Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
DNA-molekylen 0 Det kemiska ämnet DNA bär på  vårt genetisk arv 0 DNA-molekylen är en långsträckt  molekyl 0 Den är...
DNA-molekylen 0 Människan har 46 st kromosomer 0 Tillsammans innehåller de upp till  2 m av DNA 0 Informationen som ä...
DNA-molekylen 0 DNA-molekylen är en vriden  dubbelspiral 0 Banden består växelvis av  fosforföreningar och sockermol...
DNA-molekylen 0 Varje gen är ett recept på ett  speciellt protein 0 I en cell är bara en del gener aktiva 0 Därför ti...
DNA-molekylen 0 När våra celler delar sig måste DNA kopiera  sig själv 0 Replikation 0 Vid vanlig celldelning, mitos,...
DNA-molekylen 0 Mitos             0 Meios2011-05-02   Malin Åhrby, Häggvallskolan  7
DNA-molekylen 0 Människans                      Man  kromosomuppsättning             ...
Ärftlighet 0 Vid befruktningen kommer hälften  av kromosomerna från vardera  föräldern 0 Detta innebär att alla gene...
Ärftlighet 0 Homozygot – två lika gener 0 Heterozygot – två olika gener 0 Dominanta gener slår alltid igenom  medan v...
Ärftlighet 0 Korsningsschema          0 Två homozygota föräldrar 0 Varianter av en och            ...
Ärftlighet    0 En heterozygot, en            homozygot förälder        0 Två heterozygota föräldrar ...
Ärftlighet 0 Många egenskaper styrs av flera  gener 0 Detta gör att det kommer att finnas  ”mellanformer” av en del ...
Ärftlighet 0 DNA kan skadas av t.ex.  strålning och kemikalier 0 Det kan också bli fel vid  kopiering av DNA 0 Till...
Ärftlighet 0 Konsekvenserna av en mutation beror  på i vilken typ av cell de sker 0 Skador på könscellernas DNA förs ...
Skador i arvsmassan0 Genmutationer0 Kromosom-mutationer ex. Downs syndrom – tre kromosomer i par 21
Ärftliga sjukdomar0 Ex. PKU (Fenylketonuri, en ärftlig, medfödd ämnesomsättningssjukdom )                 ...
Genteknik 0 Begreppet genteknik är ett  samlingsnamn för olika tekniker  för att studera och förändra gener 0 Man ka...
Genteknik 0 Det pågår försök med att föra in  nya gener direkt i kroppens  celler som behandling av  sjukdomar 0 D...
Genteknik 0 För att kunna upptäcka ärftliga sjukdomar tidigt görs  gentester, exempel: PKU-test på nyfödda 0 Man kan s...
Genteknik 0 Genteknik har också gjort det möjligt  att kartlägga organismers DNA 0 Vi har nu tillgång till genkartor ...
Genetik och mat 0 Människan har under tusentals år  förädlat växter 0 Plantor med bra egenskaper har  korsats och ge...
Genetik och mat 0 Växtförädling och djuravel är möjligt  eftersom det finns olika egenskaper  inom varje art – en gen...
Genetik och mat 0 Det har skapats genbanker för  att bevara mångfalden 0 Där samlas frön från många  olika sorters v...
Genetik och mat 0 Idag finns tekniken för att flytta gener mellan olika  arter 0 På så sätt kan genmodifierade växter ...
Genetik och mat 0 Den nya tekniken erbjuder stora  möjligheter – växter som är tåliga  och ger mer näring 0 Det kan ...
Genetik och mat 0 ”Det gyllene riset” är ett exempel på en genmodifierad  växt 0 Sex nya gener har förts in i risets D...
Genetik och mat 0 Tekniken kan också användas för att ge djur nya gener 0 Då talar man om transgena djur 0 Det kan finn...
Genetik och mat 0 Kan vår ”nya” mat vara farlig? 0 Generna i maten kommer inte att  hamna i vårt DNA 0 Dock kan maten...
Länkar 0 Genteknik.nu 0 Wikipedia – Genetik 0 Genetik och genteknik 0 Genetik 0 Genteknik2011-05-02     Malin Åh...
