Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksi

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksi (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksi

 1. 1. Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksi Kooma 2015 Turussa 27.3.2015 Maija Merikanto Suomen Suunnittelevien maantieteilijöiden PJ 2013-2014 Erityisasiantuntija Uudenmaan liitto
 2. 2. 1. Tärkeät kysymykset 2. Havaintoja suunnittelualasta 3. Menestyksen avaimia Maijan matka
 3. 3. Miksi sä halusit isona, kun olit lapsi? Millaisia muutoksia halusit nähdä maailmassa ja saada aikaan? Lapsena halusin arkkitehdiksi, mutta lukiossa keksinkin, että suunnittelumaantiede olis vielä kivempaa… ”Mä tykkäsin kaikesta luovasta ja eteenpäin menevästä. Ja yhdessä tekemisestä. Haaveilin, että kaikilla olisi viihtyisä kotiympäristö… ”
 4. 4. Voiko alueellista suunnittelua – ja kehittämistä opiskella yliopistossa? Vaasa • Aluetiede Tampere • Ympäristöpolitiikka • Aluetiede Oulu • Aluekehitys • Aluepolitiikka Itä-Suomen yliopisto • Yhteiskuntamaantiede Helsinki • Aluetiede, jossa erikoistumislinjoina mm kaupunkimaantiede ja suunnittelumaantiede. Myös sosiologian puolella kaupunkipolitiikassa sivutaan teemaa Turku • Sivutaan osana maantiedettä ”Haluan oppia vaikuttamaan alueiden ja yhdyskuntien hyvään kehitykseen ja suunnitteluun ”
 5. 5. Minkälaista tietoa saan ja etsin yliopistossa? Yliopistojen perustehtävä on tutkimustiedon tuottaminen ja jakaminen. Paras paikka sivistää itseään kiinnostavien aiheiden tietämyksessä Esim: • yhteiskunnan ja yhdyskuntien tila • Sijainnin, tilan ja paikan merkitys • Erilaisten asioiden suhde toisiinsa • Kokonaisjärjestelmä • Teoriat ja mallit • Yhteiskunnan ja ympäristön suhde ”Jes, olen yliopistossa! …Valtio sijoittaa minuun, että saan omaksua ja selvittää kiinnostavia asioita”
 6. 6. Millaisia välineitä ja taitoja voin opiskella mantsassa? Pelkällä tiedolla ei omassa päässään paljoa tee, ennen kuin sitä oppii käyttämään ja itseään ilmaisemaan... Taitoja ja välineitä, esim. • Tieteellinen kirjoittaminen • Kirjallinen ja suullinen kiteyttäminen sekä sen esittäminen • Paikkatieto-analyysien tekeminen • Karttojen tekeminen • Raporttien tekeminen • SWOT –analyysit • Tutkimusmenetelmät ”Haluun oppia tekemään itse! Kirjoittamaan, sparraamaan tiimejä …”
 7. 7. Millaisin sivuainein täydennän? • Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus (Aalto Espoossa, Tampere, Oulu) • Kaupunkiakatemia (HY + Aalto) • Maanmittaus ja kiinteistötalous • Maankäyttö- ja ympäristöoikeus • Kielet • Johtaminen • Viestintä • Liiketoimintaosaaminen • Kokemuksia ulkomailta ”Halusin käytännön kaavoitusosaamista, jotta oppisin ymmärtämään ja ehkä tekemään. Myös tiimit ja johtaminen kiinnosti”
 8. 8. Millaisia muita taitoja voin kartuttaa opiskeluaikana? Muita taitoja. Esim • Kansainväliset kokemukset ja perspektiivi • Kielitaito • Oma-aloitteinen, yrittäjämäinen ote • Vuorovaikutustaidot • Esiintymistaidot • Viestintätaidot • Liiketoimintaosaaminen • Ryhmätyöskentely • Bloggaus ”En halua tutkijaksi vaan saada yhteiskuntaa eteenpäin! Miten voisinkaan harjoitella tätä?”
 9. 9. Miten kesätöihin? • Ennen kuin haen, mietin – Mistä aiheista olen juuri nyt eniten innoissani? – Millaisia asioita ja taitoja olisi siistiä oppia tänä vuonna? – Mitä haluan päästä tekemään? – Mitä jo olemassa olevia taitoja ja ominaisuuksia mulla on? – Mitä, millaisia ihmisiä ja millaisen organisaation haluan seurata sivusta? • Kesätöitä saan kun – Kerron kesätyötavoitteistani joka suuntaan ja kaikille tutuille – Heittäydyn unelmatyönantajieni saappaisiin ja kuvittelen mitä he saattavat kaivata – Soittelen ja lähetän avoimia hakemuksia kohdennetusti ”Haluan testata osaamistani ja päästä tekemään!”
 10. 10. Millaisia verkostoja ja järjestöjä alalla on? • Järjestöaktiivina – Tutustuu alan ihmisiin eri ikäluokista ja kokemustaustoista – Oppii tärkeitä työelämätaitoja – Kasvatan rohkeuttani ja vien eteenpäin juttuja, joita pidän hyvinä • Verkostoissa – Voin seurata alan keskustelua ja osallistua siihen – Tutustun uusiin alan ihmisiin – Saan näkökulmia ja tietoa oman laitokseni ja kavereiden ulkopuolelta – Luon pohjaa tulevaisuudessa joka tapauksessa tärkeälle tukiverkolle ”Haluan päästä alan piireihin, keskusteluihin ja meininkeihin”
