Drugie życie - masz dar uzdrawiania

Kampania DRUGIE Ż YCIE
VIII Liceum Ogólnokształ cą ce
    w Bydgoszczy
Od września do końca listopada 2012 roku nasza szkoła
uczestniczyła w kampanii „Drugie życie – masz dar uzdrawiania”,
promującej wiedzę o transplantacjach i podpisywanie oświadczeń
woli.
Koordynatorem akcji była mgr Małgorzata Włodarska.
Koordynatorami wśród uczniów byli:
Ewelina Orzechowska z kl. 2b
Agata Stachowska z kl. 2b
Kalina Ziółkowska z kl. 3c
Aleksandra Zielińska z kl. 3c
Aleksander Majcherek z kl. 3c
Dokumentację w postaci zdjęć wykonała Karolina Żuchowska z kl. 3c
17 grudnia 2012 roku w Przysieku odbyła się Gala
Finałowa Kampanii, na której nasze liceum otrzymało
wyróżnienie za przeprowadzone działania.
Nasza działalność
• szkolenie dla młodzieży - koordynatorów szkolnych
 kampanii „Drugie życie” w Przysieku
• spotkanie organizacyjne i powołanie
 koordynatorów w każdej klasie
• koordynatorzy klasowi byli odpowiedzialni za
 kampanię w obszarze klasy, dokumentowali
 również działania
• prezentacje multimedialne i dyskusje w klasach na
 godzinach wychowawczych na temat transplantacji
• w klasach maturalnych odbyły się lekcje religii na
 temat
 „Prawo kościelne a transplantacje”
• niektóre klasy przygotowały własne prezentacje, które
 przedstawiły koleżankom i kolegom
• zorganizowaliśmy konkurs na plakat dotyczący
 promocji transplantacji
• nagranie przez uczniów reklamy promującej
 transplantacje
• przygotowanie i rozpowszechnianie w szkole
 ulotki promocyjnej
• razem z WAMPIRIADĄ promowaliśmy
 kampanię
• akcje zorganizowane w ramach Światowego Dnia
 Transplantacji:
 wystawa plakatów konkursowych
 prezentacje i dyskusje
 ankieta przeprowadzona wśród uczniów i nauczycieli
 dotycząca wiedzy na temat przeszczepiania narządów
 zbieranie odpowiedzi na pytania „Dlaczego warto
 popierać transplantacje?”, „Dlaczego warto podpisać
 oświadczenie woli?”
 rozdawanie oświadczeń woli wśród uczniów,
 nauczycieli, pracowników szkoły, słuchaczy Policealnej
 Szkoły Medycznej
• przygotowanie gazetki na temat transplantologii oraz
 przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej w
 szkole
• wykład „Transplantacja - podaruj komuś życie” z udziałem
 zaproszonych gości:

 prof. dr hab. Zbigniew Wł odarczyk
 Kierownik Kliniki Transplantacji i Chirurgii Ogólnej Szpitala
 Uniwersyteckiego im. Doktora Adama Jurasza w Bydgoszczy
 dr n. med. Robert Wł odarski
 koordynator transplantacyjny w 10 Wojskowym Szpitalu
 Klinicznym w Bydgoszczy
 p. Monika Siekierka
 osoba reprezentująca Stowarzyszenie
 „Życie po przeszczepie”
 p. Henryk Szelą g
 nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, będący
 po przeszczepie nerki
 Bartosz Dobrowolski
 słuchacz Szkoły Policealnej Medycznej w Bydgoszczy, dawca szpiku
 kostnego
Klasa 2D
Klasa 2B
Reklama przygotowana przez klasę 1C
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Zarówno w całej Polsce,
jak i w naszej szkole 26.10.2012r.
     obchodziliśmy
 Światowy Dzień Transplantacji
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Nasi koordynatorzy przeprowadzili
wykłady dotyczące promocji wiedzy o
     transplantologii
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Każ dy mógł wypowiedzieć się
   DLACZEGO WARTO
POPIERAĆ TRANSPLANTACJE ?
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
W akcję zaangażowaliśmy także
  naszych nauczycieli 
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
A nawet Panią Dyrektor 
Promocja kampanii
  z WAMPIRIADĄ
   Oddając krew
również ratujemy życie
Ogłosiliśmy konkurs na plakat
  promujący kampanię
    DRUGIE ŻYCIE
Nagrodzone prace
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Na szczególne wyróżnienie zasługuje
 plakat Agnieszki Jabłońskiej
    - uczennicy klasy 2a
Dla nas promocja transplantacji nie kończy
się wraz z zakończeniem kampanii, poniewa ż
temat zainteresował szerokie grono. Mamy też
jeszcze wiele pomysłów.
W dalszym etapie będziemy pracować nad
możliwością rozpowszechnienia plakatów w
środowisku lokalnym, miejskim oraz
regionalnym. Staramy się bowiem o
uzyskanie środków do kontynuacji promocji
wiedzy o transplantologii w ramach
Bydgoskiego Granta Oświatowego.
We współpracy z Kliniką Transplantacji i
Chirurgii Ogólnej - Szpitalem
Uniwersyteckim w Bydgoszczy
przygotowujemy wystawę nagrodzonych
plakatów, w połączeniu z prelekcją i
dyskusją dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
Wyniki ankiety
UCZNIOWIE (120 ankietowanych)
NAUCZYCIELE (14 ankietowanych)

