SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 19
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Využití odpadního tepla
a netradičních nízkopotenciálních
zdrojů energie pomocí tepelných čerpadel
Ing. Jakub Kirchner, Ing. Marek Bláha, Tepelná čerpadla IVT, červen 2014
 Klasické způsoby získávání tepla
pro tepelná čerpadla
 Netradiční zdroje nízkopotenciální
energie
 Technická omezení získávání
nízkopotenciálního tepla
 Dosažitelné úspory
 Příklady realizací
Obsah
Klasické zdroje nízkopotenciální energie - vzduch
 Nejpoužívanější systém
 Výkon závislý na venkovní teplotě
 COP závislý výrazně na venkovní teplotě
 Příklad
 Gymnázium PORG
 Tepelná čerpadla vzduch/voda
 184 kW (-15°C)
Klasické zdroje nízkopotenciální energie - vrty
 Stabilní zdroj tepla
 Neovlivněný venkovní teplotou
 Vysoký topný faktor
 Může být 100% monovalentní
 Vrty pod objektem nebo v jeho okolí
 Zdroj tepla i chladu (volné chlazení)
 Příklad
 VŠB Ostrava budovy AULA a FEI
 30 000 m vrtů
 1 750 kW maximální výkon TČ (10/45)
Klasické zdroje nízkopotenciální energie - plošné kolektory
 Stabilní zdroj tepla
 Minimálně ovlivněný venkovní teplotou
 Vysoký topný faktor
 Může být 100% monovalentní
 Potřebná velká plocha volného pozemku
 Zdroj tepla i chladu
 Příklad
 Golf klub Kunětická hora
 15 000 m2 kolektoru pod hřištěm
 Rozměry kolektoru 124 x 135 m
 280 kW výkon TČ
Klasické zdroje nízkopotenciální energie - ostatní
 Energetické piloty
 Pouze pro topení /chlazení
 Vyrovnávací zásobník tepla
 Spodní voda
 Levný zdroj – nutná náročnější údržba
 Geotermální voda
 Spodní voda s teplotou nad 15°C
 Povrchová voda
 PE výměníky položené na dně
Netradiční zdroje nízkopotenciální energie - vzduch
 Technologické odpadní teplo
 Umístění výparníku TČ přímo do místnosti s
odpadním teplem
 Výměníky vzduch/voda (sahary)
 Odběr tepla z výměníků ve větracích VZT
jednotkách
 Odpadní vzduch z řízeného
větrání
 Standardní řešení: rekuperační výměníky bez TČ
 Systém „výměník / TČ / výměník“ pro rekuperaci
větracího vzduchu když není přívodní a odvodní
VZT potrubí v jednom místě
 Podzemní prostory, sklepy
 Výměníky odolné proti kondenzaci vlhkosti
Rekuperace energie Madeta Krumlov
- Teplo ze sklepů
Příklady
 Odpadní vzduch – AVÍZO Zliv
 Odpadní teplo z pecí při výrobě plastů
 Teplota ve výrobní hale pod stropem až 50°C
 Odběr tepla výměníky pod stropem (Sahary)
 Teplota primárního okruhu TČ 10 – 15°C
 Využití tepla - podlahové vytápění administrativní
budovy (teplota topné vody do 45°C), ohřev TV
 Výkon tepelného čerpadla 45 kW, COP 4,8
 Podzemní prostory – Madeta
Krumlov
 Vzduch ve sklepích pro zrání sýrů
 Teplota vzduchu 7,5 - 10°C
 Výměník z PE potrubí 40 x 3,7 – cca 1 000 m
 Teplota primárního okruhu TČ 4 – 5°C
 Využití tepla - radiátorové vytápění budovy (55°C),
ohřev TV
 Výkon tepelného čerpadla 18 kW, COP 4 (5/45)
Rekuperace energie Madeta Krumlov
- Detail provedení výměníku
Netradiční zdroje nízkopotenciální energie - voda
 Odpadní užitková
 Objekty s vyšší spotřebou teplé vody (hotely,bytové
domy)
 Oddělení vody z koupelen a vody z WC – jednodušší
řešení výměníků
 Odběr tepla stěnou kanalizačního potrubí
 Odpadní bazénová
 Kontinuální výměna bazénové vody – ideální podmínky
pro rekuperaci
 Odpadní technologická
 Vyšší teploty, vícestupňová rekuperace
 Důlní a průsakové vody
 Rekuperace? Obnovitelný zdroj?
 Nutné čerpání z technologických důvodů – rekuperace
Přehrada Josefův Důl
- Energie z průsakové vody
Příklad
Výrobní hala BOSCH – České Budějovice
 Topný výkon 600 kW
 Technologická voda z výrobního procesu 25°C
 Odběr tepla přímo přes výparníky TČ
 Výstupní teplota tepelných čerpadel až 65°C
 Flexibilní modulové řešení tepelného čerpadla