Genetik
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Genetik

12.511 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Ich kann eine Website empfehlen. Er hat mir wirklich geholfen. ⇒ www.WritersHilfe.com ⇐ Zufrieden und beeindruckt.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/s8pq4ha } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/s8pq4ha } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/s8pq4ha } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/s8pq4ha } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/s8pq4ha } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/s8pq4ha } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Genetik

 1. 1. DNA-molekylen 0 Det kemiska ämnet DNA bär på vårt genetisk arv 0 DNA-molekylen är en långsträckt molekyl 0 Den är lindad kring proteiner och veckar sig ytterligare för att bilda kromosomer2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 2
 2. 2. DNA-molekylen 0 Människan har 46 st kromosomer 0 Tillsammans innehåller de upp till 2 m av DNA 0 Informationen som är lagrad är uppdelad i s.k. gener 0 Människan har c:a 25 ooo olika gener2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 3
 3. 3. DNA-molekylen 0 DNA-molekylen är en vriden dubbelspiral 0 Banden består växelvis av fosforföreningar och sockermolekyler 0 Tvärbindningarna består av fyra olika kvävebaser A, T, C, och G 0 Adenin, Tymin, Cytosin och Guanin2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 4
 4. 4. DNA-molekylen 0 Varje gen är ett recept på ett speciellt protein 0 I en cell är bara en del gener aktiva 0 Därför tillverkas olika proteiner i olika celler 0 Transkription 0 Translation2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 5
 5. 5. DNA-molekylen 0 När våra celler delar sig måste DNA kopiera sig själv 0 Replikation 0 Vid vanlig celldelning, mitos, blir resultatet två celler med exakt samma DNA som ursprungscellen – 46 kromosomer 0 Vid reduktionsdelning, meios, blir resultatet fyra celler med hälften av ursprungscellens DNA – 23 kromosomer2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 6
 6. 6. DNA-molekylen 0 Mitos 0 Meios2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 7
 7. 7. DNA-molekylen 0 Människans Man kromosomuppsättning 22 + X 22 + Y innehåller 22 par ”vanliga” kromosomer och ett par 22 + X 44 + XX 44 + XY Kvinna könskromosomer 0 En man har 44 + XY 22 + X 44 + XX 44 + XY 0 En kvinna har 44 + XX2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 8
 8. 8. Ärftlighet 0 Vid befruktningen kommer hälften av kromosomerna från vardera föräldern 0 Detta innebär att alla gener förekommer parvis 0 Vissa gener kommer alltid att slå igenom, även om de bara kommer från en förälder, de är dominanta 0 Andra gener märks bara om de fås från båda föräldrarna, de är vikande (recessiva)2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 9
 9. 9. Ärftlighet 0 Homozygot – två lika gener 0 Heterozygot – två olika gener 0 Dominanta gener slår alltid igenom medan vikande gener bara slår igenom hos den som är homozygot 0 Exempel – fräknar (se nästa bild) 0 För att undersöka om avkomman får en egenskap eller inte gör man ett korsningsschema2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 10
 10. 10. Ärftlighet 0 Korsningsschema 0 Två homozygota föräldrar 0 Varianter av en och Man - fräknar samma gen kallas alleler 0 När det gäller egenskapen F F fräknar finns två alleler f Ff Ff Kvinna – ej fäknar 0 F=anlag för fräknar fräknar fräknar (dominant) f Ff Ff 0 f=ej anlag för fräknar fräknar fräknar (vikande)2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 11
 11. 11. Ärftlighet 0 En heterozygot, en homozygot förälder 0 Två heterozygota föräldrar Man - fräknar Man - fräknar F f F f f Ff ff F FF Ff Kvinna – ej fäknar Kvinna – fäknar fräknar ej fräknar fräknar fräknar f Ff ff f Ff ff fräknar ej fräknar ej fräknar fräknar2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 12
 12. 12. Ärftlighet 0 Många egenskaper styrs av flera gener 0 Detta gör att det kommer att finnas ”mellanformer” av en del egenskaper 0 Många egenskaper är också ett samspel mellan arv och miljö 0 Munken Gregor Mendel lade grunden till genetiken som vetenskap2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 13
 13. 13. Ärftlighet 0 DNA kan skadas av t.ex. strålning och kemikalier 0 Det kan också bli fel vid kopiering av DNA 0 Tillsammans kallas dessa förändring av DNA för mutationer2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 14