 11. 11. SUM ry:n jäsenet asuinpaikkakunnittain. © SUM ry, Aineistot: © MML 2014, Tilaston pohjakartta 180 jäsentä 1-5 6-20 21-91 Kokoaa • yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun ja aluekehitykseen orientoituneita maantieteilijöitä koko Suomesta. • konkareita ja alan opiskelijoita. Toimii ja luo puitteita: 1. Verkostoidutaan ja tavataan 2. Osaaminen, tekeminen ja uutuudet esiin 3. Ammatillinen asema Vuoden 2015 päätavoite • koko Suomen laajuisen yhteistyöverkoston vahvistaminen. • Tehdään lehtijuttuja ja kootaan yhdyshenkilöitä eri kaupungeista. Jäsenyys opiskelijoille 10e, valmistuneille 35e. SUM Ry = suunnittelusta kiinnostuneiden mantsalaisten kotiverkosto
 12. 12. Millaisia tehtäviä alalla on? Missä niitä tehdään? • Maankäytön suunnitelmat ja kaavat – Kunnat ja maakunnan liitot tekee – ELY ja YM valvoo ja ohjaa • Sanalliset aluekehitysstrategiat – Kunnat, kuntayhtymät, maakunnan liitot • Hankkeet – Maakunnan liitot, kunnat, elinkeinoyhtiöt, kuntayhtymät, yliopistot, ammattikorkeakoulut, järjestöt • Vuorovaikutus, arvioinnit, projektijohtaminen, analyysit • Selvitykset, raportit , tutkimukset suunnitelmien ja strategioiden tueksi tai muuten vaan – Monissa paikoissa kaiken suunnittelun ja kehittämisen tukena – Mm. syke, yliopistot ja muut tutkimuslaitokset erikoistuneet tähän – Välineinä hallitsen paikkatietojärjestelmät tai tutkimus- ja raportointimenetelmät • Mm. näissä tehtävissä julkista sektoria palvelevat lukuiset suuret ja pienet konsulttitoimistot ”Haluan työskennellä asioiden parissa, joita pidän tärkeinä”
 13. 13. Alalla keskimäärin. …onko sillä merkitystä? • Suunnittelumaantieteilijät ovat suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävissä • Tyypillisiä ammattinimekkeitä projektipäällikkö, tutkija, ylitarkastaja ja ympäristöasiantuntija, hallintosihteeri, kuljetussuunnittelija (GIS). Enemmän johtajia mitä mm. teknisillä aloilla. • Naisia 50% / Miehiä 50% • Suurin työllistäjä julkinen sektori – Kunnissa 38% – Valtiolla 26% – Yksityisellä 27% – Teollisuus 7% – Yliopisto 2% • Ka. palkka 4500e/kk ”Tunnen alani ja oman tapani viedä sitä eteenpäin” Lähteet Töissä.fi sekä TEK:n työmarkkinatutkimuksesta SUM ry:n selvittämät tarkemmat tiedot
 14. 14. Kokemusvuodet valmistumisen jälkeen Mediaanipalkka Kuukaudessa (brutto (10/2014) Vastausten lukumäärä ≥ 25 5 300 5 20-24 4 508 < 5 15-19 4 500 < 5 10-14 4 350 < 5 5-9 3 716 7 < 5 3 610 6 Paljon palkkaa? Lähde TEK:n työmarkkinatutkimus 2014 : Tekniikan akateemisiin kuuluvat maantieteilijät = Suunnittelevia maantieteilijöitä ”Ansaitsen hyvän palkan työnantajalle tuottamastani lisäarvosta”
 15. 15. Mitä alalla tapahtuu nyt? • Mistä käytännössä keskustellaan? • Mitä konkreettisesti tavoitellaan? • Mitä mieltä itse olen? • Mitä haluaisin itse viedä eteenpäin? Seuraa • Mediaa, someryhmiä ja sivuja, alan julkaisuita, järjestöjä, ryhmiä, verkostoja sekä juuri sua kiinnostavan asian guruja. ”Ahaa, näistä asioista vuonna 2015 ihan oikeasti on kysymys!”
 16. 16. • Millaisia organisaatioita ja toimijoita? • Ketkä kiinnostavat ihmiset asioita tekevät ja vievät eteenpäin? • Keneen haluaisin tutustua? • Millaisiin järjestöihin, ryhmiin ja verkostoihin voisin mennä mukaan? • Missä alasta keskustellaan? • Missä asioita ja suunnitelmia käytännössä tehdään? Ketä ja mitä voin seurata oppien? ”Tiedän alani organisaatiot ja tunnen niissä työskentelevät ihmiset. Opin alan parhailta tyypeiltä. Kehitän osaamistani koko loppuelämän ajan”
 17. 17. Miltä tuntuu kun elää itseään kuunnellen ja kunniottaen? Miltä tuntuu, kun yrittää elää ulkopuolisten odotusten mukaan?
 18. 18. ” koostuu näköaloista itseen, omiin intohimoihin, tavoitteisiin, vahvuuksiin ja kykyyn johtaa elämää ja yhteiskuntaa suuntaan, jonka kussakin ajassa parhaimmaksi kokee.” ”paitsi lukemalla, ennen kaikkea elämällä, kokemalla, tekemällä!” Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksi… Tulevaisuuden tekijäksi Tullaan…
 19. 19. Ikimuistoista Koomaa, oppimisen iloa & hyvää kevättä! Nähdään ständillä! Maija Merikanto FM, Suunnittelumaantiede, HY Erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto Suomen Suunnittelevien Maantieteilijöiden PJ 2013-2014, maija.merikanto@iki.fi fi.linkedin.com/in/maijamerikanto @Maija_Merikanto

×