(postupné navyšování výkonu, podle rozšiřování
výroby)
 Tepelná čerpadla rozdělena na dva samostatné
zdroje tepla s různou výstupní teplotou kvůli
dosažení vyššího COP
 Výstupní teplota 45°C - COP 5,5
 Výstupní teplota 55°C - COP 4,5
Příklad
 Důlní vody - DIAMO důl Jeremenko
OSTRAVA
 Nutné přečerpávání důlních vod z důvodu
udržení hladiny spodní vody
 Voda musí být čerpána i po ukončení
těžebních prací
 Teplota vody 26 - 29°C
 Odběr tepla přes deskové výměníky
 Výstupní teplota z TČ 65°C
 Nyní využito 91 kW pro ohřev TV a vytápění
 Potenciál lokality 10 MW
Netradiční zdroje nízkopotenciální energie - ostatní
 Teplo využitelné k rekuperaci
naleznete téměř všude:
 Řízených kvasných procesů při výrobě
vína
 Chlazení mladiny, kvasných a
ležáckých tanků při výrobě piva -
tepelná čerpadla pivo/voda:-)
 Kondenzační teplo ze stávajících
chladících jednotek
 Hydraulické systémy (Národní divadlo)
• Hydraulika pro jeviště
• Původně chlazeno průtočně pitnou vodou
• Instalace tepelného čerpadla voda/voda
• Využití odpadního tepla pro předehřev TV
Rekuperace energie Národní divadlo
- Teplo z hydrauliky jeviště
Technická omezení získávání nízkopotenciálního tepla
 Možnost využití energie z odpadního tepla
 Odběr energie v dosažitelné vzdálenosti od zdroje
 Odpovídající výstupní teploty spotřebiče a zdroje
 Výstupní teplota z tepelného čerpadla
 chladiče v režimu tepelného čerpadla 50°C
 běžná tepelná čerpadla 55°C
 kvalitní tepelná čerpadla 62 - 65°C
 vysokoteplotní 80°C
 vysokoteplotní - v praxi 100°C
 vysokoteplotní - ve vývoji 150°C (určeno pro technologie v
průmyslu)
 Vstupní teplota do TČ (voda/voda)
 Standardní tepelné čerpadlo max. 20°C
 Některá tepelná čerpadla max. 30°C
 Vysokoteplotní tepelná čerpadla nad 30°C
Rekuperace energie Madeta Krumlov
- Teplo ze sklepů
Výměníky
 Klíčový prvek při využití odpadního tepla
 Účinnost získávání tepla
 Čistění a údržba
 Využití standardních výměníků
 Sahary pro odběr odpadního tepla ze vzduchu
 Rozebíratelné deskové výměníky pro vodu bez
nečistot
 Speciální výměníky
 Pro hodně znečistěnou odpadní vodu (s promýváním)
 Kanalizační potrubí se zabudovaným výměníkem
 Atypické výměníky (PE potrubí atd.)
Rekuperace odpadní užitkové vody
- Hotel WEBER Bedřichov
Dosažitelné úspory
 Doba provozu systému rekuperace
 Souběh získávání rekuperované energie a jejího využití
 Využití důlních vod pro ohřev teplé vody (ideální případ kdy je zdroj k dispozici neustále a
využití tepla je celoroční díky každodennímu třísměnnému provozu)
 Rozdíl vstupní a výstupní teploty
 Čím nižší rozdíl teplot, tím vyšší úspora
 Čím vyšší teplota zdroje, tím vyšší výkon tepelného čerpadla a vyšší COP
 Změna výkonu a COP u tepelného čerpadla
Vstup Výstup Výkon COP
0°C 45°C 26 kW 3,2
15°C 45°C 37 kW 4,8
20°C 45°C 43 kW 5,4
30°C 45°C 49 kW 6,1
Tepelné čerpadlo / chladič s funkcí topení?
Tepelné čerpadlo Chladič s funkcí topení
Topný faktor Vyšší o 10 – 20 %
Výstupní teplota 62 – 65°C 52 – 55°C
Odhlučnění, vibrace Součástí konstrukce Stavební úpravy
Výroba / dostupnost ND Sériová / skladem Kusová / na objednávku
Záruky Standard 5 let Standard 2 roky
Revize chladiva NE ANO
Regulátor s funkcí pro
vytápění
ANO NE
Příklady realizací
AQUAPARK Čestlice
 312 kW (bazénová voda)
D PLAST Zlín
 420 kW (chladící voda z lisů)
Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice
 28 kW (řízené kvašení vína)
Ruský přístup k rekuperaci energie:
Atomovo tepelně čerpadlová teplofikace Petrohradu
 100 MW odpadního tepla z chladících věží jaderné elektrárny
 Teplota primárního zdroje 26°C, výstupní teplota 100°C
 Vzdálenost zdroje tepla a spotřeby - 100 km
Ing JAKUB KIRCHNER
kirchner@ivtcentrum.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020Marek Bláha
 
