, con ascensos e descensos de categoría, e/ou sistema de rán- king/clasificación por equipos. Como vén sendo a tónica habitual deste programa, a presente edi- ción patrocina equipos de distin- tas especialidades deportivas, o que reflicte o bo estado de forma do deporte de alta competición en Galicia: atletismo (5),bádmin 24Página
 • 29. Sociedad Gimnástica de Pontevedra ATLETISMO MASC. 17.954,09 Real Club Celta de Atletismo ATLETISMO MASC. 11.769,09 Club Atletismo Femenino Celta ATLETISMO FEM. 4.147,95 Club de Atletismo Ría Ferrol Atletismo Fem. 20.015,65 Club Atletismo Narón ATLETISMO MASC. 9.010,28 Clube Bádminton As Neves BADMINTON MIXTO 13.252,17 Clube Bádminton Estradense BADMINTON MIXTO 15.210,11 Club Xuventude Baloncesto BALONCESTO MASC. 39.252,02 Club Baloncesto Peixefresco Marín BALONCESTO MASC. 38.921,19 Agrupación Deportiva Cortegada BALONCESTO FEM. 35.805,19 Club Baloncesto Arxil BALONCESTO FEM. 32.369,52 Club Baloncesto Breogán S.A.D. BALONCESTO MASC. 34.304,71 Club Porta XI C.B. BALONCESTO FEM. 33.254,42 Club Orense Baloncesto, S.A. Dptva. BALONCESTO MASC. 44.443,57 Club Baloncesto Femenino Orense BALONCESTO FEM. 29.562,05 Club Deportivo Bosco BALONCESTO FEM. 39.755,71 Club Universitario de Ferrol BALONCESTO FEM. 41.340,82 Club Básquet Coruña BALONCESTO MASC. 50.303,71 Sociedad Dptva. Teucro Pontevedra BALONMÁN MASC. 39.619,65 Club Balonmán Atlético Guardés BALONMÁN FEM. 35.277,37 Club Balonmán Cangas BALONMÁN MASC. 54.139,64 Sociedad Deportiva Octavio V igo BALONMÁN MASC. 39.831,69 Club Balonmán Porriño BALONMÁN FEM. 34.775,39 C.D. Balonmán Chapela BALONMÁN FEM. 15.248,38 Club Balonmán Seis do Nadal - Coia BALONMÁN FEM. 15.294,71 Asoc. Club Leones de Santiago BBC BÉISBOL MASC. 8.865,40 Halcones de V igo Béisbol Club BÉISBOL MASC. 10.716,32 Club Béisbol Cambre BÉISBOL MASC. 8.389,86 Club Bowling Celta BOLOS MASC. 3.011,79 Club Ciclista Padronés CICLISMO MASC. 16.180,75 Grupo Deportivo Súper Froiz CICLISMO MASC. 16.922,76 Club Ciclista Rías Baixas CICLISMO MASC. 17.243,61 Club Ciclista V igués CICLISMO MASC. 15.972,23 Club Ciclista Spol CICLISMO MASC. 15.254,49 Club Ciclista Cambre CICLISMO MASC. 16.682,79 Club de Esgrima V igo "El Olivo" ESGRIMA FEM. 8.435,36 Zalaeta 100Tolos (masculino) ESGRIMA MASC. 4.874,76 Zalaeta 100Tolos (feminino) ESGRIMA FEM. 4.874,76 Sociedad Deportiva V illestro FÚTBOL FEM. 20.874,94 Sociedad Deportiva Compostela FÚTBOL MASC. 51.684,10 Club Peluquería Mixta Friol FÚTBOL FEM. 19.163,40 Unión Deportiva Barbadás FÚTBOL FEM. 17.682,07 Fed. V iguesa Peñas Rec."El Olivo" FÚTBOL FEM. 17.991,41 Erizana C.F. FÚTBOL FEM. 20.584,60 Sárdoma Club Fútbol FÚTBOL FEM. 22.472,80 Club Bértola Femenino FÚTBOL FEM. 12.155,21 Coruxo Club de Fútbol FÚTBOL MASC. 54.198,15 Real Club Celta de V igo S.A.D. FÚTBOL MASC. 36.465,64 Racing Club de Ferrol, S. A. D. FÚTBOL MASC. 50.540,25 V ictoria C.F. FÚTBOL FEM. 26.789,90 Orzán Sociedad Deportiva FÚTBOL FEM. 21.003,14 Unión Deportiva Somozas FÚTBOL MASC. 36.465,64 Santiago Futsal FÚTBOL SALA MASC. 57.580,91 Poio Fútbol Sala FÚTBOL SALA FEM. 30.397,87 Leis 26 F.S. FÚTBOL SALA FEM. 14.241,64 C.D. Burela