Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Istraživanje stanica

4.042 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Istraživanje stanica

 1. 1. <ul><li>Koje su organizacijske razine u živom svijetu? </li></ul><ul><li>Koja je organizacijska razina zajednička za cjelokupni živi svijet? </li></ul><ul><li>Što je to stanica? – stanična teorija </li></ul><ul><li>Kada je stanica uočena, tj. kada se postavila stanična teorija? </li></ul><ul><li>Kojim metodama istražujemo stanice? </li></ul>
 2. 2. ISTRAŽIVANJE STANICA
 3. 3. POVIJEST OTKRIĆA STANICE <ul><li>13. st. upotreba prvih leća </li></ul><ul><li>1665. R. Hooke promatra pluto , uočava prostore nalik saću i naziva ih stanicama </li></ul><ul><li>17. stoljeće A. van Leeuwenhoek izradio mikroskop povećanje 270 puta, promatra žive st. </li></ul><ul><li>1838-1839. M. Schlieden i T. Schwann STANIČNA TEORIJA </li></ul><ul><li>1831. R.Brown- uočava jezgru </li></ul><ul><li>1839. Purkinije – protoplazma </li></ul><ul><li>1858. R.Virchow “ Omnis cellula ex cellula” </li></ul><ul><li>1859. Pasteur –rušenje ideje o spontanoj generaciji </li></ul>
 4. 4. SVJETLOSNI MIKROSKOP <ul><li>veličina životinjske stanice 10 -12 µm </li></ul><ul><li>veličina biljne stanice 80 -200 µm </li></ul><ul><li>moć razlučivanja oko 0.2-0.4 µm </li></ul><ul><li>(moć razlučivanja ljudskog oka 0,08-0,1 mm ) </li></ul><ul><li>OGLEDALO -konveksno </li></ul><ul><ul><li>- ravno </li></ul></ul><ul><li>LEĆE : okular </li></ul><ul><ul><li>objektiv </li></ul></ul><ul><ul><li>kondenzor </li></ul></ul>TUBUS REVOLVER IRIS ZASLONA <ul><li>STALAK </li></ul>VELIKI I MALI VIJAK okular objektiv <ul><li>kondenzor </li></ul>
 5. 5. MIKROSKOPSKI PREPARAT <ul><li>trajni preparat </li></ul><ul><li>bojani preparat </li></ul><ul><li>mokri- svježi preparat </li></ul><ul><li>pribor za mikroskopiranje </li></ul><ul><li>biološki materijal </li></ul><ul><li>POVEĆANJE - </li></ul><ul><li>pov. objektiva × pov. Okulara </li></ul><ul><li>- imerzija - posebni objektiv i ulje, koji se koriste kada je povećanje 1000 puta </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Fazni mikroskop </li></ul><ul><ul><li>( neobojeni djelovi žive st.) </li></ul></ul><ul><li>Polarizacijski mikroskop </li></ul><ul><ul><li>(pravilne strukture – centrioli mikrotubuli, kristali) </li></ul></ul><ul><li>Fluorescencijski mikroskop </li></ul><ul><ul><li>vezivanje bojila na st. strukture </li></ul></ul><ul><ul><li>obasjavanje pobudnom svjetlošću </li></ul></ul><ul><ul><li>florescencija </li></ul></ul>
 7. 8. ELEKTRONSKI MIKROSKOP <ul><li>De Broglie – čestice koje se gibaju velikom brzinom imaju svojstvo vala </li></ul><ul><li>Elektronske leće = prstenasti elektromagneti </li></ul><ul><li>(TEM), ubrzani snop elektrona pri prolazu kroz preparat stvara sliku na elektronskom zaslonu nije moguće promatranje cijelih stanica </li></ul><ul><li>Debljina preparata =100nm </li></ul><ul><li>Ultramikroton = uređaj za pripravu posebno tankih prereza </li></ul><ul><li>(SEM) skeniranje snopa elektrona koji se odbija od vanjske površine preparata </li></ul><ul><ul><li>moć razlučivanja 0.2- 0.5 nm </li></ul></ul>
 8. 9. <ul><li>TEM </li></ul><ul><li>SEM </li></ul>
 9. 10. RAČUNALA <ul><li>Programi </li></ul><ul><li>Vizualizacija </li></ul><ul><li>Zaključci </li></ul><ul><li>komunikacija </li></ul>
 10. 11. AUTORADIOGRAFIJA <ul><li>Izlaganje živih stanica specifičnoj radioaktivnoj tvari </li></ul><ul><li>inkubacija </li></ul><ul><li>prevlačenje preparata tankim filmom (fotografska emulzija) </li></ul><ul><li>razvijanje filma (na mjestima gdje je bilo došlo do ugradnje radioaktivnih čestica u stanici, na filmu se pojavljuju srebrne mrlje) </li></ul>
 11. 12. KULTURA STANICA <ul><li>-uzgoj stanica višestaničnog organizma na hranjivoj podlozi izvan samog organizma </li></ul><ul><li>KULTURA BILJNIH STANICA </li></ul><ul><li>Podloga : šećer, mineralne soli, vitamini, hormoni </li></ul><ul><li>TOTIPOTENTNOST </li></ul><ul><li>KLONIRANJE </li></ul><ul><li>Svrha : </li></ul><ul><ul><li>proučavanje rasta i razvoja organizma </li></ul></ul><ul><ul><li>djelovanja gena </li></ul></ul><ul><ul><li>proizvodnja genetski modificiranih biljaka (GMO) </li></ul></ul><ul><li>KULTURA ŽIVOTINJSKIH STANICA </li></ul><ul><li>Podloga : aminokiseline, soli ,glukoza, antibiotici </li></ul><ul><li>Svrha : </li></ul><ul><ul><li>- proučavanje djelovanja različitih faktora na stanice </li></ul></ul>
 12. 13. KULTURA ŽIVOTINJSKIH STANICA
 13. 14. STANIČNO FRAKCIONIRANJE <ul><li>-postupak izdvajanja pojedinih staničnih organela u CENTRIFUGI na temelju razlike u brzini taloženja </li></ul><ul><li>-kidanje stanica </li></ul><ul><li>-protiskivanje </li></ul><ul><li>-odvajane centrifugiranjem (supernatant i talog ) </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Brzina taloženja ovisi o : </li></ul><ul><li>masi čestice </li></ul><ul><li>obliku čestice </li></ul><ul><li>gustoći čestice </li></ul><ul><li>gustoći otopine u kojoj se čestica nalazi </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Brzina taloženja ovisi o : </li></ul><ul><li>masi čestice </li></ul><ul><ul><li>- teže čestice se uvijek talože brže nego one lakše, istog oblika i gustoće. </li></ul></ul><ul><li>obliku čestice </li></ul><ul><ul><li>koeficijent trenja kompaktne čestice je manji nego onaj u slučaju izdužene čestice iste mase. </li></ul></ul><ul><li>gustoći čestice </li></ul><ul><ul><li>gušće čestice se gibaju puno brže od onih manje gustoće </li></ul></ul><ul><li>gustoći otopine u kojoj se čestica nalazi </li></ul>
 16. 17. PROTOČNA CITOMETRIJA

×