Topení a chlazení komerčních budov pomocí tepelných čerpadel
Topení a chlazení komerčních budov pomocí tepelných čerpadel Topení a chlazení komerčních budov pomocí tepelných čerpadel
Topení a chlazení komerčních budov pomocí tepelných čerpadel Marek Bláha
 
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy Marek Bláha
 
GT Energy profil 2015
GT Energy profil 2015GT Energy profil 2015
GT Energy profil 2015Marek Bláha
 
Plynová tepelná čerpadla YANMAR
Plynová tepelná čerpadla YANMARPlynová tepelná čerpadla YANMAR
Plynová tepelná čerpadla YANMARMarek Bláha
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020Marek Bláha
 
Q-ton vysokoteplotní tepelné čerpadlo 90 C
Q-ton vysokoteplotní tepelné čerpadlo 90 C Q-ton vysokoteplotní tepelné čerpadlo 90 C
Q-ton vysokoteplotní tepelné čerpadlo 90 C Marek Bláha
 
IVT AIR X S - Supertiché tepelné čerpadlo
IVT AIR X S - Supertiché tepelné čerpadlo IVT AIR X S - Supertiché tepelné čerpadlo
IVT AIR X S - Supertiché tepelné čerpadlo Marek Bláha
 
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduchIVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduchMarek Bláha
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2019
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2019IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2019
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2019Marek Bláha
 
Gt energy profil 2020
Gt energy profil 2020Gt energy profil 2020
Gt energy profil 2020Marek Bláha
 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AERO
Tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AEROTepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AERO
Tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AEROMarek Bláha
 
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda Marek Bláha
 
Mikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWERMikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWERMarek Bláha
 
Mikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWER Mikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWER Marek Bláha
 
Prezentace technologie getec
Prezentace technologie getecPrezentace technologie getec
Prezentace technologie getecStanislav Kurinec
 
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo OndejMajer
 

Was ist angesagt? (18)

IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
 
Topení a chlazení komerčních budov pomocí tepelných čerpadel
Topení a chlazení komerčních budov pomocí tepelných čerpadel Topení a chlazení komerčních budov pomocí tepelných čerpadel
Topení a chlazení komerčních budov pomocí tepelných čerpadel
 
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy
 
GT Energy profil 2015
GT Energy profil 2015GT Energy profil 2015
GT Energy profil 2015
 
Plynová tepelná čerpadla YANMAR
Plynová tepelná čerpadla YANMARPlynová tepelná čerpadla YANMAR
Plynová tepelná čerpadla YANMAR
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
 
Q-ton vysokoteplotní tepelné čerpadlo 90 C
Q-ton vysokoteplotní tepelné čerpadlo 90 C Q-ton vysokoteplotní tepelné čerpadlo 90 C
Q-ton vysokoteplotní tepelné čerpadlo 90 C
 
IVT AIR X S - Supertiché tepelné čerpadlo
IVT AIR X S - Supertiché tepelné čerpadlo IVT AIR X S - Supertiché tepelné čerpadlo
IVT AIR X S - Supertiché tepelné čerpadlo
 
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduchIVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2019
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2019IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2019
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2019
 
Gt energy profil 2020
Gt energy profil 2020Gt energy profil 2020
Gt energy profil 2020
 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AERO
Tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AEROTepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AERO
Tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AERO
 
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda
 
Mikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWERMikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWER
 
Mikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWER Mikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWER
 
Prezentace technologie getec
Prezentace technologie getecPrezentace technologie getec
Prezentace technologie getec
 
