Class 8 science chapter 9 lesson 1

A
Abdulláh MámunPHP Programmer - Web Designer um oDesk
সবাইকে শুকেচ্ছা
উপস্থাপনায়ঃ
ববষয়ঃববজ্ঞান
শ্রেবি-অষ্টমবিতা পািবেন
সহোবি বিক্ষে
সাধািি ববজ্ঞানববোগ অধযায়ঃ নয়
লাইট
ফ্যান
শ্রটবলবেিন
তবিৎ প্রবাহ
এই পাঠ শ্রিকষ বিক্ষার্থীিা–
১।তবিৎপ্রবাহ েী তা বলকতপািকব
২।ববেব পার্থথেয েী তা বলকতপািকব
৩। তবিৎপ্রবাকহিপ্রোিকেদ বযাখ্যােিকত পািকব।
শ্রপ্রাটন
p
p
p
p
p
p p
ইকলক্ট্রন
তবিৎপ্রবাহ
এেে সমকয় শ্রে পবিমান আধান প্রবাবহত হয় তাকেতবিৎ প্রবাহ(I) বকল।
এেেঃ তবিৎ প্রবাকহি এেে অযাবিয়াি (Ampere)।
Second এ,
1 coloumআধান প্রবাবহত হকল তবিৎ প্রবাহ 1অযাবিয়াি
2 Coloumআধান প্রবাবহত হকল তবিৎ প্রবাহ 2 অযাবিয়াি
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
10Coloum আধান প্রবাবহত হকল তবিৎপ্রবাহ 10 অযাবিয়াি।
Class 8 science chapter 9 lesson 1
বনম্ন ববেব
=++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+
+++
+++
=++
++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
উচ্চ ববেব
e
তবিৎ প্রবাহ
Class 8 science chapter 9 lesson 1
তবিৎ প্রবাহ
বিবস এবস
Class 8 science chapter 9 lesson 1
তবিৎ িাসায়বনে শ্রোষ
বযাটাবি
িায়নাকমা
জজথ সাইমনওহম
দলীয় োজ
ববদ্যযৎপ্রবাহ েীোকববববিত হয় বযাখ্যােি।
১।তবিৎ প্রবাকহি এেে েী?
২।ওহকমিসূত্রটিবযাখ্যা েি।
৩।ববেবপার্থথেযবলকত েী শ্রবাঝায়?
৪।শ্রিাধ েী? এি এেে েী?
৫। ১ ওহমেী?
এবস ও বিবসএি বিত্রএঁকে আনকব।
ববদ্যযৎ বযবহাকিসতথ ে হব।
ধনযবাদ
1 von 20

Recomendados

Class 8 math lesson 03(geometry) von
Class 8 math lesson  03(geometry)Class 8 math lesson  03(geometry)
Class 8 math lesson 03(geometry)Cambriannews
301 views13 Folien
অক্সিজেন প্রস্তুতিকরণ von
অক্সিজেন প্রস্তুতিকরণঅক্সিজেন প্রস্তুতিকরণ
অক্সিজেন প্রস্তুতিকরণKHOKAN BHATTACHARYA
380 views11 Folien
Class 8 math lesson 13(geometry) von
Class 8 math lesson  13(geometry)Class 8 math lesson  13(geometry)
Class 8 math lesson 13(geometry)Cambriannews
230 views13 Folien
Class 8 math lesson 04(geometry) von
Class 8 math lesson  04(geometry)Class 8 math lesson  04(geometry)
Class 8 math lesson 04(geometry)Cambriannews
303 views12 Folien
Class 8 science chapter 10 rivision von
Class 8 science chapter 10 rivisionClass 8 science chapter 10 rivision
Class 8 science chapter 10 rivisionAbdulláh Mámun
550 views5 Folien
Class 8 science chapter 10 class 1 von
Class 8 science chapter 10 class 1Class 8 science chapter 10 class 1
Class 8 science chapter 10 class 1Abdulláh Mámun
1.2K views20 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Excel 2013 kelpoisuustarkistus von
Excel 2013 kelpoisuustarkistusExcel 2013 kelpoisuustarkistus
Excel 2013 kelpoisuustarkistusparusmajor
465 views4 Folien
Lo nuevo de Django 1.7 y 1.8 von
Lo nuevo de Django 1.7 y 1.8Lo nuevo de Django 1.7 y 1.8
Lo nuevo de Django 1.7 y 1.8pedroburonv
599 views45 Folien
2014_Trends_Global_Engagement_v11_lr von
2014_Trends_Global_Engagement_v11_lr2014_Trends_Global_Engagement_v11_lr
2014_Trends_Global_Engagement_v11_lrJessie Leisten
539 views50 Folien
Narratives transmediàtiques i interactives von
Narratives transmediàtiques i interactivesNarratives transmediàtiques i interactives
Narratives transmediàtiques i interactivesPol Escarrabill Martínez
143 views5 Folien
Giving researchers credit for their data phase 3 pitch von
Giving researchers credit for their data phase 3 pitchGiving researchers credit for their data phase 3 pitch
Giving researchers credit for their data phase 3 pitchFiona Murphy
190 views11 Folien
Top 8 assistant marketing manager resume samples von
Top 8 assistant marketing manager resume samplesTop 8 assistant marketing manager resume samples
Top 8 assistant marketing manager resume samplesdelijom
445 views16 Folien

