Anzeige

TEXT NARRATIU

INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI PONS D'ICART DE TARRAGONA
5. Feb 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

TEXT NARRATIU

  1. Tipologia textual: El text Narratiu
  2. Tipologia textual Hi ha diverses classificacions, però una de les més utilitzades i, la que utilitzarem a classe, és la següent:
  3. Tipologia textual Narratiu ● Explicatiu ● Conversacional ● Descriptiu ● Directiu o Instructiu ● Predictiu ● Argumentatiu ● Retòric ●
  4. Text Narratiu ● Un text narratiu és aquell text que explica uns fets determinats, en un espai i un temps concrets per un, o uns, protagonistes. ● L'estructura clàssica es compon de tres fases ben marcades: – Introducció – Nus – Desenllaç
  5. Text Narratiu ● La història, però, no té per què començar en aquest ordre sempre; si comença pel NUS s'anomena: IN MEDIA RES ● Si la història comença pel DESENLLAÇ: IN EXTREMA RES.
  6. Text Narratiu ● Un text narratiu necessita tenir un, o diversos, protagonistes. antagonistes De i els vegades, ajudants apareixen de l'heroi els o protagonista. ● En els contes populars, gènere narratiu, Vladimir Propp va catalogar 7 personatges tipus: Arquetips
  7. Text Narratiu ● Altres elements a tenir en compte en les narracions, a part de l' ESTRUCTURA, són: – El TEMPS Verbal Històric De la narració – El RITME Lent Ràpid Real – L' Espai Fantàstic Intern: Extern – – Protagonista Observador Omniscient PUNT DE VISTA ESTIL Directe Indirecte
Anzeige