«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργασία (Αστυπάλαια- Κύπρος- Θεσ/νίκη)

Maria Panousiadou
Maria PanousiadouPrimary School teacher
«ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΛΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΦΙΛΟ»
Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ
σε eTwinning συνεργασία
(Αστυπάλαια- Κύπρος- Θεσ/νίκη)
Από τις
Σοφία Θεοδωρίδου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας (Τμήμα Ένταξης), Δωδεκάνησα
Μαρία Μιχαήλ Κολλύφα, Α΄Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης (Κ.Α΄), Λευκωσία, Κύπρος
Μαρία Πανουσιάδου, 15ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, Θεσσαλονίκη
ΤΠΕ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ-
ΚΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΕΣ
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας – Νοέμβριος 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eTwinning
• Καινοτόμος δράση
• Δίκτυο με σκοπό τη συνεργασία σχολείων από
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με χρήση ΤΠΕ
• Ασφαλές και έγκυρο περιβάλλον
• Μέρος του προγράμματος Δια βίου μάθησης από το
2005
• 230.000 +
ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί – μέλη του δικτύου
2
ΕΥΡΩΠΗ
ΧΩΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΗ
Μαθητές
Εκπαιδευτικοί
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
ΕΡΓΟ: ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΛΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΦΙΛΟ
ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
• γνωριμία των μαθητών της Β2 τάξης του Α΄Δημοτικού Σχολείου Έγκωμης, της Α2
τάξης του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου και του Τμήματος Ένταξης του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Αστυπάλαιας
• ισότιμη συμμετοχή μαθητών δημοτικού, με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες , από την Κύπρο, την ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα
ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την άρση γεωγραφικών και άλλων περιορισμών
• παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τους ίδιους τους μαθητές
• καλλιέργεια της καλαισθησίας και ενθάρρυνση της φαντασίας των μαθητών
• ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως η πολιτότητα με τη γνωριμία των
δικαιωμάτων του παιδιού, η ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα, η ευχέρεια
προφορικού λόγου, η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανάπτυξη της κριτικής και
δημιουργικής σκέψης.
3
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
4
ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 5
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 6
EΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ
• υλοποίηση έργου ομαδικά και δημιουργικά από όλους τους
συμμετέχοντες
• συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών, οι οποίοι εργάστηκαν
διαθεματικά, αξιοποιώντας προϋπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και
εμπειρίες
• συνεχής ανταλλαγή απόψεων μέσω τηλεδιάσκεψης και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και καθορισμός στόχων, πλαισίου εργασίας,
ανατροφοδότηση, ανταλλαγή απόψεων και υλικού.
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
7
• εφαρμογές Web 2.0 (flipsnack, padlet, prezi,
popplet, animoto)
• άλλες εφαρμογές (Voki, Speaking Avatars,
Comic Strip Creator, movie maker, zondle,
wordle, Power Point)
• Oovoo – Skype τηλεδιασκέψεις
• Youtube
• ΤΠΕ για ενσωμάτωση ήχου και επεξεργασία
εικόνας για τη δημιουργία ψηφιακών
αντικειμένων.
• Πλατφόρμα TwinSpace του eTwinning η οποία
αποτέλεσε το κοινό περιβάλλον επικοινωνίας
και εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών και
ιδιαίτερα τα Blog και wiki του Twinspace που
χρησιμοποιήθηκαν από μαθητές και
δασκάλους για ανάρτηση εργασιών, σχολίων
και ανατροφοδότησης.
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
8
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
• Η κ. Πανουσιάδου (Εύοσμος-Θεσ/νίκη) οργάνωσε αποτελεσματικά τα πεδία
«Project activities» και «Εκπαιδευτικοί» και παρείχε τεχνική υποστήριξη σε όλη
τη διάρκεια του έργου
• αναπτύχθηκε επικοινωνία με την επισκέπτρια του έργου λογοτέχνιδα κ. Βασιλική
Νευροκοπλή μέσω Τwispace, email και skype
• ο χώρος και τα εργαλεία του TwinSpace αξιοποιήθηκαν για την ανάρτηση
εργασιών, την κοινοποίηση δραστηριοτήτων και την ανατροφοδότηση μέσω
σχολιασμού. Οι χώροι «Εκπαιδευτικοί» και «Μαθητές» αξιοποιήθηκαν από
όλους για ανταλλαγή υλικού, οδηγιών, σχολίων και ανατροφοδότηση
• η συνεχής αλληλεπίδραση βοήθησε όλους τους μετέχοντες να αποκτήσουν
εμπειρίες και γνώσεις βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές τους.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί ανέλαβαν πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα
ενθαρρύνοντας την κοινή δημιουργική παραγωγή.
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
9
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ
ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ
• ανταλλαγή ιδεών για το κοινό λογότυπο του έργου
• λογότυπο έργου με προτάσεις και συμμετοχή και των τριών σχολείων
(έργα των μαθητών)
• παρουσίαση τάξης και σχολείου συμμετεχόντων
• γνωριμία μαθητών μέσα από τηλεδιασκέψεις, ανταλλαγή σχολίων
και ευχών
• δημιουργία πρεσβευτών των δικαιωμάτων του παιδιού (φιγούρα-
όνομα-χαρακτήρας)
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
10
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ
(συνέχεια)
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
11
• επεξεργασία πινάκων με θέματα από τη ζωή των παιδιών και
σύνδεσή τους με τα δικαιώματα του παιδιού.
• βιβλιαράκι με ερωτήσεις για την επεξεργασία των πινάκων με βάση
την Παλέτα του Έντεχνου Συλλογισμού (κάθε σχολείο το δικό του)
• Αστυπάλαια
• Κύπρος
• Εύοσμος
• κοινή επεξεργασία του έργου του Μιρό «Και στερέωσε τα μαλλιά
ενός αστεριού».
• ταχυδρομική ανταλλαγή των κορδονιών της φιλίας, ευχών,
δικαιωμάτων και δώρων. Τα κορδόνια ενώθηκαν στο κάθε
συνεργαζόμενο σχολείο και δημιουργήθηκαν φιλμάκια τα οποία
κοινοποιήθηκαν
• 2 μουσικές αφηγήσεις, αποτέλεσμα συνεργασίας των μαθητών του
Τμήματος Ένταξης Δ/Σ Αστυπάλαιας με τους μαθητές του Α2 του
15ου Δ/Σ Ευόσμου
• δημοσιοποίηση της δουλειάς του κάθε σχολείου
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
12
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ
(συνέχεια)
ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
• 1 ψηφιακό comic, «12 νησιαστέρια» Ευχές από τα Δωδεκάνησα,
κόμικ αφόρμησης για τα Δωδεκάνησα και τις χώρες της ΕΕ
• 4 ψηφιακά βιβλία για την παρουσίαση του σχολείου, το δικαίωμα
στην επιβίωση σε συνεργασία με συμμαθητές τους από την Α΄ τάξη
του σχολείου, το δικαίωμα στην υγεία και τον έντεχνο συλλογισμό