Multi split 2010
Multi split 2010Multi split 2010
Multi split 2010
 
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo
 

Ähnlich wie Využití odpadního tepla pomocí tepelných čerpadel

Nahrazení plynového kotle tepelným čerpadlem.pptx
Nahrazení plynového kotle tepelným čerpadlem.pptxNahrazení plynového kotle tepelným čerpadlem.pptx
Nahrazení plynového kotle tepelným čerpadlem.pptxMarek Bláha
 
Ivtgeo312
Ivtgeo312 Ivtgeo312
Ivtgeo312 kaskl
 
Tepelná čerpadla země/voda - Průvodce výběrem
Tepelná čerpadla země/voda - Průvodce výběremTepelná čerpadla země/voda - Průvodce výběrem
Tepelná čerpadla země/voda - Průvodce výběremAbeceda čerpadel
 
Výběr tepelného čerpadla - levné nebo drahé?
Výběr tepelného čerpadla - levné nebo drahé?Výběr tepelného čerpadla - levné nebo drahé?
Výběr tepelného čerpadla - levné nebo drahé?Abeceda čerpadel
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2022
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2022IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2022
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2022Marek Bláha
 
IVT AIR SPLIT PREZENTACE
IVT AIR SPLIT PREZENTACEIVT AIR SPLIT PREZENTACE
IVT AIR SPLIT PREZENTACEMarek Bláha
 
Techvet s.r.o. prezentace final
Techvet s.r.o. prezentace finalTechvet s.r.o. prezentace final
Techvet s.r.o. prezentace finalOndřej Chalupa
 
Techvet s.r.o. prezentace final
Techvet s.r.o. prezentace finalTechvet s.r.o. prezentace final
Techvet s.r.o. prezentace finalTechvetTechvet
 
Schuze SVJ Mládežnická
Schuze SVJ MládežnickáSchuze SVJ Mládežnická
Schuze SVJ MládežnickáMilan Hampl
 
GT ENERGY PROFIL 2022
GT ENERGY PROFIL 2022GT ENERGY PROFIL 2022
GT ENERGY PROFIL 2022Marek Bláha
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2023
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2023IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2023
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2023Marek Bláha
 

Ähnlich wie Využití odpadního tepla pomocí tepelných čerpadel (12)

Rekuperace tepla
Rekuperace teplaRekuperace tepla
Rekuperace tepla
 
Nahrazení plynového kotle tepelným čerpadlem.pptx
Nahrazení plynového kotle tepelným čerpadlem.pptxNahrazení plynového kotle tepelným čerpadlem.pptx
Nahrazení plynového kotle tepelným čerpadlem.pptx
 
Ivtgeo312
Ivtgeo312 Ivtgeo312
Ivtgeo312
 
Tepelná čerpadla země/voda - Průvodce výběrem
Tepelná čerpadla země/voda - Průvodce výběremTepelná čerpadla země/voda - Průvodce výběrem
Tepelná čerpadla země/voda - Průvodce výběrem
 
Výběr tepelného čerpadla - levné nebo drahé?
Výběr tepelného čerpadla - levné nebo drahé?Výběr tepelného čerpadla - levné nebo drahé?
Výběr tepelného čerpadla - levné nebo drahé?
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2022
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2022IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2022
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2022
 
IVT AIR SPLIT PREZENTACE
IVT AIR SPLIT PREZENTACEIVT AIR SPLIT PREZENTACE
IVT AIR SPLIT PREZENTACE
 
Techvet s.r.o. prezentace final
Techvet s.r.o. prezentace finalTechvet s.r.o. prezentace final
Techvet s.r.o. prezentace final
 
Techvet s.r.o. prezentace final
Techvet s.r.o. prezentace finalTechvet s.r.o. prezentace final
Techvet s.r.o. prezentace final
 
Schuze SVJ Mládežnická
Schuze SVJ MládežnickáSchuze SVJ Mládežnická
Schuze SVJ Mládežnická
 
GT ENERGY PROFIL 2022
GT ENERGY PROFIL 2022GT ENERGY PROFIL 2022
GT ENERGY PROFIL 2022
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2023
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2023IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2023
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2023
 