 14. 14. Ärftlighet 0 Konsekvenserna av en mutation beror på i vilken typ av cell de sker 0 Skador på könscellernas DNA förs vidare 0 Skador på kroppscellernas DNA påverkar endast den aktuella individen.2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 15
 15. 15. Skador i arvsmassan0 Genmutationer0 Kromosom-mutationer ex. Downs syndrom – tre kromosomer i par 21
 16. 16. Ärftliga sjukdomar0 Ex. PKU (Fenylketonuri, en ärftlig, medfödd ämnesomsättningssjukdom ) P p P PP Pp p Pp pp P=frisk gen p=skadad gen
 17. 17. Genteknik 0 Begreppet genteknik är ett samlingsnamn för olika tekniker för att studera och förändra gener 0 Man kan föra över gener från en cell till en annan 0 Exempel: den mänskliga genen för insulin kan föras över till en bakterie2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 18
 18. 18. Genteknik 0 Det pågår försök med att föra in nya gener direkt i kroppens celler som behandling av sjukdomar 0 Detta kallas för genterapi 0 Blödarsjuka är ett exempel på vad man försöker behandla men också olika cancersjukdomar2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 19
 19. 19. Genteknik 0 För att kunna upptäcka ärftliga sjukdomar tidigt görs gentester, exempel: PKU-test på nyfödda 0 Man kan spåra de gener som orsakar eller kommer att orsaka sjukdomar 0 Man kan idag också leta upp de gener hos bakterier och virus som man vet orsakar sjukdomar 0 Detta görs med DNA-sonder2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 20
 20. 20. Genteknik 0 Genteknik har också gjort det möjligt att kartlägga organismers DNA 0 Vi har nu tillgång till genkartor 0 Projektet HUGO var det arbete som kartlade människans gener 0 Man kan också studera släktskap med dessa kartor 0 Ett genetiskt fingeravtryck är en karta över en individs DNA2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 21
 21. 21. Genetik och mat 0 Människan har under tusentals år förädlat växter 0 Plantor med bra egenskaper har korsats och gett växter som ger större skörd och är tåligare 0 Dagens teknik gör detta enklare genom att enskilda gener kan spåras 0 Samma principer gäller för avel av djur2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 22
 22. 22. Genetik och mat 0 Växtförädling och djuravel är möjligt eftersom det finns olika egenskaper inom varje art – en genetisk variation 0 Nya anlag kan inte skapas men de kan kombineras på olika sätt 0 Idag minskar mångfalden då vi människor odlar få arter med små genetiska variationer 0 Detta kan leda till att sjukdomar kan få stora negativa konsekvenser2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 23
 23. 23. Genetik och mat 0 Det har skapats genbanker för att bevara mångfalden 0 Där samlas frön från många olika sorters växter 0 Man samlar både vilda varianter, gamla och nya sorter av våra nyttoväxter2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 24
 24. 24. Genetik och mat 0 Idag finns tekniken för att flytta gener mellan olika arter 0 På så sätt kan genmodifierade växter skapas 0 Man använder begreppet GMO – genmodifierade organismer2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 25
 25. 25. Genetik och mat 0 Den nya tekniken erbjuder stora möjligheter – växter som är tåliga och ger mer näring 0 Det kan också innebära ett hot – spridning i naturen kan leda till att vilda växter konkurreras ut2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 26
 26. 26. Genetik och mat 0 ”Det gyllene riset” är ett exempel på en genmodifierad växt 0 Sex nya gener har förts in i risets DNA • Tre bildar betakaroten (A-vitamin) • En binder järn • En hjälper kroppen ta upp A-vitamin • En bryter ner ämnet som hämmar upptaget av vitaminet2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 27
 27. 27. Genetik och mat 0 Tekniken kan också användas för att ge djur nya gener 0 Då talar man om transgena djur 0 Det kan finnas problem att styra de egenskaper man vill åt eftersom det är flera gener som spelar in 0 Det finns grisar vars fett är nyttigare för oss människor 0 Laxsorter som fått extra tillväxtgener både växer snabbar och kräver mindre mat2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 28
 28. 28. Genetik och mat 0 Kan vår ”nya” mat vara farlig? 0 Generna i maten kommer inte att hamna i vårt DNA 0 Dock kan maten ha oönskade egenskaper 0 Den modifierade organismen skulle kunna bli giftig eller allergiframkallande2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 29
 29. 29. Länkar 0 Genteknik.nu 0 Wikipedia – Genetik 0 Genetik och genteknik 0 Genetik 0 Genteknik2011-05-02 Malin Åhrby, Häggvallskolan 30

×