όπως και την εργασία με το Miro
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
13
ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
• 1 popplet, για τη δράση φιλαναγνωσίας με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα παιδικού βιβλίου και την εξ αποστάσεως συνάντηση των
μαθητών με τη συγγραφέα κ. Νευροκοπλή όπως και για το δικαίωμα
στην εκπαίδευση
Διαβάζω, γιορτάζω, επικοινωνώ, συναντώ, μοιράζομαι, απεικονίζω!
Το Κόκκινο κορδόνι και η κ. Νευροκοπλή στο Δ/Σ Αστυπάλαιας
• 1 wordle, για το δικαίωμα στη φιλία
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
14
ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
• 2 video, συνεργασία των μαθητών και με συμμαθητές τους από
άλλες τάξεις του σχολείου αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Στην αυλή των
οικολογικών σχολείων… σαν στο σπίτι μας» και την παραλαβή του
κόκκινου κορδονιού της φιλίας μας
• 2 avatars για τους πρεσβευτές μας Νικηφόρο και Λίντα.
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
15
ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΚΥΠΡΟΣ
• Μεγάλες ατομικές φιγούρες με τα δικαιώματα του παιδιού
(παρουσίαση με PowerPoint)
• σε συνεργασία και με τους μαθητές άλλων τάξεων του ίδιου
σχολείου διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Οι γνώσεις των μαθητών του
σχολείου μας για τα δικαιώματα που καταπατούνται λόγω εισβολής
και κατοχής στην Κύπρο και ο ρόλος που μπορούν να
διαδραματίσουν ως ενεργοί πολίτες». Ενημέρωση και παρουσίαση
των αποτελεσμάτων της έρευνας με δύο φιλμάκια
• 3 avatars
• 1 prezi (patchwork-Miro)
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
16
ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΚΥΠΡΟΣ
• 2 ψηφιακά βιβλία flipsnack (το βιβλιαράκι για τον έντεχνο έγινε με τη
δημιουργία ξεχωριστού Popplet για κάθε ερώτηση)
• 7 φιλμάκια από powerpoint (Οι δικές μας ιστορίες στις γειτονιές των
δικαιωμάτων)
• 1 βιβλιαράκι για τη λαϊκή παράδοση της Κύπρου (μουσείο) που έγινε
από όλες τις Β΄ τάξεις του σχολείου
• Φωτογραφίες
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
17
ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΚΥΠΡΟΣ
• 1 βιβλιαράκι issuu (αξιολόγηση του έργου από τους μαθητές)
• 2 video
• 2 φιλμάκια animotο
• Ποίημα «Ο ύμνος στη φιλία»
• 1 padlet (καλοκαιρινές ευχές).
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
18
ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• 2 avatars για την υποδοχή στο TwinSpace του έργου
• 4 ψηφιακά βιβλία (δυο παραμύθια, ένα βιβλίο για την εργασία με
τον έντεχνο συλλογισμό και ένα για την εργασία με τον πίνακα του
Miro)
• 4 popplet για τα δικαιώματα στην εκπαίδευση , στο καθαρό
περιβάλλον, στην τροφή και στην οικογένεια
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
19
ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• 2 prezi για τα δικαιώματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
στην ελευθερία και την ειρήνη
• 1 εκπαιδευτικό παιχνίδι zondle για τα δικαιώματα του παιδιού
• 2 βίντεο (συνάντηση με τη συγγραφέα Βασιλική Νευροκοπλή και
μουσική αφήγηση με τις περιπέτειες των πρεσβευτών μας)
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
20
ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• 1 βίντεο animation για τα δικαιώματα στον ελεύθερο χρόνο και την
ψυχαγωγία και την προστασία από την παιδική εργασία και
οικονομική εκμετάλλευση) "Ο ήλιος θέλει διακοπές».
Για κάποια από τα πιο πάνω αναπτύχθηκε συνεργασία και με
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων του 15ου Δ/Σ Ευόσμου για την σχολική
χρονιά 2013-2014 (μουσικής, εικαστικών, θεατρικής και φυσικής
αγωγής).
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
21
ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλα τα αντικείμενα παρήχθησαν κυρίως μέσα από δημιουργική και
διαθεματική εργασία αλλά και μέσα από ομαδική εργασία τόσο των
μαθητών μεταξύ τους όσο και σε συνεργασία με τους συμμαθητές
τους από άλλες τάξεις του ίδιου σχολείου αλλά και με τους
συνεργάτες τους στο ίδιο έργο αλλά και μέσα από ατομική μελέτη και
εργασία.
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
22
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ
• Ενίσχυσε τα κίνητρα και ενθάρρυνε τη δημιουργική έκφραση των μαθητών μέσω
της τέχνης και την καλλιέργεια της καλαισθησίας
• δημιούργησε προϋποθέσεις για ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, αναγνώριση της συμβολής και ανάδειξη ταλέντων και κλίσεών τους, με
ταυτόχρονη αντιστάθμιση της μαθησιακής ή κινητικής τους δυσκολίας
• αξιοποιήθηκαν δημιουργικά και συνεργατικά οι εφαρμογές Web 2.0 και το
διαδικτύο ως μέσα επικοινωνίας, διερεύνησης και άρσης του γεωγραφικού, και
όχι μόνο, περιορισμού μαθητών (με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) που ζουν
στην Αστυπάλαια ενθαρρύνοντας την εξωστρέφεια των μαθητών αλλά και της
σχολικής μονάδας.
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
23
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ
(συνέχεια)
• ισχυροποίησε τους δεσμούς ανάμεσα σε Έλληνες και Κύπριους μαθητές με
κοινή βάση αναφοράς τη γλώσσα και την ιστορία των χωρών αλλά και σε
άμεση σύνδεση με την «ευρωπαϊκή ταυτότητα» και την έννοια του
«ευρωπαίου ενεργού πολίτη»
• ευνοήθηκε η ενσωμάτωση των περισσότερων γνωστικών αντικειμένων της
διδακτέας ύλης αλλά και ευαισθητοποίηση στα δικαιώματα του παιδιού και
του ενεργού πολίτη εν γένει με την ταυτόχρονη αξιοποίηση του έργου ως
εργαλείου εμπλουτισμού σχεδίων εργασίας για μαθητές με και χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
• υπήρξε διάχυση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, στον ιστοχώρο του
Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, στους γονείς και άλλους εκπαιδευτικούς και στο
ιστολόγιο της συγγραφέως/συνεργάτιδας του έργου Νευροκοπλή Βασιλικής.
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
24
25
Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
26
• αποτελεσματική οργάνωση από την κ. Πανουσιάδου (Εύοσμος-Θεσ/νίκη) των
πεδίων «Project activities» και «Εκπαιδευτικοί» και παροχή τεχνικής υποστήριξης
σε όλη τη διάρκεια του έργου
• επικοινωνία με την επισκέπτρια του Έργου λογοτέχνιδα κ. Βασιλική Νευροκοπλή
μέσω Τwispace, email και skype
• αξιοποίηση του χώρου και των εργαλείων του TwinSpace για την ανάρτηση
εργασιών, την κοινοποίηση δραστηριοτήτων και την ανατροφοδότηση μέσω
σχολιασμού. Οι χώροι «Εκπαιδευτικοί» και «Μαθητές» αξιοποιήθηκαν από όλους
για ανταλλαγή υλικού, οδηγιών, σχολίων και ανατροφοδότηση
• συνεχής αλληλεπίδραση αναμεταξύ όλων των συμμετεχόντων που τους βοήθησε
να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές
τους. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ανέλαβαν πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα
ενθαρρύνοντας την κοινή δημιουργική παραγωγή.
1 von 26

