Más contenido relacionado

Republica Dominicana - Santo Domingo - Alcazar de Colón

 1. El Alcázar bylo sídlem vicekrále Diega Kolumba, Kryštofova syna. Byl to první úřední správce ostrova Hispaniola. Španělé odsud po staletí řídili své zámořské impérium.
 2. Přepychový palác byl postaven v letech 1511-1515. Nyní dvoupatrová rezidence s více než dvaceti sály má arkádové průčelí a je postavena z vápence v pozdně gotickém maurském stylu (Palác byl původně třípatrový a měl víc než 50 pokojů).
 3. Od roku 1770 byla budova opuštěná. Byla snaha změnit ji na vězení, sýpku, chovala se v ní hospodářská zvířata atp. V roce 1809 a 1835 došlo k velkým sesuvům a půdy část budovy se zřítila. Z původní stavby nezbylo téměř nic.
 4. V letech 1955-1957 probíhala rekonstrukce paláce, nyní slouží jako muzeum. Najdeme zde sbírky dobového nábytku, tapisérií, portrétů, hudebních nástrojů, modelů lodí a uměleckých předmětů.
 5. Alcázar je součástí koloniálního zóny města Santo Domingo, která byla zapsaná v roce 1990 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Najdeme v ní nejstarší stavby amerického kontinentu a památky na počátky evropské kolonizace Ameriky. K vidění je zde množství historických budov, kaváren, zahrádek a příjemných náměstí.
 6. brnění z XV. století Sala de Entrada al Palacio vstupní sál
 7. glazovaná keramika (XVIII. stol.) Salón de las Doncellas dívčí sál
 8. Salón de las Doncellas dívčí sál
 9. gotický jídelní stůl (XVI. stol.) Salón de las Doncellas dívčí sál
 10. zrcadlo (XVII. stol.) replika dobové keramiky Salón de las Doncellas dívčí sál
 11. tepaný svícen (XVI. století) Salón de las Doncellas dívčí sál
 12. měděná nádoba pro uskladňování tekutin (XVII. stol.)měděný džbán (XVI. stol.) Cocina kuchyně (původně byla mimo budovu, aby se kouř nedostal do obytných místností
 13. Cocina kuchyně (původně byla mimo budovu, aby se kouř nedostal do obytných místností
 14. měděný kotlík (XVI. stol.) váhy (XVI. stol.) dřevěná gotická lavice (XVI. stol.) Cocina kuchyně
 15. vyřezávaný dřevěný stolek má 4 kruhové otvory k umístění nádob (XVI. stol.) Comedor de Servicio Jídelna
 16. Comedor de Servicio Jídelna bronzové talíře
 17. glazované talíře (XVI. stol.) Comedor de Servicio Jídelna
 18. Galería Este východní galerie
 19. pohled na řeku Ozama
 20. pohled na řeku Ozama
 21. barokní postel (XVII. stol.) Recámara de María de Toledo komnata Marie de Toledo (= manželky Diega Kolumba) gotický šatník (XVI. stol.)
 22. Recámara de Bartolomé Colón komnata Bartoloměje Kolumba (= bratr Kryštofa K.)
 23. Recámara de Bartolomé Colón komnata Bartoloměje Kolumba (= bratr Kryštofa K.)
 24. zbraně ze XV – XVII. stol. Antecámara de los Virreyes předsíň místokrále
 25. XX. stol. ….? Antecámara de los Virreyes předsíň místokrále
 26. Recámara de Diego Colón komnata Diega Kolumba renesanční postel (XVII. stol.) kufr vzácný exemplář vyrobený v severní Africe (XVII. stol.)
 27. jamuga Recámara de Diego Colón komnata Diega Kolumba
 28. Recámara de Diego Colón komnata Diega Kolumba
 29. Recámara de Diego Colón komnata Diega Kolumba
 30. královská pověřovací listina Saleta 2 salónek 2
 31. replika lodi Santa María Despacho de Diego Colón kancelář Diega Kolumba
 32. bronzové ohřívadlo (XVI. stol.) Despacho de Diego Colón kancelář Diega Kolumba
 33. Kryštof Kolumbus a syn Diego Rafael Pellicer (1957) Despacho de Diego Colón kancelář Diega Kolumba
 34. kožený otočný glóbus v dřevěném rámu (XVII. stol.) Despacho de Diego Colón kancelář Diega Kolumba
 35. Galería Este východní galerie
 36. Reina Isabel de Castilla královna Isabela Kastilská (autor: Rafael Pellicer 1957)
 37. Rey Fernando de Aragón král Ferdinand II. Aragonský (autor: Rafael Pellicer 1957)
 38. gotické predelly (XV. stol.)
 39. Saleta 1 salónek 1
 40. Salón de Recepción přijímací hala gotická lavice (XVI. stol.)
 41. Salón de Recepción přijímací hala
 42. Salón de Recepción přijímací hala
 43. La Virgen, el Niño y Santa Ana Panna Marie, Ježíšek a svatá Anna (XVI. stol.)
 44. La Virgen y los Apóstoles panna Marie a apoštolové pozdní gotika (XV. – XVI. stol.)
 45. stříbrné džbány (XVI. stol.) Salón de Recepción přijímací hala
 46. Coronación de la Virgen María Korunovace Panny Marie gotika, (XV. stol.)
 47. Comedor de los Virreyes jídelna místokrále renesanční křeslo (XVI. stol.) mosazné dekorativní talíře
 48. Rey Saúl král Saul tapisérie ze XVII. stol. Santa Bárbara polychromovaná dřevořezba (XV. – XVI. stol.)
 49. music: Michael Praetorius - Dances From Terpsichore - Spagnoletta, Bourree Republica Dominicana - leden 2013