Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Batxilergoa

Batxilergo modalitateak eta ikasgaiak

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Batxilergoa

  1. 1. Unibertsitatea Batxilergoa k Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza DBH 4. eta 5. MAILAK 3. MAILA 2. MAILA 1. MAILA Erdi mailako Heziketa Z i kloa k Goi - mailako Heziketa Zikloa k Lanbide H astapena  Sarbide-froga  Selektibitatea  Sarbide-froga HEZKUNTZA SISTEMAREN ORGANIGRAMA
  2. 2. Batxilergoak Zientziak eta Teknologia Giza eta Gizarte Zientziak Artea
  3. 3. <ul><li>Ordenagailuz landutako </li></ul><ul><li>Marrazketa eta Diseinua </li></ul><ul><li>Anatomia </li></ul><ul><li>Mekanika </li></ul><ul><li> Frantsesa II   </li></ul><ul><li> 1go mailan aukeratu ez direnak </li></ul><ul><li> Matematika II </li></ul><ul><li>Fisika </li></ul><ul><li>Kimika </li></ul><ul><li>Biologia </li></ul><ul><li> Teknologia II </li></ul><ul><li> Elektroteknia </li></ul><ul><li> Marrazketa T eknikoa II </li></ul><ul><li>Lurra eta Ingurugiro Zientziak </li></ul><ul><li> Informatika </li></ul><ul><li>Frantsesa I </li></ul><ul><li>Laborategi Teknikak </li></ul><ul><li>Matematika I </li></ul><ul><li>Fisika-Kimika </li></ul><ul><li> Industri Teknologia I </li></ul><ul><li>Marrazketa Teknikoa I </li></ul><ul><li>Biologia eta Geologia </li></ul><ul><li> Gaztelania II </li></ul><ul><li>Euskera II </li></ul><ul><li>Atzerriko Hizkuntza II </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li> Filosofia ren Historia </li></ul> Gaztelania I  Euskera I  Atzerriko Hizkuntza I  Filosofia eta Hiritartasuna  Gorputz H eziketa  Mundu Garaikideko Zientziak ZIENTZIAK eta TEKNOLOGIA 1 2 Komunak Modalitatekoak Aukerakoak
  4. 4. Irtenbideak <ul><li> Osasungintza </li></ul><ul><li>Kimika </li></ul><ul><li>Irudi P ertsonala </li></ul><ul><li>Nekazaritza eta abere hazkuntza </li></ul><ul><li> Elikagaien i ndustriak </li></ul><ul><li>Fabrikazio Mekanikoa </li></ul><ul><li>Produkzio zerbitzuak eta mantenimendua </li></ul><ul><li> Komunikazioa, I rudia eta S oinua </li></ul><ul><li> Eraikuntza eta O bra Z ibilak </li></ul><ul><li> Elektrizitatea eta E lektronika </li></ul><ul><li> Arte grafikoak </li></ul><ul><li> Informatika </li></ul><ul><li> Ibilgailuen mantenimendua </li></ul><ul><li> Itsasoko eta arrantzako jarduerak </li></ul><ul><li>Gorputz eta K irol E kintzak </li></ul><ul><li>... </li></ul>Goi Mailako Heziketa Zikloak Selektibitatea Aukera Zientifiko-Teknikoa Matematika II eta Fisika Osasuneko Bidea Biologia eta Kimika Enpresen administrazioa eta kudeaketa Matematikak Ekonomia Fisika Arkitektura Biologia Ki mika Odontologia Farmazia Injin e ritz ak Medikuntza Albaitaritza Erizaintza Lan bide- terapia Fisioterapia Unibertsitatea