Recomendados

Λογοτεχνία, ποίηση και φαντασία von
Λογοτεχνία, ποίηση και φαντασίαΛογοτεχνία, ποίηση και φαντασία
Λογοτεχνία, ποίηση και φαντασίαvasilikikarapa
1.6K views34 Folien
1η χρονιά Erasmus (2015-6) - Δ.Σ. Νάουσας Πάρου von
1η χρονιά Erasmus (2015-6) - Δ.Σ. Νάουσας Πάρου 1η χρονιά Erasmus (2015-6) - Δ.Σ. Νάουσας Πάρου
1η χρονιά Erasmus (2015-6) - Δ.Σ. Νάουσας Πάρου Sophia Det
90 views53 Folien
Mέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι... von
Mέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι...Mέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι...
Mέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι...vasilikikarapa
423 views31 Folien
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9 von
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 9marscord
196 views3 Folien
TΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 7 von
TΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 7TΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 7
TΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ φύλλο 7marscord
117 views3 Folien
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-φύλλο 11 von
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-φύλλο 11ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-φύλλο 11
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-φύλλο 11marscord
114 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Live together in the school ppt von
Live together in the school pptLive together in the school ppt
Live together in the school pptmarscord
486 views22 Folien
παρουσίαση ενημέρωση για E twinning von
παρουσίαση ενημέρωση για E twinningπαρουσίαση ενημέρωση για E twinning
παρουσίαση ενημέρωση για E twinningdipeser
451 views29 Folien
"απολογισμός πολιτιστικού προγράμματας 2ου κλασικού τμήματος" von
"απολογισμός πολιτιστικού προγράμματας 2ου κλασικού τμήματος""απολογισμός πολιτιστικού προγράμματας 2ου κλασικού τμήματος"
"απολογισμός πολιτιστικού προγράμματας 2ου κλασικού τμήματος"kass26
2.9K views6 Folien
το E twinning στη μαθητιάδα 2016 von
το E twinning στη μαθητιάδα 2016το E twinning στη μαθητιάδα 2016
το E twinning στη μαθητιάδα 2016Socratis Vasiopoulos
778 views160 Folien
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΙ ΖΩΩΝ von
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΙ ΖΩΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΙ ΖΩΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΙ ΖΩΩΝgvlachos
757 views25 Folien
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinning von
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinningH δημιουργική γραφή_σε__e-twinning
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinningserreschools
1.5K views4 Folien

Was ist angesagt?(20)

Live together in the school ppt von marscord
Live together in the school pptLive together in the school ppt
Live together in the school ppt
marscord486 views
παρουσίαση ενημέρωση για E twinning von dipeser
παρουσίαση ενημέρωση για E twinningπαρουσίαση ενημέρωση για E twinning
παρουσίαση ενημέρωση για E twinning
dipeser451 views
"απολογισμός πολιτιστικού προγράμματας 2ου κλασικού τμήματος" von kass26
"απολογισμός πολιτιστικού προγράμματας 2ου κλασικού τμήματος""απολογισμός πολιτιστικού προγράμματας 2ου κλασικού τμήματος"
"απολογισμός πολιτιστικού προγράμματας 2ου κλασικού τμήματος"
kass262.9K views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΙ ΖΩΩΝ von gvlachos
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΙ ΖΩΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΙ ΖΩΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΙ ΖΩΩΝ
gvlachos757 views
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinning von serreschools
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinningH δημιουργική γραφή_σε__e-twinning
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinning
serreschools1.5K views
Δραστηριότητες Δημοτικού Λουμπουμπάσι 2015-2016 von gvlachos
Δραστηριότητες Δημοτικού Λουμπουμπάσι 2015-2016Δραστηριότητες Δημοτικού Λουμπουμπάσι 2015-2016
Δραστηριότητες Δημοτικού Λουμπουμπάσι 2015-2016
gvlachos641 views
2o νηπιαγωγείο περάματος (1) von vasilikiarvan
2o νηπιαγωγείο περάματος (1)2o νηπιαγωγείο περάματος (1)
2o νηπιαγωγείο περάματος (1)
vasilikiarvan6.6K views
Synoptiki parousiasi erasmus_ka2 von 2dimalikarn
Synoptiki parousiasi erasmus_ka2Synoptiki parousiasi erasmus_ka2
Synoptiki parousiasi erasmus_ka2
2dimalikarn138 views
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: Η μάνα μας η γη : Τα φυτά πηγή ζωής. von gvlachos
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: Η μάνα μας η γη : Τα φυτά πηγή ζωής.Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: Η μάνα μας η γη : Τα φυτά πηγή ζωής.
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: Η μάνα μας η γη : Τα φυτά πηγή ζωής.
gvlachos639 views
Gr.δραστηρ.προγρ.γερμανσχολ von official school
Gr.δραστηρ.προγρ.γερμανσχολGr.δραστηρ.προγρ.γερμανσχολ
Gr.δραστηρ.προγρ.γερμανσχολ
official school298 views
Παίζουμε με βιβία στην πόλη: "Το κρυμμένο νερό", Λίλη Λαμπρέλλη, εικον. Φωτει... von Χρύσα Κουράκη
Παίζουμε με βιβία στην πόλη: "Το κρυμμένο νερό", Λίλη Λαμπρέλλη, εικον. Φωτει...Παίζουμε με βιβία στην πόλη: "Το κρυμμένο νερό", Λίλη Λαμπρέλλη, εικον. Φωτει...
Παίζουμε με βιβία στην πόλη: "Το κρυμμένο νερό", Λίλη Λαμπρέλλη, εικον. Φωτει...
Siafaka rematia 22-10-20 von jk2013
Siafaka rematia 22-10-20Siafaka rematia 22-10-20
Siafaka rematia 22-10-20
jk2013873 views
Ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια στο Λαογραφικό Μουσείο Ζυγομαλά στον Αυλώνα von Χρύσα Κουράκη
Ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια στο Λαογραφικό Μουσείο Ζυγομαλά στον ΑυλώναΕλληνικά παραδοσιακά παραμύθια στο Λαογραφικό Μουσείο Ζυγομαλά στον Αυλώνα
Ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια στο Λαογραφικό Μουσείο Ζυγομαλά στον Αυλώνα
αειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdf von 93dimath
αειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdfαειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdf
αειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdf
93dimath555 views
ενα βιβλιο παραθυρο στη φαντασια του παιδιου πολιτιστικο προγραμμα 2016 1ο κλ... von kass26
ενα βιβλιο παραθυρο στη φαντασια του παιδιου πολιτιστικο προγραμμα 2016 1ο κλ...ενα βιβλιο παραθυρο στη φαντασια του παιδιου πολιτιστικο προγραμμα 2016 1ο κλ...
ενα βιβλιο παραθυρο στη φαντασια του παιδιου πολιτιστικο προγραμμα 2016 1ο κλ...
kass261.8K views
παιχνιδια με τον παππου και τη γιαγια ολοημερο τμημα von 17niliou
παιχνιδια με τον παππου και τη γιαγια ολοημερο τμημαπαιχνιδια με τον παππου και τη γιαγια ολοημερο τμημα
παιχνιδια με τον παππου και τη γιαγια ολοημερο τμημα
17niliou4K views

Similar a «Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργασία (Αστυπάλαια- Κύπρος- Θεσ/νίκη)

ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12 von
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12marscord
8 views2 Folien
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx von
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptxΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptxD K
411 views19 Folien
"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση von
"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην ΕκπαίδευσηGeorgia Kazakou
359 views173 Folien
Συνέδριο Etwinning 2017- 2018 von
Συνέδριο Etwinning 2017- 2018Συνέδριο Etwinning 2017- 2018
Συνέδριο Etwinning 2017- 2018Paraskevi Tsanti
15 views30 Folien
Χτίζοντας το Αειφόρο Σχολείο von
Χτίζοντας το Αειφόρο ΣχολείοΧτίζοντας το Αειφόρο Σχολείο
Χτίζοντας το Αειφόρο ΣχολείοΙωαννα Χαλκιά
1.2K views64 Folien
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας von
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου ΑκράταςΣχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου ΑκράταςΜαρία Αγγελακοπούλου
558 views28 Folien

Similar a «Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργασία (Αστυπάλαια- Κύπρος- Θεσ/νίκη)(20)

ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12 von marscord
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12
marscord8 views
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx von D K
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptxΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx
D K411 views
"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση von Georgia Kazakou
"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Georgia Kazakou359 views
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας von Μαρία Αγγελακοπούλου
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου ΑκράταςΣχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_10 von marscord
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_10ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_10
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_10
marscord11 views
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-8 von marscord
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-8ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-8
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-8
marscord11 views
2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν... von Alexandra Tsigkou
2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν...2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν...
2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν...
Alexandra Tsigkou1.3K views
Δράσεις και διακρίσεις σχολείων 2012-13 von jk2013
Δράσεις και διακρίσεις σχολείων 2012-13Δράσεις και διακρίσεις σχολείων 2012-13
Δράσεις και διακρίσεις σχολείων 2012-13
jk2013761 views
Ενημερωτικό για εράσμους + von kpolemidia17
Ενημερωτικό για εράσμους + Ενημερωτικό για εράσμους +
Ενημερωτικό για εράσμους +
kpolemidia17330 views
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning: "Child Drop" - 2ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής von aspa ioannidou
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning: "Child Drop" - 2ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής Ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning: "Child Drop" - 2ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning: "Child Drop" - 2ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής
aspa ioannidou175 views
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ von christos15
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_ΔΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
christos15807 views
οργαν επιτ 2016 17, σχολειων κυπροσ von serreschools
οργαν επιτ 2016 17, σχολειων κυπροσοργαν επιτ 2016 17, σχολειων κυπροσ
οργαν επιτ 2016 17, σχολειων κυπροσ
serreschools54 views
E twinning national τα βιβλιοφιλαράκια 2015-16 von AnaZianga1
E twinning national  τα βιβλιοφιλαράκια 2015-16E twinning national  τα βιβλιοφιλαράκια 2015-16
E twinning national τα βιβλιοφιλαράκια 2015-16
AnaZianga1155 views
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Β von christos15
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - ΒΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Β
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Β
christos15792 views
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ' von christos15
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
christos152.8K views
Διαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες von 4Gym Glyfadas
Διαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρεςΔιαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες
Διαγωνισμός Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες
4Gym Glyfadas565 views

Más de Maria Panousiadou

e-Cooperative biography Artur Nacht Embracing art e twinning von
e-Cooperative biography Artur Nacht Embracing art e twinninge-Cooperative biography Artur Nacht Embracing art e twinning
e-Cooperative biography Artur Nacht Embracing art e twinningMaria Panousiadou
807 views6 Folien
e-Cooperative biography Grigorescu Nicolae -Embracing art e twinning von
e-Cooperative biography Grigorescu Nicolae -Embracing art e twinninge-Cooperative biography Grigorescu Nicolae -Embracing art e twinning
e-Cooperative biography Grigorescu Nicolae -Embracing art e twinningMaria Panousiadou
770 views6 Folien
Synchronous e-Cooperative biography Salvador Dalí-Embracing art e twinning von
Synchronous e-Cooperative biography Salvador Dalí-Embracing art e twinningSynchronous e-Cooperative biography Salvador Dalí-Embracing art e twinning
Synchronous e-Cooperative biography Salvador Dalí-Embracing art e twinningMaria Panousiadou
505 views6 Folien
e-Cooperative biography Orzechowski-Embracing art e twinning von
 e-Cooperative biography Orzechowski-Embracing art e twinning e-Cooperative biography Orzechowski-Embracing art e twinning
e-Cooperative biography Orzechowski-Embracing art e twinningMaria Panousiadou
514 views7 Folien
"Embracing art" eTwinning / Synchronous e-Cooperative Biography, painter Wojc... von
"Embracing art" eTwinning / Synchronous e-Cooperative Biography, painter Wojc..."Embracing art" eTwinning / Synchronous e-Cooperative Biography, painter Wojc...
"Embracing art" eTwinning / Synchronous e-Cooperative Biography, painter Wojc...Maria Panousiadou
1.1K views6 Folien
"Embracing art" eTwinning/ Synhronous e-Cooperative Biography painter Makowski von
"Embracing art" eTwinning/ Synhronous e-Cooperative Biography painter Makowski"Embracing art" eTwinning/ Synhronous e-Cooperative Biography painter Makowski
"Embracing art" eTwinning/ Synhronous e-Cooperative Biography painter MakowskiMaria Panousiadou
1.1K views6 Folien

Más de Maria Panousiadou(12)

e-Cooperative biography Artur Nacht Embracing art e twinning von Maria Panousiadou
e-Cooperative biography Artur Nacht Embracing art e twinninge-Cooperative biography Artur Nacht Embracing art e twinning
e-Cooperative biography Artur Nacht Embracing art e twinning
Maria Panousiadou807 views
e-Cooperative biography Grigorescu Nicolae -Embracing art e twinning von Maria Panousiadou
e-Cooperative biography Grigorescu Nicolae -Embracing art e twinninge-Cooperative biography Grigorescu Nicolae -Embracing art e twinning
e-Cooperative biography Grigorescu Nicolae -Embracing art e twinning
Maria Panousiadou770 views
Synchronous e-Cooperative biography Salvador Dalí-Embracing art e twinning von Maria Panousiadou
Synchronous e-Cooperative biography Salvador Dalí-Embracing art e twinningSynchronous e-Cooperative biography Salvador Dalí-Embracing art e twinning
Synchronous e-Cooperative biography Salvador Dalí-Embracing art e twinning
Maria Panousiadou505 views
e-Cooperative biography Orzechowski-Embracing art e twinning von Maria Panousiadou
 e-Cooperative biography Orzechowski-Embracing art e twinning e-Cooperative biography Orzechowski-Embracing art e twinning
e-Cooperative biography Orzechowski-Embracing art e twinning
Maria Panousiadou514 views
"Embracing art" eTwinning / Synchronous e-Cooperative Biography, painter Wojc... von Maria Panousiadou
"Embracing art" eTwinning / Synchronous e-Cooperative Biography, painter Wojc..."Embracing art" eTwinning / Synchronous e-Cooperative Biography, painter Wojc...
"Embracing art" eTwinning / Synchronous e-Cooperative Biography, painter Wojc...
Maria Panousiadou1.1K views
"Embracing art" eTwinning/ Synhronous e-Cooperative Biography painter Makowski von Maria Panousiadou
"Embracing art" eTwinning/ Synhronous e-Cooperative Biography painter Makowski"Embracing art" eTwinning/ Synhronous e-Cooperative Biography painter Makowski
"Embracing art" eTwinning/ Synhronous e-Cooperative Biography painter Makowski
Maria Panousiadou1.1K views
Embracing art - Synchronous e-cooperative biography of Theofilos von Maria Panousiadou
Embracing art - Synchronous e-cooperative biography of TheofilosEmbracing art - Synchronous e-cooperative biography of Theofilos
Embracing art - Synchronous e-cooperative biography of Theofilos
Maria Panousiadou1.1K views
Embracing art eTwinning Project - Synchronous e-Cooperative Miro biography von Maria Panousiadou
Embracing art eTwinning Project - Synchronous e-Cooperative Miro biographyEmbracing art eTwinning Project - Synchronous e-Cooperative Miro biography
Embracing art eTwinning Project - Synchronous e-Cooperative Miro biography
Maria Panousiadou1.6K views
"Ο μικρός Πρίγκιπας μεγάλωσε" 8th cie2016 von Maria Panousiadou
"Ο μικρός Πρίγκιπας μεγάλωσε" 8th cie2016 "Ο μικρός Πρίγκιπας μεγάλωσε" 8th cie2016
"Ο μικρός Πρίγκιπας μεγάλωσε" 8th cie2016
Maria Panousiadou374 views
Η συμβολή του Α2 του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου von Maria Panousiadou
Η συμβολή του Α2 του 15ου Δημοτικού Σχολείου ΕυόσμουΗ συμβολή του Α2 του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
Η συμβολή του Α2 του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
Maria Panousiadou467 views

Último

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
944 views1 Folie
tmimata2711112.pdf von
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdfckyriakou
11 views14 Folien
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
13 views22 Folien
Dikaiomata_2023.pptx von
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
339 views33 Folien
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2EmployEdu
19 views4 Folien
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... von
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 views16 Folien

Último(20)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo944 views
tmimata2711112.pdf von ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram13 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu19 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... von gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212416 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ von Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd109 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c16 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram41 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist37 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c10 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b35 views
Η δική μου Παναγιά von hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 55 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki81 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu32 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212550 views

«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργασία (Αστυπάλαια- Κύπρος- Θεσ/νίκη)

 • 1. «ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΛΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΦΙΛΟ» Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργασία (Αστυπάλαια- Κύπρος- Θεσ/νίκη) Από τις Σοφία Θεοδωρίδου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας (Τμήμα Ένταξης), Δωδεκάνησα Μαρία Μιχαήλ Κολλύφα, Α΄Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης (Κ.Α΄), Λευκωσία, Κύπρος Μαρία Πανουσιάδου, 15ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, Θεσσαλονίκη ΤΠΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ- ΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας – Νοέμβριος 2014
 • 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eTwinning • Καινοτόμος δράση • Δίκτυο με σκοπό τη συνεργασία σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με χρήση ΤΠΕ • Ασφαλές και έγκυρο περιβάλλον • Μέρος του προγράμματος Δια βίου μάθησης από το 2005 • 230.000 + ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί – μέλη του δικτύου 2 ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΗ Μαθητές Εκπαιδευτικοί Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
 • 3. ΕΡΓΟ: ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΛΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΦΙΛΟ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ • γνωριμία των μαθητών της Β2 τάξης του Α΄Δημοτικού Σχολείου Έγκωμης, της Α2 τάξης του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου και του Τμήματος Ένταξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αστυπάλαιας • ισότιμη συμμετοχή μαθητών δημοτικού, με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , από την Κύπρο, την ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την άρση γεωγραφικών και άλλων περιορισμών • παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τους ίδιους τους μαθητές • καλλιέργεια της καλαισθησίας και ενθάρρυνση της φαντασίας των μαθητών • ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως η πολιτότητα με τη γνωριμία των δικαιωμάτων του παιδιού, η ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα, η ευχέρεια προφορικού λόγου, η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. 3 Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη
 • 4. 4 ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ
 • 7. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ • υλοποίηση έργου ομαδικά και δημιουργικά από όλους τους συμμετέχοντες • συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών, οι οποίοι εργάστηκαν διαθεματικά, αξιοποιώντας προϋπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες • συνεχής ανταλλαγή απόψεων μέσω τηλεδιάσκεψης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καθορισμός στόχων, πλαισίου εργασίας, ανατροφοδότηση, ανταλλαγή απόψεων και υλικού. Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 7
 • 8. • εφαρμογές Web 2.0 (flipsnack, padlet, prezi, popplet, animoto) • άλλες εφαρμογές (Voki, Speaking Avatars, Comic Strip Creator, movie maker, zondle, wordle, Power Point) • Oovoo – Skype τηλεδιασκέψεις • Youtube • ΤΠΕ για ενσωμάτωση ήχου και επεξεργασία εικόνας για τη δημιουργία ψηφιακών αντικειμένων. • Πλατφόρμα TwinSpace του eTwinning η οποία αποτέλεσε το κοινό περιβάλλον επικοινωνίας και εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα τα Blog και wiki του Twinspace που χρησιμοποιήθηκαν από μαθητές και δασκάλους για ανάρτηση εργασιών, σχολίων και ανατροφοδότησης. Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 8 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ
 • 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ • Η κ. Πανουσιάδου (Εύοσμος-Θεσ/νίκη) οργάνωσε αποτελεσματικά τα πεδία «Project activities» και «Εκπαιδευτικοί» και παρείχε τεχνική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του έργου • αναπτύχθηκε επικοινωνία με την επισκέπτρια του έργου λογοτέχνιδα κ. Βασιλική Νευροκοπλή μέσω Τwispace, email και skype • ο χώρος και τα εργαλεία του TwinSpace αξιοποιήθηκαν για την ανάρτηση εργασιών, την κοινοποίηση δραστηριοτήτων και την ανατροφοδότηση μέσω σχολιασμού. Οι χώροι «Εκπαιδευτικοί» και «Μαθητές» αξιοποιήθηκαν από όλους για ανταλλαγή υλικού, οδηγιών, σχολίων και ανατροφοδότηση • η συνεχής αλληλεπίδραση βοήθησε όλους τους μετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές τους. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ανέλαβαν πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα ενθαρρύνοντας την κοινή δημιουργική παραγωγή. Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 9
 • 10. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ • ανταλλαγή ιδεών για το κοινό λογότυπο του έργου • λογότυπο έργου με προτάσεις και συμμετοχή και των τριών σχολείων (έργα των μαθητών) • παρουσίαση τάξης και σχολείου συμμετεχόντων • γνωριμία μαθητών μέσα από τηλεδιασκέψεις, ανταλλαγή σχολίων και ευχών • δημιουργία πρεσβευτών των δικαιωμάτων του παιδιού (φιγούρα- όνομα-χαρακτήρας) Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 10
 • 11. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ (συνέχεια) Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 11 • επεξεργασία πινάκων με θέματα από τη ζωή των παιδιών και σύνδεσή τους με τα δικαιώματα του παιδιού. • βιβλιαράκι με ερωτήσεις για την επεξεργασία των πινάκων με βάση την Παλέτα του Έντεχνου Συλλογισμού (κάθε σχολείο το δικό του) • Αστυπάλαια • Κύπρος • Εύοσμος • κοινή επεξεργασία του έργου του Μιρό «Και στερέωσε τα μαλλιά ενός αστεριού».
 • 12. • ταχυδρομική ανταλλαγή των κορδονιών της φιλίας, ευχών, δικαιωμάτων και δώρων. Τα κορδόνια ενώθηκαν στο κάθε συνεργαζόμενο σχολείο και δημιουργήθηκαν φιλμάκια τα οποία κοινοποιήθηκαν • 2 μουσικές αφηγήσεις, αποτέλεσμα συνεργασίας των μαθητών του Τμήματος Ένταξης Δ/Σ Αστυπάλαιας με τους μαθητές του Α2 του 15ου Δ/Σ Ευόσμου • δημοσιοποίηση της δουλειάς του κάθε σχολείου Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 12 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ (συνέχεια)
 • 13. ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ • 1 ψηφιακό comic, «12 νησιαστέρια» Ευχές από τα Δωδεκάνησα, κόμικ αφόρμησης για τα Δωδεκάνησα και τις χώρες της ΕΕ • 4 ψηφιακά βιβλία για την παρουσίαση του σχολείου, το δικαίωμα στην επιβίωση σε συνεργασία με συμμαθητές τους από την Α΄ τάξη του σχολείου, το δικαίωμα στην υγεία και τον έντεχνο συλλογισμό όπως και την εργασία με το Miro Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 13
 • 14. ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ • 1 popplet, για τη δράση φιλαναγνωσίας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου και την εξ αποστάσεως συνάντηση των μαθητών με τη συγγραφέα κ. Νευροκοπλή όπως και για το δικαίωμα στην εκπαίδευση Διαβάζω, γιορτάζω, επικοινωνώ, συναντώ, μοιράζομαι, απεικονίζω! Το Κόκκινο κορδόνι και η κ. Νευροκοπλή στο Δ/Σ Αστυπάλαιας • 1 wordle, για το δικαίωμα στη φιλία Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 14
 • 15. ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ • 2 video, συνεργασία των μαθητών και με συμμαθητές τους από άλλες τάξεις του σχολείου αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Στην αυλή των οικολογικών σχολείων… σαν στο σπίτι μας» και την παραλαβή του κόκκινου κορδονιού της φιλίας μας • 2 avatars για τους πρεσβευτές μας Νικηφόρο και Λίντα. Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 15
 • 16. ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΚΥΠΡΟΣ • Μεγάλες ατομικές φιγούρες με τα δικαιώματα του παιδιού (παρουσίαση με PowerPoint) • σε συνεργασία και με τους μαθητές άλλων τάξεων του ίδιου σχολείου διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Οι γνώσεις των μαθητών του σχολείου μας για τα δικαιώματα που καταπατούνται λόγω εισβολής και κατοχής στην Κύπρο και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν ως ενεργοί πολίτες». Ενημέρωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με δύο φιλμάκια • 3 avatars • 1 prezi (patchwork-Miro) Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 16
 • 17. ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΚΥΠΡΟΣ • 2 ψηφιακά βιβλία flipsnack (το βιβλιαράκι για τον έντεχνο έγινε με τη δημιουργία ξεχωριστού Popplet για κάθε ερώτηση) • 7 φιλμάκια από powerpoint (Οι δικές μας ιστορίες στις γειτονιές των δικαιωμάτων) • 1 βιβλιαράκι για τη λαϊκή παράδοση της Κύπρου (μουσείο) που έγινε από όλες τις Β΄ τάξεις του σχολείου • Φωτογραφίες Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 17
 • 18. ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΚΥΠΡΟΣ • 1 βιβλιαράκι issuu (αξιολόγηση του έργου από τους μαθητές) • 2 video • 2 φιλμάκια animotο • Ποίημα «Ο ύμνος στη φιλία» • 1 padlet (καλοκαιρινές ευχές). Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 18
 • 19. ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • 2 avatars για την υποδοχή στο TwinSpace του έργου • 4 ψηφιακά βιβλία (δυο παραμύθια, ένα βιβλίο για την εργασία με τον έντεχνο συλλογισμό και ένα για την εργασία με τον πίνακα του Miro) • 4 popplet για τα δικαιώματα στην εκπαίδευση , στο καθαρό περιβάλλον, στην τροφή και στην οικογένεια Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 19
 • 20. ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • 2 prezi για τα δικαιώματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στην ελευθερία και την ειρήνη • 1 εκπαιδευτικό παιχνίδι zondle για τα δικαιώματα του παιδιού • 2 βίντεο (συνάντηση με τη συγγραφέα Βασιλική Νευροκοπλή και μουσική αφήγηση με τις περιπέτειες των πρεσβευτών μας) Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 20
 • 21. ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • 1 βίντεο animation για τα δικαιώματα στον ελεύθερο χρόνο και την ψυχαγωγία και την προστασία από την παιδική εργασία και οικονομική εκμετάλλευση) "Ο ήλιος θέλει διακοπές». Για κάποια από τα πιο πάνω αναπτύχθηκε συνεργασία και με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων του 15ου Δ/Σ Ευόσμου για την σχολική χρονιά 2013-2014 (μουσικής, εικαστικών, θεατρικής και φυσικής αγωγής). Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 21
 • 22. ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όλα τα αντικείμενα παρήχθησαν κυρίως μέσα από δημιουργική και διαθεματική εργασία αλλά και μέσα από ομαδική εργασία τόσο των μαθητών μεταξύ τους όσο και σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους από άλλες τάξεις του ίδιου σχολείου αλλά και με τους συνεργάτες τους στο ίδιο έργο αλλά και μέσα από ατομική μελέτη και εργασία. Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 22
 • 23. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ • Ενίσχυσε τα κίνητρα και ενθάρρυνε τη δημιουργική έκφραση των μαθητών μέσω της τέχνης και την καλλιέργεια της καλαισθησίας • δημιούργησε προϋποθέσεις για ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναγνώριση της συμβολής και ανάδειξη ταλέντων και κλίσεών τους, με ταυτόχρονη αντιστάθμιση της μαθησιακής ή κινητικής τους δυσκολίας • αξιοποιήθηκαν δημιουργικά και συνεργατικά οι εφαρμογές Web 2.0 και το διαδικτύο ως μέσα επικοινωνίας, διερεύνησης και άρσης του γεωγραφικού, και όχι μόνο, περιορισμού μαθητών (με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) που ζουν στην Αστυπάλαια ενθαρρύνοντας την εξωστρέφεια των μαθητών αλλά και της σχολικής μονάδας. Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 23
 • 24. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ (συνέχεια) • ισχυροποίησε τους δεσμούς ανάμεσα σε Έλληνες και Κύπριους μαθητές με κοινή βάση αναφοράς τη γλώσσα και την ιστορία των χωρών αλλά και σε άμεση σύνδεση με την «ευρωπαϊκή ταυτότητα» και την έννοια του «ευρωπαίου ενεργού πολίτη» • ευνοήθηκε η ενσωμάτωση των περισσότερων γνωστικών αντικειμένων της διδακτέας ύλης αλλά και ευαισθητοποίηση στα δικαιώματα του παιδιού και του ενεργού πολίτη εν γένει με την ταυτόχρονη αξιοποίηση του έργου ως εργαλείου εμπλουτισμού σχεδίων εργασίας για μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες • υπήρξε διάχυση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, στον ιστοχώρο του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, στους γονείς και άλλους εκπαιδευτικούς και στο ιστολόγιο της συγγραφέως/συνεργάτιδας του έργου Νευροκοπλή Βασιλικής. Αστυπάλαια-Δωδεκάνησα, Έγκωμη-Κύπρος, Εύοσμος-Θεσσαλονίκη 24
 • 26. 26 • αποτελεσματική οργάνωση από την κ. Πανουσιάδου (Εύοσμος-Θεσ/νίκη) των πεδίων «Project activities» και «Εκπαιδευτικοί» και παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια του έργου • επικοινωνία με την επισκέπτρια του Έργου λογοτέχνιδα κ. Βασιλική Νευροκοπλή μέσω Τwispace, email και skype • αξιοποίηση του χώρου και των εργαλείων του TwinSpace για την ανάρτηση εργασιών, την κοινοποίηση δραστηριοτήτων και την ανατροφοδότηση μέσω σχολιασμού. Οι χώροι «Εκπαιδευτικοί» και «Μαθητές» αξιοποιήθηκαν από όλους για ανταλλαγή υλικού, οδηγιών, σχολίων και ανατροφοδότηση • συνεχής αλληλεπίδραση αναμεταξύ όλων των συμμετεχόντων που τους βοήθησε να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές τους. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ανέλαβαν πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα ενθαρρύνοντας την κοινή δημιουργική παραγωγή.