F.S. (masculino) FÚTBOL SALA MASC. 42.797,48 C.D. Burela F.S. (feminino) FÚTBOL SALA FEM. 38.974,46 Ourense C.F. FÚTBOL SALA FEM. 42.498,82 Cidade de As Burgas Fútbol Sala FÚTBOL SALA FEM. 31.149,38 O Parrulo Fútbol Sala FÚTBOL SALA MASC. 34.520,63 Club Valdetires FÚTBOL SALA FEM. 11.520,45 F isober FSF FÚTBOL SALA FEM. 12.967,34 Club V iaxes Amarelle F.S. FÚTBOL SALA FEM. 28.457,82 Club Halterof ilia Pabellón HALTEROFILIA MASC. 4.272,99 Club Halterof ilia Coruña HALTEROFILIA MASC. 9.777,88 Club Hokey Barrocás HÓ CKEY HERBA MASC. 18.586,10 Club de Hockey Femenino Meigas HÓ CKEY LIÑA FEM. 4.421,36 Club Patíns Lóstregos Lucus HÓ CKEY LIÑA FEM. 4.407,68 Hóckey Club Liceo de A Coruña HÓ CKEY PATÍNS MASC. 59.803,87 Club Patín Cerceda HÓ CKEY PATÍNS MASC. 32.707,06 Club Ant. Almnos. Colegio Sto. Dgo. HÓ CKEY PATÍNS MASC. 11.817,57 Club AMFIV M.F (BLC SILLA) MIXTO 33.332,22 Club Basketmi Ferrol M.F (BLC SILLA) MIXTO 14.053,94 Club As Torres PIRAGÜISMO MIXTO. 8.910,67 (Equipo, especialidade. Categoría, importe(€) patrocinio.) 25Página Club de Kayak Polo Combarro PIRAGÜISMO MIXTO 6.000,17 Club Kayak Tudense PIRAGÜISMO MIXTO 23.892,85 Club Marítimo D. Breogán O Grove PIRAGÜISMO MIXTO 10.611,32 Escuela Piragüismo de Pontevedra PIRAGÜISMO MIXTO 10.282,92 Real Club Náutico Rodeira Cangas PIRAGÜISMO MASC. 8.898,36 Club Piragüismo Juvenil de Puentes PIRAGÜISMO MASC. 5.726,46 Club Ría de Betanzos PIRAGÜISMO MIXTO 9.900,56 Club de Remo Cabo de Cruz Boiro REMO MASC. 27.780,85 Sociedad DeportivaTirán REMO MASC. 30.347,42 Sociedad Deportiva Samertolameu REMO MASC. 23.807,79 V igo Rugby Club RUGBY MASC. 32.041,48 Club Arquitectura Téc. (feminino) RUGBY FEM. 28.962,92 Club Arquitectura Téc. (masculino) RUGBY MASC. 18.876,33 Arteal Tenis Mesa (masculino) TENIS DE MESA MASC. 21.260,14 Oroso Tenis de mesa (masculino) TENIS DE MESA MASC. 14.902,09 Arteal Tenis Mesa (feminino) TENIS DE MESA FEM. 15.856,61 Arteal Tenis Mesa (masculino) TENIS DE MESA MASC. 8.291,67 Arteal Tenis de Mesa (feminino) TENIS DE MESA FEM. 6.490,50 Club Oroso Tenis de mesa (fem.) TENIS DE MESA FEM. 7.697,39 Club Cambados Tenis de Mesa TENIS DE MESA MASC. 9.824,12 Tenis Mesa Monte Porreiro (masc.) TENIS DE MESA MASC. 9.551,59 TenisMesa Monte Porreiro (fem.) TENIS DE MESA FEM. 7.750,41 Agrupación Deportiva V incios TENIS DE MESA FEM. 8.092,43 Club Tenis de Mesa Cidade Narón TENIS DE MESA FEM. 6.709,20 Club del Mar de San Amaro TENIS DE MESA MASC. 9.153,65 Club Triatlón Santiago (masculino) TRÍATLON MASC. 11.602,63 Club Triatlón Santiago (feminino) TRÍATLON FEM. 8.180,40 Club Triatlón Lugo Fluvial (masc.) TRÍATLON MASC. 10.426,17 Club Triatlón Lugo Fluvial (fem.) TRÍATLON FEM. 11.867,12 Club Triatlón Ferrol TRÍATLON FEM. 7.470,88 Club Voleibol Cabo de Cruz VOLEIBOL MASC. 15.431,08 Club Emevé (masculino) VOLEIBOL MASC. 27.657,73 Club Emevé (feminino) VOLEIBOL FEM. 30.719,72 Club V igo Voleibol VOLEIBOL MASC. 24.905,28 Club Deportivo Xuvenil Teis VOLEIBOL FEM. 23.676,07 Club Deportivo Aldebarán VOLEIBOL MASC. 14.997,41 Club Instituto Zalaeta VOLEIBOL FEM. 22.802,86 Cadro para os clubes dos importes de patrocinio según o convenio: