Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Prova lògica a p5

Prova de lògica per a Infantil 5 anys

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Prova lògica a p5

  1. 1. PROVA DE LÒGICA ELABORADA PELS EAPs T-05, T-11 i T-12El seu objectiu és valorar si s’han assolit els conceptes bàsics de lògicacorresponents al final de la etapa d’Educació Infantil.Es passa prioritàriament a P-5No és una prova que pretengui trobar un resultat quantificable, si no més aviat donarals centres, un cop passada la prova, estratègies i activitats que ajudin els alumnes aadquirir i/o consolidar els esmentats conceptes quan aquests no han estat assolits. - 1 -
  2. 2. EAP T-12 PrioratCognoms………………………………………………… Nom…………..……….…………Curs……………Edat…………. Data…………………………………………….………….Centre…………………………………………………..Localitat …………………………….Prova davaluació del desenvolupament lógico-matemátic (P5) 1. RECONEIXEMENT I DENOMINACIÓ DE QUALITATS. * Metodología Es pot repetir dues vegades la consigna. Si fa malament els ítems dun atribut se li preguntarà els atributs per separat. ( blocs lógics, rectangles no) A) Reconeixement: A.a. Dónam una rodona vermella A.b. Dónam un triangle gruixut i groc B) Denominació: Qué es aixó ? * Metodología si no diu totes les qualitats duna peça se li pregunta, què més? explicam més coses daquesta peça ... B.a. Quadrat, gran , blau , prim B.b. Triangle, verme!) , petit, gruixut. 2. IGUAL DIFERENT, DEDUCCIÓ SEMBLANCES I DIFERENCIES A) Amb dibuixos: Què és això ? Com és ? Dibuixa-ho ( Gat) Què ès això ? Com és ? Dibuixa-ho (Cullera) Dibuixa tres coses que sassemblem a : el gat En què sassemblem totes aquestes coses Dibuixa tres coses que sassemblem a : la cullera En què sassemblem totes aquestes coses B. Amb blocs lógics: * Metodología Si sembla que no entén el que es "diferent", se li pot preguntar : quines coses no són iguals? ( Rodona, quadrat: vermell, gran , gruixut) B.a. En què sassemblem, tenen alguna cosa igual? B b. En què són diferents, quines coses tenen diferents? - 2 -
  3. 3. C. Amb material figuratiu: ( Avió helicópter) C.a En què sassemblem . tenen alguna cosa igual ? (Cotxe, vaixell) C.b En què són diferents, quines coses tenen diferents?3. COL·LECCIONS DIRIGIDES *Metodología dir dues vegades la consigna(Blocs lògic traient prims i rectangles) A) Posa aquí damunt tots els triangles grans. B) Posa aquí damunt tots les que no són rodones4. CLASSIFICACIÓ ESPONTÀNIA*MetodologiaSi sembla que fa la classificació operatòria, comprovar la connexió o el seu graudassoliment, per què?(Blocs lògic traient prims i rectangles)A) Posa junt el que va junt. El que sassembla amb el que sassembla. Per què?Una moto, un camió, un cotxe, dos vaixells, un avió, un helicòptec, duespersones ¡ tres animals ( peix, au, i un de quatre potes)B) Posa junt el que va junt. El que sassembla amb el que sassembla. Per què?5. SERIACIÓ Seriació manipulativa: Exemple *MetodologíaSi no ho fa bé , se li diu: posa primer e! més gran. després el que és una micamés petit, l’altre una mica més petit, així fins arribar al més petit de tots.(quatre botons de diferents mides i colors ) Exemple: Anem a jugar a ordenar els botons del més gran al mes petit.A)Material: 6 llapis de diferents colors i tamanys. Has d’ordenar-los igual que vas fer amb els botons.B) Seriació gràfica: Dibuixa cinc arbres que cadascun sigui una mica més pentit que l’altre. - 3 -
  4. 4. 6. CONSERVACIÓ DE LA QUANTiTATA) Continua.2 gots transparents amb la mataixa quantitat aigua amb els nivellsassenyalats i 3 gots petits transparents. A.a . Se diu si tu tens aquest got i jo aquest altre, qui té més aigua tu o jo?A.b Mira el que faig: ( Distribuir laigua del got de l’experimentador en 3 gotspetits se li pregunta) qui té més aigua ara, tu o jo ? perqué?B) Discontinua: 6 botons blaus i 6 botons verds Cal tenir alguns botons més per si en volafegir.B.a. Quins botons vols, els blaus o els verds? Qui té mes botons tu o jo ?. Si nofa res, què podem fer per saber-ho?B.b. Un cop establerta la igualtat, se li diu: mira que faig. Es posen els botons delexperimentador més separats i se li diu: I ara qui té més botons tu o jo?perquè? si ho fa de manera incorrecta se li diu: Que podem fer per tornar a tenirigual tots dos?7. REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES QUANTITATS. Metodología:*si no posa número se li diu: hi ha una manera més ràpida dexplicar quantsbotons he posat damunt la taula* si continua sense utilitzar el nombre se li diu: Utilitza els números per explicarquants botons h.i ha damunt la taula.*si dona la resposta 4,4,4 en l’item Ac se li fa explicar el conflicte que hi ha alrepresentar-ho daquesta manera i no poder distingir que es cada cosa.A) Amb quantitats petites 4 botonsA.a. has dexplicar amb el paper i el llapis de forma que sentengui bé ; el mésràpid que puguis, quants botons he posat damunt la taula 12 botonsA.b. Has dexplicar amb el paper i el llapis de forma que s’entengui i el més ràpidque puguis, quants botons he posat damunt la taula. 4 botons 4 retoladors i 4 camions ( es posen junts)Ac Has dexplicar amb el paper i el llapis de forma que sentengui bé i el mésràpid que puguis, quants objectes he posat damunt la taula. - 4 -
  5. 5. 8.COMPTATGE ( Només en cas de sospita de deficiència o suspites greus). 9. CONEIXEMENT DE CONCEPTESA) Molts-pocs Botons o camions 16 o més * Item: - He tret pocs o molts? * Metodologia:- Posar-los damunt de la taula i primer agafar 12 i preguntar : he hagafat molts o pocs?- Posar damunt de la taula i agafar i preguntar quants he agafat: molts o pocs? B) Mes que - menys que: 2 cartolines una amb dos forats grans i laltra de la mateixa mida amb 8 forats petits. B.a. Quina cartolina té més forats, la blava o la verda? Perquè? 2 cartolines una amb dos forats grans i laltra de la mateixa mida amb 8 forats petits. B.b. Quina cartolina té menys forats, la blava o la verda ? perquè? C) Igual 2 cartolines dabans i una altra de color diferent amb dos forats patits Agafa les dues cartolines que tinguin igual número de forats. Perquè? 10. ACCIONS QUE MODIFIQUEN LA QUANTITAT I ACCIONS QUE NO LA MODIFIQUEN 6 botons o 6 capsetes A) a la taula hi ha 6 botons, sagafen tres i es posen damunt !a cadira i se li pregunta: Hi ha els mateixos botons que abans a la tau!a? Nhi ha més? Nhi ha menys? perquè? B) Mirar el que faig (6 capsetes sobre la taula) ara tapes 3 amb la mà : Ho ha les mateixes capses que abans damunt la taula? N’hi ha més? N’hi ha menys? Perquè? - 5 -

×