  5. 5.  Administrazio Prozedurak  Giza Antropologia  Frantsesa II  1go mailan aukeratu ez direnak <ul><li> Matematika GGZZ II </li></ul><ul><li> Latina II </li></ul><ul><li>Geografía </li></ul><ul><li>Artearen Historia </li></ul><ul><li>Grekoa II </li></ul><ul><li> Ekonomia eta Enpresa Antolaketa </li></ul><ul><li> Literatura </li></ul><ul><li> Gaztelania II </li></ul><ul><li>Euskera II </li></ul><ul><li>Atzerriko Hizkuntza II </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li> Filosofia ren Historia </li></ul> Psikologia  Zuzenbidea  Informatika  Frantsesa I <ul><li> Matematika GGZZ I </li></ul><ul><li>Latina I </li></ul><ul><li>Grekoa I </li></ul><ul><li> Historia Garaikidea </li></ul><ul><li> Ekonomia </li></ul> Gaztelania I  Euskera I  Atzerriko Hizkuntza I  Filosofia eta Hiritartasuna  Gorputz H eziketa  Mundu Garaikideko Zientziak 1 2 GIZA ETA GIZARTE ZIENTZI AK Komunak Modalitatekoak Aukerakoak
  6. 6. Irtenbideak <ul><li> Administrazioa </li></ul><ul><li>Merkataritza eta M arketina </li></ul><ul><li>Gizarte eta K ultur Z erbitzuak </li></ul><ul><li>Ostalaritza eta T urismoa </li></ul><ul><li>Komunikazioa, I rudia eta S oinua </li></ul><ul><li> Irudi P ertsonala </li></ul><ul><li> Informatika </li></ul><ul><li> Osasungintza </li></ul><ul><li> Gorputz eta kirol ekintzak </li></ul><ul><li>... </li></ul>Goi Mailako Heziketa Zikloak Selektibitatea Giza Zientzien Aukera Latina II Artearen Hª Gizarte Zientzien Aukera Mate matika GGZZ II Geog rafia Filologiak Ekonomia Enpresen A dministrazio eta K udeaketa Psikologia Kazetaritza Zuzenbidea Arte E derrak Artearen H istoria Geografia Gizarte Hezkuntza Gizarte Lana Ikusentzunezko Komunikazioa Publizitatea eta Harreman Publikoak Soziologia Historia ... Unibertsitatea
  7. 7. <ul><li>Argazkilaritza </li></ul><ul><li>Pintura Lantegia </li></ul><ul><li>Informatika Artearen Arloan </li></ul><ul><li>Marrazketa Teknikoa II </li></ul><ul><li>Ordenagailuz landutako Marrazketa eta Diseinua </li></ul><ul><li>Arte Marrazketa II </li></ul><ul><li>Artearen Historia </li></ul><ul><li> Diseinuaren Oinarriak </li></ul><ul><li> Irudia </li></ul><ul><li> Gaztelania II </li></ul><ul><li>Euskera II </li></ul><ul><li>Atzerriko Hizkuntza II </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li> Filosofia ren Historia </li></ul> Marrazketa Teknikoa I  Arte Marrazketa I  Bolumena  Espresio Grafiko-Plastikoaren Teknikak  Gaztelania I  Euskera I  Atzerriko Hizkuntza I  Filosofia eta Hiritartasuna  Gorputz H eziketa  Mundu Garaikideko Zientziak 1 2 ARTE BATXILERGOA Komunak Modalitatekoak Aukerakoak
  8. 8. Irtenbideak <ul><li> Diseinu Grafikoa </li></ul><ul><li> Jantzigintzako Arte Aplikatuak </li></ul><ul><li> Industri D iseinua </li></ul><ul><li> Interiorismo </li></ul><ul><li>Bitxigintza Artistikoa </li></ul><ul><li> Arte Grafikoak </li></ul><ul><li> Komunikazioa, I rudia eta S oinua </li></ul><ul><li> Ostalaritza eta T urismoa </li></ul><ul><li>Zurgintza eta A ltzarigintza </li></ul><ul><li>Gorputz eta K irol E kintzak </li></ul><ul><li>... </li></ul>Goi Mailako Heziketa Zikloak Arte Ederrak Bibliotekonomia eta Dokumentazioa Artearen Historia Ikus-entzunenzko Komunikazioa Industria D iseinuan I ngeniari Teknikoa ... Selektibitatea Aukera Artea Marrazketa Artistikoa II eta Artearen Historia Unibertsitatea

×