Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Podstawy wentylacji

Podstawy wentylacji

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Podstawy wentylacji

 1. 1. PODSTAWY WENTYLACJI Maciej Żukowski
 2. 2. Co to jest tryb wentylacji ?
 3. 3. Co to jest cykl oddechowy ?
 4. 4. Cykl oddechowy  przepływ dodatni – wdech  przepływ ujemny – wydech  czas oddechu  czas wdechu  czas wydechu  pauza wdechowa  pauza wydechowa  stosunek I:E  stosunek I:T  TV – zależność przepływu i czasu
 5. 5. Respirator  System zasilania  mechanizm zasilany miechami
 6. 6. Respirator
 7. 7. Zastawka wdechowa Flow-valve of Evita XL 1) Electromagnetic drive 2) Closing mechanism with saphire ring und ruby ball 3) Tappet with bearing 4) Microprocessor of valve system 1) 2) 3) 4)
 8. 8. Zastawka wdechowa
 9. 9. Respirator  System zasilania  zastawki kontrolowane mikroprocesorem wł/wył  zastawki są kontrolowane mikroprocesorem w celu zapewnienia przepływu
 10. 10. Trigger
 11. 11. Trigger
 12. 12. Parametry kontroli oddechu  respirator wykonuje część lub całość pracy oddechowej – oddech wspomagany  VC  TV i przepływ  PC  IP i czas  TC  HFOV
 13. 13. Sekwencje wdechu  kryteria startu  czas  MV  pauza bezdechu  P  flow  kryteria zakończenia  czas  P  flow  V  NAVA
 14. 14. Oddech wyzwalany przez pacjenta  trigger wdechowy  P  flow  NAVA  mechanika oddechowa (opór, elastancja)  trigger wydechowy  mechanika oddechowa (opór, elastancja)  flow
 15. 15. Oddech wyzwalany przez respirator  trigger wdechowy  czas  trigger wydechowy  czas
 16. 16. Wyzwalanie wdechu przez pacjenta  czas refrakcji  okno spustowe  okno synchronizacji wdechowe  okno synchronizacji wydechowe
 17. 17. CMV vs IMV
 18. 18. Trigger i cykl
 19. 19. Oddech spontaniczny vs. wymuszany  spontaniczny  pacjent „przejmuje” kontrolę na czasem  początek i koniec wdechu kontrolowany przez pacjenta  wspomagani i nie wspomagany  wymuszany  pacjent nie kontroluje czasu  respirator kontroluje  początek wdechu  zakończenie  oba
 20. 20. Parametry kontroli
 21. 21. Podstawy taksonomii  3 sekwencje  CMV  IMV  CSV  2 parametry kontroli  VC  PC
 22. 22. Podstawowe wzorce wentylacji  VC-CMV  VC-IMV  PC-CMV  PC-IMV  PC-CSV  VC-CSV – nie istnieje (respirator musi kontrolować koniec wdechu)
 23. 23. Identyfikacja wzorca
 24. 24. Schematy celu  ustalony  P  V i flow  dual  Respirator wybiera między P i V  bio-variable  servo  adaptive  optimal  intelligent
 25. 25. Schematy celu  set point s  dual d  servo r  biovariable b  adaptive a  optimal p  intelligent i
 26. 26. Set point (s) - ustalony  zasada  operator ustawia wszystkie parametry  ciśnienie w PCV  Flow i Tv w VCV  zalety  prostota  wady  brak dostosowania do zmiennego stanu pacjenta przykłady  CMV Evita Draeger
 27. 27. Dual (d)  zasada  respirator może automatycznie przełączać się pomiędzy VC i PC w trakcie pojedynczego wdechu  zalety  Dostosowanie do stanu pacjenta  Zapewnienie TV i Ppeek  wady  Trudne do ustawienia  Może wymagać ciągłych zmien  przykłady  Volume control Servo i Maquet
 28. 28. Serwo (s)  zasada  P, V i Flow automatycznie podążają za różnym wysiłkiem pacjenta  zalety  wsparcie proporcjonalne do wysiłku oddechowego  wady  wymaga oszacowanie sztucznych dróg i warunków mechanicznych respiratora  przykłady  Proportional assist ventilation plus PB840)
 29. 29. Adaptive (a)  zasada  respirator automatycznie ustawia cel w odpowiedzi na stan pacjenta  zalety  utrzymuje stałą TV w trybie PC w zależności od mechaniki oddechowej i wysiłku pacjenta  wady  nie sprawdza się w ciężkich patologiach płucnych  przykłady  Pressure regulated volume control Servo-i
 30. 30. Bio-variable (b)  zasada  respirator losowo zmienia Pins lub TV  zalety  bardziej fizjologiczna zmienność, poprawia oksygenację  wady  manualne nastawienie zakresu zmian może uniemożliwić osiągnięcie celu  przykłady  Variable pressure support Evita V500
 31. 31. Optimal (o)  zasada  respirator automatycznie określa cel tak aby uzyskać charakterystykę (work rate of breathing)  zalety  dostosowuje mechanikę urządzenia do wysiłku pacjenta  wady  algorytm nie obejmuje ciężkich patologii płucnych  przykłady  ASV G5 Hamilton
 32. 32. Intelligent (i)  zasada  algorytmy zamkniętej pętli, opracowane w systemach eksperymentalnych lub sztucznych sieciach neuronalnych  zalety  automatycznie zmienia mechanikę wentylacji w zależności od wysiłku oddechowego pacjenta  wady  algorytm nie obejmuje ciężkich patologii płucnych  przykłady  SmartCare/PS Evita V500, S1 Hamilton
 33. 33. Bennett 840
 34. 34. Evita XL
 35. 35. Hamilton G5
 36. 36. Servo-i
 37. 37. Dostępne tryby
 38. 38. 10 zasad 1. Oddech to cykl przepływu dodatniego (wdech) i ujemnego (wydech) definiowany jako zmiana przepływu w czasie. 2. Oddech wspomagany jest wtedy kiedy respirator wykonuje cała lub część pracy oddechowej. 3. Respirator wspomaga oddech zarówno PC jak i CV poprzez wyrównanie parametrów z systemem aparatu. 4. Oddech jest sklasyfikowany poprzez kryteria startu (trigger ) i zatrzymania wdechu (cycle). 5. Oddech może być wyzwalany zarówno przez pacjenta jak i przez respirator. 6. Oddechy są klasyfikowane jako spontaniczne lub wymuszane na podstawie przebiegu cyklu. 7. Respirator realizuje 3 sekwencje: CMV, IMV i CSV. 8. Respirator realizuje 5 podstawowych wzorców wentylacji : VC-CMV, VCIMV, PC-CMV, PC-IMV, i PC-CSV. 9. Każdy wzorzec może być zróżnicowane przez schematy celu (set-point, dual, biovariable, servo, adaptive, optimal, i intelligent). 10. Tryby wentylacji sa klasyfikowane na podstawie: parametrów kontroli, sekwencji oddechu i schematu celu.
 39. 39. Jak używać respiratora
 40. 40. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

×