Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

0_U4Circulatori.pptx

 1. U4. APARELL CIRCULATORI
 2. Què sabem?  Per què la sang és vermella?  Quina és la principal funció de la sang?  Quin és el nom dels tres tipus de vasos sanguinis que condueixen la sang?  Quins òrgans produeixen l’orina?
 3. 4.1 MEDI INTERN  El medi intern és un líquid que envolta les cèl·lules del nostre cos a través del qual agafen les substàncies que necessiten i hi aboquen les substàncies de rebuig.  Les propietats del medi intern (temperatura entre 36’5 i 37’5ºC, el pH entre 6’8 i 7’4, composició...) han de mantenir-se constants → el manteniment d’aquestes propietats s’anomena homeòstasi. • El medi intern està format per: ● Líquid intersticial → envolta les cèl·lules. ● Sang ● Limfa recullen, reparteixen i eliminen les substàncies.
 4. • Sistema circulatori limfàtic → És unidireccional, va dels teixits a la sang. Les seves funcions són: recollir l’excés de líquid dels teixits a la sang, transportar les proteïnes i els lípids de l’intestí prim a la sang i ajudar a la defensa de l’organisme (forma part del sistema immunitari). • Sistema circulatori sanguini → transporta els nutrients i l’oxigen a les cèl·lules i recull el diòxid de carboni i les substàncies de rebuig per eliminar-les del cos. L’APARELL CIRCULATORI està format per dos sistemes:
 5. 4.2 SISTEMA CIRCULATORI LIMFÀTIC Capil·lars limfàtics: vasos sense sortida molt ramificats encarregats de recollir el líquid sobrant dels teixits. Vasos limfàtics: es formen per la unió de diferents capil·lars limfàtics. Desemboquen al sistema circulatori sanguini i tenen vàlvules per evitar que la limfa retrocedeixi.. Ganglis limfàtics: nòduls on es filtren i s’eliminen substàncies estranyes i microorganismes patògens de la limfa perquè no entrin a la sang. També produeixen glòbuls blancs. La limfa és un líquid incolor que avança impulsada per les contraccions musculars i dels propis vasos limfàtics.
 6. SANG  És un líquid viscós de color vermell que circula pel sistema sanguini.  Està format per:  Plasma → líquid groguenc format per aigua i substàncies dissoltes.  Cèl·lules sanguínies → es formen a la medul·la roja dels ossos. Distingim tres tipus de cèl·lules:  Eritròcits o glòbuls vermells: Són cèl·lules sense nucli i contenen l’hemoglobina, proteïna responsable del transport de l’oxigen i el diòxid de carboni.  Leucòcit o glòbul blanc: participen en les funcions defensives contra infeccions. Existeixen diversos tipus.  Plaquetes: són fragments de cèl·lules que intervenen en el procés de coagulació sanguínia. 4.3 SISTEMA CIRCULATORI SANGUINI
 7. • Transport de substàncies: ● Nutrients des de l’aparell digestiu fins als teixits. ● Oxigen des de l’aparell respiratori fins als teixits. ● Diòxid de carboni dels teixits als pulmons. ● Substàncies de rebuig de les cèl·lules als ronyons. • Defensa de l’organisme • Control de les hemorràgies • Regulació de la temperatura corporal Funcions sanguínies
 8. ELS VASOS SANGUINIS  Conductes pels quals circula la sang.  Poden ser de tres tipus:  Venes → condueixen la sang des dels teixits fins al cor.  Presenten parets fines i poc elàstiques, amb vàlvules internes per evitar el retorn venós.  Artèries → condueixen la sang des del cor fins als teixits.  Les seves parets són gruixudes i elàstiques ja que suporten una pressió alta.  Capil·lars → vasos de parets molt fines que irriguen tots els teixits, permetent l’intercanvi de gasos, nutrients i substàncies de rebuig. SABIES QUE: Els nostre vasos sanguinis tenen una longitud de... 96,500 km (2 vegades la volta al món).
 9. EL COR  Òrgan musculós, situat entre els pulmons i desplaçat cap a l’esquerra.  S’encarrega de bombejar la sang als pulmons i als teixits.  Podem distingir:  Les parets → miocardi: contracció del cor.  4 cavitats:  2 aurícules → reben la sang  2 ventricles → expulsen la sang SABIES QUE: El cor batega 70 vegades/minut, 100.000 vegades/dia, 36 milions de vegades en un any, 3.000 milions de vegades en tota la vida (i no descansa mai). El cor bombeja 2 milions de litres de sang/any. El soroll dels batecs (lub-dub) és degut a l’obertura i tancament de les vàlvules cardíaques.
 10. El cicle cardíac  El funcionament del cor es basa en dos moviments:  Contracció → Sístole  Relaxació → Diàstole  Fases:  Sístole auricular: les aurícules plenes de sang es contreuen i empenyen la sang cap als ventricles.  Sístole ventricular: contracció dels ventricles enviant la sang cap a les artèries (pulmonar i aorta).  Diàstole auricular i ventricular: les venes (pulmonar i cava) comencen a omplir les aurícules. Aprofitant la relaxació muscular les artèries coronàries nodreixen les cèl·lules del miocardi. Vïdeo: Anthony Van Loo got a second chance
 11. 4.4 LA DOBLE CIRCULACIÓ DE LA SANG  Diem que la circulació és doble perquè descriu dos circuits independents:  Circulació pulmonar (menor)  Circulació sistèmica (major) LA SANG RICA EN OXIGEN I LA SANG RICA EN DIÒXID DE CARBONI NO ES BARREGEN MAI!
 12. CIRCULACIÓ PULMONAR: • Té lloc entre el cor i els pulmons. • La sang rica en diòxid de carboni que prové dels teixits arriba al cor per les venes cava per l’AD, també es recull la sang de les venes coronàries i tota és bombejada cap als pulmons per l’artèria pulmonar que surt del VD. • Un cop la sang s’ha oxigenat als pulmons, torna al cor per la vena pulmonar que entra a l’AE.
 13. CIRCULACIÓ SISTÈMICA: • Té lloc entre el cor i els teixits. • La sang rica en oxigen que prové dels pulmons arriba al cor per la vena pulmonar a l’AE i és bombejada cap als teixits per l’artèria aorta que surt del VE. Una part d’aquesta sang rica en oxigen alimenta el cor a través de les artèries coronàries. • Un cop als teixits, la sang els dóna l’oxigen i els retira el diòxid de carboni. • La sang pobra en oxigen torna al cor per les venes caves que entren a l’AD.
 14. 4.5 HÀBITS SALUDABLES
Anzeige