Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

prosba o wykonanie analgezji zo do porodu

102 Aufrufe

Veröffentlicht am

prosba o wykonanie analgezji zo do porodu

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

prosba o wykonanie analgezji zo do porodu

  1. 1. GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań F319- Sz Wydanie 1 Strona 1 z 1 PROŚBA O WYKONANIE ANALGEZJI ZEWNĄTRZOPONOWEJ DO PORODU PP 7 Poznań, dnia ......................................... Imię i nazwisko pacjentki PESEL Numer Księgi Głównej Proszę o wykonanie analgezji zewnątrzoponowej do porodu. Zgadzam się na podanie środków znieczulających do przestrzeni zewnątrzoponowej. Zostałam poinformowana, że mogą wystąpić w trakcie lub po wykonaniu tej procedury następu- jące powikłania: - nieskuteczne znieczulenie - gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego a także szybkie wchłanianie środka znieczulenia przewodowego, które spowoduje zawroty głowy - popunkcyjne bóle głowy wymagające leczenia (założenie tzw. „łaty”) - utrzymujące się po analgezji zaburzenia czucia i/lub osłabienie kończyn dolnych - nudności i wymioty - złamanie igły lub urwanie cewnika podczas wykonywania analgezji, które będzie wymaga- ło interwencji chirurgicznej - krwiak w miejscu analgezji, który będzie wymagał interwencji chirurgicznej - odczyn zapalny w miejscu analgezji tzw. „wysokie” znieczulenie zewnątrzoponowe wyma- gające leczenia na oddziale intensywnej terapii - zatrzymanie oddechu i czynności serca wymagające leczenia na oddziale intensywnej te- rapii - bóle pleców po analgezji - ciężki stan noworodka na skutek wymienionych powyżej zdarzeń związanych ze znieczu- leniem. Proszę o wykonanie analgezji zewnątrzoponowej pomimo możliwości wystąpienia nieprzewidzianych wymienionych komplikacji, które będą wymagały dodatkowego leczenia. Zostałam szczegółowo poinformowana o technice wykonania analgezji zewnątrzopo- nowej oraz o możliwość wystąpienia wymienionych powikłań. Zrozumiałam, że nikt nie może dać gwarancji, że uzyskamy zamierzony bez powikłań rezultat. .................................................... .............................................. podpis pacjentki podpis i pieczęć specjalisty ginekologa-położnika (najlepiej lekarza stacyjnego)

×