Využití odpadního tepla pomocí tepelných čerpadel

 • 1. Využití odpadního tepla a netradičních nízkopotenciálních zdrojů energie pomocí tepelných čerpadel Ing. Jakub Kirchner, Ing. Marek Bláha, Tepelná čerpadla IVT, červen 2014
 • 2.  Klasické způsoby získávání tepla pro tepelná čerpadla  Netradiční zdroje nízkopotenciální energie  Technická omezení získávání nízkopotenciálního tepla  Dosažitelné úspory  Příklady realizací Obsah
 • 3. Klasické zdroje nízkopotenciální energie - vzduch  Nejpoužívanější systém  Výkon závislý na venkovní teplotě  COP závislý výrazně na venkovní teplotě  Příklad  Gymnázium PORG  Tepelná čerpadla vzduch/voda  184 kW (-15°C)
 • 4. Klasické zdroje nízkopotenciální energie - vrty  Stabilní zdroj tepla  Neovlivněný venkovní teplotou  Vysoký topný faktor  Může být 100% monovalentní  Vrty pod objektem nebo v jeho okolí  Zdroj tepla i chladu (volné chlazení)  Příklad  VŠB Ostrava budovy AULA a FEI  30 000 m vrtů  1 750 kW maximální výkon TČ (10/45)
 • 5. Klasické zdroje nízkopotenciální energie - plošné kolektory  Stabilní zdroj tepla  Minimálně ovlivněný venkovní teplotou  Vysoký topný faktor  Může být 100% monovalentní  Potřebná velká plocha volného pozemku  Zdroj tepla i chladu  Příklad  Golf klub Kunětická hora  15 000 m2 kolektoru pod hřištěm  Rozměry kolektoru 124 x 135 m  280 kW výkon TČ
 • 6. Klasické zdroje nízkopotenciální energie - ostatní  Energetické piloty  Pouze pro topení /chlazení  Vyrovnávací zásobník tepla  Spodní voda  Levný zdroj – nutná náročnější údržba  Geotermální voda  Spodní voda s teplotou nad 15°C  Povrchová voda  PE výměníky položené na dně
 • 7. Netradiční zdroje nízkopotenciální energie - vzduch  Technologické odpadní teplo  Umístění výparníku TČ přímo do místnosti s odpadním teplem  Výměníky vzduch/voda (sahary)  Odběr tepla z výměníků ve větracích VZT jednotkách  Odpadní vzduch z řízeného větrání  Standardní řešení: rekuperační výměníky bez TČ  Systém „výměník / TČ / výměník“ pro rekuperaci větracího vzduchu když není přívodní a odvodní VZT potrubí v jednom místě  Podzemní prostory, sklepy  Výměníky odolné proti kondenzaci vlhkosti Rekuperace energie Madeta Krumlov - Teplo ze sklepů
 • 8. Příklady  Odpadní vzduch – AVÍZO Zliv  Odpadní teplo z pecí při výrobě plastů  Teplota ve výrobní hale pod stropem až 50°C  Odběr tepla výměníky pod stropem (Sahary)  Teplota primárního okruhu TČ 10 – 15°C  Využití tepla - podlahové vytápění administrativní budovy (teplota topné vody do 45°C), ohřev TV  Výkon tepelného čerpadla 45 kW, COP 4,8  Podzemní prostory – Madeta Krumlov  Vzduch ve sklepích pro zrání sýrů  Teplota vzduchu 7,5 - 10°C  Výměník z PE potrubí 40 x 3,7 – cca 1 000 m  Teplota primárního okruhu TČ 4 – 5°C  Využití tepla - radiátorové vytápění budovy (55°C), ohřev TV  Výkon tepelného čerpadla 18 kW, COP 4 (5/45) Rekuperace energie Madeta Krumlov - Detail provedení výměníku
 • 9. Netradiční zdroje nízkopotenciální energie - voda  Odpadní užitková  Objekty s vyšší spotřebou teplé vody (hotely,bytové domy)  Oddělení vody z koupelen a vody z WC – jednodušší řešení výměníků  Odběr tepla stěnou kanalizačního potrubí  Odpadní bazénová  Kontinuální výměna bazénové vody – ideální podmínky pro rekuperaci  Odpadní technologická  Vyšší teploty, vícestupňová rekuperace  Důlní a průsakové vody  Rekuperace? Obnovitelný zdroj?  Nutné čerpání z technologických důvodů – rekuperace Přehrada Josefův Důl - Energie z průsakové vody