Destacado(19)

Excel 2013 kelpoisuustarkistus von parusmajor
Excel 2013 kelpoisuustarkistusExcel 2013 kelpoisuustarkistus
Excel 2013 kelpoisuustarkistus
parusmajor465 views
Lo nuevo de Django 1.7 y 1.8 von pedroburonv
Lo nuevo de Django 1.7 y 1.8Lo nuevo de Django 1.7 y 1.8
Lo nuevo de Django 1.7 y 1.8
pedroburonv599 views
2014_Trends_Global_Engagement_v11_lr von Jessie Leisten
2014_Trends_Global_Engagement_v11_lr2014_Trends_Global_Engagement_v11_lr
2014_Trends_Global_Engagement_v11_lr
Jessie Leisten539 views
Giving researchers credit for their data phase 3 pitch von Fiona Murphy
Giving researchers credit for their data phase 3 pitchGiving researchers credit for their data phase 3 pitch
Giving researchers credit for their data phase 3 pitch
Fiona Murphy190 views
Top 8 assistant marketing manager resume samples von delijom
Top 8 assistant marketing manager resume samplesTop 8 assistant marketing manager resume samples
Top 8 assistant marketing manager resume samples
delijom445 views
Strengths quest chancellor scholars spring 2016 von TCU_SDS
Strengths quest chancellor scholars spring 2016Strengths quest chancellor scholars spring 2016
Strengths quest chancellor scholars spring 2016
TCU_SDS1.1K views
Resume - John Wray 1.27.16 von John Wray
Resume - John Wray 1.27.16Resume - John Wray 1.27.16
Resume - John Wray 1.27.16
John Wray391 views
Acidsandbases 120223093455-phpapp01(1) von naquib123
Acidsandbases 120223093455-phpapp01(1)Acidsandbases 120223093455-phpapp01(1)
Acidsandbases 120223093455-phpapp01(1)
naquib123178 views
FNT Avanced Services Condition Monitoring presentation for Shipping Companies von FNT AT SEA SERVICES
FNT Avanced Services Condition Monitoring presentation for Shipping CompaniesFNT Avanced Services Condition Monitoring presentation for Shipping Companies
FNT Avanced Services Condition Monitoring presentation for Shipping Companies
FNT AT SEA SERVICES1.1K views
Huyết áp cao là nguyên nhân gây đột quỵ, tai biến mạch máu não von rona420
Huyết áp cao là nguyên nhân gây đột quỵ, tai biến mạch máu nãoHuyết áp cao là nguyên nhân gây đột quỵ, tai biến mạch máu não
Huyết áp cao là nguyên nhân gây đột quỵ, tai biến mạch máu não
rona420259 views
HIST 258AN Essay von Mark Hayek
HIST 258AN EssayHIST 258AN Essay
HIST 258AN Essay
Mark Hayek199 views
CV_Freddie_Beech November2015 von Freddie Beech
CV_Freddie_Beech November2015CV_Freddie_Beech November2015
CV_Freddie_Beech November2015
Freddie Beech232 views

Más de Abdulláh Mámun

Class 8 science chapter 10 class 3 von
Class 8 science chapter 10 class 3Class 8 science chapter 10 class 3
Class 8 science chapter 10 class 3Abdulláh Mámun
967 views15 Folien
Class 8 science chapter 10 class 2 von
Class 8 science chapter 10 class 2Class 8 science chapter 10 class 2
Class 8 science chapter 10 class 2Abdulláh Mámun
493 views19 Folien
Class 8 science chapter 9 lesson 3 von
Class 8 science chapter 9 lesson 3Class 8 science chapter 9 lesson 3
Class 8 science chapter 9 lesson 3Abdulláh Mámun
317 views21 Folien
Class 8 science chapter 9 lesson 2 von
Class 8 science chapter 9 lesson 2Class 8 science chapter 9 lesson 2
Class 8 science chapter 9 lesson 2Abdulláh Mámun
400 views17 Folien
Class 8 science chapter 9 rivision von
Class 8 science chapter 9 rivisionClass 8 science chapter 9 rivision
Class 8 science chapter 9 rivisionAbdulláh Mámun
306 views6 Folien
Class 8 science chapter 8 lesson 2 von
Class 8 science chapter 8 lesson 2Class 8 science chapter 8 lesson 2
Class 8 science chapter 8 lesson 2Abdulláh Mámun
307 views15 Folien

Más de Abdulláh Mámun(20)

Class 8 science chapter 8 lesson rivision von Abdulláh Mámun
Class 8 science chapter 8 lesson rivisionClass 8 science chapter 8 lesson rivision
Class 8 science chapter 8 lesson rivision
Abdulláh Mámun282 views

Class 8 science chapter 9 lesson 1