Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Obraz nerwów i innych struktur w USG

4.587 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Obraz nerwów i innych struktur w USG

 1. 1. Ultrasonograficzny obraz nerwów i innych struktur. Ewa Chabierska Ultrasonografia w anestezjologii.
 2. 2. Ultrasonografia w anestezjologii <ul><li>W 1994r. Kapral i wsp.( Anesth Analg, 1994 ) opublikowali pierwszą pracę dotyczącą zastosowania ultrasonografii do wykonania blokady obwodowej. </li></ul><ul><li>Jest to pierwsza metoda, która pozwala na wizualizację struktur anatomicznych oraz obiektywne monitorowanie dystrybucji środka znieczulenia miejscowego. </li></ul>
 3. 3. Zalety stosowania USG w anestezjologii regionalnej <ul><li>Bezpieczna identyfikacja struktur nerwowych </li></ul><ul><li>Możliwość obserwacji rozprzestrzeniania się LZM </li></ul><ul><li>Kontrola położenia igły </li></ul><ul><li>Zmniejszenie objętości LZM przy jednoczesnym wzroście odsetka skutecznych blokad. </li></ul><ul><li>Większy komfort znieczulanego pacjenta (krótszy czas wykonywania blokady, celowane wkłucie igły) </li></ul>
 4. 4. Echogeniczność <ul><li>Echogeniczność to zdolność danej struktury do obijania fal ultradzwiękowych. </li></ul><ul><li>Różne struktury mają inną echgeniczność stąd różne odcienie szarości. </li></ul>
 5. 5. Echogeniczność
 6. 6. Echaogeniczność różnych struktur <ul><li>Tkanki mogą być: </li></ul><ul><li>Anechogeniczne –bezechowe, czarne, bez refleksów- zwykle wypełnione płynem-np.. naczynia, cysty i niektóre nerwy. </li></ul><ul><li>Hiperechogeniczne- białe, mocno świecące np. kości, opłucna, powięzie ale też niektóre nerwy </li></ul><ul><li>Hipoehogeniczne- ciemniejsze od otaczających je tkanek ale dające słabe refleksy-np. mięśnie, narządy miąższowe ale też niektóre nerwy. </li></ul>
 7. 7. Anizotropia Niektóre struktury mają różną echogeniczność w zależności od kąta przyłożenia głowicy.
 8. 8. Naczynia krwionośne w USG <ul><li>Są bezechowe- czarne, bez refleksów. </li></ul><ul><li>Poniżej naczyń pojawia się wzmocnienie akustyczne- (acoustic enhancement) hiperechogeniczny stożek. </li></ul><ul><li>Tętnice- pulsujące, zwykle ciemniejsze od żył, na przekroju poprzecznym okrągłe. Nie zmieniają kształtu przy ucisku głowicą. </li></ul><ul><li>Żyły- na przekroju poprzecznym nie zawsze kształt okrągły. Ulegają łatwo kompresji. </li></ul>
 9. 9. Naczynia krwionośne w USG <ul><li>Tętnica i żyła udowa </li></ul>
 10. 10. Naczynia krwionośne w USG <ul><li>Tętnica szyjna i żyła szyjna wewnętrzna </li></ul>
 11. 11. Mięśnie w USG <ul><li>Ogólnie hipoechgenicze ale niejednorodne bo: </li></ul><ul><li>Pęczki, omięsna – hiperechgeniczne </li></ul><ul><li>Włókna mięśniowe – hipoechogeniczne </li></ul><ul><li>Na przekroju poprzecznym dają obraz gwiażdzistego nieba. </li></ul><ul><li>Na przekroju podłużnym mają wygląd rurkowaty, pierzasty. </li></ul>
 12. 12. Mięśnie w USG – przekrój poprzeczny
 13. 13. Mięśnie w USG – przekrój podłużny
 14. 14. Tkanka podskórna z tkanką tłuszczową. <ul><li>Tkanka tłuszczowa </li></ul><ul><li>jest hipoechogeniczna </li></ul>
 15. 15. Kości w USG <ul><li>Kości w obrazie ultrasonograficznym to liniowe hiperechogeniczne struktury. </li></ul><ul><li>Pod nimi występuje cień akustyczny (shadow cone) </li></ul><ul><li>co odróżnia kości od innych hiperechogenicznych struktur. </li></ul>
 16. 16. Kości w USG – staw skokowy
 17. 17. Kości w USG - okolica nadobojczykowa
 18. 18. Ścięgna, powięzie, opłucna w USG <ul><li>Struktury te są hiperechogeniczne ale nie dają cienia akustycznego poniżej </li></ul>
 19. 19. Nerwy w USG
 20. 20. Splot ramienny- między mięśniami pochyłymi
 21. 21. Splot ramienny- między mięśniami pochyłymi
 22. 22. Nerw pośrodkowy
 23. 23. Nerw promieniowy
 24. 24. Nerw udowy
 25. 25. Nerw udowy
 26. 26. Nerw kulszowy
 27. 27. Kontrola położenia igły <ul><li>Metoda in plane (A,B) </li></ul><ul><li>Metoda out of plane (C,D) </li></ul>
 28. 28. Igła iniekcyjna na przekroju podłużnym
 29. 29. Igła iniekcyjna na przekroju poprzecznym
 30. 30. Igła w USG- hiperechogeniczna
 31. 31. Igła iniekcyjna w obrazie USG <ul><li>Splot ramienny </li></ul>
 32. 32. Lek znieczulenia miejscowego wokół nerwu kulszowego
 33. 33. Możliwość obserwacji rozprzestrzeniania się podawanego leku
 34. 34. Podwójna metoda lokalizacji nerwów <ul><li>USG- nerw pośrodkowy </li></ul><ul><li>Neurostymulacja- nerw pośrodkowy </li></ul>
 35. 35. Podwójna metoda lokalizacji <ul><li>USG- nerw łokciowy </li></ul><ul><li>Neurostymulacja –nerw łokciowy </li></ul>
 36. 36. Dziękuję za uwagę

×