 • 10. Příklad Výrobní hala BOSCH – České Budějovice  Topný výkon 600 kW  Technologická voda z výrobního procesu 25°C  Odběr tepla přímo přes výparníky TČ  Výstupní teplota tepelných čerpadel až 65°C  Flexibilní modulové řešení tepelného čerpadla (postupné navyšování výkonu, podle rozšiřování výroby)  Tepelná čerpadla rozdělena na dva samostatné zdroje tepla s různou výstupní teplotou kvůli dosažení vyššího COP  Výstupní teplota 45°C - COP 5,5  Výstupní teplota 55°C - COP 4,5
 • 11. Příklad  Důlní vody - DIAMO důl Jeremenko OSTRAVA  Nutné přečerpávání důlních vod z důvodu udržení hladiny spodní vody  Voda musí být čerpána i po ukončení těžebních prací  Teplota vody 26 - 29°C  Odběr tepla přes deskové výměníky  Výstupní teplota z TČ 65°C  Nyní využito 91 kW pro ohřev TV a vytápění  Potenciál lokality 10 MW
 • 12. Netradiční zdroje nízkopotenciální energie - ostatní  Teplo využitelné k rekuperaci naleznete téměř všude:  Řízených kvasných procesů při výrobě vína  Chlazení mladiny, kvasných a ležáckých tanků při výrobě piva - tepelná čerpadla pivo/voda:-)  Kondenzační teplo ze stávajících chladících jednotek  Hydraulické systémy (Národní divadlo) • Hydraulika pro jeviště • Původně chlazeno průtočně pitnou vodou • Instalace tepelného čerpadla voda/voda • Využití odpadního tepla pro předehřev TV Rekuperace energie Národní divadlo - Teplo z hydrauliky jeviště
 • 13. Technická omezení získávání nízkopotenciálního tepla  Možnost využití energie z odpadního tepla  Odběr energie v dosažitelné vzdálenosti od zdroje  Odpovídající výstupní teploty spotřebiče a zdroje  Výstupní teplota z tepelného čerpadla  chladiče v režimu tepelného čerpadla 50°C  běžná tepelná čerpadla 55°C  kvalitní tepelná čerpadla 62 - 65°C  vysokoteplotní 80°C  vysokoteplotní - v praxi 100°C  vysokoteplotní - ve vývoji 150°C (určeno pro technologie v průmyslu)  Vstupní teplota do TČ (voda/voda)  Standardní tepelné čerpadlo max. 20°C  Některá tepelná čerpadla max. 30°C  Vysokoteplotní tepelná čerpadla nad 30°C Rekuperace energie Madeta Krumlov - Teplo ze sklepů
 • 14. Výměníky  Klíčový prvek při využití odpadního tepla  Účinnost získávání tepla  Čistění a údržba  Využití standardních výměníků  Sahary pro odběr odpadního tepla ze vzduchu  Rozebíratelné deskové výměníky pro vodu bez nečistot  Speciální výměníky  Pro hodně znečistěnou odpadní vodu (s promýváním)  Kanalizační potrubí se zabudovaným výměníkem  Atypické výměníky (PE potrubí atd.) Rekuperace odpadní užitkové vody - Hotel WEBER Bedřichov
 • 15. Dosažitelné úspory  Doba provozu systému rekuperace  Souběh získávání rekuperované energie a jejího využití  Využití důlních vod pro ohřev teplé vody (ideální případ kdy je zdroj k dispozici neustále a využití tepla je celoroční díky každodennímu třísměnnému provozu)  Rozdíl vstupní a výstupní teploty  Čím nižší rozdíl teplot, tím vyšší úspora  Čím vyšší teplota zdroje, tím vyšší výkon tepelného čerpadla a vyšší COP  Změna výkonu a COP u tepelného čerpadla Vstup Výstup Výkon COP 0°C 45°C 26 kW 3,2 15°C 45°C 37 kW 4,8 20°C 45°C 43 kW 5,4 30°C 45°C 49 kW 6,1
 • 16. Tepelné čerpadlo / chladič s funkcí topení? Tepelné čerpadlo Chladič s funkcí topení Topný faktor Vyšší o 10 – 20 % Výstupní teplota 62 – 65°C 52 – 55°C Odhlučnění, vibrace Součástí konstrukce Stavební úpravy Výroba / dostupnost ND Sériová / skladem Kusová / na objednávku Záruky Standard 5 let Standard 2 roky Revize chladiva NE ANO Regulátor s funkcí pro vytápění ANO NE
 • 17. Příklady realizací AQUAPARK Čestlice  312 kW (bazénová voda) D PLAST Zlín  420 kW (chladící voda z lisů) Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice  28 kW (řízené kvašení vína)
 • 18. Ruský přístup k rekuperaci energie: Atomovo tepelně čerpadlová teplofikace Petrohradu  100 MW odpadního tepla z chladících věží jaderné elektrárny  Teplota primárního zdroje 26°C, výstupní teplota 100°C  Vzdálenost zdroje tepla a spotřeby - 100 km