Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a 1601 seminari maredat av3-def.anglada(20)

Anzeige
Anzeige

1601 seminari maredat av3-def.anglada

 1. El suport a la gestió de dades de recerca per part de les biblioteques consorciades al CSUC Seminari sobre Gestió de Dades d’Investigació Facultat de Biblioteconomia i Documentació (UB) Barcelona, 19 de gener de 2016 Mireia Alcalà, Lluís Anglada (CSUC) amb l’ajut del grup de treball sobre gestió de dades de la recerca de l’àrea BID del CSUC
 2. 1. Les biblioteques i la recerca: canvis de necessitats, canvis en els serveis 2. Les biblioteques i la recerca: canvis organitzatius 3. Accions sobre les dades de recerca Esquema
 3. 1.1 Canvis en el panorama de la recerca • Suport a la recerca tradicional: construcció de col·leccions – Col·leccions especials – Revistes • La disrupció d’internet – Canvis en accés (digital i des del lloc de treball) i en serveis – Noves necessitats dels investigadors – Canvis organitzatius en biblioteques per apropar-se a noves necessitats dels investigadors • Canvis en darrers 10-15 anys: les biblioteques de les u. de Catalunya proporcionen nous serveis de: – bibliotecaris temàtics, – eines de gestió de referències (Mendeley), – assessorant sobre el compliment de mandats d’accés obert – validar dades de publicacions dels CRIS (i relacionar-les amb els repositoris institucionals) – implementació d’identificadors (ORCID) – Confecció del Portal de la Recerca de Catalunya
 4. 1.2 Les biblioteques i la recerca • Importància de la recerca – Per a les biblioteques (vid. LIBER) – Per Catalunya (vid. debat investidura) • Noves oportunitats – Ajudar en l’aplicació de mandats d’OA – Portal de la recerca – Gestió de dades de recerca – Catàleg d’infraestructures per a la recerca – Eina per ajudar a la presa de decisions estratègiques sobre la recerca – ...
 5. 1. Les biblioteques i la recerca: canvis de necessitats, canvis en els serveis 2. Les biblioteques i la recerca: canvis organitzatius 3. Accions sobre les dades de recerca Esquema
 6. 2.1 Canvis organitzatius • Línies d’actuacions del CBUC – Biblioteca física: CCUC, PI/PUC, GEPA – Biblioteca digital: subscripcions, repositoris. OA – Innovació: nous projectes, traduccions, formació • En darrers anys – les biblioteques han reorganitzat els seus serveis per apropar-se als grups de recerca i als investigadors – han adaptat, d’una manera o altra, els seus organigrames tradicionals per tal de crear estructures de suport a les activitats de recerca. • Accions CBUC, tenir grups de treball ‘ad-hoc’ i aïllats – TDX / TDR; Repositoris; Gestió de referències bibliogràfiques (RefWork, Mendeley), GT de suport a la recerca • Acord de crear una línia estratègica d’actuacions nova de suport a la recerca (Doc. 14/51; CT 25.09.14) – Progressivament, concentrar activitats en el GT de suport a la recerca – Ampliar aliances amb els serveis de les universitats que també intervenen de forma activa en serveis de suport a la recerca. – Nous projectes: Emmagatzematge de dades científiques, pagaments de tarifes APC, promoció activa de l’OA, projectes d’Humanitats digital ...
 7. 2.2 Treballs en curs sobre dades de recerca • És un objectiu al Pla General d’Actuacions del CSUC del 2015 • Es crea un grup de treball amb la finalitat de: – Establir un marc de referència que permeti a les universitats i centres de recerca definir una política de gestió de les dades generades per les activitats de recerca.
 8. 2.3 Objectius del GT A. Elaborar i acordar procediments que permetin que les biblioteques universitàries col·laborar amb els grups de recerca per a: a) crear Plans de Gestió de Dades (PGD) b) recomanar-los un repositori on dipositar les dades. B. Si fos el cas, recomanar la creació d’un repositori consorciat de dades de recerca en el marc del CSUC. C. Elaborar i proposar l’aprovació d’uns principis generals de política a seguir per a la gestió de les dades de recerca per part de les universitats de Catalunya.
 9. 1. Les biblioteques i la recerca: canvis de necessitats, canvis en els serveis 2. Les biblioteques i la recerca: canvis organitzatius 3. Accions sobre les dades de recerca Esquema