1. Czy w Polsce dokonuje się przeszczepiania narządów?
   U.   tak 97%    nie 3%
   N.   tak 100%        nie 0%
2. Czy w Polsce można sprzedać narząd do przeszczepu?
   U.   tak 12%    nie 88%
   N.   tak 7%         nie 93%
3. Czy wie Pni/Pan, co to jest oświadczenie woli?
   U.   tak 97%    nie 3%
   N.   tak 100%        nie 0%
4. Czy według Pani/Pana, warto popierać transplantologię?
   U.   tak 96%    nie 4%
   N.   tak 100%        nie 0%
10,0%
                    15,0%
                    20,0%
                        25,0%
                            30,0%
                                35,0%
            0,0%
                5,0%
       jelit o

   t rzus tk
         a

       ok o

      s kóra
s zpik k
      ost ny

      płuc o

   w ątrob
          a

      s erce

      nerk a
                                        ANKIETOWANYCH
  s ocz e
      wk a

      k ośc i

      t kank i

   rogów
        ka
                                    NARZĄDY DO PRZESZCZEPU WEDŁUG
Finałem akcji był wykład
     „Transplantacja
   – podaruj komuś życie”

Zaprosiliśmy gości, którzy w szczególny
sposób przedstawili nam drogę
transplantacji od dawcy do biorcy narz ądu
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
Drugie życie - masz dar uzdrawiania
A wszystko dzięki naszym koordynatorom..
...którzy dzielnie i z uśmiechem na
ustach przeprowadzili całą akcję 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w
                kampanii.
       Zrobiliście naprawdę
       „DOBRĄ ROBOTĘ”!!!


mgr Małgorzata Włodarska - koordynator kampanii w VIII LO w Bydgoszczy
wraz z uczniami – koordynatorami
1 von 44

Más contenido relacionado

Similar a Drugie życie - masz dar uzdrawiania(9)

Odpowiedzialny Kampus Odpowiedzialny Kampus
Odpowiedzialny Kampus
Magdalena Rogosz378 views
Czym jest mukowiscydoza?Czym jest mukowiscydoza?
Czym jest mukowiscydoza?
Badaniaprenatalnepl95 views
Czym jest mukowiscydoza?Czym jest mukowiscydoza?
Czym jest mukowiscydoza?
Badania Prenatalne92 views
Raport weterynaryjny (1)Raport weterynaryjny (1)
Raport weterynaryjny (1)
milena2741K views
Nowy Szpital w ŚwiebodzinieNowy Szpital w Świebodzinie
Nowy Szpital w Świebodzinie
Renata Szczepocka1.1K views

Drugie życie - masz dar uzdrawiania

 • 1. Kampania DRUGIE Ż YCIE VIII Liceum Ogólnokształ cą ce w Bydgoszczy
 • 2. Od września do końca listopada 2012 roku nasza szkoła uczestniczyła w kampanii „Drugie życie – masz dar uzdrawiania”, promującej wiedzę o transplantacjach i podpisywanie oświadczeń woli. Koordynatorem akcji była mgr Małgorzata Włodarska. Koordynatorami wśród uczniów byli: Ewelina Orzechowska z kl. 2b Agata Stachowska z kl. 2b Kalina Ziółkowska z kl. 3c Aleksandra Zielińska z kl. 3c Aleksander Majcherek z kl. 3c Dokumentację w postaci zdjęć wykonała Karolina Żuchowska z kl. 3c
 • 3. 17 grudnia 2012 roku w Przysieku odbyła się Gala Finałowa Kampanii, na której nasze liceum otrzymało wyróżnienie za przeprowadzone działania.
 • 4. Nasza działalność • szkolenie dla młodzieży - koordynatorów szkolnych kampanii „Drugie życie” w Przysieku • spotkanie organizacyjne i powołanie koordynatorów w każdej klasie • koordynatorzy klasowi byli odpowiedzialni za kampanię w obszarze klasy, dokumentowali również działania • prezentacje multimedialne i dyskusje w klasach na godzinach wychowawczych na temat transplantacji • w klasach maturalnych odbyły się lekcje religii na temat „Prawo kościelne a transplantacje”
 • 5. • niektóre klasy przygotowały własne prezentacje, które przedstawiły koleżankom i kolegom • zorganizowaliśmy konkurs na plakat dotyczący promocji transplantacji • nagranie przez uczniów reklamy promującej transplantacje • przygotowanie i rozpowszechnianie w szkole ulotki promocyjnej • razem z WAMPIRIADĄ promowaliśmy kampanię
 • 6. • akcje zorganizowane w ramach Światowego Dnia Transplantacji:  wystawa plakatów konkursowych  prezentacje i dyskusje  ankieta przeprowadzona wśród uczniów i nauczycieli dotycząca wiedzy na temat przeszczepiania narządów  zbieranie odpowiedzi na pytania „Dlaczego warto popierać transplantacje?”, „Dlaczego warto podpisać oświadczenie woli?”  rozdawanie oświadczeń woli wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, słuchaczy Policealnej Szkoły Medycznej • przygotowanie gazetki na temat transplantologii oraz przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej w szkole
 • 7. • wykład „Transplantacja - podaruj komuś życie” z udziałem zaproszonych gości: prof. dr hab. Zbigniew Wł odarczyk Kierownik Kliniki Transplantacji i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego im. Doktora Adama Jurasza w Bydgoszczy dr n. med. Robert Wł odarski koordynator transplantacyjny w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy p. Monika Siekierka osoba reprezentująca Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” p. Henryk Szelą g nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, będący po przeszczepie nerki Bartosz Dobrowolski słuchacz Szkoły Policealnej Medycznej w Bydgoszczy, dawca szpiku kostnego
 • 12. Zarówno w całej Polsce, jak i w naszej szkole 26.10.2012r. obchodziliśmy Światowy Dzień Transplantacji
 • 14. Nasi koordynatorzy przeprowadzili wykłady dotyczące promocji wiedzy o transplantologii
 • 19. Każ dy mógł wypowiedzieć się DLACZEGO WARTO POPIERAĆ TRANSPLANTACJE ?
 • 25. W akcję zaangażowaliśmy także naszych nauczycieli 
 • 27. A nawet Panią Dyrektor 
 • 28. Promocja kampanii z WAMPIRIADĄ Oddając krew również ratujemy życie
 • 29. Ogłosiliśmy konkurs na plakat promujący kampanię DRUGIE ŻYCIE
 • 33. Na szczególne wyróżnienie zasługuje plakat Agnieszki Jabłońskiej - uczennicy klasy 2a
 • 34. Dla nas promocja transplantacji nie kończy się wraz z zakończeniem kampanii, poniewa ż temat zainteresował szerokie grono. Mamy też jeszcze wiele pomysłów. W dalszym etapie będziemy pracować nad możliwością rozpowszechnienia plakatów w środowisku lokalnym, miejskim oraz regionalnym. Staramy się bowiem o uzyskanie środków do kontynuacji promocji wiedzy o transplantologii w ramach Bydgoskiego Granta Oświatowego.
 • 35. We współpracy z Kliniką Transplantacji i Chirurgii Ogólnej - Szpitalem Uniwersyteckim w Bydgoszczy przygotowujemy wystawę nagrodzonych plakatów, w połączeniu z prelekcją i dyskusją dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • 36. Wyniki ankiety UCZNIOWIE (120 ankietowanych) NAUCZYCIELE (14 ankietowanych) 1. Czy w Polsce dokonuje się przeszczepiania narządów? U. tak 97% nie 3% N. tak 100% nie 0% 2. Czy w Polsce można sprzedać narząd do przeszczepu? U. tak 12% nie 88% N. tak 7% nie 93% 3. Czy wie Pni/Pan, co to jest oświadczenie woli? U. tak 97% nie 3% N. tak 100% nie 0% 4. Czy według Pani/Pana, warto popierać transplantologię? U. tak 96% nie 4% N. tak 100% nie 0%
 • 37. 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 0,0% 5,0% jelit o t rzus tk a ok o s kóra s zpik k ost ny płuc o w ątrob a s erce nerk a ANKIETOWANYCH s ocz e wk a k ośc i t kank i rogów ka NARZĄDY DO PRZESZCZEPU WEDŁUG
 • 38. Finałem akcji był wykład „Transplantacja – podaruj komuś życie” Zaprosiliśmy gości, którzy w szczególny sposób przedstawili nam drogę transplantacji od dawcy do biorcy narz ądu
 • 42. A wszystko dzięki naszym koordynatorom..
 • 43. ...którzy dzielnie i z uśmiechem na ustach przeprowadzili całą akcję 
 • 44. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w kampanii. Zrobiliście naprawdę „DOBRĄ ROBOTĘ”!!! mgr Małgorzata Włodarska - koordynator kampanii w VIII LO w Bydgoszczy wraz z uczniami – koordynatorami