 10. Objectiu A: acordar procediments per tal que les bu prestar un servei nou • Les bu poden o no decidir crear un servei de suport a la gestió de dades de recerca • Si ho fan han de ser capaces de respondre a aquestes dues preguntes – Com puc fer un pla de gestió de dades? – A quin repositori és millor que dipositi les dades?
 11. A2. Pla pilot de gestió de dades de recerca • Objectiu: conèixer les necessitats dels investigadors – És un àmbit d’actuació totalment nou per als bibliotecaris, però les biblioteques tenen alguns dels coneixements (metadades...) i capacitats (seguir processos) requerits • Accions – Seleccionar un o dos grups de recerca que tinguin interès en establir un pla de gestió de dades. • Objectiu: tenir un col·lectiu a qui preguntar i amb qui fer una prova del servei – Fer una enquesta a tots els grups de recerca amb projectes del programa Horizon 2020 • Objectiu: conèixer la situació i les necessitats
 12. A3. Enquesta sobre la gestió de dades de recerca • Pretén analitzar les necessitats dels investigadors respecte de les dades de recerca i establir mètodes i processos estandarditzats per gestionar-les • S’envia des de les biblioteques i les oficines de recerca de les universitats catalanes • Conté 11 preguntes sobre: a) Dades personals b) El projecte de recerca c) Les dades de recerca d) Difusió de les dades e) Preservació de les dades i ús d’estàndards f) Responsabilitats en la gestió de les dades
 13. A4. Enquesta sobre la gestió de dades de recerca
 14. Objectiu B: Si fos el cas, crear un repositori consorciat de dades • Aquest va ser l'objectiu inicial, però es va veure que: – No era fàcil degut a les característiques de les dades (diversitat, extensió, heterogeneïtat...) – En alguns casos, no cal (àmbits de recerca amb repositoris consolidats: • Genètica • Astrofísica • ...
 15. B2. Repositori de dades • Opcions que s’estan avaluant – Usar-ne algun dels existents • Per a investigadors • Per a institucions – Fer-ne un de propi • Cooperatiu • De cada universitat • A tenir en compte – La praxi d’alguns grups investigadors – El model a seguir – El cost / feina / dificultats / valor afegit
 16. Objectiu C: Antecedents i model: el fet amb OA • 1999 inici de treballs per al 1r repositori (TDX) • 2004 selecció de programari per a nous repositoris: materials recerca (Recercat), revistes (RACO), imatges (MDC) • 2006 repositoris institucionals • 2008 Propostes per impulsar l’accés obert (AO) a la informació científica a Catalunya i primer mandat institucional (UPC) • 2010 Aprovació del document marc del mandat d’accés obert de la recerca de les universitats de Catalunya / CIC • 2015 Guia de les universitats catalanes per al compliment dels mandats d’accés obert per a publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea
 17. C2. Algunes preguntes que hem de respondre • Per a què ? • Qui ho fa ? • Abans o després de tenir més formació i informació? • Copiat o propi ? – I si és copiat, d’on copiem ? • Polítiques o estratègies ? – Recomanacions generals o específiques ?
 18. C3. L’estat dels treballs • Acord en intentar fer una presa de posició conjunta – Es busca tenir una aprovació a nivell alt (CIC) per poder passar després (més fàcilment) a fer-ne aplicacions institucionals – Fet entre tots ha de ser més complet • S’està fent paral·lelament a objectius A i B
 19. C4. Esquema del text de política de dades • Introducció – Treball fet a Catalunya per promoure l’AO a la informació científica (acord CIC, mandats i repositoris universitats, portal de la recerca, ORCID...) – Posicionaments a favor de posar les dades de recerca en AO (organismes i mandats: Horizon 2020) • Elements a tenir en compte a l’hora de promoure la gestió i l’AO de les dades de recerca – Procediments estandarditzats – Suport professional als investigadors – Col·laboració de diferents serveis dins la universitat – Repositoris de dades • Propostes de mesures per impulsar la gestió i l’AO de les dades de recerca a les universitats catalanes – Què: AO per defecte – Qui: responsabilitats – On: lloc de dipòsit – Quan: terminis del dipòsit – Com: llicències
 20. Gràcies per la vostra atenció!
Anzeige